Mu*minler Cenâb-ı hakkı gördükleri zaman cennet nimetlerini unuturlar ..eyy ehli sünnet vel cemaat ehli mutezilenin düşmüş olduğu husrandan sen kaçın! ..