Cuma Bayramımız
Esselemualeykum Cuma bayramımız mübarek olsun. Allah daimi selamet hidayet ihlas nasip etsin.

İman, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır.

Esselemualeykum Cuma bayramımız mübarek olsun
selam muhabbet dua af afiyet sağlık sıhhat selamet istikamet şifa bereket tüm alem i İslamın üzerine ve vefat eden Müslümanların üzerine olsun

FETİH SÛRESİ.
8. Şübhesiz ki biz seni, bir şâhid, bir müjdeleyici ve (aynı zamanda) bir korkutucu olarak gönderdik.
9. Tâ ki Allah’a ve Resûlüne îmân edesiniz; ve O’na (dînine ve peygamberine) yardım edesiniz, hem O’nu (Rabbinizi) büyük bilesiniz! Hem sabah ve akşam O’nu tesbîh edesiniz!
10. Şübhesiz ki sana bîat edenler, ancak Allah’a bîat etmektedirler. Allah’ın (kudret) eli onların (sana bîat eden) ellerinin üzerindedir. Artık kim (bîatını) bozarsa, o takdirde ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah’a, hakkında söz verdiği şeyi yerine getirirse, bunun üzerine (Allah) ona yakında (pek) büyük bir mükâfât verecektir. ............... ......

Esselemualeykum Cuma bayramımız mübarek olsun. Selam muhabbet dua bereket şifa af afiyet Saadet-i Dareyn bütün mü'minlerin üzerine olsun .
------------
Ben, ihtiyarlığın verdiği şiddetli intibah cihetinde, en evvel alâkadar olduğum fâni şeylerin fâniliğini gördüm.
Kendime de baktım, nihayet-i aczde gördüm.
O vakit, beka isteyen ve beka tevehhümüyle fânilere mübtela olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki: "Madem cismen fâniyim, bu fânilerden bana ne hayır gelebilir?
Madem ben âcizim, bu âcizlerden ne bekleyebilirim?
Benim derdime çare bulacak bir Bâki-i Sermedî, bir Kadîr-i Ezelî lâzım." diyerek taharriye başladım.
Risale i Nur Külliyatı

Esselemualeykum Cuma bayramımız mübarek olsun.
Ebedî ömrün önündedir.
O ömr-ü bâkide göreceğin rahat ve lezzet, ancak bu fâni ömürde sa'y ve çalışmalarına bağlıdır.
Senin o ömr-ü bâkiden hiç haberin yok.
Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan!
Mesnevi-i Nuriye

ESSELEMUALEYKUM CUMA BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN.
ALLAH, SELAMET İSTİKAMET ŞİFA BEREKET AF AFİYET HİDAYET MUHABBET ADALET BASİRET İHLAS I ETEMM HÜSN Ü HATİME İHSAN EYLESİN.