• ... "Bak oğlum , en iyi öğrenme kulakla olur,tekrarla olur.Bu marşı Zeki Bey biliyorum çok iyi besteleyecek ve ben de her yerde çaldıracağım," dedi.
  ...
  Birkaç gün sonra bando geldi ve Zeki Beyi'n şefliğinde müthiş bir Alfabe Marşı çalmaya başladı.(A,O,U,I) - (E,Ö,Ü,İ) - (B,C,Ç,D,F) - (G,H,J,K,L) - (M,N,P,R,S) - (Ş,T,V,Y,Z) ...
  Bu marş günlerce Meclis bahçesinde ,Kızılay Meydanı'nda her gün akşamüstleri ve geceleri bando eşliğinde güm güm çalındı ve söylendi.
  "İşlerinden çıkan,dolaşan halkın kulağına bu marşla alfabedeki harfleri sokacağız," derdi.
 • "I'm glad it's a girl. And I hope she'll be a fool - that's the best thing a girl can be in this world, a beautiful little fool."
 • Kürtçede sekiz ünlü vardır; bunların üçü kısa, beşi uzundur.

  - Kısa ünlüler. Üç tanedir : e, i, u. Hepsi ön çıkışlı ya da karmadır.

  E - Türkçedeki «e» gibidir
  Ör. : dev, dest, der, ser, ev, evor, vejandin.

  I - Türkçedeki «ı» sesine yakındır. Almanca «kommen, gehen, machen» gibi mastarların sonlarındaki «en» ekine yakın bir ses verir. Kısa ve sert söylenir.
  Ör. : kir, bir, mir, di, ji, li, dil, tevir, bivir, kirin.

  U - Türkçedeki «ü» ve «u» sesleri arasında bir sestir. Hiçbir Avrupa dilinde tam karşılığı yoktur; Almanca «kurz, kultur, Burg, Kurdisch» sözcüklerindeki «u» sesine yakındır.
  Ör. : kur, gul, hundir, kun, kutilk, kulav, kumbir.

  - Uzun ünlüler. Kürtçede beş uzun ünlü vardır: a, ê, î, o, û. Bunlardan ê ve î ön çıkışlı, a, o, û arka çıkışlıdır.

  A - Türkçedeki «a»'nın uzatılmışıdır.
  Ör. : bav, kal, mal, sar, av, ga, sal, savar, sahо.

  Ê - Türkçe karşılığı yoktur; Fransızcadaki «é» (été sözcüğündeki gibi) sesini verir.
  Ör. : kê, kêl, têt, têr, mêr, lêv, hêk, mêkew, nêrоn, kêm.

  Î - Türkçedeki «i»'nin uzatılmışı gibidir.
  Ör. : mîr, sîr, pîr, îro, îsal, spî, penîr, zînî, tîr.

  O - Türkçedeki «o» gibidir.
  Ör. : ol, pol, por, sol, sor, soz, lor, gol, torin, dorhêl.

  Û - Türkçedeki «u» gibidir.
  Ör. : dûr, mû, tûr, şûrik, rû, dûv, kûr, şalûl.

  - Ünsüzler. Sınıflandırılmaları kısaca şöyledir:

  DUDAKSILLAR: b, f, m, p, v, w. Bunların ilk beşi Türkçedeki gibidir; w ise Türkçedeki «u» ve «a» ünlülerinin birlikte telaffuzu ya da İngilizcede «well» sözcüğiündeki «w»'nin telaffuzu gibidir.
  Ör. : war, were, wir, wо, winda, dewar, hewandin.

  DİŞSELLER: d, l, n, r, s, t, z. Hepsi Türkçedeki sesleri gibidir.

  ÖNDAMAKSILLAR: c, ç, ş, j, y. Hepsi Türkçedeki sesleri gibidir.
  Ör. : car, cil, cêrî, cisin, ciwan, can, cendek.
  çek, çilo, çûn, çol, çêkirin, çar, çep, çeqçeqok.
  şil, şûv, şev, şûr, şandin, şal, şapik, paşîv, şevereş.
  yar, diyar, heyirîn, peyivîn, meyizîn, neyar.

  DAMAKSILLAR VE GIRTLAKSILLAR: g, h, k, q, x.
  G - Türkçedeki «g» gibi örümlü (yumuşak) bir ünsüzdür, «girmek», «garson» sözcüklerinde olduğu gibi.

  H - Türkçede olduğu gibidir.
  Ör. : heyv, heval, cih, guh, qehirîn, bihêle.

  K - Türkçedeki ince «k» (ke) gibi okunur: «kilogram», «kerem» sözcüklerinde olduğu gibi.

  Q - Arapçadaki «ق» sesini verir. Türkçedeki ötümsüz kalın «k» (sokak) gibi okunur.
  Ör. : qul, daliqandin, qedandin, qam, qenc, qehreman.

  X - Arapçadaki «خ» harfinin sesine benzer bir ses verir. Almanca «suchen» sözcüğündeki «ch», İspanyolca «jota» sesi gibidir. Gırtlaktan gelen «h» ye (ahir, çuhur) yakın bir sestir.
  Ör. : xew, ax, axaftin, Sernex, xwarin, xwe, xwelо.

  İHTİYARİ KULLANILAN ÜNSÜZLER: yukarıda sayılan ünsüzlere, kullanımı genel olmayıp bazı ağızlara özgü olan iki işareti daha eklemek uygun olur. Bunlar Arapçadaki «ح» harfine tekabül eden, Türkçe normal «h» ile yazılıp okunan «ĥ» ile Arapça «غ» sesinin karşılığı «ҳ» harfidir.
 • Kürt alfabesinde otuz bir harf, eğer kullanımı ihtiyari olan iki harf de eklenirse otuz üç harf vardır:
  a, b, c, ç, d, e, ê, f, g, h, i, î, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ş, t, u, û, v, w, x, y, z.

  -İhtiyari harfler:
  Q - Arapçadaki «ق» sesini verir. Türkçedeki ötümsüz kalın «k» (sokak) gibi okunur.
  Ör. : qul, daliqandin, qedandin, qam, qenc, qehreman.

  X - Arapçadaki «خ» harfinin sesine benzer bir ses verir. Almanca «suchen» sözcüğündeki «ch», İspanyolca «jota» sesi gibidir. Gırtlaktan gelen «h» ye (ahir, çuhur) yakın bir sestir.
  Ör. : xew, ax, axaftin, Sernex, xwarin, xwe, xwelо.
 • "M.Kemal'in Anadolu'da hazırladığı ve yönettiği savaş, aşıladığı güven  ve inanca uygun olarak gelişti ve başarıyla sonuçlandı. Bu durum bütün dünyanın  hayranlığını kazandı. Bütün savaş devamınca olaylara, M.Kemal'in harp dehası,  kırılmaz azmi ve isteği hakim oldu." (F.P. Di San Martino, İtalya, a.g.e., s.27)