deniz demirsoy, bir alıntı ekledi.
15 Mar 23:10

Felsefenin zamanının gelmediğini veya geçtiğini söyleyen kişi, mutluluk zamanının gelmediğini ya da
çoktan geçtiğini söyleyen kişi gibidir.

Epikuros

Filozofun Mutluluk Seyahatnamesi, Daniel Klein (Sayfa 80 - aylak kitap)Filozofun Mutluluk Seyahatnamesi, Daniel Klein (Sayfa 80 - aylak kitap)
Pink, Felsefenin Kısa Tarihi'yi inceledi.
 15 Mar 04:31 · Kitabı okudu · 7 günde

Bu kitaba daha önce yapılan yorumlarda Nigel Warburton'un, sofinin dünyasından önce okunması gerektiğinden bahsedilmiş , şahsen ben aksini düşünüyorum, sofinin dünyasında belli bir kurgu içinde felsefe daha temel hatlarıyla verilmişken bu kitap tamamen başlık ve ilgili düşünürlerden oluşuyor, dolayısıyla biraz temel gerektiriyor ve roman havasında olmadığından başlangıç için sıkıcı olma olasılığı ihtiva ediyor,

Kitapta düşünürlerle ilgli olarak Tez ve antitez şeklinde iki farklı görüşün bir arada sunulmasını sevdim.

sofinin dünyasında, yazarın koyu bir hıristiyan olduğu fikrine kapılmıştım, keza kitabın bir çok sayfasından -jesus christ!- akıyor gibiydi ve kitapta tanrı fikrini felsefeyle desteklemeye çalışan düşünürlere ağırlık verilmişti,

Bu kitabın yazarı ise daha ilk sayfalardan atesit olduğunun altını çizmiş ve sofinin dünyasında daha az yer kaplayan darwinin, tanrı görüşünü küresel anlamda büyük ölçüde yıkan, doğal seçilim yoluyla gelen evrim teorisine burada daha fazla ağırlık vermişti ki bu durum benim dikkatimi çok çekti (Darwin teorisiyle birlikte ataistlerin kendilerine sağlam bir dayanak noktası bulması açısından..)

Tabi ki yazılan bir kitap salt akademik değilse objektif kalamayacak ve her yazın eserine yazarın kişiliği belli ölçülerde yansıyacaktır ama global dünyanın bir yan etkisi olarak A’dan Z’ ye her konuda bilince ve bilinç dışına sürekli parmak sokmak suretiyle yapılan manipülasyonun beynimde yarattığı rahatsızlıktan fenalık geçirmekte olduğumdan, bu duruma kitaplarda da rastladığımda tepkisiz kalamıyorum, kendimi özgür hissettiğim yegane alanın (kitapların) içeriğinin de yazar tarafından beynime dürtüklenmesi durumu beni irrite ediyor.

Kitabı bir bütün olarak görmek okuyucular açısından yanıltıcı olabilir, sadece başlık ve bölümlerden oluşuyor. bölümler arası geçişler fena olmasa da kitabın sonu paldır küldür bitiyor,

Kitap, daha çok felsefenin incelenmesi şeklinde düşünülebilir çünkü yazarın kendi bilgi birikiminden edindiği subjektif açıklamalardan ibaret. Bu alanda başka bir uzmanın, ilgili felsefecinin elinden yazılan metinleri okuduğunda, öz olarak olmasa da (çünkü anladığım kadarıyla bazı düşünürlerin fikirleri literatür haline gelmiş-kalıplaşmış) yapacağı yorumlarda, farklı nüanslar yakalayabileceği görüşündeyim,

--

kitapta ilgimi çeken noktalar arasında;

# Bentham'ın görüşünün, çok sevdiğim bir anime olan Psycho-Pass animesine konu olarak işlenmiş olmasıydı,

(Jeremy Bentham, daire planlı hapishane fikri ''panoptikon'' u -haydutları öğütüp namuslu yapan bir makine- olarak tanımlamıştı. Ortasındaki nöbetçi kulesi, birkaç gardiyanın, izlenip izlenmediklerini bilmeyen çok sayıda mahkumu gözetlemesine olanak veriyordu. Bu tasarım ilkesi bazı modern hapishanelerde hatta birkaç kütüphanede de kullanılmaktadır)

animelerde felsefi görüşlerin hikayeleştirilmesi alışılagelmiş olmasına karşın Bentham'ın felsefesi benzerlerinin aksine soyut olmakla kalmayıp, günlük hayata uygulamalarının yapılması bakımından oldukça ilginç gözüktü bana..

# benzer şekilde Hobbes 'un felsefesindeki ; (Tanrının koca bir fiziksel makine olmak zorunda olduğunu bile iddia etti ) bu noktanın da 'Mirai Nikki' animesinde, yunan mitolojisinden paralel evrenlere uzanan kompleks bir yapı halinde konu olarak işlendiğini hatırlıyorum,

# ayrıca ilk olarak pedagojik formasyonda tanıştığım John Locke'un

(Zaman içinde birini aynı kılan şeyin ne olduğu, ingiliz filozofu John Locke'un (1632 - 1704) aklını kurcalayan soruydu.
Locke'un inandığı şeylerden biri, yeni doğmuş birinin zihninin boş bir levha gibi olduğudur. Doğduğumuzda hiç bir şey bilmeyiz ve tüm bilgimiz yaşamdaki deneyimlerimizden gelir. Bebek Locke büyüyp genç bir filozof olurken çeşitli inançlar edindi ve şu anda John Locke olarak bildiğimiz kişi haline geldi. Ama hangi anlamda bebekliğinde olduğu kişidir ve hangi anlamda ortayaşlı Locke, genç Locke ile aynı kişidir?)

görüşleri bana Can Yücelin ( 20 Yaş 35 Yaş 40 Yaş ve Bugünkü Ben) şiirini anımsattı,
https://www.youtube.com/watch?v=-Wm0hUgcxfg


# kitapta yer alan şu tanımlar da;

(toplum çöker de kanunlar ya da kanunlara uyulmasını sağlayacak biri olmadan, Hobbes' un deyimiyle ''doğa durumu''nda yaşamak zorunda kalırsanız, Hobbes sizin de herkes gibi gerektiğinde hırsızlık yapıp öldürebileceğinizi söyler. En azından hayatta kalmayı istiyorsanız bunları yapmak zorunda kalırdınız)

yenilerde okuduğum ve 'sineklerin tanrısı' gibi ikamelerinin olduğu Cennete Bir Koşu / J. G. Ballard'ı hatırlatıyor,

# bir diğer nokta; toplu katliamlar denince akla sadece Hitler gelse de kitapta, popüler olmasa da kitlesel katliamlar konusunda Hitlerden aşağı kalmayan diktatörler olan Pol Pot, Robert Mugabe gibi isimlerin geçmesine şaşırdım,

# Epikuros'a ait şu satırlar çok enteresan geldi bana:

(Düşünce şekillerimiz asimetriktir. Nedense doğumdan önceki dönemle ilgili değil de, ölümden sonraki dönemle ilgili endişelenmeye yatkınız.)

bu satırlar, zaman kavramını sadece ileriye yönelik akan bir çizgi şeklinde algıladığımızın kanıtı gibiydi..

# felsefeci Machiavelli, görüşlerine katılmaktan bağımsız olarak, uç kişilikleri eksantrik bulmamdan dolayı ilgimi çekti,

# Hegel'in, tarih akışı ile ilgili görüşleri oldukça baştan savma geçilse de kitapta geçen vurgulardan ve Marx'a ilham olduğunu öğrenmem nedeniyle merak ettiğim felsefecilerden biri oldu,

# Brauch Spinoza'nın ;
(Spinoza, Tanrı ve doğanın aynı şey olduğunu kastediyordu. Tanrı doğadır, doğa da Tanrı.) // Panteizm görüşleri, paganizmden mi geliyordu? yoksa paganizm sonrasında mı şekillendi??
ayrıca bu eski Türklerde -doğa kültü-olarak geçmiyor muydu?

soruları kafamda henüz bir yanıt bulamadı,

# (Descartes, gerçek bilgiye ulaşmak için geliştirdiği yöntem; kartezyen şüphecilik olarak bilinir. Bu yöntem oldukça basittir. En küçük bir doğru olmama ihtimali taşıyan hiçbir şeyi doğru kabul etmeyin)

descartes'in bu görüşü yazar tarafından -basit bir yöntem- olarak nitelendirilse de, ayrıntılı şekilde açıklanan ilgili bölümü okuyanlar fark edeceklerdir ki: Bir şeyin olmadığını kanıtlamak için tüm var olanları ispatlamak, bazı konular için imkansızın bir adım gerisinde değil midir?? bu gerçekten basit bir yöntem midir??

# tüm bunlara ek olarak discovery de izlediğim holografik evren ile ilgili teorinin, platonun idealar öğretisi ve mağara metaforundan ya da descartes'in (İnsan rüya görmediğinden nasıl emin olabilirdi?) ile başlayan ve (cogito ergo sum: düşünüyorum öyleyse varım) ile devam eden felsefesinden etkilenildiğine dair küstahça bir düşüncem bile oluştu.. :)

---

kitapta ilgimi çeken daha bir çok düşünür ya da görüş vardı ama onlar hakkında daha fazla özet yapmak yerine kitabın bende oluşturduğu sorgulamalardan bahsetmek istiyorum;

neden felsefe okumalıyız?

Soru sorabilmek, sorgulayabilmek ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak düşünebilmek için felsefe okumalıyız diye cevaplıyorum ben,,

yaşadığımız çağ, 21. yy dünyası, kuantum enerji paketçikleri misali teknolojinin ani sıçramalarıyla ileriye doğru giderken; insan, aynı hızla evrilemediğinin kötü sonuçları çatısında her gün daha çok manipüle ediliyor, otomatikleşiyor,

değerlerimizi farklılaştırıyor, zihinlerimizi köreltiyor, ilk çağlardaki avcı-toplayıcı düzeyine doğru tekerrür edercesine sadece hayatta kalmaya çalışan varlıklar haline geliyorken insan olmanın özünü yitiriyoruz belkide ..

80lerin başında evlerde telefon edinebilmek için kuyruğa girdiğimiz günlerden cep telefonlarına, yapay zekanın örnekleri sayılan konuşan robotlardan, paralel evrenler ve holografik evren teorilerine, doğru teknolojik sıçrayışlar yaşıyoruz,

Feodal devletlerden,krallıklara, imparatorluklara doğru giderken, emperyalizm farklı maskeler altında birden burjuvaziye, kapitalizme, küresel ekonomi, global dünya düzeni, tek dünya sistemine giden atlayışlar yaşıyoruz,

Dünya merkezli evren sisteminden, güneş merkezli evren sistemine, newtondan sonra fizikte keşfedilecek birşeyin kalmadığına inanırken kuantum teorisine, big bang e kadar uzanıyoruz,

İnsanlık sadece bir kaç yüzyılda bu pikleri yaşıyor görünürken, neanderthal atalarımızdan çok da farklı olmayan rekabetçi, saldırgan, her şeye hakim olma çabasından, güç elde etme hırsından, en temel iç güdülerinden sıyrılamamış gözükürken, İnsan'ın tüm -apex predetor- güdülerine kendinden daha hızlı evrilen teknolojiyi sadece bir alet olarak kullandığını biliyoruz,

kısacası insan -kan dökücü tanrı- rolünde...

bu süreçte, her türlü yan etkiye karşı zihnimiz ayakta tutabilmek ve Tanrı rölünü oynayan, -Deux ex machina-ya karşı uyanık olabilmek, en önemlisi de varoluşumuza bir anlam yüklemek için felsefe okumalıyız...

felsefe bir beyin jimnasitği;

her şeyi olduğu gibi kabullenmemiz amacıyla yüzlerce yıldır yapılandırılmaya çalışılan tüm siyasi, ekonomik ideolojilere karşı,

sanayi devrimi sonrasında ucuz insan işçiler yaratmak için tasarlanan eğitim sistemi kalıplarına karşı,

18. yy dan 2018’e değin aynı eğitim eğitim sisteminde körleşmemize karşı,

Büyük şirketlerin birleşerek tröstler haline gelip dünyanın en ücra yerlerine kadar ‘’ihityaç’’ kavrmanı kılık değiştirerek yeni değerlerin yaratıldığı --al-tüket—dayatmasına karşı...
..

Özetle bana göre;

Zihinsel bir AYDINLANMA felsefe....

Felsefecilerin görüşlerini ezberlemekten ziyade düşünme biçimlerinin algılanarak -düşünebilme - eylemi ve -yöntem- kazanma biçimi..

okuduğum sadece iki- üç kitapla birlikte sorgulama-ilişki kurma- anlamlandırma edimlerini öz olarak bana kazandırmaya başladığını düşündüğüm bir alan felsefe,

bu anlamda, üzerimde soru sorma eyleminin başlattığı bir domino taşı etkisi yaparak, bu kitabı okurken kafamda sorular belirmesine neden olan şöyle bir zincirleme düşünceler reaksiyonunu ilgilenenler için paylaşmak istiyorum;


#27950398 />
..

Felsefeyle ilgilenen tüm okurlara Nigel Warburton'un bu kitabını tavsiye eder,

İyi Okumalar Dilerim.

Kitap Kurdu, Felsefenin Tesellisi'yi inceledi.
 15 Mar 00:13 · Kitabı okudu · 12 günde · Beğendi · 10/10 puan

Jostein Gaarder'ın "Sofie'nin Dünyası" , Irvin Yalom'un "Nietzsche Ağladığında" kitapları kadar akıcı olarak okuduğum, içeriğinde 6 filozofun kısa biyografilerinin, düşünce aşamalarındaki gelişimlerin yer aldığı harika bir kitaptı. Neredeyse kitabın hepsini alıntıladım :)
Kitap 6 başlıktan oluşuyor:
1-Toplum tarafından kabul görmemenin tesellisi(Sokrates)
2-Yeterince paraya sahip olmamanın tesellisi(Epikuros)
3-Düşkırıklığı yaşamanın tesellisi(Seneca)
4-Kendini yetersiz hissetmenin tesellisi(Montaigne)
5-Kırık bir kalbin tesellisi(Schopenhauer)
6-Zorluklar yaşamanın tesellisi(Nietzsche)
Her başlıkta filozofların felsefeyi, hayatın olumsuzluklarına karşı birer teselli olarak gördükleri kanıtlanmaya çalışılmış. Tabi her filozof buna farklı yollarla ulaşmış.
Kitapta özellikle Epikuros hakkında yanlış bilinen bazı düşüncelerin savunması da vardı. O kısım aslında beni etkiledi. Toplumu önemsemeyen sadece bireyin kendisini düşünerek zevk amaçlı sergilediği tavırları Epikuros'a mal etmenin ne kadar da yanlış olduğu kitapta çok güzel açıklanmış.
Montaigne'nin daha önce "Denemeler" kitabını okumuş ve beğenmiştim. Bu kitapta 4.bölümde Montaigne hakkında yazılanlardan sonra "Denemeler" kitabına daha farklı bakar oldum. Hatta ilerleyen zamanlarda bu kitabı tekrar okumaya karar verdim. Siz de eminim bu bölümü okuduktan sonra bu kitabı tekrar okumanız gerektiğinin farkına varacaksınızdır. Şahsen Montaigne'nin fikirleri beni çok etkiledi: "İnsanın kendisini her şeyiyle kabul etmesi gerektiği" . Belki bu düşünce basit geliyor ama Montaigne'nin düşüncelerini okuduktan sonra onun önerdiği sade ve doğal yaşamın aslında ne kadar da mükemmel bir öneri olduğunu anlıyoruz.
Biraz da yazarımızdan bahsedelim:
Alain de Botton felsefe doktorasını Cambridge Üniversitesi'nde yapmış ama roman yazmaya yönelmiş, iyiki de yönelmiş, felsefeyi bu kitabıyla rahat okunur hale getirmeyi başarmış ve sevdirmiş bir kişi. Diğer eserleri: Aşk Üzerine, Proust Yaşamınızı Nasıl Değiştirebilir, Öp ve Anlat, Romantik Hareket, Seyahat Sanatı, Statü Endişesi, Mutluluğun Mimarisi ve henüz Türkçe'ye çevrilmemiş 2 yapıtı(The Pleasures and Sorrows of Work (2009) ve de A Week at the Airport (2009)) daha bulunmaktadır.

deniz demirsoy, bir alıntı ekledi.
14 Mar 18:25

Genç değil, iyi yaşamış ihtiyar şanslı kabul edilmelidir, çünkü
genç insan hayatının baharında çoklukla şansa dolanıp
inançları arasında bocalarken ihtiyar limana yanaşmış, gerçek mutluluğunu emniyete almıştır.

Epikuros

Filozofun Mutluluk Seyahatnamesi, Daniel Klein (Sayfa 6 - aylak kitap)Filozofun Mutluluk Seyahatnamesi, Daniel Klein (Sayfa 6 - aylak kitap)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
11 Mar 13:18 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Büyük hedonist öğretmen Epikuros, belli dönemlerde kendini bazı şeylerden mahrum bırakır ve o anda arzuladığı şeyleri elde etmek için büyük zahmetlere katlanmanın gerekli olup olmadığını anlamaya çalışırdı.

Felsefenin Tesellisi, Alain De Botton (Sayfa 122 - Sel Yayıncılık)Felsefenin Tesellisi, Alain De Botton (Sayfa 122 - Sel Yayıncılık)
Şeyda Seyrek, bir alıntı ekledi.
10 Mar 23:07 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Kötüler hiçbir yerde saklanamaz,der Epikuros;çünkü ne kadar saklansalar vicdan kendi kendilerini buldurur onlara.

Denemeler, Michel De MontaigneDenemeler, Michel De Montaigne
Pink, bir alıntı ekledi.
10 Mar 03:13 · Kitabı okudu · İnceledi

Epikuros
Düşünce şekillerimiz asimetriktir. Nedense doğumdan önceki dönemle ilgili değil de, ölümden sonraki dönemle ilgili endişelenmeye yatkınız.

Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton (Sayfa 20 - Alfa)Felsefenin Kısa Tarihi, Nigel Warburton (Sayfa 20 - Alfa)
Hüseyin Aslan, bir alıntı ekledi.
06 Mar 20:34 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Epikuros
“Ölüm bizi ilgilendirmez. Var olduğumuz sürece ölüm ortada yoktur; ölüm geldiği anda da biz artık yokuz. “

Sofie'nin Dünyası, Jostein Gaarder (Sayfa 153)Sofie'nin Dünyası, Jostein Gaarder (Sayfa 153)
Kitap Kurdu, bir alıntı ekledi.
 06 Mar 15:30 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Mutlu olmak için gerekli olanlar ve olmayanlar:
Doğal ve gerekli olanlar: "Dostlar,özgürlük, düşünmek(sıkıntıya yol açan temel şeylerle ilgili:ölüm,hastalık,yoksulluk,batıl inançlar),yemek,barınacak yer,giysiler"

Doğal ama gereksiz:"Büyük bir ev,lüks banyolar,yemek davetleri, hizmetçiler, balık,et"

Doğal ama gerekli değil:"ün,güç"

Epikuros

Felsefenin Tesellisi, Alain De Botton (Sayfa 78 - Sel Yayıncılık)Felsefenin Tesellisi, Alain De Botton (Sayfa 78 - Sel Yayıncılık)