• 198 syf.
    Derin bir Freud psikanalizi eleştirisi içeren, psikolojiyi antropolojik etmenler ışığında ele alarak Freudyen bakış açısının yanlışlanabilirliğini ortaya koymuş olan yazar Malinowski, bireyler üzerinde yapılan tetkikleri, egemen sistemin yaratmış oluğu sosyo-ekonomik sınıflar bazında ele alarak, oluşan her toplumsal sınıf katmanlarına ait bireylerin psikolojik alt yapılarının farklılıkları üzerinden kuramını ortaya koymaktadır. Örneğin, büyük bir köy evinde, odasız büyüyen bir çocuğun, şehirde kendine ait bir odaya doğuştan sahip olarak büyüyen bir çocuğun psikolojik altyapıları farklı olacağı gibi aile ve yaşam şekillerinin de farklılıklardan payını aldığını ve insanı incelerken bir kuram ışığında farklı benliklere yaklaşmak hatanın en büyüğü olduğunu, bu temel yaklaşımın adı olan ödipus kompleksine eleştiri getirerek de psikolojiye antropolojik yaklaşımı getirmiştir. Kitap içeriği dolayısıyla özel bir yere sahip.

    Freud'un totem, tabu, inanç bağlamında ilkel toplumlardan hareket ederek günümüz insanını açıklaması durumu üstüne eğilerek ilkel toplumlarda ortaya çıkan ahlak olgusunu, cinselliğin anlamı ve önemi hakkında oldukça girift bir yaklaşım ortaya koymuş yazar. Bol bol örneklendirmelerle gittiği yaklaşımında Freud eleştirilerinin temellendirmesi oldukça güzeldi. Bu yüzden işi kuramsal dilde tutmamış gayet anlaşılabilir bir şekilde anlatmış Malinowski.

    Oldukça ufuk açıcı bir içeriğe sahip. Freud psikanalizi hakkında gerekli bilgilere sahipseniz bu eleştirel eseri mutlaka okuyun derim.