• “...Gazali bir müddet ders gördüğü Cürcan’dan memleketi Tus’a dönerken,içinde yer aldığı kervan soyulur ve bu arada Gazali’nin de talebeliği esnasında aldığı notlar soyguncuların eline geçer.Genç talebe hayli müşkül bir vaziyette kalmıştır.Diğer eşyası neyse ama talebeliği süresince o vakta kadar biriktirdiği çalışma notlarının bir anda elinden uçup gitmesine razı olamazdı.Sonunda,her türlü tehlikeyi göze alarak bu notların peşinden gitmeye karar verir.Soyguncuları takip eder ve ısrarla “ta’likat”ının ,yani yıllarca aldığı ders notlarından ibaret olan ve kendisinden başka hiç kimsenin de işine yaramayacak olan kağıtların kendisine geri verilmesini ister.Soyguncuların reisi durumu anlayınca ona ders notlarını iade etmeye razı olur ve alaycı bir şekilde ona şunları söyler:”Söylesene bu durumda senin için geriye hiçbir ilim kalmamış;bu nasıl bir ilimdir ki hırsız onu senden çalabildi”.Gazali, Tus’a dönünce uzun zaman bu notlar üzerinde çalıştığını ve artık onlardan ayrıldığı taktirde içerdiği bilgiden mahrum kalmayacak şekilde onları hazmettiğini nakleder…”

    900.Vefat Yılında Gazzali Sempozyumu- Marmara Ü.İlahiyat Vakfı