Biyoloji bilimine göre insanlar "yaratılmamış" evrimleşmiştir ve evrim kesinlikle eşitlikçi değildir. Eşitlik fikri yaradılış inancıyla iç içe geçmiştir. Evrim eşitlik değil farklılık üzerine kuruludur. her insan diğerlerinden az da olsa farklı bir genetik kod taşır ve doğumundan itibaren farklı çevresel etkilere maruz kalır. bu durum insanların hayatta kalmaya farklı şekilde etki eden farklı özellikler geliştirmelerini sağlar. "eşit yaratılmıştır" ifadesi bu yüzden aslında "farklı yönde evrilmiştir" olarak tercüme edilmelidir..
“Adım Hüseyin Bin Mansur’dur. Hallac-ı Mansur derler bana. Demem o ki; bu insanlar sadece adalet ve eşitlik istiyorlar! Diğerleriyle aynı haklara sahip olmak, aç kalmamak, çocuklarını korkmadan büyütmek tek arzuları! Bunun için onları kim suçlayabilir? Mazlumların haklarının üstüne oturanlar Yüce Rabbimin gazabına uğrayacaktır er ya da geç. Çünkü onun yarattığı bu göğün altında hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Asla şaşmayan tek şey ilahi adalettir bu dünyada.”
Sayfa 133 - İnkılapKitabı okuyor
Reklam
İyilikseverlik bir başka açıdan, Aydınlanma ile ve nüfusun yüksek -entelektüel- sosyal sınıfıyla ilişkilendirilen bir düşünce akımı olan hümanizmle de ilintilidir. Bu akım, insanı en güzel yönleriyle görür, onu harekete geçiren ve karakterize eden özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi değerleri yüceltir.
Sayfa 100
Ulus kavramı tahakküm altındaki nüfusu ve kültürü aşağı gören hâkim söylemi etkisiz hale getirmekte bir ideolojik silah işlevi görmüştür; ulus olma iddiası halkın asaletini olumlamış, bağımsızlık ve eşitlik taleplerini meşru kılmıştır.
Mustafa Kemal’in fikirler toplamı (İTC Toplantısı) neticede şu 5 grupta beliriyordu. 1. Cemiyetin bir siyasî parti haline getirilmesi, 2. Ordunun politikaya karışmaması, 3. Cemiyetle masonluk arasında bir ilgi kalmaması, 4. Cemiyetin içinde eşitlik olması, 5. Hükümet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması.
Dünya ormancılar günü, Dünya su günü, Dünya çevre günü, Dünya kanser günü, Dünya barış günü, vb. gibi… Emekçi sınıflara dair bir sorun, eğer burjuva devletin ve burjuva siyasetçilerinin ilgi alanına girmişse, bilin ki, orada o sorunu, o hareketi ‘ehlileştirme, amaçtan saptırma kaygısı vardır… Bu yüzden kadınların özgürlük, eşitlik, haysiyet mücadelesini, onu yok sayanların, yok edenlerin ‘etki alanına girmesine’, ehlileştirmelerine izin vermemek gerekiyor…
Reklam
1,000 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.