• Ne tuhaf çelişki yasadır ki, tüm bu olaylar adeta bir kıvılcım gibi hızla yayılırken, bir yandanda zaman akmak
  bilmiyordu.Başkente bir devrim mahkemesi kurulmuş ve ülke genelinde kırk elli bin kadar devrim komisyonu oluşturulmuştu; bir yasa çıkıp şüphelilerin özgürlükleri ya da yaşamları elinden alınabiliyor, suçlu ve kötü insanların arasında masum insanlarda yanabiliyor, at izi, it izine karışıyuordu; hapishaneler hiç suç işlememiş kendilerini savunma haklarına sahip olmamış insanlarla dolup taşıyordu tüm bunlar, olağan alışageldik nizam haline gelmişti ve yasalar çıkalı daha iki hafta olmamış olmasına rağmen, yüzyıllardır her şey bu şekilde işliyormuş gibigeliyordu. Üstüne üstlük , dünya kurulalı beri varmışçasına herkesin aşına olduğıu iğrenç bir şey peyda olmuştu; giyotin dene o fettan dilber
 • 508 syf.
  ·7 günde·Puan vermedi
  Charles Dickens'ın tüm zamanların en çok satan kitabı, İki Şehrin Hikayesi..

  Roman Fransa'da 1700'lü yılların sonunda başlayan devrim ile Paris'in karanlık atmosferini ve aynı zamanda her şeyin güllük gülistanlık olduğu, insanların huzur içinde yaşadığı Londra şehrini konu alır.

  Bu yıllarda başlayan Fransız Devrimi ile mutlak monarşi (kral ve kraliçe) yıkılır ve yerine Cumhuriyet kurulur. Ülkede soylu kişilerin giderek güçlenmesi ve alt tabakadan sayılan, kırsalda yaşayan vatandaşların durumunun kötüleşmesi, yiyecek bir parça ekmek bulamayacak konuma gelmeleri, onları örgütlenmeye ve isyana sürükler. Her gün soylular tarafından gördükleri zulümlere artık dayanamayan halk bilinçlenerek yönetime baş kaldırır. Ancak bu başkaldırma çok kanlı olacaktır. Halkın eline geçen her türlü kesici alet onlar için Cumhuriyeti temsil edecek hale gelir. Sonradan giyotin denilen fettan dilber yardımlarına yetişecek ve daha çok can isteyen halkın yüreğine su serpecektir. Soylular her ne kadar mahkemede yargılansa da burada mahkeme semboliktir, çünkü her halükarda soylu yaptıklarının bedelini canıyla ödemek zorundadır.

  Roman kahramanlarından Charles Darnay Fransa'da sözü geçen soylu ailelerden birinden gelir. Ailesinin yaptığı zulümler herkesin dilindedir ancak ne var ki Charles bu duruma dayanamaz, onun iyi yüreği ve nahifliği soyadını ve ailesini reddetmeye iter. Londra'ya gider ve orada kendine bir aile kurar ancak bu huzurlu yaşamı çok da uzun sürmez.

  Charles'ın kayınpederi Doktor Manette uzun yıllar sebebini asla bilmediği bir sebepten uzun yıllar bir hücrede tek başına hapis yatar. Oradan çıkarıldığında akli dengesi yerinde değildir. Doktor Manette'in Charles ile olan ilişkisi ise yürek dağlayan türdendir.

  Charles Dickens Fransız Devrimi'ni tüm dehşetiyle ortaya koyar. Anlatım tarzı alışılmışın dışındadır. Olaylar karmaşık bir düzen içinde anlatılır. Bu sebeple romanın yarısına kadar anlatılan olaya ve hikayeye tam olarak hakim olamamak çok doğaldır. Buna rağmen yazar akıcı dili ve etkileyici anlatımıyla ve olaylara kattığı gizemle romanı bambaşka bir yere taşır.
 • Zaten her güçlünün de bir zayıf tarafı, zaafı vardı.