• Evdal 40 yaşlarına geldiğinde yöredeki hiçbir dengbej kendisiyle atışmaya cesaret edemez. Birçok tanınmış dengbej bile onun adını duyunca atışmaktan vazgeçer. Eleşkirt Kalesi olarak da bilinen Toprakkale'de Sürmeli Mehmet Paşa'nın Gulê adında bir dengbeji vardır. Gulê, Ermeni papazın kızıdır. Alabildiğine yetenekli olan Gulê kendisiyle atışan tüm dengbejleri alt etmeyi başarmıştır. Gulê hiç evlenmemiş; ancak atışmada kendisini alt edecek dengbejle, o isterse evlenebileceğine yemin etmiştir.
  Gulê'nin namı, Evdal'ın kulağına da gelir. Evdal, daha görmeden Gulê'ye âşık olur. Evdal, platonik aşkı Gulê'yi görmek, onu tanımak için yola çıkar. Bir amacı da Gulê'yle atışarak onu alt etmektir.
  Bir gün Evdal, Hamur yöresinde bir düğün olduğunu ve Sürmeli Mehmet Paşa'nın Gulê ile birlikte bu düğüne katıldığını duyar. Atına adadığı gibi Hamur'a hareket eder. Hamur, Cemalverdi köyünden epeyce uzaktadır. Evdal'ın yolculuğu uzun sürer, bu nedenle ikindi vaktine doğru ancak köye varır.
  Hamur'a varan Evdal, yorgun olduğu için, kendini tanıtmak niyetinde değil; "Bugün yorgunluğumu alır, dinlenirim. Yarın Gulê'yle atışırım," diye düşünür.
  Bu düşünceyle düğün divanından içeriye giren Evdal, Sürmeli Mehmet Paşa'nın diğer ileri gelen Kürt ve Ermeni ağa ve beyleriyle odada ipek döşeklerin üzerinde oturduğunu, Gulê'nin ise onlara kılam söylediğini görür. Evdal, sessizce bir köşeye çekilerek bekler.
  Gulê, divana gelen her yeni konuğa, merhabayı stranla verir:
  "Merhaba misafir, sen hoş gelmişsin
  Nereden geldin bilmem, nere gidersin
  İstediğin nedir, ne emredersin
  Baş göz üstüne geldin, güle güle gidesin."
  Evdal bir süre sessiz ve sakin bir şekilde Gulê'yi izleyerek "merhabaya" tepkisiz kalır. Evdal'ın bu durumu Gulê'nin dikkatini çeker. Gulê, tekrar aynı yöntemle Evdal'a seslenerek bir kez daha merhaba verir. Gulê'nin ezgisi olan merhabası üzerine Evdal yorgunluğuna rağmen kendini tutamaz. Aynı yöntemle Gulê'yi yanıdar:
  "Ben Evdale Zeynıke, dengbejlerin şahıyım
  Serhad şairlerinin korkulu rüyasıyım.
  Zalimlerin düşmanı dostlarımın dostuyum
  Halkımın tercümanı, halkımın ozanıyım
  Başlarsam söylemeye, sesim Acem ellerine varır
  Uzak yerden gelmiş, Gulê'nin misafiriyim desem garip mi kalır."
  Evdal'ın yanıtı üzerine Gulê de durmaz. Başlarlar atışmaya. Atışmaları üç gün üç gece sürer. Köylüler, civarda atışmayı duyan herkes, odayı, bahçeyi, dam üsderini doldurur. Ka labalık, merakla atışmayı izler.
  Gulê:
  Sen hoş geldin Evdal, bugün buraya
  Endamımdan, ışık saçılır dünyaya
  Benzerim belki muma ya da çıraya
  Bacı-kardeş gel yarışıp başlayalım atışmaya.
  Hey can Evdal hey can Evdal
  Sevgili kirve, sana hayranım Evdal.
  Evdal:
  Geldim Güle senin için bu tepeye, Hamur'a
  inanın dostlar Güle benzer yazın yağan yağmura
  Yüzü derseniz benzer çiğ düşmüş taze yaprağa.
  Gulê'min hem ahenkli hem de güzel sesi var
  Allah bilir o hem an, hem de bülbül gibidir
  Hayranım ince beline, çiçek desem konca güldür
  Kurbanım senin evine
  Hey can Gulê hey can Gulê
  ima leni, ima leni
  Kudayo dero sima leni
  Yel pısiko siman yeli
  Espandero Iskenderi.
  Gulê:
  Be hey muratsız Evdal, gözlerim kara karadır.
  Bilirsin kara, beladır
  Günde üç sürme çekerim, benim sürmem Süphan'dandır
  Senin gibi nice dengbej bilesin bana hayrandır
  Kimi çılgın, kimi deli, kimi eşinden kaçandır.
  Hey can Evdal hey can Evdal
  Sevgili kirve, sana hayranım Evdal.
  Evdal:
  Geldim senin için Güle bu yamaca, Hamur'a
  ince bel mi, ak gerdan mı, her neyse vuruldum sana
  And olsun hem isa'nın incil'ine, hem islam'ın Kur'an'ına
  Alır Gulê'm bohçasını, düşer benim ardıma, kalmaz kurbana.
  Hey can Gulê hey can Gulê
  ima leni, ima leni
  Kudayo dero sima leni
  Yel pısiko siman yeli
  Espandero Iskenderi
  Gulê:
  Bilesin Evdal, Hamur papazının evi kubbelidir
  Avlusunda dönen halay sence kimin içindir
  Boyunu aşar sözlerin, fır hr dönüyor gözlerin
  Beni Hamur'dan aparmak haddi değildir sizlerin.
  Hey can Evdal hey can Evdal
  Sevgili kirve, sana hayranım Evdal.
  Evdal'ın dillendirdiği bu bölüm Ermenicedir. Evdal bu dizelerinde, Gulê'yle anşmaya
  geldiğini, ancak onun güzelliği karşısında ona vurulduğunu ifade ediyor.
  Evdal:
  Geldim Hamur'a Gulê'm, papazın evi kubbedir
  Allah'ın belası çarpsın, o Köse Hano nerdedir
  Yırttığı zurna nerde, padattığı davul nicedir
  Halayın başını çeken benim Gulê'mdir
  Onun için, yanıp tutuşan Evdale Zeynıke'dir.
  Hey can Gulê hey can Gulê
  ima leni, ima leni
  Kudayo dero sima leni
  Yel pısiko siman yeli
  Espandero Iskenderi.
  Gulê:
  Yeter Evdal, kes sesini, söyletme kötü sözümü
  ince belime dek iner sırma saçım, zülüflerim.
  Fazla gidersen ileri, çağırsam gelir gençlerim
  Doğratırım lokma lokma, kanla yıkanır ellerim
  Hey can Evdal hey can Evdal
  Sevgili kirve, sana hayranım Evdal
  Evdal:
  Geldim Hamur'a ki Gulê'm, koklasam güzel kokunu
  Hep birlikte düğünlerde, oynasak kıvrak oyunu
  Gulê'min elinde mendil çeker halayın başını
  Gulê'm nece güzel kızdır, hak eder benim aşkımı
  Hey can Gulê hey can Gulê
  ima leni, ima leni
  Kudayo dero sima leni
  Yel pısiko siman yeli
  Espandero Iskenderi
  Gulê:
  Geldim Hamur'a Evdal, yolumuz dardır
  Hamur'da dört ev gördüm, yanı ağıldır
  Çok duymuşum, Evdal'ı iyi ozandır.
  Şirindir sözleri onun, şekerdir, baldır
  Yazık ki gördüm boyunu, azıcık boydan kısadır
  Hey can Evdal hey can Evdal
  SevgiU kirve, sana hayranım Evdal
  Evdal:
  Geldim Hamur'a Gulê'm, rüzgârın tutar burayı
  Girdim gençlerin koluna, coştu onların halayı
  Sözümde şaka çoksa da, sevmem insanla alayı
  Gulê'mden izin aldım, bu onun gönül onayı
  Hey can Gulê hey can Gulê
  ima leni, ima leni
  Kudayo dero sima leni
  Yel pısiko siman yeli
  Espandero Iskenderi
  Gulê:
  Geldim Hamur'a Evdal, Hamur yamaçtır
  Evdale Zeynike dolaşır kapı kapı, belki de açtır
  Kusura bakılmasın, duydum güzel sözlerini
  Sözleri söz değil sanki eşeğin başında taçtır
  Hey can Evdal hey can Evdal
  Sevgili kirve, sana hayranım Evdal
  Evdal:
  Geldim Hamur'a Gulê'm, sıcaktır yazdır
  Yürürken gördüm kızların önünde. Güle bir sazdır
  Kızlar güzeli Ermeni Gulê'm, babası papazdır
  Bilirim, aksayan o sol kalçası, biraz da nazdır
  Hey can Gulê hey can Gulê
  ima leni, ima leni
  Kudayo dero sima leni
  Yel pısiko siman yeli
  Espandero Iskenderi
  Gulê:
  Yeter Evdal, kes sesini, söyletme kötü sözümü
  Çağırırım uzun boylu gençlerimi aç gözünü
  Seni bağlarlar kapıya havlatırlar köpek gibi
  Göremezsin ölsen bile şu bebek gibi yüzümü
  Hey can Evdal hey can Evdal
  Sevgili kirve, sana hayranım Evdal
  Evdal:
  Geldim Hamur'a Gulê'm, çepçevre buğday tarlası
  Ermeni halayındayım, yanda kızların alası
  Evdal bu, ince bele, altın bezeli yüze hayran olası
  Desem geldim gidiyorum duymasın papaz babası
  ille öperim, Gulê'min gül memelerinin yoktur çaresi
  Hey can Gulê hey can Gulê
  ima leni, ima leni
  Kudayo dero sima leni
  Yel pısiko siman yeli
  Espandero Iskenderi
  Gulê:
  Evdal, bilmem ne söyleyim, çingenenin şahı mısın
  Yoksa adi bir cazgır mı, göz boyayan sihirbaz mısın
  Hep Allah'a Peygamber'e yalvarırsın yakarırsın
  Varamazsın muradına, ne yaparsan aldanırsın
  Hey can Evdal hey can Evdal
  Sevgili kirve, sana hayranım Evdal.
  Evdal:
  Hey can Gulê'm vay can Gulê'm
  Güzel sözlüm, sana hayran
  Bostanda tatlı kavunum
  Çayırda gövel ördeğim
  Öldürürsün beni Gulê'm
  Güzel sözlen tatlı dillen.
  Hey can Gulê hey can Gulê
  ima leni, ima leni
  Kudayo dero sima leni
  Yel pısiko siman yeli
  Espandero Iskenderi.
  Gulê:
  Evdal haydi gel tut elim, evime doğru gidelim
  Sereyim güzel döşeği, kadifeden yorganını
  Yapayım süzme pilavı, Karacadağ pirincinden
  İşleyeyim sana bir de Kürt çorabı, dizleme
  Sorarlarsa döndüğünde "Neydi ikramı Gulê'nin?"
  Yedi ceddime yeter dersin ikramı gül endamın.
  Hey can Evdal hey can Evdal
  Sevgili kirvem, sana hayranım Evdal
  Evdal:
  Hey can Gulê, hey can Gulê
  İnce bellim, saz boyunlum
  Kara gözleri, sürmelim
  Güzelim, yaban kekliğim
  Eser soğuk rüzgârı Qetewin'in
  Bılecan'm hem Süphan'ın
  Nazla sallanırsın Gulê'm
  Hey can Gulê, Gulê canım
  Güzel sözlüm, hayranım
  Bostanda tatlı kavunum
  Çayırda gövel ördeğim
  Öldürdün beni Gulê'm
  Can yakıcı sözlerinle, baldan tath dillerinle
  Hey can Gulê, hey can Gulê, hey can Gulê
  Üç gün üç gece süren bu atışmadan sonra Güle, Evdal'ın yeteneklerine boyun eğer.
  Ona, "Evdal, dedikleri gibisin.
  Dengbejsin, şairsin, bütün şairlerin pirisin. Emsalin yoktur. Ben sözümün sahibi, yeminimin takipçisiyim. Beni alt ettin.
  Eğer kabul edersen, sana varırım. Ancak şunu bil, dinimi de ğiştirmem, inancımın ferdi kalırım," der.
  Gulê'nin sözlerine Evdal'ın yanıtı kısadır:
  "Gulê, sen de büyük bir şairsin, iyi bir dengbejsin. Şunu bil ki şimdiye kadar kimse senin kadar karşımda duramadı. Bildiğin gibi ben evliyim, çocuklarım var. Senin dinin sana, benimki bana, herkes kendi yoluna. Bacımsın, anamsın. Allah
  her şeyi gönlüne göre versin."
 • Evdal bu, diline hükmedebilir mi hiç?
  Dili onun özgürdür,kusur saymayın ona, o dengbej ve sanatkardır ve her sanatkar gibi delicedir biraz.
  Hem ne yapılabilir ki?...
  Aşkın ateşi yakıcıdır, kemiğe, deriye karışır, ne utanç dinler, ne de ayıp...
  Mehmed Uzun
  Sayfa 38 - İthaki
 • Yüreğindeki ateş yakıcıydı ve anbean daha yakıcı oluyordu.
  Yüreğinin ateşini herkes duymuştu, ama kimsenin aklı da almıyordu bunu, kız hem Hıristiyan, hem de nişanlıydı.
  Ama Evdal'ın kararı karardı, çelik gibi sert geleneği eritecek ve muradına erecekti..
  Mehmed Uzun
  Sayfa 37 - İthaki