SOSYOLOJI OKUMALARI (200 kitap)
SOSYOLOJİ’YE GİRİŞ
Bu Ülke- Cemil Meriç
Devlet - Platon
Eric Voegelin İnsanlık draması - Bengül Güngörmez
Siyaset Bilimi- Atilla Yayla
Gorgias- Platon
Sosyoloji- Anthony Giddens
Öküzün A'sı-Barry Sanders
Sosyolojik Düşünmek-Zygmunt Baumann
Yasakoyucular ve Yorumcular-Zygmunt Baumann
Akışkan Aşk- Zygmunt Bauman
Minervanın Baykuşu-Jeffrey Abramson
Prof.Caritat ın Şaşırtıcı Aydınlanması-Steven Lukes
Ezeli Mağlup- Cioran
Aşk Üzerine-Alain De Botton
Ölümcül Kimlikler-Amin Maalouf
Sözün Düşüşü-Jacques Ellul
Sözlü ve Yazılı Kültür- Walter J. Ong
Karakter Aşınması - Richard Senett
Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Bes Şehir - Tanpınar
Rüzgarlı Pazar- Mustafa Kutlu

ANTROPOLOJİ
Almuric-Robert Howard
Göğü Delen Adam-Erich Scheurmann
Irk. Tarih, Kültür- Claude Levi-Strauss
Mit ve Anlam-Claude Levi-Strauss
Sosyal ve Kültürel Antropoloji-John Monaghan
Antropoloji Tarihi-Hylland Eriksen
Nilüfer-Ella Cara Deloria
Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji-Claude Levi-Strauss
Irk Kavramını Kim İcat Etti-Robert Bernasconi
Karanlığın Sol Eli- Ursula Le Guin
Dilin Aynasından- Guy Deutscher
Parçalanma- Chinua Achebe
Hepimiz Yamyamız- Claude Levi-Strauss

SOSYOLOJİ TARİHİ VE KLASİKLERİ
Sosyoloji Yazıları- Max Weber
Sosyoloji Dersleri- Emile Durkheim
Modernite ve Kıyamet - Bengül Güngörmez
Kaplan Sırtında Felsefe - Senail Özkan
Modern Kültürde Çatışma- Simmel
1844 Elyazmaları-Karl Marx
Kölelik Yolu - Hayek
Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi- R. Nisbet
Sosyolojik Düşünce Geleneği Nisbet
Soyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi- Alan Swingewood
Sosyolojik Yöntemin Kuralları-Emile Durkheim
Metot Üzerine Konuşma- Descartes
Hakikatin Araştırılması ve Dünya ya da Işık Üzerine Deneme- Descartes
Köylüler- Eric R. Wolf
Örgüt Sosyolojisi - Memet Zencikıran
Waldo Sen Neden Burada Değilsin?- İsmet Özel
Ailenin Serencami- Ahmet Murat Aytaç
Zanaatkar- Senett
Palto- Nikolay Gogol
Faust - Goethe
Yeraltından Notlar- Dostoyevski

EKOLOJİ SOSYOLOJİSİ
Nükleer Savaş ve Çevre Felaketi - Noam Chomsky
Ekotopya - Ernest Callenbach
Özgürlüğün Ekolojisi- Murray bookchin
Ekolojik Bir Topluma Doğru- Murray Bookchin
Ada- Aldous Huxley
Küçük Güzeldir - E. F. Schumacher
Sanayi Sonrası Ütopyalar - Boris Frankel

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ
Edebiyat Kuramı- Eagleton
Edebiyat Nasıl Okunur?- Terry Eagleton
Edebiyat ve Bilim - Aldous Huxley
Yorum ve Aşırı Yorum-Umberto Eco
Dilin Belirsizliği-Gökhan Y.Demir
Metaforlar-George Lakoff
Batı Kanonu-Harold Bloom
Modern Bireyciliğin Mitleri- Ian Watt
Edebiyat’a Dair- Umberto Eco
İkinci El Zaman- Svetlana Aleksiyevic
Borges’in Dediği Gibi- gökhan Yavuz Demir
Anlamak İçin Yaşamak- Gökhan Yavuz Demir

HUKUK SOSYOLOJİSİ
Savunma Saldırıyor-Jacques Verges
Ceza ve Adalet-Özkan Agtaş
Marxizm ve Hukuk
Hukuk, Özgürlük ve Ahlak - Hart
Hukuk ve Göstergebilim-Ertuğrul Uzun
Hukukun Büyübozumu-Kasım Akbaş
Şiddetin Eleştirisi Üzerine-Walter Benjamin
Okuyucu-Bernard Schilink
Propaganda ve Toplumsal Zihin-Naom Chomsky
Kırmızı Pazartesi- Gabriel Garcia Marquez
Suç ve Ceza- Dostoyevski
Dava-Franz Kafka
Hakkıyla - Lyotard, Thebaud

SANAT SOSYOLOJİSİ
Sanatın İcadı-Larry Shiner
Bir Sanat Sosyolojisi Oluşturmak-Vera Zolberg
Bilinmeyen Şahaser- Balzac
Frankfurt Okulunda Sanat ve Toplum- Besim Dellaloğlu
Görme Biçimleri - John Berger
Sanatçı İmgesinin Oluşumu-Ernst Kris ve Otto Kurz


İLERİ METİNLER
Masallar ve Toplumsal cinsiyet - Melek Özlem Sezer
Heidegger Moderniteyle Hesaplaşma-Micheal E.Zimmerman
Romantik Muamma-Besim Dellaloğlu
Aşırlığın Peygamberleri-Allan Megill
İnsan Bilimlerine Prolegomona- Hüsamettin Arslan
Seçkinlerin Yükselişi ve Düşüşü- Vilfredo Pareto
Gün Ortasında Karanlık- Arthur Koestler
Bir Tanpınar Fetişizmi- Besim Dellaloğlu
Kötülüğün Sıradanlığı- Hannah Arendt
Varolmak- Nurattin Topçu
Mağaradakiler- Cemil Meriç
Soyoloji Notları vve konferanslar- CEmil Meriç
Işık Doğudan Gelir- Cemil Meriç
Ben, Öteki ve Ötesi- İbrahim Kalın
Sosyolojik Paradigmalar- Rudolf Ritcher
Sivil Din- Kemal Ataman
Din Sosyolojisine Giriş- Inger Fursath
Elimizden Kaçıp Giden Dünya- Anthony Giddens
Dünyayı Yaratmak ya da Küreselleşmek- Jean-luc Nancy
Puslu Kıtalar Atlası- Ihsan Oktay Anar
Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın- Fatmagül Berktay
Queer Tahayyül- Sibel Yardımcı
Harem ve Kuzenler - Germaine Tillon
Cinselliğin Tarihi - Foucault
Su Diyarı- Graham Swift
İhtiyaçlar Mücadelesi - Nancy Fraser
Kamusallığın Yapısal Dönüşümü - J. Habermas
Ayrım - Pierre Bourdieu
Siyasetin Dönüşümu - Chantel Mouffe


TÜRKİYE TARİHİ
Modernleşen Türkiyenin Tarihi-Eric Zurcher
Türk Mektupları-Busbecq
Osmanlı ve Modern Türkiye-Halil İnalcık
Modern Türkiye’nin Doğuşu-Bernard Lewis
Jöntürkler,Jönkürtler ve Muhafazakarlar-Hüsamettin Arslan

BİLGİ VE BİLİM SOSYOLOJİSİ
Epistemik Cemaat-Hüsamettin Arslan
Bilimsel İhtilaflar-Mihriban Şenses
İdeoloji-Şerif Mardin
İdeoloji-Terry Eagleton
1984-George Orwell
Bilim Dedikleri-Alan Chalmers
Kozmopolis-Don Delilo
Teknopoli Neil Portman
Batı Düşüncesi’nde Dönüm Noktası- Fritjof Capra
Özgür Bir Toplumda Bilim- Paul Feyerabend
İdeoloji ve Ütopya- Karl Mannheim
Güneş Ülkesi- Bacon
Yeni Atlantis- Campanella
Ütopya- Thomas More
Cesur Yeni Dünya- Aldous Huxley
Dönüşüm- Franz Kafka

İKTİSAT VE ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ
Neoliberalizmin Kısa Tarihi-David Harvey
İktisat Sosyolojisine Karşılaştırmalı ve Tarihsel Yaklaşımlar-Frank Dobbin
Ekonomi ve Toplum- Max Weber
Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu- Max Weber
Dördüncü Sanayi Devrimi- Klaus Shwab
Toyota Kültürü
Kapital- Karl Marx
İşcinin Ölümü-Michael Glawogger
20. yy Avrupa İktisat Tarihi - Berend
Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon - Brenner
Adam Smith Pekin’de-Arrighi
Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü-Chang
Prekarya -Standing
Yeşil Paradoks - Hans Werner Sinn
Karbon Demokrasi - Mitchell
Türkiye’de Yeni Kapitalizm - Buğra ve Savaşkan
Dogu Asya’nın Politik Ekonomisi - Akkemik ve Ünay
fır Noktası’nda Devrim- Silvia Federici
Kadınların Sınıfı- Aksu Bora


DEVRİM SOSYOLOJİSİ
Eski rejim ve devrim - Tocqueville
Amerika'da Demokrasi - Tocqueville
Komünist Manifesto- Karl Marx
Modern Dünya Sistemi - Wallerstein
Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri- Barrington Moore
Devletler ve Toplumsal Devrimler- Theodo Skocpol
Devrimin Psikolojisi- Gustave Le Bon
Devrimin Üç Yorumu- François Furet
Yönetim Üzerine- John Locke
Parçalanan Devrim Düşleri - Bedross Der Matossian

FELSEFE VE PSİKOLOJİ ÜZERİNE
İnsanın Anlam Arayışı-Viktor Emil Frankl
Ben, Biz, Siz, Hepimiz - Nuran Hortaçsu
Günumüzde İnsan ve İnsanlar - Çiğdem Kağitcıbaşı
Büyük Kedi Katliamı - Robert Darnton
Savaş Sanatı- Sun Zİ
Avrupa Tarihinden Kesitler 1,2 - Stephen J. Lee
Felsefe’nin Çağrısı- Nermi Uygur
Mantık - Doğan Özlem
Yaşam Boyu Gelişim
Psikoloji’ye Giriş- Rod Plotnik
Modern Psikoloji Tarihi- Duane P. Shultz
Öğrenmenin Bilimsel Temelleri- Tevfik Alıcı
Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı - Bilge Karasu
Hakikatten Yoruma, İktidardan Diyaloga Felsefi Bir Serüven- Metin Becermen
Felsefe’nin Kısa Tarihi - Ahmet Cevizci
Bilgi Felsefesi- Ahmet Cevizci
Felsefe’ye Giriş - Ahmet Cevizci
Dostluk Üzerine - Fethi Gemuhluoğlu
Varlık VE Hiçlik- Sartre