• 183 syf.
  ·Beğendi·10/10
  Dikkat: Tatkaçıran/oyunbozan içerir.

  Ferçler ve Zebler: ‘Binbir Gece Masalları’ Üstünde Bir İçerik Çözümlemesi Denemesi


  Ulaş Başar Gezgin


  “Essâlamu Aleyküm!”

  Muhteşem bir halk anlatıları toplaması olan ‘Binbir Gece Masalları’, uzunluğu dikkate alınırsa (Alim Şerif Onaran (1992) çevirisiyle 1. cildi, 66 bin sözcük ve 477 bin vuruş olmak üzere 16 cilt), dilbilimsel ve toplumbilimsel bir içerik çözümlemesi için gereğinden kat kat fazla malzeme sağlıyor. Bu yazıda, bu tür bir içerik çözümlemesi çabası için kısa bir giriş yapmak ya da uzun bir not düşmek amaçlanıyor. Yazının kapsamı, çeşitli nedenlerle, 1. ciltten öteye gitmiyor.

  Öykü içinde öykü kurgusunu başarılı bir biçimde kullanan ‘1001’in temel konusu, kadınların güvenilmezliği ve aldatma eğilimleri. Zaten, Şehriyar’ın hergün bir kızla yatıp onu öldürmesi de, bundan ileri geliyor. Bu açıdan, ‘1001’in kadın düşmanı bir metin olduğu ya da döneminin ataerkil değerlerini birebir yansıttığı söylenebilir. Yapıtta, cinsel ilişkinin ayrıntılı anlatılması, ‘zeb’ (penis) ve ‘ferç’ (vajina) sözcüklerinin sık sık geçmesi ve cinsel organlar için kullanılan ifadeler (gedik, alet, koçbaşı vb.) dikkat çekiyor. Şehvet ve şehvani duygular, çiftleşme, sevişme, gerdek, bekâretin bozulması, harem vb.’ye anlatıda sık sık veriliyor.
  Biraz alıntıyla, bunu örnekleyelim:

  “Dostum, kadınlara inanma! Vaatlerine gül geç! Çünkü onların iyi ya da kötü halleri ferçlerinin heveslerine bağlıdır.” (s.31).

  “Sonra sudan çıkmış ve hamalın kucağına yerleşmiş; ve sırtüstü uzanıp apış arasında yer alan şeyi göstererek "Sevgilim, bunun adım biliyor musun?" diye sormuş. Hamal yanıt vermiş: "Ha! Ha! Genellikle, buna, Günah Bağışlama Evi derler" demiş. Bunu duyan kız, "Yuh! Yuh! Utanmıyor musun, sen?" diye bağırmış. Ve hamalı boynundan tutup tokatlamaya başlamış. O zaman hamal, "Hayır! Hayır! Buna kadının ferci derler" demiş; ama kız "Başka?" diye diretmiş. Hamal da, "Öyleyse, senin yedek parçan!" demiş. Kız diretmiş. "Başka, başka?" diye. O zaman hamal, "Senin eşekarın!" demiş. Bu sözleri duyunca kız, hamalın ensesine öyle fena vurmuş ki, derisi sıyrılmış. Bunun üzerine hamal, "Öyleyse sen söyle adını!" demiş. Kız yanıt vermiş: "Köprülerin kokulu çiçeği." Bunu duyan hamal, "Tamam, Allah selamet versin, ey köprülerin kokulu çiçeği!" diye haykırmış. Bunu izleyerek bardak ve altlığı yine elden ele dolaştırılmış.
  Sonra da ikinci genç kız giysilerini atmış ve kendini suya firlatmış, Aynen kardeşinin yaptıklarını yapmış ve sudan çıkarak kendini hamalın kucağına bırakmış. Orada, parmağıyla apışarasını ve orada yer alan şeyi göstererek hamala sormuş: "Ey gözümün nuru! Bunun adı nedir?" Hamal da "Senin çatlağın!" diye yanıt vermiş. Kız, "Ne çirkin şeyler söylüyor bu çocuk böyle!" diye haykırmış; ve hamala öyle bir tokat atmış ki salon çınlamış. Hamal, "Öyleyse, köprülerin kokulu çiçeği!" demiş. Kız, "Hayır! Hayır!" deyip yeniden ensesine vurmaya başlamış. O zaman hamal sormuş, "İyi ya, nedir bunun adı?" Kız, "Soyulmuş badem" diye yanıt vermiş. Bunun üzerine üçüncü genç kız ayağa kalkmış, soyunmuş ve kendini havuza atarak iki kızkardeşinin yaptığı hareketleri yapmış; sonra yeniden giyinip hamalın bacakları üstüne uzanmış ve ona gizli yerini göstererek, "Bunun adı nedir?" diye sormuş. Bunun üzerine hamal da "Ona şu derler, ona bu derler!" diyerek yanıt vermeye başlamış; sonra da dayağı kessin diye ona sormuş: "Öyleyse adını sen söyle!" diyerek... Kız yanıt vermiş: "Ebû Mansur'un Hanı!" Bunun üzerine hamal ayağa kalkmış, giysilerini çıkarmış ve havuza girmiş, cinsel organı suyun hemen üstünde kalarak, daha önce genç kızların yıkandığı şekilde yıkanmış; sonra havuzdan çıkmış, kendini kapıyı açan kızın kucağına atmış, ayaklarını da çarşıdan dönen kızın kucağına uzatmış. Sonra da, erkeklik organını göstererek, kucağında uzandığı kıza, "Ey efendim, bunun adı nedir?" diye sormuş. Bu sözleri duyan kızlar öylesine gülmüşler ki, sırtüstü düşmüşler ve bağırmışlar, "Senin zebbindir, o!" diye. Hamal, "Hayır!" demiş, O zaman senin aletindir" demişler. Hamal kabul etmemiş, "Hayır efendim!" diyerek her birinin göğsünü çimdiklemiş. Kızlar, şaşarak tekrarlamışlar, "Senin aletindir pekâlâ! Baksana ne kadar kızgın! Zebbindir pekâlâ, hem de ne kadar hareketli!" demişler. Hamal her seferinde başını geriye iterek söylediklerini reddetmiş ve sonra onları öpmüş, ısırmış, çimdiklemiş, kollarında sıkmış; kızlar da kahkahalar fırlatmışlar. Ve sonunda ona sormaktan başka çare bulamamışlar, "Öyleyse adını sen söyle bize!" demişler. Bunun üzerine hamal bir an düşünmüş, apış arasına bakıp göz kırpmış ve, "Hanımlarım, benim zebbim olan bu küçüğün bana söylediği sözler şunlar: 'Benim adım: Köprülerin kokulu çiçeğini koparıp yiyen, soyulmuş badem yemeye bayılan ve Ebû Mansur'un Han'ında dinlenen iğdiş edilmemiş güçlü katırdır'" demiş. (s.105-106)

  “Çünkü bil ki, sen ilk değilsin ve senden önce bize senin gibi çok aygırlar yüklendi. Biz de sana yaptığımız gibi onlara aman vermedik. Yalnız sen, gerçekte, en usta biniciydin: gerek saldırılarından, gerekse genişlik ve uzunluktan yana...” (s.170)

  “"Vallahi! Sevgilim, al beni! Al beni! Kucağına oturt beni!" diye haykırmış. Ve Sitt-ül Hüsn, iç çamaşırlarını tüm olarak çıkardığı için, üzerindeki harmani içinde çırılçıplakmış. "Beni kucağına oturt!" dedikten sonra, giysisini ferci hizasına gelinceye kadar yukarı kaldırmış ve tüm göz kamaştırıcılığı içinde kalçalarını ve ay yuvarlaklığındaki kıçını açığa çıkarmış.” (s.250)

  “Kızın açık kalçalarının arasına diz çöküp Sitt-ül Hüsn'ün bacaklarını ayırmış. Sonra da saldırıya hazır vaziyette bulunan koçbaşlı saldırı gerecini kalenin duvarlarına vurmuş ve bir vuruşta engeli ortadan kaldırmış; ve Bedreddin, incinin delinmemiş olduğunu ve kendisininkinden önce hiçbir koçbaşının buna ulaşmadığını, hatta burnunun ucuyla bile dokunmadığını anlayarak çok sevinmiş. Sonra engelin ardındaki bölgenin de aynı mutlu bekâret durumunu sezinleyerek bundan büyük bir zevkle yararlanmış. Zevkin doruğunda, bu genç bedenin bekâretini giderdikten sonra, koçbaşı, on beş kez daha kesintisiz girip çıkarak aynı zevki tatmış, hiçbir incinme duymadan...” (s.251)

  “Sevgilim, sakin ol! Ben sana kollarımda geçirdiğin, koçbaşının benim gediğime on beş kez girdiği geceden söz ediyorum!” (s.289)

  Yapıtta, Müslümanlık dönemi ekinsel öğeleriyle bundan önceki döneme ait öğeler içiçe. Masallarda, bol bol şarap içiliyor örneğin. Şarap, Halife’ye bile sunuluyor (‘Hamal ile Genç Kızların Öyküsü’). Ama aynı zamanda, güneşe tapanların taşa dönüştüğü bir masal da var (‘Birinci Genç Kız Zübeyde’nin Öyküsü’). Bu yönüyle, anlatı, geçiş özellikleri taşıyor.

  Yapıt, zencilerle ilgili ırkçı ve ayrımcı ifadelerle dolu. ‘1001’, kölelik döneminin bir ürünü olarak, sık sık zenci kölelerden ve hizmetçilerden söz ediyor. Bunları, kimi zaman, olumsuz olarak anıyor. Şehriyar’ın ve Şahzaman’ın hanımları da başta olmak üzere birçok kadın, kocalarını, zenci kölelerle aldatıyor (‘Hükümdar Şehriyar ile Kardeşi Hükümdar Şahzaman’ın Öyküsü’). Bu, masallardaki kadınların da erkeklerin de bir takım cinsel takıntılarına bağlanabilir. Aslen Müslüman olanın değil Müslüman olmayanın köle ve cariye yapıldığı İslam toplumunda, Müslüman olanların da köleleştirilmesi/cariyeleştirilmesi sürecini burada gözlemleyebiliyoruz. ‘Vezir Nureddin, Kardeşi Şemseddin ve Hasan Bedreddin’in Öyküsü’ndeki Yahudi dışında, diğer etnik kimlikleri çok nadir olarak görüyoruz.

  Zenci anlatımlarıyla ilgili kimi alıntılar yapalım:

  “Karım bir zencinin yanına girdi. Bu zencinin üst dudağı bir tencere kapağı gibi idi; alt dudağı da tencerenin ta kendisiydi; iki dudağı da o denli aşağı sarkıyordu ki, bunlarla kumlardaki çakılları ayıklayabilirdi.” (s.87)

  “Zenci, "Yalan söylüyorsun, ey alçak karı! Bak, şerefim, zencilerin erkek olarak üstün niteliği ve insan olarak beyazlardan sonsuz üstünlüğümüz üzerine yemin ediyorum ki, bu günden sonra, bir kez daha geç kalırsan, artık senin dostluğunu reddeder ve vücudunu bir daha vücudumun üstüne çekmem! Ey nankör hain! Sen kadınlık arzularını başka yerlerde doyurduğun için geç kalmadın mı yani? Ey pislik, ey beyaz kadınların en aşağılığı!" diye yanıt verdi.” (s.88)

  “Bilmez misin ki zenciler hızla ürer, oysa ruhun tektir ve yerini dolduramazsın!” (s.216)

  - Yapıtın kişilikleri içinde, insan olmayanlar olarak, bolca ifrit, ifride, ecinni ve ecinniye (cin) görüyoruz. Bunların büyük bir bölümünün gayrımüslim ve kötü; küçük bir bölümünün ise, Müslüman ve iyi olduğunu görüyoruz. Ayrıca, masallarda, insanlar, kimi zaman hayvana dönüyor ve şansları varsa yeniden insan biçimine dönebiliyorlar. Bu dönüşler, ya ifrit, ifride, ecinni ve ecinniyeler eliyle ya da büyücü bir kız ya da kadın eliyle gerçekleşiyor. En sık dönüştürülen hayvan, köpek (‘İkinci Şeyhin Öyküsü’, ‘Üçüncü Şeyhin Öyküsü’, ‘Hamal ile Genç Kızların Öyküsü’, ‘Birinci Genç Kız Zübeydenin Öyküsü’). Diğerleri, ceylan (‘Tacir ile İfritin Öyküsü’), maymun (‘İkinci Kalenderin Öyküsü’) vb.

  ‘1001’de, kardeşlerin başından geçen olaylar, başlı başlına bir masal oluşturuyor (‘Hamal ile Genç Kızların Öyküsü’ ve ‘Vezir Nureddin, Kardeşi Şemseddin ve Hasan Bedreddin’in Öyküsü’). Zaten, açılış öyküsü de, Şehriyar ve kardeşi Şahzaman’ı konu alıyor. Aynısı, Sultan ya da hükümdar ve veziri arasındaki ilişkiler için de geçerli (‘Kral Yunan’ın Veziri ile Hekim Ruyan’ın Öyküsü’ vd.). Kimi masallarda, Sultan’ın Halife oluşu vurgulanıyor (‘Hamal ile Genç Kızların Öyküsü’).

  ‘1001’de, adalar ve deniz yolculukları, ayrı bir yer tutuyor. Mıknatıs Dağı, özellikle, dikkate değer (‘Üçüncü Kalenderin Öyküsü’). Olaylar, çoğunlukla, Basra, Bağdat, Mısır ve Şam dörtgeninde geçiyor. Bu yer çeşitliliği, anlatıları hem renklendiriyor hem de daha heyecanlı kılıyor. Anlatılanlarla birlikte, bu dört kentte, sık sık, saraylara, sokaklara ve başka ortamlara giriyoruz.

  Yapıtta, şaşırtıcı olmayacak biçimde, yaşam döngüsünün yapıtaşları olan doğum, düğün, evlilik ve ölümlere çok kez yer veriliyor. Bu anlatılarda, kimi zaman, sandıklar ve develerin yer aldığını görüyoruz. Belki de, en çok dile getirilen kavram, adalet. Şiir ve şiir okumaları, önemli bir yer tutuyor. Sanki operada ya da bir müzikaldeymişiz gibi, kişilikler, karşısındakine şiirle seslenebiliyor. Aslında, masallar, bir karşıtlamı da (paradoks) birlikte getiriyor: ‘1001’e göre, herşey, önceden yazılmıştır; alınyazısından ya da yazgıdan kaçılmaz. Bunu, en çok da, ‘Üçüncü Kalender’in Öyküsü’nde görüyoruz. ‘1001’i okumuş Atlantikli okurların Küçük Asya ve Güneybatı Asya (Ortadoğu) hakkında bol haremli bol cariyeli bir algı edinmesine şaşmamalı. Bu da, herhalde, alnımızın yazısı.

  ‘1001’deki kişilikler, sık sık, "duyduk ve itaat ettik!" (“Semi'na ne ata'na!”) diyorlar. Bu, çevirmene göre, “Müslümanların aldıkları emri yerine getirecekleri anlamındaki saygılı yanıt şekli” (s.25). Yine çevirmen, ilk öyküde, “Essâlamu Aleyküm!”ün anlamını veriyor (“barış içinde yaşam”). Tam bu satırları yazarken, bir ifride, bana “burada dur; daha fazla yazma” diyor; ben de duyuyorum ve itaat ediyorum.


  Kaynak

  Adsız (1992). Binbir gece masalları, Cilt 1 (çev. Alim Şerif Onaran). İstanbul: Afa Yayınları.

  Kaynak: Gezgin, U. B. (2017). Anlatıbilim Açısından Roman, Öykü ve Masal İncelemeleri (2000-2017) [Novel, Story and Fairy Tale Analyses through Narratology].

  ANLATIBİLİM AÇISINDAN ROMAN, ÖYKÜ VE MASAL İNCELEMELERİ (2000-2017)

  Prof.Dr. Ulaş Başar Gezgin

  Yazında Ezilenler ve Ezilenlerin Yazını
  1. Marksist Açıdan Türk Romanı.
  2. Sovyet Türkologlarının Gözüyle Türk Yazını.
  3. Yaşar Kemal’i Yaşar Kemal Yapan 6 Özellik.
  4. ‘Boynu Bükük Öldüler’: İlk Yılmaz Güney Romanı.
  5. Yıllar Sonra Yeniden Genç Gorki ve Arabesk.
  6. İvan İvanoviç Var mıydı Yok muydu?
  7. Bulgaristan Hatırası Bir Marksist Türkolog: İbrahim Tatarlı

  Sabahattin Ali Yazını
  8. Anlatıbilim Açısından Kürk Mantolu Madonna.
  9. Merhum Marko Paşa’nın Size Çok Selamı Var.
  10. ‘Değirmen’de Sabahattin Ali Öykücülüğü.
  11. ‘Kağnı’da Sabahattin Ali Öykücülüğü.
  12. ‘Yeni Dünya’da Sabahattin Ali Öykücülüğü.
  13. ‘Sırça Köşk’te Sabahattin Ali Öykücülüğü.
  14. ‘Ses’te ve ‘Esirler’de Sabahattin Ali Öykücülüğü.

  Gülmece ve Hiciv Anlatıları
  15. Muzaffer İzgü Öykücülüğü: Azrail’den Bir Namussuz’a.
  16. Gülmece yazarı olarak Hasan Hüseyin: ‘Made in Turkey’.
  17. ‘Bay Düdük’ (1958).
  18. Bir Heccav Olarak Ümit Yaşar Oğuzcan.

  Çokkültürlü Yazın Çokkültürlü Toplum
  19. Türk Yazınında ‘Etnik Öteki’ İmgesinin Açımlanmasına Giriş Olarak Hüseyin Rahmi Yazını ve “Yankesiciler” Adlı Öykü.
  20. Çokkültürlü Toplum Çokkültürlü Öykü: Sait Faik Öykücülüğünde Ermeni İmgesi.
  21. Saroyan Öykücülüğü ve Yetmiş Bin Süryani.

  Masallar ve Efsaneler
  22. Eskimeyen Bir Yazın Evreni: 30 Yıl Sonra Yeniden Behrengi.
  23. Ferçler ve Zebler: ‘Binbir Gece Masalları’ Üstüne Bir İçerik Çözümlemesi Denemesi
  24. ‘Masalın Aslı’.
  25. ‘Vietnam Efsaneleri/ Vietnam Söylenceleri’.
  26. Tibet Masalları.

  Vietnam ve Tayland Yazını
  27. ‘Direnme Savaşı’: Direnenlerin Tarafından Vietnam-Amerikan Savaşı.
  28. ‘Şafakta Kazandık Zaferi’.
  29. Bir Vietnam-Amerikan Savaşı Romanı: Gök Cephesi
  30. Siyam Romancılığı Bağlamında Romanda Gerçeklik Sorunu.
  31. Siyamlı Romancı Siburapha’nın Yaşamı.
  32. Siyamlı Şair Sunthorn Phu’nun 'Phra Abhai Mani' Adlı Yapıtındaki Anlatının Özeti ve Değiniler.

  Türkiye Yazını, Türkçe Yazın
  33. Öykücü Yönüyle Ahmet Cemal’i Anarak.
  34. Torik Akını: Az, Öz, Akıcı, Okunası
  35. İstanbul Öyküleri.
  36. Onyıllar Sonra ‘Vatandaş’ı Yeniden Okumak
  37. Ölü Çiçekler Müzesi’nde Gezinti.
  38. ‘Uzaklara Mektuplar’.
  39. Ali Rıza Arıcan Öykücülüğü
  40. Puslu Kentin Mavisi: Modern Çin’den Öyküler.

  Taylan Kara Yazını
  41. Poe’nun Kuzgunu: Derinden ve Uzun...
  42. ‘Böyle de Buyurabilirdi Zerdüşt’: Hiççi Bir Başarı Öyküsü.
  43.‘Vasatlığa Giriş Dersleri’: Yine de İnsana Dair.
  44. Vasat Edebiyatı 101: Mizahla Polemik Arasında.

  Ütopya Anlatıları
  45. Uzaklaşan Ütopya ve Distopyalaşan Dünya.
  46. Devrim Öncesi Edebiyatında Ütopya: Kızıl Yıldız (1908) Örneği.

  İranlı Öykücüler
  47. İranlı Öykücüler: Hem Yakın Hem Yakın (1-4).
  48. Çağdaş İran Yazınının Öncüsü Sâdık Hidâyet (1-4).

  Avrupa Yazını
  49. Fransız Yazınında Bir ‘Muhalif Yazar Miti’ni Sorgulamak: Marguerite Duras.
  50. (Ölüm Yıldönümünde) Jose Saramago’yu Anarak...
  51. Bilişsel Bilimlere İlişkin Bir Roman: ‘Düşünce Balonları’

  Diğer Yazılar
  52. Darüşşafaka ve İmkansız Hayatlar.
  53. Endonezya’dan Bir Öykü: ‘Kral, Cadı ve Papaz’.
  54. Azerbaycan’dan Bir Öykücü: Anar.
  55. ‘En-Dor’a Giden Yol’.
  56. İki Çocuk Öyküsü: ‘Başka Karıncalar Diyarı’ ve ‘Yerle Gök Arasında’
  57. Defterde Kalan Borges (1899-1986) Dipçeleri.
  58. Latin Amerika’nın Çatık Kaşları: Bir Cehennem Ağacı Olarak Muz Ağacı.
  59. Başka Dünyalar Açısından Nobel Yazın Ödülü’ne İlişkin Değiniler.

  Gezgin Yazını
  60. Ulaş Başar Gezgin’le Yeni Romanı Üzerine (Söyleşi).
  61. Babasız Bir Roman Kişiliği Yaratmak (Söyleşi).
 • Nasıl ki bir ana ceylan
  Vurulmuş yavrusuna
  İçten yanıyorsa
  Ve nasıl ki Teksaslı bir kız
  Almanya'da öleni
  İstanbul'da arıyorsa
  İşte öylesine..

  Beyaz yeleli
  Bir atın sırtında
  Gece demeden
  Gündüz demeden
  Durmadan dinlenmeden koşarak
  Azgın denizlerdeki
  Kudurmuş dalgalar gibi coşarak
  Kokladığın her çiçeği
  Yaprak yaprak
  Bastığın her adım toprağı
  Parmak parmak dolaşarak
  Bir gün ben de seni aramaya çıkacağım

  Nataşa!
  Seni kaybettiğim dünyada
  Bulmak istemiyorum
  Geçtiğim yollardaki bütün aynaları
  Ters kapattım
  O her köşe başında
  Tüm insanlardan sakladığım hatıralardan
  Birer yıldız yaptım
  Ve onları bilmediğim bir dünyanın
  Göklerine astım

  Tut ki
  Yirmialtıncı asırda
  Merih'te
  Yahut
  Otuzsekizinci asırda
  Uranus'ta
  Yahut
  Zaman adlı çizginin
  Bir x noktasında
  O her köşe başından
  Çekip çıkardığım
  Ellerimle göklerine
  Pençe pençe
  Yıldızlara astığım
  Dünyadayız.

  Orada ne meyhane tezgahlarında
  Mumlar gibi yanıp tutuşunların gönül yarası
  Ne yalın ayak başı kabak
  Sokakta dilenenlerin ekmek davası
  Ve ne de kana susamış insanların
  Ölüm kavgası..

  Her köşe başında bir çeşme
  Her çeşmeden
  Oluk oluk akan sular
  Ve suların başında
  Hep bir ağızdan
  İpek bir yumak sarar gibi türkü söyleyen kızlar..

  Ne Neron
  Ne Sezar
  Ne Hitler
  Ne Mussolini
  Ne Hiroşima
  Na-ta-şa......
  Dokuz gezegenin
  Onuncusu
  Kardeş kavgasının
  En sonuncusu
  Öylesine bir dünya ki bu
  Ne İsa'nın oniki havarisi
  Ne Muhammed'in dört halifesi
  Çözemedi çözemedi
  Bunun ne demek olduğunu..
 • 141 syf.
  ·Puan vermedi
  Reşat Nuri Güntekin'in Edebi Kişiliği
  Yazın yaşamına 1918'de, Cemal Nimet takma adıyla yazdığı "Harabelerin Çiçeği" adlı romanı ve "Eski Ahbap" adlı öyküsüyle başlamıştır.
  Asıl ününü "Çalıkuşu" adlı romanıyla kazanmıştır. Bu romanın merkezine, Anadolu'da yaşamayı seçen idealist, aydın Türk kadınını yerleştirir. Sanatçı, romanı "İstanbul Kızı" adıyla oyun olarak yazmış; ancak savaş koşullarında sahneleme olanağı bulamayınca "Çalıkuşu" adıyla roman olarak yayımlamıştır. Türk edebiyatında gerçekçi romana yönelimin ilk örneklerinden olan bu roman; dili, anlatımdaki rahatlığı, duygusal yanlarıyla uzun yıllar güncelliğini koruyan bir yapıt olmuş; "Yaprak Dökümü", "Dudaktan Kalbe" ve "Akşam Güneşi" romanları gibi, bu yapıtı da sinema ve televizyon filmi olarak uyarlanmıştır.
  İlk dönem romanlarında yeni kurulmakta olan devletin toplumsal sorunlarını gerçekçi biçimde gözlemlemekten geri kalmamış, ikinci dönem romanlarında bütünüyle bozulan insani ilişkileri ve ahlak yapısını ele almıştır.
  Romanlarında güçlü bir gözlemciliğe dayanan realizm ve canlı bir üslup vardır.
  Kahramanları genellikle tek boyutludur. Ruh tahlillerinde başarılıdır.
  Yapıtlarına konuşma dili egemendir.
  Mizaha daha geniş yer verdiği öykülerinde de aşk, yalnızlık, fedakârlık, dostluk, ihanet gibi temaları işlemiştir.
  Yıllarca Anadolu'nun birçok yerini gezmiş; bu geziler sayesinde, Anadolu'nun sosyal ve kültürel yaşamıyla ilgili gözlemler yapmış, bu gözlemlerini "Anadolu Notları" adlı yapıtında toplamıştır.
  Çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan öykü, roman ve oyunlarında kendi adının yanı sıra "Hayrettin Rüştü, Mehmet Ferit, Sermet Ferit" gibi takma adlar kullanmıştır.
  Reşat Nuri Güntekin'in Eserleri
  ROMAN:
  Çalıkuşu (1922)
  Gizli El (1924)
  Damga (1924)
  Dudaktan Kalbe (1925)
  Akşam Güneşi (1926)
  Bir Kadın Düşmanı (1927)
  Yeşil Gece (1928)
  Acımak (1928)
  Yaprak Dökümü (1930)
  Kızılcık Dalları (1932)
  Gökyüzü (1935)
  Eski Hastalık (1938)
  Ateş Gecesi (1942)
  Değirmen (1944)
  Miskinler Tekkesi (1946)
  Harabelerin Çiçeği (1953)
  Kavak Yelleri (ölümünden sonra 1961)
  Son Sığınak (ölümünden sonra 1961)
  Kan Davası (ölümünden sonra 1962)
  ÖYKÜ:
  Gençlik ve Güzellik (1919)
  Roçild Bey (1919)
  Eski Ahbap (1919)
  Tanrı Misafiri (1927)
  Sönmüş Yıldızlar (1928)
  Leyla ile Mecnun (1928)
  Olağan İşler (1930)
  OYUNLAR:
  Hançer (1920)
  Eski Rüya (1922)
  Ümidin Güneşi (1924)
  Gazeteci Düşmanı-Şemsiye Hırsızı-İhtiyar Serseri (Üç oyun birarada, 1925)
  Taş Parçası (1926)
  Hülleci (1926)
  Bir Köy Hocası (1928)
  Babür Şah'ın Seccadesi (1931)
  Bir Kır Eğlencesi (1931)
  Ümit Mektebinde (1931)
  Felaket Karşısında-Gözdağı-Eski Borç (Üç oyun birarada, 1931)
  İstiklal (1933)
  Vergi Hırsızı (1933)
  Bir Yağmur Gecesi (1943)
  Balıkesir Muhasebecisi (1953)
  Tanrıdağı Ziyafeti (1955)
  Yaprak Dökümü (ölümünden sonra 1971)
  Eski Şarkı (ölümünden sonra 1971)
  GEZİ:
  Anadolu Notları (ilk cildi 1936; ikinci cildi 1966)
  EĞİTİM:
  Dil ve Edebiyat: Türk Kıraati (1930)
  Fransızca-Türkçe Resimli Büyük Dil Kılavuzu (1935)*
  Kitap sürükleyici ve etkileyicidir.Kitabın hayatımızın içinde her zaman karşılaşa bileceğimiz türden bir kurgusu vardır.
  Roman,Devlet terbiyesi görmüş namuslu bir devlet memuru olan Ali Rıza Bey'in aile dramını konu ediniyor.Ali Rıza Bey, ailesinin geçimini sağlamak için canla başla çalışmaktadır. Ancak çocukları Ali Rıza Bey'in Çocukları babalarının maaşını,sunduğu olanakları yetersiz bulmaktadırlar .Evin geçimine ailenin tek oğlu Şevket de katkıda bulunmasına rağmen yeterli olmaz.Bankada memur olan Şevket, Ferhunde adlı bir bayanla evlenmesi hem kendi hem de ailesi için yaşanacak kötü günlerin başlangıcı olur. Ferhunde, evin eğlence hayatına düşkün iki kızı Leyla ve Necla’yı da yanına alarak toplantılara katılmaktadır. Şevket ise onların ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşır. Evde maddi ve manevi işler kötü gitmeye başlayınca ilk olarak Fikret evden ayrılır ve dul bir adamla evlenir. Bankadan aldığı paraları ödeyemeyen Şevket ise hapse atılır. Necla ise zengin olduğunu düşündüğü Suriyeli bir adamla evlenir ancak birkaç kumalı bir adama geldiğinin farkında değildir. Evin güzel kızı Leyla ise kötü yola düşmüştür. Annesi ve Ayşe de Leyla’nın evinde kalmaya karar verirler. Bütün bu olanlar karşısında felç geçiren Ali Rıza Bey’i hastaneden alan Leyla, ona bakmaya başlar. Ali Rıza Bey artık boş zamanlarını gezmekle geçiren ve her şeyini kaybetmiş bir adam olarak hayatını sürdürür. Yalnızdır ancak dertlerini geride bıraktığını düşündüğü için de mutludur.
  Kitabı,Keyifle okuyacağınızı düşünüyorum.

  *Alıntı: https://www.turkedebiyati.org/resat_nuri_guntekin.html
 • Nasıl ki
  Bir ana ceylan
  Vurulmuş yavrusuna
  İçten yanıyorsa
  Ve nasıl ki
  Teksas'lı bir kız
  Almanya'da öleni
  İstanbul'da arıyorsa
  İşte öylesine..Beyaz yeleli
  Bir atın sırtında
  Gece demeden
  Gündüz demeden
  Durmadan dinlenmeden
  Koşarak
  Azgın denizlerdeki
  Kudurmuş dalgalar gibi
  Coşarak
  Kokladığın her çiçeği
  Yaprak yaprak
  Bastığın her adım toprağı
  Parmak parmak
  Dolaşarak
  Bir gün ben de seni aramaya çıkacağım Nataşa!
  Seni kaybettiğim dünyada
  Bulmak istemiyorum
  Geçtiğim yollardaki bütün aynaları
  Ters kapattım
  O her köşe başında
  Tüm insanlardan sakladığım
  Hatıralardan
  Birer yıldız yaptım
  Ve onları
  Bilmediğim bir dünyanın
  Göklerine astım
  Tut ki
  Yirmialtıncı asırda
  Merih'te
  Yahut
  Otuzsekizinci asırda
  Uranus'ta
  Yahut
  Zaman adlı çizginin
  Bir x noktasında
  O her köşe başından
  Çekip çıkardığım
  Ellerimle göklerine
  Pençe pençe
  Yıldızlara astığım
  Dünyadayız.
  Orada
  Ne meyhane tezgahlarında
  Mumlar gibi yanıp tutuşunların
  Gönül yarası
  Ne yalın ayak başı kabak
  Sokakta dilenenlerin
  Ekmek davası
  Ve ne de
  Kana susamış insanların
  Ölüm kavgası..
  Her köşe başında bir çeşme
  Her çeşmeden
  Oluk oluk akan sular
  Ve suların başında
  Hep bir ağızdan
  İpek bir yumak sarar gibi
  Türkü söyleyen kızlar..
  Ne Neron
  Ne Sezar
  Ne Hitler
  Ne Mussolini
  Ne Hiroşima
  Na-ta-şa......
  Dokuz gezegenin
  Onuncusu
  Kardeş kavgasının
  En sonuncusu
  Öylesine bir dünya ki bu
  Ne İsa'nın oniki havarisi
  Ne Muhammed'in dört halifesi
  Çözemedi
  Çözemedi
  Bunun ne demek
  Olduğunu..

  Tüm ışıkları söndürdüler
  Birer birer
  Tüm çeşmelere
  Kilit vurdular
  Güneşi hapsettiler
  Ve seni
  Yıldızların karanlığında
  Yaşamaya
  Tutsak ettiler.
  Sen ki
  Burjuva züppeleri nezdinde
  Salonları süsleyen
  Bir gül
  Ve proleter sınıfından
  Bir emekçisin
  İstesen
  Senin için
  Sönen mumlar birer birer
  Yanabilir
  Kilit vurulmuş çeşmeler
  Gürül gürül
  Akabilir
  Akvaryumlu meyhanelerde
  Zümrüt yeşili gözlerine
  Şiirler okunur
  Ve Adalar'da
  Türküler yakılır
  Altın saçlarına
  Ben
  Jandarma dipçiklerinin
  Meydanlarında şaha kalktığı
  Sokakları
  Barut ve ölüm kokularının
  Sardığı
  Bir sonbahar akşamında
  Üç kurşun sesiyle doğdum.
  Senin için
  Doktor-hastabakıcı
  Ebe-hemşire
  Yahut suyla ekmek
  Ne ise
  Benim için
  Sehpa ve ölüm
  Barut ve ateş
  Yahut kavga
  O'dur
  Ve kavgasız geçen günlerimin neşesi yoktur.Yasamızda
  Akvaryumlu meyhanelerde
  Zümrüt yeşili gözlerine
  Türkü yakmak yok
  Biz çoktan erittik
  Yüreklerimizin çelik potasında
  Sütün bacaklı kızların
  Gözbebeklerini
  Yasamızda
  Kilit vurulmuş
  Yasak kapıları
  Kırmak yok
  Açmak var
  Suları
  Gürül gürül
  Akıtmak var
  Ve tüm insanları
  İnsanca yaşatmak var.Yasamızda
  Kan
  Barut
  Ateş
  Ölüm
  Yok
  Olmayacak
  Özgürlük ve kardeşlik var.Ve düşün ki
  Seni
  Yıldızların karanlığında
  Yaşamaya tutsak ettiler
  Ve sen
  Siyahın ne kadar siyah
  Beyazın ne kadar beyaz
  Olduğunu
  Görmeden öleceksin
  Oysa ki ben
  Güneş aydınlığını gördüm
  Güneşin hapsedildiği yeri biliyorum.
  Hazır ol
  Ordu ordu
  Bölük bölük
  Teker teker
  Geliyorum.Bu
  Ne benim sana
  Tepeden inme bir emrim
  Ve ne de
  Ayaklarına kapanıp ağladığım
  Bir yalvarışımdır
  Bu
  Eğilmez başların
  Bükülmez bileklerin
  Yani tarihin
  Durdurulmaz emridir
 • ORHAN VELİ’YLE AYNI KADINI SEVMİŞTİK

  Bu topraktan biriydi
  Adı Orhan Veli’ydi
  Elleri dost omuzunda
  Yaşamak kaderiydi

  Kendi gitti ismi kaldı yadigar.

  Çiçek verdi, gülesiye
  Şiir verdi, kıyasıya
  Yaşaması ölesiye

  Kendi gitti ismi kaldı yadigar.


  “Şu pis bedeni ayakta tutabilmek için her dakika
  ölen insanım...”
  Gözlerini saksının yeşiline dikmiş düşünüyordu.
  “Bu söz kimin?” Bu söz kimin mi? Benim mi?
  Yoksa bir kitapta mı okudum?
  Aman canım kimin olursa olsun, edilmiş ya! Ya
  bu saksıdaki çiçek? Ne çiçeği bu? Çiçek filan da
  değil! Yaprak! Bir yeşillik. Sipsivri bir yeşillik...
  “Padişah kılıcı”ymış bir ismi. Öbürü de “eşek
  kulağı”. Ne ilgisi var bu iki ismin birbiriyle? Yok...
  Ama tuhaf. İkisine de benziyor bu sipsivri
  yapraklar...
  Ben Orhan’ı şekil olarak bu iki isimli çiçeğe çok
  benzetirdim...
  Onu en iyi tanıyanlar, elbette ki benden önce
  tanıyanlardır. Çiçeği ve kadını. Okuldan, sıra
  arkadaşlarından, anılarıyla, aşklarıyla,
  doğruluklarıyla, yalanıyla, iyi veya kötü
  yönleriyle... Beni ilgilendiren bunlar olmadı ve
  olmayacak. Onun için güzel elleri vardı, sigarayı
  şöyle tutardı, sivilcesiyle oynardı demeyeceğim,
  kötü bir şairin dediği gibi...
  “Şu bedeni ayakta tutabilmek için her dakika
  ölen insanım.” Ben bu sözü Orhan Veli için
  tekrarlıyorum.
  Bir çelişme, en ufak bir çelişme beni binlerce rezil
  etmiştir kendi kendime. İşte o zamanlar hep baştan
  kara vurmuşumdur. Kavgaya hazır, mağrur
  çocuklar gibi sokaklara fırlamışımdır. Şehrin kıyı
  köşe eteklerine düşmüşümdür. Yalnız, hep
  yapayalnız. Balık kokan mahallelerden
  geçmişimdir. Yalnız, hep yapayalnız. Bu şehri
  gemiciler kadar bildim. Sonra en çıkmaz sokakları
  öğrettim onlara. Islık çalar gibi rahatça tükürmeyi,
  simit yemeyi, balık tutmayı onlardan öğrendim.
  Ve marul mevsiminde gemi kalçalarına
  arzulanmayı onlardan öğrendim. Denize bakıp
  homurdanmayı onlardan öğrendim. Delirmeyi,
  çıldırmayı, sonra susmayı onlardan öğrendim. Bu
  kökleri paçavra gibi yırtmayı onlardan öğrendim.
  Lazın meyhanesini, Yorgo’nun meyhanesini,
  Lâmbo’nun meyhanesini onlardan öğrendim.
  Bir kadına tutkundum o sıra. Bilmiyordum
  Orhan’ın da aynı kadına tutkun olduğunu. O bana
  küs gibiydi, soğuk. Ben ona küs gibiydim, soğuk.
  Sonra sorduk kadına.
  – Seni seviyorum, dedi kadın.
  O uzaklaştı bizden uzun bir süre. Sonra
  Lâmbo’da karşılaştık bir akşam, canciğer olduk o
  ölünceye dek ikimiz.
  Ömer Faruk Toprak “Lâmbo’da Bir Gece”
  yazısında bizden şöyle bahsediyor:
  “Beyoğlu Balıkpazarı’na girerken çiçeklerin
  kokusundan nasibimizi aldık. Az sonra, sağ
  taraftaki sokakta Lâmbo’nun küçük meyhanesi
  önündeydik. İçerde Cahit Irgat demleniyordu. O
  alkolün yarısını yürütmüştü. Lâmbo o kurnaz
  gülüşüyle karşıladı bizi. Beş dakika sonra Orhan
  Veli kadehini bitirmişti bile. Baktım. Akşam
  karanlığı, dışarıdan içeriye sarkmaya başlamıştı.
  Lâmbo’nun az mumlu ampulleri daha da
  sarılaştırdı içerisini. Cahit Irgat, tezgâhın
  arkasında, dip tarafta tek başına oturduğu yerden
  kalktı. ‘Ben gidiyorum,’ dedi.
  “Bir oyun ya da film işi için gitti.”
  Şair dostum Ömer Faruk’un dediği gibi bir
  oyuna veya filme gitmemişimdir alkollü. Nedenli
  bir gidişti herhalde. Ama Orhan Veli’yi ve onu
  bırakacak bir neden olmalıydı o akşam.
  Oysa Orhan Veli öldüğü gün 1950’de, o akşam
  randevumuz vardı saat 6’da. Lâmbo’da. Ölüm
  haberini Feridun Çölgeçen yetiştirmişti Lâmbo’ya.
  İnanmamıştım. Akşam gazetesine telefon etmiştim.
  Uzun bir sessizlik olmuştu telefonun öbür ucunda.
  Yakın dost olduğumuzu biliyorlardı, bir fısıltı
  geçti karşıda; neden sonra:
  – Böyle bir ölümden haberimiz yok, dediler.
  Oysa haberleri varmış... Sonra Cumhuriyet’ten
  öğrendim ölüm haberini.
  Lâmbo, sonra işi köseleciliğe döktü. Geçen yıl
  intihar etmiş havagazıyla... Elimde olsaydı “Orhan
  Veli Meyhanesi” yapardım orasını. Kimler gelip
  geçmemiştir o tezgâhtan?.. Sabahattin Ali’ler, Sait
  Faik’ler, Cahit Sıtkı’lardan bugün yaşayan kimlere,
  kimlere dek. Aktörüyle, şairiyle, ressamıyla kimler,
  kimler...
  Orhan’la sık sık, haftanın birkaç akşamı
  Lâmbo’da buluşurduk. Buluşmak değil, alışkanlıktı
  daha çok bu. Bir nevi züğürtlük, bir nevi kokozluk
  sonucu şarapla nefis körletmek, yarenlik etmek
  için... Yaprak dergisini çıkarıyordu. İstanbul’a
  gelip onu bulmak isteyen çoğu dost Lâmbo’ya bir
  kere olsun uğrardı. “Lâmbo, Lâmbo!.. denilen yer
  burası mı yahu? Tramvay sahanlığı, otobüs
  sahanlığı kadar bir yer burası!” Lâmbo meşhurdu
  artık. Lâmbo bile manzumeler karalamaya
  başlamıştı bize baka baka. Bizi dinleye dinleye.
  Orhan’la göz göze gelir, anlaşırdık:
  – Yaşa be mösyö Haralambo! Biraz gayret, güzel
  şeyler yazacaksın...
  Ertesi günün akşamı daha kötü şeyler okurdu
  tabii Lâmbo bize...
  Sonra gene Marmara şarabına dökülürdü iş.
  Orhan son birkaç şiirini ya burada yazmış, ya
  burada düzenlemiştir. Son şiirlerinden birini bana
  burada okumuştu. Kesekâğıdı gibi sarımtırak,
  büyükçe bir kâğıda eski Türkçe, kurşun kalemle
  yazılmış bir şiirdi. “Nasıl bulacaksın, dinle bak,
  dinleyecek halde misin?” demişti. Hep nazik,
  sorardı okumadan önce... Üç kişiydik o gün:
  Orhan, ben ve Lâmbo...
  Sonra Fuad Ömer girmişti içeri:
  – Neredesiniz ulan? Nerdesiniz be yahu? Haydi
  gidip rakı içelim ağız tadıyla...
  Ne üzerine konuşulursa konuşulsun, kim için
  konuşulursa konuşulsun, iyi konuşulsun kötü
  konuşulsun, söze balıklama girmez, içkisini
  yudumlar, dinler görünür, belki dinlemez fikri
  sorulunca konuşur, sigarasının dumanı gözlerine
  kaçmış gibi kırpıştırır dururdu göz kapaklarını...
  Ama söz konusu şiir olunca, dil olunca, biraz da
  fikir olunca tıkır tıkır dizerdi konuşmasını, o kısık
  o çatlak sesiyle usul usul. Güzel konuşmazdı, daha
  çok güzel susardı. Gençliğimden bu güne, gözlerim
  kadar dost bildiklerim vardı. Açlık yalnızlık gibi
  bir şeymiş bırakılmak. Şu meyhaneler de olmasa,
  nerede yazacaktım yazdıklarımı?.. Yalnızdım tüm
  ilgilerle. Kutsal şeffaf yalnızlık. Tüm çıkmazları
  aydınlığa vardırmak için. Anılar, kül rengi
  akşamlarda duman... Pırıl pırıl, parlak, zaman
  zaman... Ve gitmişlerin peşinden yazılmış yazılar ve
  söylenmiş şarkılar. Hepsi o kadar. O kadar.
  Dostluk öylesine dostluktu ki bende, türkülerim
  türküleriyle iç içeydi sanırdım. Hepimizin
  hepimizde ter muhabbeti, ömür hakkı, ölüm hakkı,
  dostluk canı vardı sanırdım. Dostsuz yaşanılmaz
  bu şehirde sanırdım. Sensiz yaşanılmaz bu şehirde
  sanırdım. Ve bir gün dost sandığım dostlar
  gölgemi süpürmeyi düşündüler şehrin
  caddelerinden... Gölgemi çamur gibi fırlattılar
  peşimden. Sanmıştım ki bana öyle geliyor.
  Sanmıştım ki sen gidersen, ben gidersem, o giderse
  şehrin başı döner hasretten.
  Her gidenin ardından üç beş anı, üç beş yazı. Ve
  sonra bir laf, “Ölenle ölünmez, başın sağ olsun”; ne
  kaba laf.
  Şaşırır kalırım arada bir, apışır kalırım arada
  bir. Ölüm zaten “eşiğim” derim. Seni ararım, onu
  ararım, gidenleri ararım. Cesedimi ararım
  eşiklerimde. Vururum kendimi içkiye, şiire. Tüm
  çocuklar gülmeli derim, tüm insanlar gülmeli
  derim, tüm ocaklar tütmeli derim. Bütün acılar
  doymalı derim... Tüm gözler aydınlıkta olsun
  isterim. Ve seni düşünürüm. Sait’i düşünürüm,
  adaşım Cahit Sıtkı’yı düşünürüm.
  Yağmur yağıyordu bir kış gecesi hani. Ben Ar
  Sineması karşısında bir pansiyonda oturuyordum.
  İlk katta. Sabaha karşıydı gece. Sen camı
  vurmuştun, muziplikler yapmıştın yağmur altında.
  Sırılsıklamdın tepeden tırnağa. Seni soymuştum,
  ovmuştum, çok öksürüyordun. Döşeği yere
  sermiştik, bölüşmüştük, konyak içmiştik, aynı
  kadını sevmiştik. Hiç kavga etmemiştik.
  Ben dışarı giderken, sen de vardın rıhtımda, o
  günkü sözüm ona dost geçinenler, uğurlayanlar
  arasında. Mendil sallamıştık birbirimize. Sen
  kalemini çıkarmıştın, Kulüp sigarası arkasına:
  Baka kalırım giden geminin ardından;
  Atamam kendimi denize, [dünya güzeli]
  Serde erkeklik var, ağlayamam.
  şiirini yazıp bana göndermiştin, Paris’e. İlk şekli
  buydu şiirin. Sonra “Paris’e geleceğim, geleceğim”
  diye yazmıştın. Bekletmiştin, gelmemiştin. Oysa
  param vardı o zaman, ikimiz yaşayacak kadar
  Paris’te. Biliyordun.
  Dostumuz Melih Cevdet 1.2.1951’de Son
  Yaprak’ta demişti: “Orhan Veli fakir fukara ile,
  boyacılarla, garsonlarla, işçilerle gerçekten dostluk
  ederdi. Harpten önce bir gün fakir bir işçi ile
  tanışmıştık. Montör Sabri, sarhoştu, koltuğunda
  iki okka ekmek vardı. Boyuna evine geç
  kaldığından bahsediyor, ama bir türlü evin yolunu
  tutamıyordu. Ertesi gün Orhan, ‘Montör Sabri’
  şiirini yazdı:
  Montör Sabri ile
  Daima geceleyin
  Ve daima sokakta
  Ve daima sarhoş konuşuyoruz.
  O her seferinde,
  ‘Eve geç kaldım’ diyor.
  Ve her seferinde
  Kolunda iki okka ekmek.
  “Geçen yıl bir lokantada Orhan’ı gördüm.
  Yanında bir adam vardı. Tatlı bir muhabbete
  dalmışlardı. Orhan beni görünce ‘Montör Sabri’yi
  tanımadın mı?’ dedi.”
  Melih Cevdet: “Benim için de herkes gibi büyük
  bir şair, büyük bir insan öldü,” dedi. “Ama bu
  kadar değil. Kolum, kanadım kırıldı. Azaldım.
  Eksildim,” dedi.
  Cahit Sıtkı senin ardından: “Orhan Veli,
  ölümüyle, şimdiye kadar ciddiye alınmayan yeni
  Türk şiirini ciddiye aldırdı, bu şiire sevgi ve saygı
  gösterilmesi lüzumunu bütün halk tabakalarına
  kabul ettirdi,” diye yazdı. Ben de bu yazının
  başındaki şiiri.
  Tanıyan yazdı, tanımayan yazdı senin için, şiirin
  için. Mümtaz Faik [Fenik] yazdı. Adviye Fenik
  yazdı. Vâlâ Nurettin yazdı. Hüsamettin Bozok
  yazdı. Fikret Adil yazdı o zaman. Sonra yeni kuşak
  Edip Cansever, Asım Bezirci ve başkaları. İyi
  yönlerini, eksik yönlerini.
  Ve Ataç 2.12.1950’de Ulus’ta şöyle yazıyor:
  “Bakıyorum da onun asıl güzel, asıl iyi şiirlerini
  ananlar olmuyor. ‘Tahattur’, ‘Söz’, ‘İllusion’,
  ‘Sereserpe’, ‘Cımbızlı şiir’ kimsenin aklına
  gelmiyor.
  “Varsa ‘İstanbul Türküsü’, yoksa ‘İstanbul
  Türküsü’.
  “Bir gün Nâzım Hikmet’e ‘Sence en kötü şiirin
  hangisidir?’ diye sormuştum: ‘Salkım Söğüt’ dedi.
  Öyle diyeceğini de biliyordum. Orhan Veli
  ‘İstanbul Türküsü’ şiirini yazdığı zaman kendisiyle
  çoktandır dargındım, ama bana öyle geliyor ki
  kendisi de beğenmezdi o şiiri, kendi sanatının
  dışında olduğunu bilirdi.”
  Nâzım Hikmet, Orhan’ın öldüğü o günlerde
  hapisten yeni çıkmıştı. İhsan İpekçi’yle stüdyoya
  gelmişlerdi. Onun bir senaryosunu film
  yapıyorduk. Söz Orhan’a geldi:
  – Çok içermiş doğru mu? dedi.
  – İçerdik, dedim.
  – Yazık, en verimli çağında gitti, dedi, yazık oldu,
  yazık oldu, çok yazık.
  Akşam, 11.7.1968, s. 5  *Lâmbo, bir zamanlar Beyoğlu ’nun ünlü
  meyhanelerinden biri.
  - Yaprak (1.1.1949-15.6.1950, S. 1-28) Orhan
  Veli’nin yayımladığı ünlü edebiyat dergisi.
  * Cahit Irgat, 1948’de Fransa’ya gitti.
  Orhan Veli, “Ayrılış”, Bütün Şiirleri, s. 123.
  * Orhan Veli’nin dergisi Yaprak, ölümünün
  ardından –arkadaşları tarafından– Son Yaprak
  adıyla –veda sayısını– yayımladı.
  * İhsan İpekçi (1901-1966): İpek Film’in sahibi.
  “İhsan Koza” imzasıyla romanlar yazdı. Gazeteci,
  yazar ve politikacı İsmail Cem İpekçi’nin (1940-
  2007), Alev Ersoy’un babası; karikatürcü Ali Ulvi
  Ersoy’un (1924-1998) kayınpederi.