• "...tasarladığımız işleri yapma isteği ve gücü olmadığından, dünyaya artık bizden hiçbir şey istemiyormuş gibi davranırız. Bunun için, kendimizle uğraşmaktan, kendimizi 'beklemeye almak'tan başka bir şey gelmez elimizden - bu tutumun noematik bağlılaşığı Kaygı diyeceğimiz şeydir; Evren kaygılıdır, yani farklılaşmamış bir yapıdadır. Aynı zamanda içedönük bir tavır da takınırız, 'büzülüp' kalırız. Bu davranışın noematik bağlılaşığı Sığınak'tır. Evren tümüyle kaygılıdır, ama tamda onun korkunç ve sınırsız tekdüzeliğinden sakınmak istediğimiz için 'gizlice' herhangi bir yer oluştururuz. Dünyanın tüm tekdüzeliğinde tek farklılaşma budur: onun kaygılı sınırsızlığını bizden saklayan belirsiz bir karanlık, bir duvar yüzü."
 • Nasıl istersiniz insanlardan düşüncelerinin, duygularının aynı olmasını, aynı kişileri sevmesini ve onlara uymasını? Nasıl, kimin adına ve niçin? Böyle sorular atılabilir mi ortaya?

  Müslüman inanır Allah’ın birliğine, Hazreti Peygamber’in O’nun kulu ve Resulü olduğuna ve getirdiği kuralların, nizamın hak olduğuna. Fakat bu, elinde kudret olduğu zamanda bile, ona insanlardan düşünce ve duygularının aynı olmasını, aynı kişileri sevmesini ve onlara uymasını istemek hakkını vermez. İster, ama zorlamaz.

  Müslüman ordularının fethettiği ve idaresi altına aldığı nice uçsuz bucaksız toprakların halkı, oralardan çekildiğimizde baktık ki asırlar öncesi nasılsa yine öyle. Elbiseleri, kiliseleri, gelenek ve görenekleriyle değişmemişler. Hâkim güç onları zorla İslâmlaştırmamış. Dört yüz yıl egemenliğimiz altında gık demeden yaşamış Yugoslavlar, Nazilerin dört yıllık işgaline dayanamadılar ve isyan ettiler. Müslümanların efendiliğinden sonra, aynı kültürden geldikleri halde Nazilerin barbar zorbalıklarına tahammül edemediler.

  Müslüman zorbalıkla değil, inancının gerektirdiği, tarif ettiği insan tipinin en güzel örneğini ortaya koymakla yükümlü. Birey olarak da, toplum olarak da, idare tarzı olarak da güzel örnekler ortaya koymakla görevli. Ayrı inançta olanlar bu örneğe bakarak tefekkür ederler (veya etmezler), nasipse benimserler, razı olurlar, değilse azgınlıklarını sürdürürler.

  “Modern toplumlarda" yöneticiler bireyleri aynı potada kaynaştırmak için baskı metodları uygulamaktan kendilerini alamıyorlar. İster “buyuruculukla” idare edilen toplumlarda olsun, isterse batı demokrasilerinde, ya tepeden inme düzenlemeler, ya da “ince” sindirişler ve propaganda ile “birlik” amacına ulaşılmaya çalışılır. Müreffeh kabul edilen toplumlara, onların ürettikleri bir sinema veya televizyon filmine, bir romana veya bilimsel bir çalışmaya, hatta istatistikî verilere yansıyan olgulara ayırıcı bir dikkatle bakılabildiğinde, bireylerin, özgürlük ve refaha, hür düşünceye, topluca meydana getirdikleri en “iyi idare biçiminin” nimetlerine, kendi hür iradeleriyle kavuştukları inancında oldukları görülür. Bunun bir yanılgı olduğunu anlayacak fırsatı bulamadan yaşlanır, son nefeslerinde, ötesine inanmadıkları bu dünyanın eteğine sıkı sıkıya sarılmış olarak ve fakat “Batı Milleti”ne sağladıkları başarının gururu içinde ölürler. Oysa onlar, büyük tröstlerin ve uluslararası politika oyunlarının canice elde ettiği büyük kazançların, kasalara sığmayıp taşan köpüğünü yalamakta, (bu kadarı bile maddi refaha yetmektedir) ve kendilerine “müsaade” edilen bir özgürlüğü ve iradeyi, ancak bunu temsil etmektedirler. Başarının eserleri olduğuna öylesine şartlandırılmışlardır ki, ister istemez benzeşmekte ve bütünleşmektedirler.

  Batı milletinde insan, kemikleşmiş bir eğitim kıskacı içinde, kendine, Doğu insanına karşı böbürlenme nişanları takıla takıla büyütülmekte, Batı mitiyle afyonlanmakta ve toplumda uyum içersinde olması için üzerine titrenmektedir. Ama böylesine benzeştirilen bireylere, başkalarından “farklı olmak” doyumlarının sağlanması da gerekmektedir. Böylece mobilya ve sair ev eşyaları, binek vasıtaları, giyecekler ve ev mimarileri, çeşitli oyunlar yani her çeşit moda, sırf onlara birbirlerinden farklı oldukları imkânını vermek için körüklenip durmaktadır.

  İslâm’da bireylerin erdem konusunda yarışarak farklılaşma eğilimleri ile, Batı milletinde değişik ve yeni maddi araçlara sahip olmakla farklılaşma tezahürleri, bize, çok anlamlı ve açıklayıcı görünüyor. Alayımız birden aynı yolu tutturmuş olmamıza rağmen.
 • "Çocukluktaki mutluluğa katkıda bulunan bir şey daha vardır. İlkbaharın başlarında nasıl ki tüm yapraklar aynı renkte ve hemen hemen aynı biçimdeyseler; biz de, küçük çocukluğumuzda, hepimiz birbirimize benzeriz, bu yüzden eşsiz bir uyum içindeyizdir. Ergenlikle birlikte farklılaşma başlar ve bir çemberin yarıçaplarının arasındaki açıklık gibi, giderek daha da büyür."
 • Bir başka deyişle, kadınları ölçmeye yarayan normların evrensellikle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Evrenselci denilen feminizm,tahakkümün etkisini ve hükmedenin görünüşteki evrenselliğinin hükmedilenle arasındaki ilişkiye ne kadar çok şey (burada erkeklikle ilgili herşey) borçlu olduğunu gözardı ettiği için, insanoğlunun evrensel tanımına, kadınlarla zıtlık içinde inşa edilmiş olan eril erkeğin tarihsel özelliklerini kaydeder. Oysa farklılaşmacı adı verilen feminizm de, hâkim tanımın, tarihsel tahakküm ilişkisine ve onun açısından belirleyici olan farklılığın araştırılmasına ne kadar çok şey (nihayetinde erillik, dişil-olmayandan başka nedir ki?) borçlu olduğunu gözardı ettiği için, o da dişil deneyimi değerli kılma çabasında bir tür yumuşak özcülüğe düşmekten kurtulamaz: tıpkı Senghor’un savunusunu yaptığı zencilik (negritude) tanımının,siyahlara ilişkin hâkim tanımın kimi unsurlarını barındırması gibi (mesela duyarlılık), bu feminizm de, “farklılığın” ancak mütehakkimin bakış açısmı hükmedilenler üzerine uygulandığında ortaya çıktığını ve farklı olmaya çalıştığı şeyin tam da tarihsel bir farklılaşma ilişkisi olduğunu unutur.
  Pierre Bourdieu
  Sayfa 83 - Bağlam Yayınları
 • "Neden Sağ kesim iktidar ve kazanıyor fazla söze gerek yok!
  Adnan Menderes'in İcraatları

  -Dönemin cumhurbaşkanının resimlerinin paraya basılması maddesi değiştirildi ve bütün paralara Atatürk’ün resimleri basılmaya başlandı.

  -Okullarda din dersi zorunlu hale getirildi (21 Ekim 1950)

  -Türkçe okunmaya başlanmış ezan, yeniden Arapça okunmaya başlandı.

  - 31 Ağustos 1951 yılında Atatürk'ü Koruma Kanunu çıkarıldı.

  -Menderes hükümeti, 1951 yılında Türkiye’nin Kore Savaşı’nda NATO kuvvetlerine Türk tugayı ile katılmasına karar verdi. Bu, aslında Türkiye’nin Soğuk Savaş’ta Batı Bloğu tarafında yer aldığını göstermek için yaptığı bir siyasi manevraydı. Bunun neticesinde, Türkiye 1952’de NATO’ya tam üye olarak kabul edildi.

  -Halkevleri kapatıldı ve köy enstitüleri öğretmen okullarına dönüştürüldü.

  -1950-1954 yıllarında Türkiye ekonomide kalkınma dönemine girdi. Bu dönemde serbest piyasa ekonomisine geçişe hız verildi.

  -Petrol Kanunu çıkarılarak yabancıların petrol aramasına ve çıkarmasına izin verildi. Yabancı sermayeyi teşvik yasası çıkarıldı.

  -Karayolu yapımına önem verildi. 1950'deki 1600 km'lik sert yol 10 yıl sonra 5400 km'ye çıkarıldı.

  -Tarımda makineleşme çalışmaları yoğunlaştırıldı. Marshall Planı’nın da katkısıyla ülkede yeni sanayi tesisleri kuruldu. 1954 yılında Türkiye Vakıflar Bankası kuruldu. Bu dönemde Türkiye’nin gayri safi milli hasılası, yılda ortalama %9 oranında büyüdü.

  -İsmet İnönü tarafından devletleştirme kapsamına alınan uçak ve uçak motoru fabrikaları, Eskişehir tank fabrikası ve Kırıkkale silah fabrikası Menderes döneminde NATO standartlarına uymadıkları gerekçesiyle kapatıldı.

  -Kırşehir, 1954 seçimlerinde CMP'ye oy verdiği için ilçe yapıldı. (Adnan Menderes, konuyla ilgili Mecliste ‘'Türkiye’nin hiçbir vilayetinde yüzde 3’ten fazla oy almayan bir partiye mensup milletvekilini iki seçimde de seçen Kırşehir’in, bir içtimai ve siyasi bünye itibariyle anormallik göstermekte olduğunu inkâr etmek mümkün değildir. Evet, biz açık konuşuruz’' şeklinde konuşmuş ve Osman Bölükbaşı da cevaben; “Vilayeti kaldırdınız, bizi de kaldırın da zulmünüz tam olsun.” demiştir.)

  -Yine 1954 seçimlerinde CHP'nin kazandığı Malatya ili 2'ye bölünmüş ve Adıyaman oluşturulmuştur.

  -Devlet radyosu özellikle 1955'ten itibaren hükümet lehine tekelleşmeye başladı.

  -Seçim yasası'nı değiştirerek seçimlerde partilerin ittifak yapmasını önleyecek maddeler eklendi. Böylece CHP ile öteki partilerin ittifak yapması engellendi.

  -Menderes 1957 seçimlerinden sonra İstanbul'da imar çalışmalarına ağırlık verdi. (Vatan Caddesi, Millet Caddesi vb.) Bu arada, en ileri teknolojilerin Türkiye'ye getirilmesi ve yeni nesillere öğretilmesi için Amerikan Ford vakfı'nın yardımıyla Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni, Trabzon'da da Karadeniz Teknik Üniversitesini kurdu.

  -1954-1958 yılları arasında 238 gazeteci iktidara karşı yazılar yazmak suçundan mahkûm edildi.

  -İsmet İnönü'ye 12 oturum meclisten men cezası verildi.

  -1960'da hem suçlama hem yargılama hakkında sahip Tahkikat Komisyonu kurularak meclis içinde ve dışında muhalefet faaliyetleri üzerinde çok sıkı bir denetim mekanizması oluşturuldu.

  Türkiye’de 1930’larda başlayıp 1945’te doruk noktasına ulaşan toprak reformu atılımıyla ilgili ilk ve en önemli saptama, konunun iktisadî değil, daha çok siyasî, sosyal ve ideolojik saiklerle ilgili olduğudur.37 Aslına bakılırsa sadece Türkiye’de değil, reformun gündeme geldiği birçok yerde de durum aşağı yukarı aynıdır.38 Bir de unutmamak gerekir ki, siyasal ve ideolojik düzeylerin iktisadî düzeyin önünde tutulması iki savaş arası dönemde birçok siyasal rejimin karakteristiğiydi. Yine de Türkiye’de iktisadi boyuta öncelik veren açıklamalar yapılagelmiştir. Toprak reformu tartışmaları bağlamında köylülerin toprak sahibi yapılmasının onların daha şevkle çalışacakları, dolayısıyla üretkenliğin artacağı, bunun da sanayi mallarına olan talebi arttırarak genel olarak ekonominin büyümesine yol açacağı gibi düşünceler ileri sürmek mümkündür ve öyle de olmuştur. Gerçi bu beklentilere karşın toprak reformuna sahne olmuş birçok ülkede emek hareketlerinin kısıtlanması ve köylülerin ilk elde kendi geçimlik ihtiyaçlarını pazarlara mal göndermenin önüne koyduğu da görülmüştür.39 Bütün bunlara benzer açıklamalara rağmen, dikkatle bakıldığında, bu tür argümanların Türkiye’de de konunun özüne ikincil kaldıkları görülür. Bunun bir nedeni bizzat dönemin elitlerinin bu konuda iktisadî hedeflerin daha az önemli olduğunu düşünmeleridir. Bir diğer neden ise bu elitlerin toprak reformunun büyük bir iktisadî gelişme getireceğine olan kuşkulu yaklaşımlarıdır.40 Dolayısıyla hem niyet hem de getirisi açısından iktisadî saikler toprak reformu düşüncesinde merkezî ve kritik bir önemi haiz değildir.

  Toprak reformu düşüncesinin altında yatan en önemli nedenlerin başında 1930’lardan itibaren Türkiye’de topraksız ve az topraklı köylü sayısının artması ve bu gelişmenin getireceği düşünülen siyasî ve toplumsal sorunlar gelir. Peki gerçekten o dönemde Türkiye’de bu kadar kaygıya yol açacak bir toprak meselesi var mıydı? Belki daha uygun ve bizim için burada daha anlamlı bir soru şudur: Türkiye tarımının nesnel koşulları bir yana, ülkeyi yönetenler böyle bir sorun olduğunu düşünüyorlar mıydı?

  Ülkemizde uzunca bir süredir topraksız ya da az topraklı büyük bir köylü kitlesi olmadığı iddia edilegelmiştir.41 Örneğin ÇTK’ya Adnan Menderes’in muhalefetinin gerekçelerinden birisi bu yöndedir.42 Benzer bir iddiaya örnek olması açısından tarihçi Haim Gerber’in ileri sürdükleri ilginçtir. Ona göre Türkiye’de 20. yüzyılda bile toprak düzeni hiç değişmeden 16. yüzyılın “eşitlikçi” yapısını korumuş, bu yüzden ülkede topraksız köylü sorunu olmamıştır.43 Ayrıca Gerber Türkiye’de toprak ağalığının ve yarı-feodal kurumların da etkili olmadığını, ortakçılık, yarıcılık gibi emek biçimlerinin de önemsenmeyecek düzeyde bulunduğunu iddia etmiştir.44 Türkiye’de köylü başkası için çalışacağına ekime açılmamış topraklar bulup bunları işletmeyi tercih etmektedir.45 Gerber kırsal Türkiye’nin bu özelliklerinin “kapitalist bir sistemde küçük üretimin ve geleneksel köy cemaatının kapitalist şehirlere karşı yok olmasını zorunlu gören iddiayla açıkça çelişmesine” güzel bir örnek olarak düşünür.46

  Maalesef dönemin tarımsal yapısını net olarak ortaya koyabilmek veri kıtlığı nedeniyle bir hayli güçtür. Veri kıtlığı sadece bu konuda değil, genel olarak ülkemizde iktisat tarihçilerinin elini kolunu bağlayan bir faktör. Toprak reformunun olası nedenlerini ve ulaşmak istediği hedefler açısından potansiyel etkilerini anlayabilmek için, örneğin, Türkiye’de o dönemdeki toprak dağılımının biçimini, bir başka deyişle, kırsal nüfusun ne kadarının topraksız olduğunu tespit edebilmek gerekir. Ayrıca çekim hayvanlarının ne şekilde dağıldığını bilmek de en az toprak dağılımı kadar önemlidir. Maalesef elimizde bu konularda somut veriler yoktur. Dönemin iktisat tarihçilerinden Barkan olsun, günümüz tarihçileri olsun, bu konularda güvenilir veri olmadığından şikayet etmişlerdir.47

  Güvenilir istatistiki bilgilerin yokluğunda dönemin yönetici sınıfının Türkiye tarımı ve köylülüğü hakkında ne düşündüğü son derece önem kazanmaktadır. Çünkü muhtemelen onların elinde de konuya ilişkin gerçek veriler yoktu, ancak yine de belirli öngörüler, gözlemler ve sayılar mevcuttu, ki bunlar üzerinden projeler geliştirdiklerini biliyoruz. Dolayısıyla onların tahayyül ettikleri somut durumu bilmemiz, bu durum üzerinden geliştirdiklerini iddia ettikleri projelerini de anlamamızı sağlayacaktır. Hattâ, daha da ileri giderek belki şu da söylenebilir: Onların ne tür veri ve saiklerle ilerledikleri, toprak reformunu ve ÇTK’yı anlamamız için gerçek somut verilerden bizim için bu noktada daha önemlidir. O nedenle bu konunun üzerinde tartıştığımız dönemde nasıl algılandığını bilmemiz son derece önemlidir.

  Yönetici sınıfın büyük bir bölümü için Türkiye’de büyük bir topraksız ve az topraklı köylü kitlesi mevcuttu ve onlara göre bu gerçek önemli bir sorun teşkil etmekteydi. Çarpıcı bir örnek olması açısından İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın 1934 Haziran’ında söyledikleri ilginçtir:

  “Bugün memleketin beş milyon nüfusu başkalarının toprağında çalışmaktadır. Bu suretle toprakla uğraşanlar ancak kara ekmek yiyebilecek haldedirler. Türk köylüsü Türk’ün efendisidir demek âdeta süsten ibaret kalıyor. Bazı vilayetlerin yarısından fazlasında köylü başkalarının elinde olan topraklarda çalışmaktadır... Memleketin içinde başkalarının toprağında çalışan binlerce halk vardır. Bunları topraklandırmak Türk’ün ve toprağın efendisi yapmak bizim en birinci borcumuzdur.”48

  Benzer bir yaklaşım 1937 ilkbaharında Anayasa değişiklikleri bağlamında da vurgulanır:

  “On sekiz milyon Türkün on beş milyonu çiftçidir. Bu on beş milyonun birçoğu kendi toprağında çalışmaz. Çiftçiyi, Türk çiftçisini, toprak sahibi yapmak demek, Türk çiftçisini yani Türkün ekseriyeti aimesini kendi ekonomik mukadderatına sahib kılarak bu memleket için hayırlı ve aktif bir eleman yapmak demektir.”49

  Bu ve buna benzer sayısız beyanatlardan anlaşılıyor ki Türkiye yönetici sınıfı bir toprak sorunu olduğunu düşünmekteydi. 1920’-30’lardaki çeşitli yayınlarda da benzer yönde bulgular mevcuttu. 1933’te Türkiye tarımı hakkında bir kitap yazan Sovyet araştırmacı P.M. Zhukovsky 1920’ler sonunda ailelerin yüzde 5’inin toprakların yüzde 65’ine sahip olduğunu yazıyordu.50 İsmail Hüsrev Tökin 1934’te “yakın bir atide büyük toprak mülkiyetinin fevkalâde ittisa ve geniş bir mülkiyetsizler kitlesinin eskilere inzımam edeceğini” belirtiyordu.51 Barkan 1946’da ülkede bir toprak meselesinin olmadığı düşüncesinin büyük bir yanılsama olduğunu söylüyordu.52 1950 başlarında, yani bir miktar toprağın dağıtılmasının ardından bile, köylü ailelerin yüzde 37.9’u toplam işlenen toprakların yüzde 81.4’ünü elinde tutuyordu. Toplam çiftçi ailelerin binde 8’ini oluşturan 700 dekardan büyük arazi mülkü olanlar işlenebilir toprakların yüzde 19.6’sına sahip idiler.53 Yakın dönemde yapılan çalışmalar da bu gerçeğe parmak basmaktadırlar. Örneğin Yahya Tezel’in hesabına göre, 1950 başlarında Türkiye’de köylülerin en az yüzde 20’si topraksızdı.54 Batı Anadolu’da yüzde 21, Akdeniz bölgesinde ise yüzde 33 civarında topraksız köylü mevcuttu. Akdeniz bölgesindeki ortakçıların yüzde 20 olduğu düşünüldüğünde bu önemli tarım bölgesinde köylü nüfusun yaklaşık yüzde 55’i topraksız ya da az topraklı kategorisine giriyordu.55 Bütün bu bilgiler Türkiye’de ciddi bir topraksız ve az topraklı köylü olduğunu telkin etmesine rağmen, biz burada nesnel koşulların bu yönde olduğunda ısrarlı olmayacağız. Çünkü bizim için burada önemli olan, bütün bu bulgular yanlış ya da abartılı dahi olsa, ki mümkündür, en azından yönetici sınıfın kafasında memlekette önemli bir topraksızlık meselesi olduğudur.

  Peki, topraksızlık neden büyük bir sorun olarak algılanıyordu? Yukarıda da belirtildiği üzere topraksızlık ekonomik rasyonellerden çok siyasî ve içtimaî bir sorun olarak görülüyordu. Öncelikle, Türk siyasal eliti için topraksız köylü demek potansiyel bir huzursuzluk kaynağı demekti. Bunda da oldukça haklı olduklarını düşünmek gerekir. Özellikle Birinci Dünya Savaşından sonra birçok yerde, örneğin Doğu Avrupa’da, topraksız köylüler büyük toprakları fiilen işgal etmişler; bu ülkeler, biraz da mecburiyetten, toprak reformları yapmak zorunda kalmışlardı.56 Aslına bakılırsa, Barkan’ın da işaret ettiği gibi, 20. yüzyılda ciddi ihtilâlci başkaldırılar sanayi toplumlarından çok, büyük toprak huzursuzlukları yaşayan memleketlerde tezahür et(miş)ti.57 Rusya’da 1917 Bolşevik Devrimi’nde toprağa susamış köylülerin rolü hâlâ taze bir anı olarak herkesin zihinlerindeydi.58 Dolayısıyla topraksız köylüler sosyal devrimlerin itici gücü olabiliyorlardı. Bu düşünce ve korku hiç kuşkusuz Türk yönetici elitinin de hafızasında önemli bir yer işgal ediyordu. “Yurtta içtimaî sulh ve sukûn” için topraksız ve az topraklı köylülere toprak dağıtmanın ne denli önemli olduğunun sürekli altı çiziliyordu.59

  II. İdeolojik Formasyonun Etkisi
  Topraksız köylülerin neden büyük bir sorun olarak algılandığı ve bir toprak reformunun bu bağlamda ne anlama geldiğini tam olarak yerli yerine oturtabilmemiz için Türkiye’de yönetici sınıfın 1930’lu yıllardaki ideolojik formasyonunu, ve bunun biçimlendirdiği düşünsel dünyayı anlayabilmemiz son derece önemli. Türkiye’de incelediğimiz dönemde aşağıdan bir köylü hareketi olmadığı için böyle bir gereksinim çok daha hayatî oluyor. Bunu yapabilmek için de köycülük ideolojisini bilmekte büyük fayda var.60 Cumhuriyet dönemi tarihçilerimiz, çok azı dışında, bu önemli ideolojiye eğilmemişlerdir.61 Genellikle Tek Parti dönemi söz konusu olduğu zaman sanayileşme herkesin tereddütsüz kabul ettiği bir olgu olarak algılanır.62 Tek Parti dönemi ideolojisi olan Kemalizm bir “modernleşme” hareketidir ve böyle olunca da sanayileşmenin bu genel hedefin en önemli bileşeni olduğu düşünülür. Oysa 1930’lu yıllarda yaşanılanlar ve döneminin elitlerinin düşünsel dünyası bu yaklaşıma da kuşkuyla bakmamızı gerektiriyor. İktisat Vekili Celal Bayar 1936 Mart’ında “Türkiye bir tarım ülkesi mi yoksa bir sanayi ülkesi mi olsun” gibi bir konuda birçok kişinin, ve bu arada devlet ileri gelenlerinin, tereddütleri olduğunu vurguluyordu.63 Bir yanda köycü ideolojinin savunucularından Nusret Kemal Köymen gibi devletin köycü politikalara daha fazla önem vermesi gerektiğini, öte yanda kontrollü bir devletçiliği savunanlar hükümetin devletçiliğe ve sanayileşmeye yeterli ilgi ve önemi göstermediğini yazıyorlardı.64 Yani ortada ne oturmuş, istikrârlı devlet politikaları mevcuttu ne de aydınlar arasında ülkenin bu çok önemli konusu etrafında bir uzlaşma vardı. Ortalığa bir belirsizlik ve eklektisizmin hakim olduğu söylenebilir daha çok.

  Bu belirsiz ve eklektik tutumu daha 1920’li yıllardan itibaren gözlemleyebilmemiz mümkündür. İlginç bir şekilde Cumhuriyet hükümetlerinin ilk on dördünün programında sanayileşme üzerine kayda değer bir şeyler bulmak mümkün değildir.65 Sanayileşme karşıtı tutum açısından CHP genel sekreteri olan Esendal’ın 1946 yılı gibi geç bir dönemde bile “sanayiin ve sanayi medeniyetinin düşmanı” biri olarak tanınması anlamlıdır.66 Benzer şekilde Reşit Galip gibi 1920-30’larda CHP içinde ve hükümette çok önemli görevlerde bulunmuş bir kişi “köycülüğü” ile meşhurdu.67 Hal böyle iken Tek Parti döneminde sanayileşmeci bir perspektifin başatlığını sorgusuz sualsiz kabul etmek biraz zor görünüyor.68

  Aslında belki de başat olan köycülük ideolojisinin beslediği bir muhafazakârlıktı Türkiye’de. Özellikle 1932 sonrasında birçok kitap ve dergide köycü perspektifler görmek mümkündür.69 Elbette herkes kendisini köycü diye nitelendirmiyordu, ama nitelemeyenlerin önemli bir bölümünün birçok konuda köycülere yakın düşündüğünü biliyoruz. CHP önde gelenlerinin hepsi kelimenin tam anlamıyla köycü olmasalar da onların muhafazakâr dünya tahayyülleri köycü ideolojiyle büyük ölçüde beslenmiş ve iç içe geçmişti. Bu gerçeği dönemin ileri gelenlerinin yazılarında, örneğin, CHP elitlerinin çıkardıkları Ülkü dergisinde gözlemlemek mümkündür.70

  Köycü ideolojinin en karakteristik ögesi şehirlere, şehirleşmeye karşı oluşuydu. Şehirler ve şehir medeniyeti her türlü sorunun ana nedeniydi.71 Örneğin 1930’ların Büyük Buhran’ı şehirlerde başgöstermiş, ama faturasını köylülere kesmişti.72 Şehirler kozmopolitizmi, işçi isyanlarını, işsizliği, grevleri, köksüzlüğü ve buna benzer olumsuz nitelikleri simgelemekteydi köycüler için.73 Üstüne üstlük şehir medeniyeti köylerin sömürüsü üzerine yükseliyordu. Bir başka deyişle köylerin bugünkü geri kalmışlığının altında yatan neden şehirlerin ve şehirlilerin, özellikle de şehirli aydınların, eseriydi.74

  Köycüler sanayileşmeye de kuşkuyla bakıyorlardı. Sanayileşmenin getirdiği toplumsal sorunlardan ve sınıflardan korkmuş, özellikle ülkede işçi sınıfının gelişiminin önlenmesini vurgulamışlardı. İşçi sınıfı, köylülerin tersine, dinamik ve enternasyonalist olması75 nedeniyle toplumsal isyanlara ve devrimlere daha meyyal bir sınıftı ve bu nitelikleriyle dönemin milliyetçi düşüncesinin de en az alıcısı gibi gözükmekteydi.76 Köylüler ise küçük mülkiyet demekti. Amerikan ve Sovyet tipi büyük üretim ise işçi sınıfı ve her türlü toplumsal sorunla eşanlamlıydı. Gerçi birçokları sanayi olmasın demiyordu ama sanayileşme yaşanmadan sanayi kurulmalıydı.77 Böyle bir sanayi “köycü” bir sanayi olmalı, devlet tarafından ve şehirlerin dışında kurulmalıydı. Bütün bunlardan çıkardıkları en önemli pratik sonuç ise köylülerin şehirlere göçmesinin önünün alınması, onların köylerine bağlanmasının gerekliliğiydi.78

  Toprak reformu düşüncesinin arkasında köycü ideolojinin bu aslî iki ögesini, yani sehirleşme ve proleterleşmeye şüpheyle bakmayı, açık seçik görmek mümkündür. Köylüye toprak dağıtma düşüncesinin arkasında yatan topraksızlaşan köylülerin şehirlere göçmesinden ve proleterleşmesinden korkulmasıydı.79 Şehirleri Avrupa ve Amerika’daki gibi devasa siyasî ve toplumsal sorunların merkezî haline gelmemiş, sınıfsal farklılaşmaların olabildiğince artmamış olduğu bir Türkiye özleniyordu. Köylülere toprak dağıtılması şehirleşmeye ve proleterleşmeye, yani Batılı tipte bir sanayileşmeye karşı bir sigorta işlevi görebilecekti.

  Proleterleşme korkusuyla bağlantılı bir diğer amaç da ortakçılık, yarıcılık gibi emek formlarının ortadan kaldırılmasıydı. Bu amaç çiftçilere toprak dağıtılmasının da en önde gelen gerekçelerinden birisi olarak gösterilmiştir. İsmail Hüsrev Tökin gibi bu konuya oldukça kafa yormuş, ancak köycülüğe ilgisi olmayan birisi için ortakçılık gerici bir üretim ilişkisiydi çünkü ortakçılık ucuz emek demekti, ucuz emek ise teknolojik gerilik. Çiftçiler tarımda makineleşmeye yatırım yapacaklarına bol ve ucuz olan ortakçılık müessesini kullanmayı tercih ediyorlardı.80 İkincisi ortakçılık üreticilerin haketmedikleri düzeyde sömürülmesini beraberinde getiriyordu.81 CHP önde gelenleri de bunlara benzer şeyler söylüyorlardı ortakçılık konusunda.82 Ama onlar için konunun can alıcı noktası ortakçılığın proleterliğe benzemesiydi. Ortakçılığın evrileceği biçim giderek kırlarda işçi sınıfı benzeri topraksız ve salt emeğiyle geçinen insanların oluşmasını gündeme getirebilecekti ki bu gelişim sakınılması gereken bir gerçeklikti. Köycülüğün genel özelliklerinden birisi olan proleterleşmeye karşı önlem almak ile ilgiliydi daha çok, onların ortakçılık konusundaki kaygıları.

  Proleterleşme korkusuyla doğrudan bağlantılı bir diğer korku da komünizmdi elbette. Toprak reformu proleterleşmenin altyapısını önleyeceği oranda komünist düşüncenin de gelişiminin önünü alacaktı. Bir toprak reformuyla küçük ve orta büyüklükte mülk sahibi bir köylü sınıfı yaratmak muhafazakâr bir mülkiyet tutkunluğuyla hem proleterleşmeye hem de komünizme karşı bir panzehir olarak düşünülüyordu.83 Bu noktada toprak reformu düşüncesiyle köycü ideolojinin bir diğer ögesinin örtüştüğünü görürüz. Köycülere göre köylülerin en önemli meziyetlerinden birisi muhafazakâr olmalarıydı. “Köylerin muhafazakârlığı içtimaî salgınlara, yanlış yapılan büyük ölçüde işlerin felaketli neticelere varmasına karşı en büyük sigortayı teşkil etmektedir.”84 Bir yazarımızın “‘Türk inkılâbı’na içsel olan muhafazakâr damardır” tespiti doğruysa, köycülere göre bu damarın kanı köylülerden geliyordu.85

  Proleterleşme ve komünizme karşı köycülükten esinlenen bu tür bir yaklaşımı CHP önde gelenlerinin çeşitli konuşma ve yazılarında, örneğin Genel Sekreter Recep Peker’de görmek mümkündür.86 Eski araştırmacı ve siyasetçi M. Goloğlu’nun Mecliste Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu tartışmalarında “konuyu gerçek yörüngesine oturtan” kişi olarak nitelediği Peker bu konuda şöyle diyordu:87

  “Çiftçi yeter toprağa sahip edilmezse ... savaş sonunda azgın seller gibi her yana akacak olan ideolojilerin nereden geldiği belli olmayan zehirli etkileri, toplumu, ulusal yapıyı içinden kaynatır ve toplum hayatını kökünden rahatsız eder. Eğer.. Çiftçi ve Toprak işi.. düzenlenirse toplumu hiç bir rüzgâr sarsamaz.”88

  Bu yaklaşımın toprak reformu bağlamında müspet bir nitelik olarak algılanması konunun yakın zamana kadar savunulagelmesinden bellidir. 1960’lar ve sonrasında yoğun olarak toprak reformu üzerine çalışmış Reşat Aktan “İktisadî hürriyetine sahip çiftçilerden müteşekkil topluluklar zararlı ve tehlikeli ideolojilere mukavim, köklü ve istikrârlı bir toplum yaratacaktır. Bu bakımdan toprak reformu komünizm tehlikesine karşı en müessir bir önleyici tedbir mahiyetine haizdir” demektedir.89 Benzer şekilde 1980 askerî darbesi sonrası bu konuda bir kitap hazırlayan dönemin Danışma Meclisi üyelerinden M. Pamak toprak dağılımındaki adaletsizliklerin “Kötü niyetli, yabancı ideoloji uşağı Marxist Komünistlerin istismar edeceği bol miktarda malzeme” sağlayacağını; böyle bir toplumun “her türlü sosyal ve siyasî patlamalara hazır” olacağını vurgulamaktadır.90 Toprak reformunun proleterleşmeye ve komünizme karşı bir panzehir olarak görülmesi bu konunun genel olarak sol ya da radikal politikalarla ilişkilendirilmesinin geçersizliğini de göstermektedir. Bu konuda Tek Parti elitlerinin kaygılarına paralellik arzetmesi açısından 1945 sonrası Amerikan hükümet politikaları ilginç bir örnektir. Amerikalı uzmanlarca Soğuk Savaş yıllarında “Üçüncü Dünya” daki gerilla hareketlerine ve sosyalist cereyanlara karşı toprak reformu en etkili önlem olarak önerilmiştir.91 Ancak hal ve niyet böyle olmasına rağmen, Amerika’da da, Türkiye’de de, toprak reformu savunanlar sık sık komünistlikle suçlanabilmişlerdir.92

  III. Toprak Reformu ve Kitlelerin Kazanılması Sorunu
  Toprak reformuyla hedeflenen bir diğer önemli amaç ise kitlelerin daha fazla rejime kazanılmasıydı. Hiçbir inkılâp kitleleri kendisine kazanmadan ayakta kalamazdı ve Türkiye’de kitleler demek köylüler demekti. Bu noktada da köycü ideolojinin etkisi hissediliyordu. Köycüler Türk milletinin en güzel karakterlerinin özünün köylerde olduğunu düşünüyorlardı.93 Ancak zaman içinde köylerin geri kalması ve diğer etkenler nedeniyle köylüler bugün yeterli ilgiyi göstermiyorlardı milliyetçi ideolojiye. Hattâ Türkiye’de öyle köyler vardı ki aslen Türk olmalarına rağmen Türkçe’yi bile zaman içinde unutmuşlardı.94 Bu yüzden köycülere düşen en önemli görevlerden birisi de köylüleri aslına döndürmek, yani köylüyü milliyetçi ideolojiye, bir başka deyişle dönemin siyasal rejimine kazandırmaktı. Gerçi bunun kolay bir iş olmadığı da biliniyordu çünkü Şevket Süreyya’nın deyimiyle “bütün inkılaplarda, yeni rejimin değişiklik emirlerine en geç ve en güç boyun eğen köydü.”95 Bir toprak reformuyla köylülere toprak vermek yoksul ve orta köylülüğün kaderini Kemalist rejimin kaderine bağlayabilecekti.96 Üstelik 1930 Serbest Fırka deneyinin de gösterdiği gibi Kemalist rejimin kitle desteğine ihtiyacı vardı. Köycülük ideolojisinin 1930’lar ortalarından itibaren gelişmesiyle toprak reformu düşüncesinin yaygınlaşması kuşkusuz kitleleri rejime kazanma atılımlarının çeşitli yönlerinden birisiydi.

  Kitlelerin rejime kazanılması 1930’lar ve sonrasında hiçbir yerde ülkenin Doğu ve Güneydoğu’sunda olduğu kadar hayatî bir önem arzetmiyordu. Rejimin önde gelenlerinin kafasında toprak reformunun en büyük getirilerinden birisi kendilerini Kürt olarak gören önemlice bir nüfusun rejime kazanılmasıydı. Aslına bakılırsa toprak reformu düşüncesi 1930’lar başlarında büyük bir ihtimalle bu meselenin çözümü bağlamında gündeme geldi.97 Genel kanı bir toprak reformuyla Kürt meselesine kalıcı bir çözüm sağlamaktı. Toprak refomuyla Kürt meselesi arasındaki ilişkiyi en esaslı ve yetkin bir şekilde dönemin özgün dergisi Kadro’da bulmak mümkündür.98 Kadro’nun genel ideolojisi değilse bile bu konuda dile getirdiği görüşler rejimin önde gelenleri tarafından da paylaşılıyordu.99

  Tek Parti dönemi hükümetlerinin “en çetin, fakat hiç de verimli bir sonuç alınamayan davası” kabul edilen “Doğu illeri” sorunu100 millî/etnik değil, sınıfsal bir sorun olarak algılanıyordu. Kaynağı da feodal ilişkilerdeydi.101 Toprak reformu ile Kürt derebeylerinden toprağın alınıp köylülere verilmesi o bölgedeki feodal ilişkileri çözecek; “Kürtçülük” gibi akımların böylece iktisadî ve sosyal altyapısı kurutulmuş olacaktı.

  Bu beklenti toprak reformunun altında yatan en kritik meselelerden birisi olmasına rağmen ülkemizde maalesef hak ettiği bir şekilde tartışılmamıştır. Bunun nedenlerinden birisi Kürtlerle ilgili konuların en azından yakın zamana kadar bir tabu haline getirilmiş olması, bir diğeri ise toprak reformuna yönelik çalışmaların çoğunun konunun bu tür veçhelerinden çok iktisadî boyutuna gereğinden fazla ağırlık atfetmeleridir.

  Oysa toprak reformu projesinde bu konu önemli bir yer tutar. Türkiye’de ne zaman “Doğu ve Güneydoğu” için bir şeyler yapılmak istense toprak reformu konusu gündeme gelmiştir. Bu durum ilginç bir şekilde 1937’de de, 1997’de de geçerli bir yaklaşım olabilmiştir.102 Toprak reformu meselesi 1997 Ağustos’unda dahi Türkiye’de tartışma gündemine gelmiş, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit gibi önde gelen siyasetçi ve devlet adamları “olağanüstü bölgenin” sorunlarının toprak reformuyla çözülebileceğini iddia etmişlerdir.103

  Gerek Kadro gerekse de CHP önde gelenlerinin konuyu ortaya koyuşları Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki sorunların temelinde oradaki feodal ilişkilerin yattığı yönündeydi. Kadro’nun toprak meseleleriyle ilgili yazılarını yazan İsmail H. Tökin konuyu 1933 yılında net bir şekilde şöyle koymaktaydı:

  “Şark vilayetlerinde derebeyliğin kül halinde tasfiyesi ve toprağın bilâ bedel köylüye tevzii, milli bütünlüğün temini bakımından bilhassa zaruridir. Orada bilhassa kürtçe konuşan sahalarda için için kaynayan gayri milli hareketlerin, irticaî cereyanların gıda aldığı içtimaî zümreler, köylüsü ile beraber geniş topraklara tesahüp etmiş beylerdir. Toprağın köylüye doğrudan doğruya tevzii demek, Bey ismini taşıyan irtica kaynağı bir sınıfın ve bu sınıfla beraber kürt meselesinin kökünden tasfiyesi demektir.”104

  Benzer bir şekilde Şevket Süreyya toprak meselesiyle Kürt meselesi arasında doğrudan bir ilişki görüyordu:

  “Şarkın diğer bir temel davası olan Kürtleşmek, Türkleşmek mücadeleleri de gene öylece sürdü, gitti. Nerede küçük toprak mülkiyeti beliriyorsa, orada halk sırtını hükümete dayamak istiyor ve orada, idare mektep ve dolayısıyle Türkçe yerleşiyordu. Nerede Ağa ve Şeyh galip gelirse, orada köy ve toprak Ağanın kontrolüne geçiyor, oradan mektep ve idare çıkarılarak, beyin hükmü geçiyor ve Kürtçe, halkın dili oluyordu.”105

  Toprak reformunun gerçekten bu meseleyi çözüp çözemeyeceği, ya da eğer başlı başına bir reform yapılabilseydi bölgedeki sorunların ne kadarının çözülebileceği oldukça tartışmalı bir konudur. Bizi burada ilgilendiren hem devlet politikalarının hem de Kadrocuların toprak reformu ile bu sorunu birbiriyle çok âlâkalı görmeleridir. Toprak reformunun bu boyutu, ne yazık ki şimdiye kadar, üzerinde yeterince durulmamış bir konudur.

  GENEL BİR DEĞERLENDİRME DENEMESİ
  Bu yazıda Tek Parti döneminin toprak reformu atılımlarının hangi siyasî ve ideolojik saiklerle gündeme geldiği ve yürütüldüğüne, bir başka deyişle, konunun düşünsel arka planına, merkezî bir yer verildi. Çünkü Türkiye’de toprak reformu söz konusu olduğunda dikkatler böylesi bir arka plandan çok ÇTK ve kanunun önerildiği 1945 yılındaki siyasal gelişmelere odaklanmıştır. Biz ise, öncelikle dönemin düşünsel dünyasını, yani köycülükten büyük ölçüde esinlenmiş bir muhafazakârlığı, anlamak gerektiğini vurguladık. Çünkü Türkiye’de toprak reformu düşüncesi 1930’lar ortalarından itibaren gündeme geldi, İkinci Dünya Savaşı sırasında sadece rafa kaldırıldi106 ve savaş bittiğinde yeniden ortaya atılıp, Meclis’in önüne kanunlaşması için getirildi. Dolayısıyla 1945 yılındaki politik manevralardan bir ölçüde yalıtarak konuya bakabilmek gerekiyor.

  Ülkemizde toprak reformunun amaçları radikal değil, muhafazakârdı. Köylülerin köylerinde tutulması, mülkiyet duyguları beslenmiş bir kitlenin rejime kazandırılması, toprak dağıtılarak her türlü potansiyel sol ve radikal hareketin önünün alınması, devlet erkânının kentleşmemiş ve farklılaşmamış bir toplumsal doku içinde ayrıcalıklarının kolayca sürdürülmesi gibi kaygılar Türkiye’de hep ön planda tutuldu.

  Türkiye yönetici elitinin bu konumlanışına en güzel örneği “Çiftçi Ocakları”yla ilgili maddede görmek mümkündü. Ocakların ayrıntıları yukarıda verildiğinden burada sadece şunu not etmek gerekir ki, bu kurumsallaşmayla hedeflenen toplumsal mobiliteyi dondurma ya da sınırlama, gelecekteki olası bir kentlere göç dalgasının önünün alınması gibi gayelerdi. Nitekim Adnan Menderes’in o günlerde yaptığı eleştiriler bu nokta üzerinde haklı olarak durur. Ona göre “köylüyü belli arazi birimlerine tesbit etmek, toplumsal hareketini sınırlamak, gerici bir istekti.”107 Ocaklar Türkiye tarımında muhafazakâr, durgun ve köycü bir toplumsal doku yaratmanın manivelaları olacaklardı. Bütün bu amaçlar göz önüne alındığında “Çiftçi Ocaklarının” yukarıda tartıştığımız köycü ideolojinin en temel özelliklerini yansıttığı aşikârdır. “Çiftçi Ocakları” son anda tasarıdan çıkarılmış bile olsa, Tek Parti rejiminin önde gelenlerinin zihniyet dünyasını ve toprak reformu bağlamındaki niyetlerini anlamak için hiç kuşkusuz önemlidir.

  Toprak reformu düşüncesinin radikal değil, muhafazakâr nitelikli bir altyapısı olması bağlamında iki Dünya Savaşı arası dönemdeki diğer muhafazakâr köycü hareketlerle benzeşmesine de bu nedenle şaşmamak gerekir. Bu açıdan Nazi Almanya’sının muhafazakâr içerikli tarım politikası iyi bir örnektir. Nitekim Türkiye’de geçmişte ve bugün Nazilerin köylülüğe yönelik söylemleri ve pratikleriyle ülkemizdekiler arasında ciddi paralellikler olduğu vurgulanmıştır.108 1933 Eylül’ünde Nazi Almanya’sında gündeme gelen Erbhof adlı kanunla “Çiftçi Ocakları” arasında son derece büyük benzerlikler bulmak mümkündür. Bu kanuna göre çiftliklerin belirli büyükler içinde olması ve toprağın bölünememesi esas alınıyordu. Erbhof olacak topraklar alınıp, satılamayacak, ipotek edilemeyecekti. Amaç toprağın bölünememesiydi ve bu niyetle miras konularında ailedeki en büyük erkek çocuğa imtiyaz tanıyan hukuki bir düzenleme de yapıldı.109 Böylelikle en azından köylülüğün bir bölümüne sürekli ve yeterli bir zenginlik sağlamak amaçlanıyordu.110 Görüldüğü gibi “Çiftçi Ocakları” ile Erbhof topraklar arasında Menderes ve Berkes’in “Çiftçi Ocaklarının” Nazi Almanya’sından kopya edildiği şeklindeki eleştirilerini haklı çıkaracak ölçüde benzerlikler vardı.111 Kopya edilip edilmemesinden daha da ilginci, bizce iki ülke arasında köycü ideolojilerin çeşitli benzer noktalarının bulunmasıydı.112 Bunu söylemek arada önemli farklar olduğunu göz ardı etmek değildir. Örneğin, Almanya’da köycülük temel olarak Blut und Boden denilen ırkçı bir ideolojiyle ilişkilendirilmişti ki, bazı örnekler bulunmakla beraber,113 Türkiye örneğinde ırkçılık, köycülük düşüncesinde temel bir önemi haiz değildi. Ancak benzerlikler de oldukça fazlaydı. Naziler de, en azından söylemsel düzeyde, köylülüğe son derece önemli bir yer verdiler.114 Köylülük, örneğin Hitler’in tabiriyle, “başımızı ağrıtan toplumsal hastalıklara karşı en iyi sigortayı” sağlıyordu.115 Benzer şekilde, Nazi resmî belgelerinde köylüler “Alman devletinin köşetaşları,” ve Alman halkının en sağlıklı fiziksel ve ruhanî özelliklerinin en kuvvetli taşıyıcıları olarak karakterize ediliyordu.116 Köycülükleri anti-şehir ve anti-sanayi bir söylem ihtiva ediyordu. Nazilere göre çiftçilerin en büyük iki düşmanı Amerikan tarzı büyük işletmeleri gözeten liberal kapitalizm ile Rusya’nın köylünün geçimlik ekonomisini yıkan Marksist Bolşevizmiydi.117

  Bugünden bakıldığında başka amaçlar için savunulabilecek Tek Parti dönemi toprak dağıtma atılımlarının solculuk, ilericilik ya da radikallik adına sahiplenilmesi biraz ironiktir. ÇTK’nın radikalliği son anda eklenen ve ortakçı ve tarım işçilerine dağıtılmak üzere büyük toprak sahiplerinin topraklarına el konulabilmesinin önünü açan 17. maddeye dayanır. Oysa biliyoruz ki yukarıda da alıntılandığı üzere rejimin önde gelenleri ne zaman toprak dağıtacaklarını söyleseler, bunu yaparken özel kişilerin mağdur olmayacaklarını eklemeyi unutmazlardı.118 Amaçları muhtemelen devlet toprakları gibi “kamusal” arazilerin dağıtımıyla sınırlıydı. Son anda 17. maddenin ilave edilmesi aslında o günün politik manevralarıyla ilgiliydi, yoksa reformun 1930’lar ortasından itibaren geliştirilen özgün düşüncesinde radikalizm yoktu. Nitekim bunun içindir ki kanun tasarısı ilk sunulduğunda “Çiftçiye Toprak Dağıtılması ve Çiftçi Ocakları Kurulması” adını taşıyordu. Yinelemek gerekirse, orijinal tasarı “Çiftçi Ocaklı” tasarıydı. Yani bu noktada ilk vurgulanması gereken aslında “Çiftçi Ocakları”nda somutlanan muhafazakâr kaygıların 1930’lardan 1945’e toprak reformu düşüncesinin özünü belirlediği, 1945 meydana gelen konjonktürel gelişmelerin konuyu gerçek yörüngesinden biraz saptırdığıdır. Örneğin Barkan gibi toprak dağıtımını hararetle savunan bir iktisatçı “Ocakların” tasarıdan çıkmasının ardından konunun bütün önemini ve özgünlüğünü yitirdiğini, ÇTK’nın “hakiki ve tam bir toprak kanunu olmak vasıflarını büsbütün kaybettiğini” düşünüyordu.119 Barkan gibiler için toprak reformunun öncelikli hedefleri devletin güçlendirilmesiydi. Barkan “Çiftçi Ocakları” sisteminin kendisinin hep idealize ettiği Osmanlı mirî toprak düzeninde bulunduğunu, bu sistem içinde “kendi vasıtalarıyla kendi tarlası üzerinde çalışan müstakil köylü işletmesi(nin) imparatorluk için çok verimli bir vergi mevzuu” olduğunu ileri sürüyordu.120 “Her tarafta hazır ve nazır ve her şeye kadir bir devlet”121 hem toprak reformunu ve onun gereksineceği her türlü hukuki ve iktisadî mevzuatı gerçekleştirecek, hem de bu toprak reformunundan içtimaî ve siyasî yarar sağlayacaktı.

  1945 sonrası Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeler Tek Parti önde gelenlerinin tahayyül ettikleri dünyadan farklılaşınca ÇTK’nın gelişimi de değişik bir biçim aldı. Bunun nedeni en azından 1940’lar ortalarına kadar Türk yönetici elitinin statik bir Türkiye beklentisi içinde olmasıydı. Şehirleşmenin Batı’daki gibi bir biçim almadığı, toplumsal sınıfların farklılaşmadığı, sanayinin devlet kontrollü geliştiği, ama sanayileşmenin getirdiği tarihî farklılaşma ve sorunlarından uzak, tarımda Amerikan tarzı kapitalist işletmelerden çok, küçük ve orta mülklerin yaygın olduğu, ve nihayet elitist devlet yönetimi geleneğinin böyle bir ortamda sürdürülebildiği bir Türkiye düşleniyordu. Oysa hem Türkiye hem de dünya farklı gelişmerin gündeme girdiği bir hal almıştı. Artık Türkiye’yi Tek Parti rejimiyle yönetmek hem içsel hem dışsal nedenlerle giderek zorlaşıyordu. Hükümetin bu statik dünya perspektifini somutlayan “Çiftçi Ocaklı” tasarısı değiştirilince İnönü ve çevresi gelecekteki muhalefetin yumuşak karnı olacağı düşüncesiyle 17. maddeyi eklediler. Amaç köylülere muhtemelen bu maddenin getireceği yarardan çok, Berkes’in de vurguladığı gibi, “mevcut toprak mülkiyetinin bu kanun vesilesi ile gözlem altına getirilmesi” idi.122 Bir başka deyişle, amaç yavaş yavaş doğmakta olan muhalefetin önde gelenlerinin büyük toprak ağaları olduğunu topluma gösterebilmekti. Son derece konjonktürel ve günün praktik siyasî çekişmelerinin belirlediği bir gündem. Öyle görünüyor ki, İnönü bu noktada bir taşla birkaç kuş vurmak istiyordu: Bir yandan yoksul ve orta köylülüğün biraz gönlünü almak hedefleniyordu. Şevket Pamuk’un çok açık bir şekilde gösterdiği gibi özellikle İkinci Dünya Savaşında orta ve yoksul köylülüğün iktisadî durumu uygulanan devlet politikalarından dolayı feci şekilde bozulmuştu;123 bir toprak dağıtma projesiyle onlarla barışmak mümkün olabilirdi. Diğer yandan, 17. madde ile orta ve yoksul köylülüğün kötüleşen sosyo-ekonomik durumunun sorumlusunun sadece büyük arazi sahipleri olduğu yanılsaması yayılmak isteniyordu.124 Bir başka deyişle, küçük ve orta köylüyü ezen devlet politikaları yerine büyük arazi sahipleri yegâne günah keçisi yapılmak isteniyordu. Bütün bunlara ilaveten, İnönü ve çevresi muhtemelen yeni yeşermekte olan muhalefetin gücünü de test etmek istemişti. Nitekim, bu test sonucu kendi beklentilerinden güçlü ve kararlı bir muhalefetle karşılaştılar. Bu noktadan sonra da İnönü’nün kendi silahı kendi elinde patladı: CHP’nin de içinde epeyce güçleri olan toprak ağaları sert muhalefet gösterdiler. Sıkışan onlar değil, İnönü’nün kendisi oldu. Bu yüzdendir ki inanılmaz bir hızla ÇTK’yı toprak ağalarının pek de itiraz etmeyecekleri bir çerçeveye çekti.

  Türkiye’de toprak reformu düşünce ve pratiği tepeden ve devlet eliyle gündeme geldiği için kanunun köylülere sağlayabileceği küçük olanaklardan bile yeterince faydalanılamadı. Çünkü ülkemizde köylülerin aktif olarak katıldığı, örgütlü, aşağıdan bir kitle hareketi olmadı. Oysa, örneğin, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Doğu Avrupa’nın çeşitli yerlerinde, özellikle Bulgaristan, Romanya, Polonya gibi ülkelerde toprak reformu örgütlü köylü partileri, daha da önemlisi, köylü kitlelerinin siyasal hareketlilikleri sayesinde gündeme geldi. Hal böyle olunca buralarda reform hareketleri kitleleri daha çok siyasal ve toplumsal yaşamın içine çekmesi, zorunlu olarak toprak ağalarıyla mücadeleye girişilmesi bağlamında bu ülkelerin tarihinde radikal ve demokratik dönüm noktaları teşkil ettiler. Ülkemizde ise sadece siyasî kaygılarla önemlice bir miktarda devlet toprağının dağıtılmasına rağmen, Türkiye tarımındaki gerici üretim ilişkilerinin özüne dokunabilen, gelir dağılımını düzelterek toplumsal barışı geliştirebilecek bir etki sağlanamadı.


  Demokrat Parti hükümeti döneminin icraatları genel kapsamda bu şekildedir. Gerek siyasi, gerek ekonomik, gerek toplumsal icraat ve uygulamaları nesnel bir şekilde özetlemeye çalıştık. 📚📚☕👍
 • 745 syf.
  ·28 günde·Beğendi·10/10
  Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktora düzeyinde sayılabilecek eser psikolojik danışma alanını yansıtmayan bilimsel araştırma yöntemleri kitaplarına karşın oldukça alan odaklı ve spesifik konulara yer açmakta. Daha ziyade nicel araştırma desenlerine odaklanmış çalışmanın amacı lisansüstü öğrencilerine bilimsel araştırma sürecinde eleştirel düşünme becerisini kazandırabilmek için araştırma sürecini sınırlılıklarıyla birlikte tanıtmaktır. Gelso'nın Bubble Hypotesis'ine göre kusursuz araştırma yoktur. Bu eserde de hava kabarcığı hipotezi göz önünde bulundurularak araştırma süreci en iyi şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Eseri başarılı kılan temel özelliklerinden biri bilmsel araştırma sürecini sağlamlaştırmak adına araştırmayı tehdit edebilecek olasılıkları tüm detaylarıyla gösterebilmesidir diye düşünüyorum.

  İçindekiler

  Önsöz
  Çeviri Editörünün Önsözü

  KISIM 1 FELSEFİ, ETİK VE ARAŞTIRMACI EĞİTİMİ KONULARI

  Bölüm 1 Bilim ve Psikolojik Danışma
  Psikolojik Danışmada Bilimin Rolü
  Bilmenin Bir Yolu Olarak Bilim
  İnsan Davranışının Felsefi Temelleri
  Psikolojik Danışma Mesleği İçin Bilim Felsefesinin Dört Konusu
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 2 Araştırmacı Eğitimi
  Araştırmacı-Uygulamacı Modeli
  Modelle İlgili Endişeler
  Araştırma Yeterliliklerinin Kazanılmasında Yaşanan Zorluklar ve Heyecanlar
  Araştırma Eğitimi İçin Bir Model
  Modelin Yapısı
  Modelin Test Edilmesi
  Araştırma Yeterliği-Kayıp Yapı
  Bilimsel Eğitimin Kapsamlı Hale Getirilmesi İhtiyacı
  Temel Bilimsel Düşünme Becerileri Eğitimi
  Temel Araştırma Uygulamaları Becerileri Eğitimi
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 3 Araştırma Konusunun Belirlenmesi
  Araştırma Konularını Belirleme
  Araştırma Sorularını ve Hipotezlerini Oluşturma
  Operasyonel Tanımların Formüle Edilmesi
  Araştırmadaki Değişkenlerin Tanımlanması
  Verilerin Toplanması ve Analizi

  Bölüm 4 Araştırma Desenlerinin Seçilmesi
  Bilimsel Araştırma ve Araştırma Deseni
  En İyi Desen Hangisidir?
  Araştırma Desenlerinin Sınıflandırılması
  Betimsel Laboratuvar Çalışmaları
  Betimsel Alan Çalışmaları
  Deneysel Laboratuvar Çalışmaları
  Deneysel Alan Çalışmaları
  Bir Araştırma Deseni Seçme Üzerine
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 5 Araştırma Desenlerinde Geçerlik
  Dört Geçerlik Tipi ve Bunların Herbirine Tehdit Oluşturacak Unsurlar
  Geçerlik Tiplerine Bir Bakış
  İstatistiksel Sonuç Geçerliği İle İlgili Tehditler
  İç Geçerliğe Yönelik Tehditler
  Yapı Geçerliğine Yönelik Tehditler
  Dış Geçerliğine Yönelik Tehditler
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 6 Psikolojik Danışma Araştırmalarında Etik Konular
  Temel Etik İlkeler
  Zarar Vermemek
  Yararlılık
  Özerklik
  Adalet
  Dürüstlük
  Erdem Etiği
  Bilimsel Araştırmalarla İlgili Etik Konular
  Araştırmanın Yürütülmesi
  Sonuçları Raporlaştırma
  Tekrar Yayım ve Parçalama
  Yayımlama Kredisi
  Bilimsel Hırsızlık
  Katılımcılarla İlgili Etik Konular
  Zararları ve Yaraları
  Onay
  Çarpıtma ve Bilgilendirme
  Gizlilik ve Mahremiyet
  Müdahale ile İlgili Konular
  Etik Çelişkileri Çözmek
  Özet ve Sonuçlar

  KISIM 2 BAŞLICA ARAŞTIRMA DESENLERİ

  Bölüm 7 Gruplar Arası ve Denekler İçi Desenler
  Gruplar Arası Desenler
  Tarihsel Bakış Açısı
  Gruplar Arası Deneysel Desenlerde Yaygın Olarak Kullanılan Üç Desen
  Kontrol Gruplarının Kullanılması
  Faktöriyel Desenler
  Katılımcıların Gruplara Atanması
  Bağımlı Örneklemler Desenleri
  Denekler İçi Desenler
  Çapraz Desenler
  Latin Karesi Desenleri
  Güçlü Yönleri ve Sınırlılıkları
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 8 Yarı Deneysel Desenler ve Zaman Serileri Desenleri
  Tarihsel Bakış Açısı
  Yarı Deneysel Desenlerin Seçiminde Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
  Maliyet
  Katılımcıların Seçimi
  Etik Unsurlar
  Uygun Kontrol Gruplarının Olmaması
  Denk Olmayan Gruplar Desenleri
  Yorumlanamayan Denk Olmayan Gruplar Deseni
  Yorumlanabilen Denk Olmayan Gruplar Deseni
  Kohort Deseni
  Zaman Serileri Desenleri
  Basit Kesintili Zaman Serileri Deseni
  Denk Olmayan Bağımlı Değişkenlerle Kesintili Zaman Serileri Deseni
  Zaman Serilerinde Eşlik Etme Analizini Değerlendiren Desenşer
  Psikolojik Danışma Araştırmalarında Zaman Serileri Deseni İle İlgili Bir Örnek
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 9 Tek Denekli Desenler
  Tek Denekli Desenlere Tarihsel Bir Bakış
  Kontrolsüz Olgu Çalışmasına Karşı Yoğunlaştırılmış Tek Denekli Nicel Desen
  Tek Denekli Deneysel Desenler
  Tek Denekli Deneysel Desenlerin Ortak Özellikleri
  Çoklu Yoklama Desenleri
  Tek Denekli Desenlerin Avantajları ve Sınırlılıkları
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 10 Nicel Betimsel Desenler
  Tarama veya Epidemiyolojik Araştırma Desenleri
  Tarama Araştırmalarında Desen ile İlgili Konular
  Tarama Araştırmasına Bir Örnek
  Sınıflandırma Veya Veri Azaltmaya Dayalı Araştırma Desenleri
  Faktör Analizi
  Kümeleme Analizi
  Etken-Faktör Sonrası Desenler
  Bir Etken-Faktör Sonrası Desen Örneği
  İlişkisel Araştırma Desenleri
  Çoklu Regresyon
  Özet ve Sonuçlar

  KISIM 3 YÖNTEMSEL KONULAR

  Bölüm 11 Nitel Araştırma
  Nitel Araştırma Nedir?
  Nitel Araştırmanın Tanımı
  Nitel Araştırma Hakkında Mitler ve Gerçekler
  Felsefi Temelleri
  Araştırma Stratejileri
  Gömülü Kuram
  Fenomenoloji
  Fikir Birliğine Dayalı Nitel Araştırma
  Nitel Araştırmada Temel Görevler
  Veri Toplama
  Veri Analizi ve Sunumu
  Nitel Araştırmaların Güvenirliği
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 12 Bağımsız Değişkenin Tasarımı ve Değerlendirilmesi
  Bağımsız Değişkenin İşlemselleştirilmesi
  Durumların Belirlenmesi
  Ele Alınan Yapıların Yeterince Yansıtılması
  Durumlar Arasındaki Farklılıkları Sınırlama
  Durumlar Arasındaki Farklılıkların Belirginliğini Ayarlamak
  Manipülasyon Kontrolü
  Sonuçların Yorumlanması
  İstatistiksel Olarak Anlamlı Sonuçlar
  İstatistiksel Olarak Anlamlı Olmayan Sonuçları
  Statü Değişkenleri
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 13 Bağımlı Değişkeni Tasarlama Ya Da Seçme
  Bağımlı Değişkenin İşlemselleştirilmesi
  Psikometrik Sorunlar
  Tepkisellik
  Prosedür İle İlgili Hususlar
  Veri Toplama Yöntemleri
  Kendini-Anlatma Ölçekleri
  Diğer Kişi ya da Olaylara İlişkin Derecelendirmeler
  Davranışsal Gözlemler
  Fizyolojik Ölçümler
  Görüşmeler
  Projektif Teknikler
  Dolaylı Ölçümler
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 14 Evren İle İlgili Konular
  Örnekleme Kuramı
  Katılımcıların Seçilmesinde Pratik Bilgiler
  Hedef Evrenin Tanımlanması
  Bir Katılımcı Havuzunun Oluşturulması
  Katılımcıların Seçilmesi
  Tesadüfi Seçim Olmaması Durumunda Geçerliğin Belirlenmesi
  Katılımcı Sayısının Belirlenmesi
  Dış Geçerlik ve Evren İle İlgili Konular
  Dış Geçerlik Çalışmasında Faktöriyel Desenlerin Kullanılması
  Evrene Genellenebilirliğin Değerlendirilmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 15 Çok Kültürlü Araştırmalarla İlgili Kavramsal Ve Yöntemsel Konular
  Irk, Etnik Köken ve Kültürün İşlemselleştirilmesi
  Irk
  Etnik Köken
  Kültür
  Kurumsal Olarak Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
  Kuram Temelli Araştırmaya Karşı Betimsel Araştırma
  Iraksak Açıklamalara Karşı Yakınsak Açıklamalar
  Farklılaştırıcı ve Aracı Değişkenler
  Yöntemsel Olarak Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
  Karşılaştırmalı Araştırma Çerçevesi
  Kültür ve Geçerlik
  Kültürel Olarak Yeterlik İçeren Araştırmalar Yürütmek İçin Öneriler

  Bölüm 16 Araştırmacı, Deneyci ve Katılımcı Yanlılığı
  Araştırmacı ve Deneyci Yanlılığı
  Deneycinin Özellikleri
  Araştırmacının ve Deneycinin Beklentileri
  Deneysel Prosedürler
  Katılımcı Yanlılığı
  Beklenti Özellikleri
  Katılımcı Özellikleri
  Katılımcıların Kendini Deneyimlerini İfade Etme Becerisi
  Katılımcı Yanlılığını Azaltmak İçin Stratejiler
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 17 Analog Araştırmalar
  Tarihçe
  Güncel Analog Araştırmalara Örmekler
  Analog Araştırmaların Avantajları
  Analog Araştırmaların Dezavantajları
  Analog Araştırmaların Genellenebilirliğini Değerlendirirken Göz Önüne Alınacak Değişkenler
  Danışanla İlgili Değişkenler
  Psikolojik Danışmanla İlgili Değişkenler
  Psikolojik Danışma Süreci ve Ortamı
  Gerçek Yaşamı Daha İyi Yansıtan Analog Araştırmalar Tasarlamak
  Analog Araştırmaların Kullanışlılığının Varolan Bilgi Birikimiyle Değerlendirilmesi
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 18 Sonuç Araştırmaları:Stratejiler ve Yöntemler
  Psikolojik Danışmada İlk Sonuç Araştırmaları
  Sonuç Araştırmaları Yürütmek İçin Stratejiler
  Terapi Paketi Stratejisi
  Bileşenlerine Ayırma Stratejisi
  Yapılandırmacı Strateji
  Parametrik Strateji
  Ortak Faktör Kontrol Grubu
  Karşılaştırmalı Sonuç Stratejisi
  Aracılık Deseni
  Sonuç Araştırmalarını Yürütmede Yöntemsel Sorunlar
  Dahil Etme ve Dışta Bırakma Kriterleri
  Terapi Uygulamasına Bağlılığı Değerlendirme
  Terapiye Uyma, Yeterlik ve Farklılaşma
  Değişimi Ölçmek
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 19 Psikolojik Danışma Süreç Araştırmaları Desenleri
  Psikolojik Danışma Süreç Araştırmasını Tanımlama
  İlk Süreç Araştırmaları
  Bazı Güncel Araştırma Bulguları
  Süreç Araştırmalarında Desenle İlgili Konular
  Başlangıç: Ne İncelenecek ve Hangi Bağlamda?
  Ne Ölçülecek
  Kimin Bakış Açısı
  Ne Kadar Ölçüm?
  Süreç Verisi Nasıl Kodlanacak ve Analiz Edilecek
  Psikolojik Danışma Süreç Araştırmalarında Kullanılan Ölçme Araçlarına Örnekler
  Davranışın Yardımcı Öğeleri, Mikro Düzey
  Davranışın Yardımcı Öğeleri, Global Düzey
  Sözel Davranışlar, Mikro Düzey
  Sözel Davranışlar, Global Düzey
  Örtük Davranışlar, Mikro Düzey
  Örtük Davranışlar, Global Düzey
  İçerik, Mikro Düzey
  İçerik, Global Düzey
  Stratejiler, Mikro Düzey
  Stratejiler, Global Düzey
  Kişilerarası Tarz, Mikro Düzey
  Kişilerarası Tarz, Global Düzey
  Terapötik İlişki, Mikro Düzey
  Terapötik İlişki, Global Düzey
  Nitelik, Mikro Düzey
  Nitelik, Global Düzey
  İki Ek Bilgi
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 20 Ölçek Geliştirme
  Ölçek ageliştirmede Yaygın Olarak Kabul Gören Yedi Mit
  Mit 1: Ölçek Geliştirme Birkaç Hafta İçinde Yapılabilir
  Mit 2: Ayrıntılı Bir Alanyazın Taraması Olmadan Maddeler Kolaylıkla Geliştirilir
  Mit 3: Mümkün Olan Her Durumda Ulaşılabilir Durum Örneklemesi Kullanmak En İyisidir
  Mit 4: Bir Faktör Analizi Uygulamak Ölçeğin Geçerliğini Sağlar
  Mit 5: Batı Kültüründe Geliştirilmiş Güçlü Psikometrik Özellikleri Olan Bir Ölçek Evrensel Olarak Geçerlidir
  Mit 6: Kelimesi Kelimesine Bir Çeviri Dil ve Kültür Eşitliğini Sağlar
  Mit 7: Bir Ölçeğin Likert Derecelendirme Ya Da Onam Formu Gibi Yapısal Unsurları Kültürler Arasında Evrenseldir
  Ölçek Geliştirme Aşamaları
  Adım 1: İlgili Yapıların Kavramsallaştırılması ve İşlemselleştirilmesi
  Adım 2: Alanyazın Taraması
  Adım 3: Maddelerin, Yönergelerin, Yanıt Formlarının Geliştirilmesi
  Adım 4: İçerik Analizi, Pilot Uygulama, Uygulamanın Yapılması, Maddelerin Yeniden Gözden Geçirilmesi ve Düzenlenmesi
  Adım 5: Örneklemi Belirleme ve Veri Toplama
  Adım 6: Gerektiğinde Çeviri ve Geri Çeviri
  Adım 7: Faktör Analizini Uygulama, Maddelere Son Şeklini Verme ve Ölçeğin Psikometrik Özelliklerini Test Etme
  Özet ve Sonuçlar

  Bölüm 21 Program Değerlendirme
  Program Değerlendirmenin Tanımı
  Program Değerlendirmenin Aşamaları
  Değerlendirmenin Sınırlarını Belirlemek
  Uygun Değerlendirme Yöntemlerini Seçmek
  Bilgiyi Toplamak ve Analiz Etmek
  Sonuçları Raporlaştırmak
  Özet ve Sonuçlar

  KISIM 4 AKADEMİK KONULAR

  Bölüm 22 Akademik Yazım
  Bir Araştırma Raporunun Bölümleri
  Başlık
  Özet
  Giriş
  Yöntem
  Bulgular
  Tartışma
  Araştırma Raporlarının Yazılmasında Genel İlkeler
  İlke 1: Bilgi Vermek
  İlke 2: Araştırma Sınırlılıklarını Açıkça Belirtmek
  İlke 3: Abartmamak ve Aşırıya Kaçmamak
  İlke 4: Mantıklı ve Organize Olmak
  İlke 5: Bir Tarza Sahip Olmak
  İlke 6: Yazmak ve Yeniden Yazmak
  İlke 7: Yazılanlar İyi Olmasa Bile, Sadece Yazmak!
  Özet ve Sonuçlar

  EK-A AMERİKAN PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR DERNEĞİ (ACA) ETİK KODLARI

  EK-B PSİKOLOGLAR İÇİN ETİK İLKELER VE KURALLAR

  KAYNAKÇA
  YAZAR DİZİNİ
  KONU DİZİNİ
 • 235 syf.
  ·38 günde
  Son yıllarda işletme ve pazarlama dünyasına yeni bir anlayış kazandıran İsveçli Pazarlama Guru’su Seth Godin’in “Mor İnek” diye bir teorisi var. Bu kitap bu anlamda Mor İneği farklılaşmayı anlatan harika bir kitaptır.
  Seth Godin’in fikir liderliğini yaptığı bu teoriye göre hepsi siyah beyaz renkli bir inek sürüsü içinde hiç birinin bir diğerinden farkı yoktur. Ancak Godin diyor ki: Aralarından bir tanesi mor renkte olmuş olsa diğerlerinden kolayca ayırt edilir. İster ürün ister hizmet olsun pazarlama dilindeki bütün farklılaştırma stratejileri işte o sürüde farklılaşan mor ineğin üzerine kurulmuştur
  Globalleşen ama küçülen bir dünyada, daha az sayıdaki müşteriye daha fazla sayıdaki satıcılar olarak, birbirine tıpatıp benzeyen mallar hizmetler satmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de ne kadar çabalarsak çabalayalım, bir girdabın içinde dibe çekilmemek için didinip duruyoruz. Arman Kırım işletmelerin günümüzde müşteri bilgi öğrenme hızının artması, müşteri tercihlerinin benzerlik göstermesi sebebiyle sektöre rekabette avantaj sağlayan işletmelerin mutlaka farklılıklara gitmesi gerektiğini ön plana çıkarmaktadır.
  Şirketlerin amacı para kazanmaktır ve para kazanmanın yolu “FARKLI” olmaktan geçer. Farklı olmak o kadar zor ya da imkansız değildir.
  “Yapılması gereken ise, müşterinizin istediği ya da isteyebileceği veya çok hoşlanabileceği ve bunun için bir fiyat ödemeye razı olabileceği ve rakiplerinizin hiçbirinin yapmadığı ya da yapamadığı şeyleri belirlemek ve bunlar üzerine bir sistem inşa etmektir. “
  Eğer sizin ürünlerinize karşı müşterinizin fiyat hassasiyetini azaltabiliyorsanız, malınızın üzerine bir fiyat primi koyabiliyorsanız ve müşteri bu farkı ödemeye gönüllü oluyorsa; veya aynı fiyat üzerinden sizi daha fazla tercih ediyorsa, siz o zaman farklı bir firmasınız.
  Dünyada yaşanan küreselleşmeyle beraber, işletmelerin sayısı artmakta, müşteriler daha bilinçli ve daha hızlı değişken karar verme eğiliminde olma durumundadır. Bu nedenle işletme olarak pazar payınızı büyütmek ya da yeni bir şeyi kabul ettirmek istiyorsanız, mevcut piyasadakilerden farklı olmanız ve mor inek olmanız gerekmektedir..
  Bu kitabında bir şirketin nasıl dikkat çekeceğini, farklılaşacağını ve başarılı olacağını anlatıyor. Kitap, birçok firmanın uyguladığı farklılaşma çeşitlerini önümüze seriyor.Kitap genel anlamda dört ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde genel olarak farklılaşma teorimi işlenerek, farklılaşmanın her aşamasını anlatarak bunları örneklerle somutlaştırıyor. Farklılaşmanın hangi alanda, nasıl olabileceğini gösteriyor.
  Kitap çok ilginç ve denenmemiş durumlar önermiyor ve bilinen analizleri anlatıyor; ama bu bilinen analizleri detaylı olarak ve örneklendirerek anlatıyor. Ayrıca bu kitap, zaten denenmemiş farklılaşma yollarından bahsedeceğim demiyor. Bu sebeple, bu olumsuz eleştiri bence yerinde bir eleştiri değil.
  Bu kitap, yarattığınız her şeyin içine neden Mor İneği koymanız gerektiğini, TV ve diğer kitle iletişim araçlarının neden artık gizli silahınız olmadığını ve pazarlama uzmanlığının neden sonsuza kadar değiştiğini anlatmaktadır.
  Sonuç olarak bu kitap, farklılaşma yollarını derleyen bir arada tutan ve örneklerle veren bir kitap
 • 344 syf.
  ·8 günde·Beğendi·10/10
  Ayrılma-Bireyleşme süreci nedir? Şöyle diyor Mahler, "Bireyin psikolojik doğumuna, yani özellikle bebeğin kendi bedeninin deneyimleri ve deneyimlediği dünyanın başlıca temsilcisi olan birincil sevgi nesnesi açısından bir gerçeklik dünyasından ayrı ve onunla ilişkili olma duygusunun kurulması sürecine, ayrılma-bireyleşme süreci adını veriyoruz (s. 25). Bu süreç iki koldan yürür ilki olan Ayrılma, anneden ayrı oluşun ruh içi(imgesel) farkında oluşu iken ikinci kol Bireyleşme, bu ayrı oluşun farkındalığına koşut olarak gelişen, ötekinden yani nesneden ayrı, benzersiz, biricik, tek olan özneyi yaratmadır. Bireyleşme kolu, algı, bellek, bilme yetisi ve gerçeğin sınanmasıyla ilerler. Klinik gözlemler ile bu süreç kendi içinde dört alt evreye ayrılıyor bunlar şöyle;
  (1) Farklılaşma 5-9 ay
  (2)Alıştırma 9-14 ay
  (3)Yeniden Yakınlaşma 15-24 ay
  (4)Bireyliğin Pekişmesi ve Coşkusal Nesne Sürekliliği 24-36 ay
  Her bir alt evre belirtilen süre zarfı içinde vuku bulmak yerine yaşam boyu devam eder ve sınıflamanın sebebi ise ayrılma-bireyleşme sürecinin büyük psikolojik başarılarının bu ilk 3 yıl içerisinde gerçekleşmesidir. Bireyin bundan sonraki yaşamı, bu temelin türevlerini oluşturur. Ancak A-B sürecinin iki öncülü vardır 0-5 aylık süre içerisinde; normal otistik evre ve normal ortakyaşamsal(simbiyotik) evre. Bu evrelerin ne ifade ettiğine bakalım. Normal otistik evre ilk haftaları kapsıyor, bu evrede insan yavrusu ilkel varsanısal bir yönelim bozukluğu içerisindedir. Annesi emziriyor, kakasını çişini temizliyordur ama gereksinimlerinin doyumu onun tümgüçlülüğünün ürünüdür[rahim içi yaşamda olduğu gibi], canlı veya cansız hiçbir nesnenin niteliği ayırt edilemez, libido yatırımı iç organlar üzerinedir ve tedricen çevreye doğru genişler. İnsan yavrusu, ortakyaşamsal evreye geçişi de bu sayede sağlar yani bebek dış uyaranları ilkin algılayamazken azar azar onlara tepki vermeye başlar. Yavrunun, dünyayla karşılaşmasında yaptığı ilk şey dengeyi sağlamaktır, çünkü işler artık rahim içindeki gibi yürümüyordur. İlk ayın sonlanışıyla yavrunun "otistik kabuk"u, onun içgüdüsel uyarı engeli çatlamaya başlar ve ortakyaşamsal evreye geçiş sağlanır. İnsandaki kendini koruma içgüdüsü atropiye uğradığından "ben" dış dünyaya, gerçekliğe, uyumu sağlamak amacıyla birincil sevgi nesnesini yani anneyi kullanır, yerinde bir deyimle ona muhtaçtır. Diğer hayvan yavrularının, hayatta kalmayı sağlayan içgüdülerine karşılık insan yavrusunda, annenin "eşduyumu" vardır. Henüz gelişmemiş ego'ya annenin ego'su destek olur. Yavru için simbiyotik yörünge oluşmuştur artık, o ve annesi erimiş, kaynaşmış ikili bir birliktir, henüz kendilik ve nesne temsilleri ayrışmamıştır. A-B sürecinde göze görünecek olan, ben ve ötekinin farklı şeyler olduğu gerçeği tedricen anlaşılmaya başlanmamıştır. Yavrunun temel mekanizması bölme(spliting) dir. A-B sürecinin ilk evresi olan farklılaşmanın ilkel halini simbiyotik evrede görebiliriz. Simbiyotik evrede, haz veren/iyi ve hoşnutsuzluk yaratan/kötü ayrımı kurulur ancak her iki nitelikten hangisi olursa olsun bu nitelik yalnızca bebeğe ya da yalnızca anneye ait değildir, yavrunun iyi ve kötüsü, salt iyi ve salt kötüdür. A-B sürecinin başlamasıyla kendilik ve nesne imgeleri de ayrışmaya başlar.
  A-B sürecinin ilk evresi Farklılaşmada bebeğin kısmi devinimsel gelişimi, onu anneden kararsızlık duyguları eşliğinde uzaklaşma denemeleri yapmaya iter. İyi ve kötü deneyimlerin depolama alanı genişlemiştir, kendilik ve nesne arasında sınırlar oluşmaya başlamıştır, çocuk annenin yüzüne dokunarak, onu sıkıp mıncıklayarak, üzerindeki giyisileri yoklayarak ötekini keşfetmeye başlar. Bebek öteki ve ben'in ayrı oluşunu anladıkça artık öteki'lerin farklı olduğunu da anlamaya başlar. "8 ay kaygısı" olarak da bilinen "yabancı kaygısı", simbiyotik evrenin sonlanışıyla bebekte görülen araştırıcı davranış görüngülerinin, anne olmayan öteki'ni de kapsamasıyla başlar. Yavru, simbiyotik evrede dansa tutuştuğu annesini tanıdıkça zamanla anne olmayan öteki nesneyi görsel ve dokunsal olarak incelemeye başlar.
  Daha önce belirtildiği gibi her bir evrenin ucu açık olduğundan evreler iç içe gelişir. Alıştırma alt evresinin ana özelliği "Özerk işlevlerin, özellikle de devingenliğin, alıştırmalarına yapılan yatırımın, zaman zaman anneye karşı ilgi tezahürlerinin neredeyse yok olmasına varacak düzeyde artışı(s. 96)." dır. Dönem çocuğunun dik durmaya başlamasıyla birlikte narsistik doyum artar. Çocuk, "dünyaya ve kendi büyüklük ve tümgüçlülüğüne aşık olmuş gibidir(s. 98)." Çocuk canlı ve cansız tüm nesneleri keşfetmeye yoğunlaşmıştır. Asıl alıştırma dönemindeki çocuklarda görülen "kararma" durumları ise annenin yokluğunu hissettiklerinde, keşif sırasında ondan fazla uzaklaştıklarını duyumsadıklarında, kaşifin içinde duyduğu merak ve ilginin sönmesini ifade eder. Kaşif nesne yitimi korkusu duyar. Bir tür anneye dönüş başlar Yeniden Yakınlaşma evresinde. Çocuğun, alıştırma alt evresinde edindiği devinimsel gelişim onu kendi tümgüçlülüğüne hayran kılmıştı ve dışarıdakini araştıran tavrı aynı zamanda bir ürküntü de yaratmıştı, artık, birincil sevgi nesnesinden ayrı oluşun getirdiği yaralanabilirlik-zedelenebilirlik korkusu onu anneye itiyordu. Çocuk yeniden yakınlaşma krizinde, simbiyotik evredeki eşini aramakla kendi öznelliğini sunmak arasındadır. "Yeniden yakınlaşma mücadelesinin kökeni, çocuğun bir yandan beninin hızlı olgunlaşması sonucunda ayrı oluşunu kavramak zorunda kalması, öte yandan hala kendi ayaklarının üzerinde duramayacak durumda ve daha yıllar boyunca ailesine muhtaç olmasından kaynaklanan insan türüne özgü ikilemdir (s. 268)." Çocuktaki çift değerlilik çatışmasına karşın olgunlaşmayla gelişen bireysel kriz çözümleri görünmeye başlar. Fakat "Bu yeniden yakınlaşma krizlerinin klinik sonucu; 1)libidinal nesne sürekliliğine doğru gelişim, 2)daha sonraki hüsranların[stres travmalarının] nicelik ve niteliği, 3)olası şok travmaları, 4)hadım edilme kaygısının derecesi, 5)Oidipus kompleksinin akıbeti ve 6)ergenlikteki gelişim krizleri tarafından belirlenecektir. Tüm bu etmenler bireyin bünyesel yapısı çerçevesinde işler (s. 139)." Dördüncü altevre olan Bireyliğin Pekişmesi ve Coşkusal Nesne Sürekliliğinde, çocuğun zaman duygusunun gelişimine bağlı olarak haz ilkesinin gerçeklik ilkesine doğru kayması, sözlü iletişim, kendilik ve nesne temsilleri arasındaki ayrılık gibi gelişim görüngüleri ön plandadır. Temel iki gelişimsel görevden bahsedilir "1)kesin ve kimi bakımlardan yaşam boyu sürecek bir bireyliğe ulaşmak, ve 2)belli bir nesne sürekliliği derecesine ulaşmak (s. 140)"
  Mahler öncülüğünde, New York Master Çocuk Merkezinde 38 kişilik bir örneklemle yürütülen, psikanalitik perspektiften insan gelişiminin "unutulmayan ve anımsanmayan" ilk yıllarını aydınlatmayı amaçlamış araştırmanın içeriğine değindim. Metis - Ötekini Dinlemek, benim için insanı kavramaya başlanacak eşsiz bir seri.

  İçindekiler;
  Sunuş: İnsan Yavrusunun Psikolojik Doğumu Üzerine - Yavuz Erten

  Birinci Kısım - Ayrılma-Bireyleşmeye Genel Bir Bakış
  1 Giriş
  2 Araştırma Ortamının Evrimi ve İşleyişi

  İkinci Kısım - İnsan Ortakyaşamına ve Ayrılma Bireyleşme Sürecinin Altevrelerine Dair
  Giriş
  3 Ayrılma-Bireyleşme Sürecinin Öncülleri
  4 Birinci Altevre: Farklılaşma ve Beden İmgesinin Gelişimi
  5 İkinci Altevre: Alıştırma
  6 Üçüncü Altevre: Yeniden Yakınlaşma
  7 Dördüncü Altevre: Bireyliğin Pekişmesi ve Coşkusal Nesne Sürekliliğinin Başlangıcı

  Üçüncü Kısım - Beş Çocuğun Altevre Gelişimleri
  Giriş
  8 Bruce
  9 Donna
  10 Wendy
  11 Teddy
  12 Sam

  Dördüncü Kısım - Özet ve Değerlendirmeler
  13 Özellikle Farklılaşma Açısından Altevrelerdeki Çeşitlemeler
  14 Ayrılma Kaygısının, Temel Ruh Halinin ve İlkel Kimliğin Epigenezi
  15 Çekirdek Kimlik ve Kendilik Sınırlarının Oluşumu Üzerine Düşünceler
  16 Yeniden Yakınlaşma Krizinin Anlamına İlişkin Sonuç Değerlendirmeleri

  Ekler
  Veri Çözümlemesi ve Ardındaki Mantık:
  Sistemli Klinik Araştırmada Bir Vaka İncelemesi
  Ek A Elde Edilen Veriler
  Ek B: Bir Araştırma Mantığı
  Ek C: Bazı Araştırma Stratejileri

  Kaynakça
  Kavramlar Sözlüğü