Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 17 Mar 09:15 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

yoğurmak ve mermere kalem
savurmakla geçirmek bana pek akıllı
işi gibi gelmiyor.”
Sesine mühim bir eda vererek ağır ağır
mırıldandı:
“Bana öyle geliyor ki, hakikaten
yapabileceğimiz bir tek iş vardır, o da
ölmek. Bak, bunu yapabiliriz ve ancak
bu takdirde irademizi tam bir şey
yapmakta kullanmış oluruz. Ben ne
diye bu işi yapmıyorum diyeceksin!
Demin söyledim ya, müthiş bir
gevşeklik içindeyim. Üşeniyorum.
Atalet kanunu icabı sürüklenip
gidiyorum. Eeeeh.”
Ağzını müthiş bir surette açıp esnedi.
Ayaklarını uzattı. Karşısında oturarak
Ermenice bir gazete okuyan yaşlıca
bir adam bu genişleme karşısında
hemen toplandı ve genç adama ters
bir bakış fırlattı.
Arkadaşı bütün bu sözlere, belki
onuncu defa dinlediği için pek kulak
asmamış, gözlerini etrafta gezdirmeyeve kafasında birtakım fikirleri
toparlamak ister gibi ara sıra kaşlarını
çatarak mırıldanmaya devam etmişti.
Yanındakinin nutku bitince manalı bir
tebessümle:
“Ömer” dedi. “Paran var mı? Bu akşam bir
rakı içelim.”
Ömer biraz evvelki derin sözlerine pek
yakışmayan pişkin bir tavırla:
“Yok ama, birini kafesleriz. Ben bugün
daireye uğrasam kolaydı, fakat hiç
niyetim yok.”
Zayıf genç mühim bir tavırla başını
sallayarak:
“Seni yakında sepetlerler. Bu kadar
asmak olur mu? Zaten bütün daireler
da- rülfünunaI
devam eden memurları
yakalarından atmak için bahane
arıyorlar. Senin gibi postanede
çalışanların vaziyeti büsbütün berbat.
Orada vakit her yerden pahalıdır.
Yahut böyle olması icap eder.”
Sonra gülerek ilave etti:“Tevekkeli değil, Beyazıt'tan
gönderdiğimiz mektuplar Eminönü'ne
kırk sekiz saatte varıyor. Senin gibi
gayretli memurlar sağ olsun.”

İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Aliİçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali
Melek yeter, Evdalê Zeynikê'i inceledi.
 04 Mar 03:03 · Kitabı okudu · 14 günde · Puan vermedi

Sözlü edebiyat bütün edebi eserlerin esin kaynağıdır , kürt edebiyatının günümüze kadar gelmesinde de sözlü edebiyatın yeri yadsınamaz. Kürt sözlü edebiyati da Dengbejlik ile oluşmuştur.
Dengbejlik türkü anlamına gelen "kılam" veya "stran" ile oluşmuştur. Dengbej bu alanda uğraşan kişiye denir. Bu türküler günlük yaşamdan , dönemin kültürel ve tarihi özelliklerinden de bilgi verir.
Dengbejlerin önde gelen isimlerindendir Evdalê Zeynikê.
Evdal kürt halk şairidir. 1800 lü yıllarda ağrıda dunyaya gelmiş, 110 yıl yaşamış birçok tarihi olaya şahit olmuştur ve bu olayları eserlerine yansıtmıştır. köylerdeki illerdeki beyler onu evine davet eder onu büyük bir istekle dinlerlerdi. Evdal gittiği yerlerde sevilmiş sayılmış bir şairdir. karşılaştığı kişileri türkülerine yansıtmış onlari eserlerinde yaşatmış hatta bazen onlarla birlikte türkülerini dile getirmiştir.
Evdal birgün bir ermeni köyüne gider ve orada kendisini tanimayan bir ermeni kızına kılam ( turku) okur. okuduğu türküde kürtçe , türkçe , arapça , farsça ve ermenice kelimelerle aşkı , sevmenin güzelliğini dile getirir. .
Dengbej Evdal doğduğu yerde kalmamış ve onun mal mülk edinme derdi olmamıştır. bunu türkülerinde de dile getirmistir. "
wezê nemînim li dunyayê"
( bu dünyada kalmayacağım)
Evdal sadece günlük yaşamdan kendinden değil tarihten savaştan da bahsetmiştir eserlerinde. Osmanli devleti 1865 yılında Adana yöresindeki Kozanoğlu isyanını bastirmak için büyük bir askeri güç gönderirken Sürmeli mehmet paşadan da destek istemişti. Sürmeli M. Paşa ünlü ishak paşanın torunu ve dönemin Eleşkirt Beyi' dir.
Mehmet Paşa askerleriyle kozan üzerine giderken yanında Evdal i da götürür. Evdal ın orada ünlü Türk ozani Dadaloğlu ile karşılaştığı bilinir. Evdal bu savaşı ' wey xozane' adli eserinde dile getirmiştir.
Kitap Dengbej Evdal in yaşam öyküsünü eserleriyle iç içe veriyor. Oluşan eser öncesinde eserin öyküsü yada donemin koşulları anlatılıyor.
Kitabin yazari Ahmet Aras yazılı edebiyat olmadığı için uzun ve titiz bir çalışma sonrası bu kitabi oluşturmuştur. Kitabı oluşturulurken birçok şehir gezmiş bir çok insan tanımış ve kitapta onlarla olan konuşmalara da yer vererek Yaşar kemal' in " benim fikir babam " dediği Dengbej Evdal' ı daha yakindan tanımamıza vesile olmuştur.

Gizem Akyüz, bir alıntı ekledi.
 04 Mar 00:57 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Sadece o kullanırdı bunu. İlk başta bana 'Abaka' , diye seslenirdi; Ermenice' de "gelecek" demektir. Bana bağladığı bütün umutları ifade etmenin bir yolu.

Doğu'nun Limanları, Amin Maalouf (Sayfa 60 - Yapı Kredi Yayınları  (63. Baskı))Doğu'nun Limanları, Amin Maalouf (Sayfa 60 - Yapı Kredi Yayınları (63. Baskı))

İstanbul ' a verilen isimler
İstanbul ;

Çeşitli dil ve medeniyetlerde farklı şekillerde adlandırılan İstanbul, Grekçe'de ''Vizantion'', Latince'de ''Bizantium, Antoninya, Alma Roma, Nova Roma'', Rumca'da ''Konstantinopolis, Istinpolin, Megali Polis, Kalipolis'', Slavca'da ''Çargrad, Konstantingrad'', Vikingce'de ''Miklagord'', Ermenice'de ''Vizant, Stimbol, Esdambol, Eskomboli'', Arapça'da ''Bizantiya, el-Mahsura, Kustantina el-uzma'', Selçuklular'da ''Konstantiniyye, Mahrusa-i Konstantiniyye, Stambul'' ve Osmanlıca'da ''Dersaadet, Deraliyye, Mahrusa-i Saltanat, Istanbul, Islambol, Darü's-saltanat-ı Aliyye, Asitane-i Aliyye, Darü'l-Hilafetü'l Aliye, Payitaht-ı Saltanat, Dergah-ı Mualla, Südde-i Saadet'' isimleriyle anıldı.

Her dilde sevebilirim seni....
Ama bugün olmaz...
Bugün sadece Ermenice;
"Yes kez ge sirem..."

Hrant Dink

Oktay Şen, bir alıntı ekledi.
 13 Oca 14:05 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Gaziantep Ermenileri bütünü ile Türk harsını benimsemişlerdi. Adetleri, görenekleri, dilleri Türklerin aynı idi. hepsi antep şivesiyle türkçe konuşurdu. Konuşurken bir Ermeniyi bir Türkten ayırmak mümkün değil gibiydi. Ancak türkler -ağam-, Ermeniler -gülüm- diye hitap ederlerdi. Hiçbir Ermeni, Ermenice bilmezdi. Kiliselerinde bile ibadetlerini, vaazlarını Türkçe yaparlardı. Yeni terimler yapacak kadar Türkçeyi benimsemişlerdi. Amerikan hastanesindeki Amerikalı hemşirelere, İngilizce Mis sözü karşılığı olarak - kız, hanım- derlerdi. Amerikan kolejlerinin kuruluşundan 1876 tarihinden sonradır ki, koleje devam eden Ermeni gençleri Ermeniceyi öğrenmişlerdir. Amerikan koleji Ermenilere Ermeniceyi öğrettikten başka milliyet duygusunu ve türk düşmanlığını da aşılamıştır.

Ajan Okulları, Necdet Sevinç (Sayfa 49)Ajan Okulları, Necdet Sevinç (Sayfa 49)