Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
 03 Haz 2017

Esrar Dede'nin Hüsn ü Aşk Tanımı
Şöyle diyor Esrar Dede:

" ... ve 26 yaşında iken "esrâr-ı makâmât-ı Mevlevî" ve "envâr-ı lâmia-i ayât-ı Mesnevî"yi hâvi Hüsn ü Aşk namında bir te'lif-i celil; "ser-zede-i tab'-ı bimisilleri" olunmuştur ki; memalik-i Rumda lisân-ı Türki üzere ona mümâsil bir nazm inşa olunduğu, kimsenin mesmuu olmamıştır."

Şeyh Galib'in yakın arkadaşı olan Esrar Dede, Hüsn ü Aşk'ın muhtevasını açıklarken, burada iki noktaya işaret etmiş oluyor: Mevlana'nın mesnevisinde yer alan ayet/delillerin parıltılı aydınlığına!.. Ayrıca da Mevlevi seyr ü sülükunda, mü­ritlerin her bir derece ve makama ulaştıkça; onlarda meydana gelen hallere ve bu vesile ile hasıl olan son derece şahsi sırlara!..

Şeyh Galib Kitabı, Şeyh Galip (Sayfa 114 - Necmettin Turinay)Şeyh Galib Kitabı, Şeyh Galip (Sayfa 114 - Necmettin Turinay)