• Nazife Cemgil solcu bir anneydi. Öğretmenliği sürgünlerle geçti. Adnan Cemgille evliliğinden olan iki oğlundan Sinan 1971de öldürüldü. 32 yıl zor geçen günler yaşadı ve 7 Ekimde yaşamını yitirdi.

  Adnan Bey 1909, Nazife Hanım ise 1913 doğumlu. İkisi de aileleri içinde Kurtuluş Savaşı heyecanını, Cumhuriyet dönemi coşkusunu yaşamışlar. Nazife Hanım'ın babası Cemal Bey Muğla Ağır Ceza Reisi, savaşa IV. Kuvayı Milliye Başkanı olarak katılıp halkı örgütleyenlerden.
  Evlerinde sık sık toplanan efeler, annesi ve çevredeki diğer kadınların gece gündüz demeden cepheye yollamak için diktikleri asker giysileri, çocukluk anıları olarak hiç unutulmamış. Adnan Bey'in dayısı Kâmil Bey ve arkadaşları direniş örgütünde görev alıp Anadolu'ya silah kaçırmışlar. Zorlu savaş yılları, yokluklar ama bütün olumsuzluklara karşın yitirilmeyen umutlar, onlara ailelerinden kalıt.

  Adnan Bey, Rüştiye'yi Kalamış'ta bitirip öğrenimini Kabataş Lisesi'nde tamamlar. Nazife Hanım ilkokulu Aydın'da, sonra da İzmir'deki Fransız okulunda okur. Gençlerin doktor, mühendis, avukat olmak istediği yıllarda kaydını bilinçli olarak İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne yaptırır. Adnan Bey'le sınıf arkadaşıdırlar. 1936 yılında aynı dönemin, aynı ideolojiye sahip fakülte arkadaşları artık genç Cumhuriyetin nefer öğretmenleridir. 1941 yılında bir tesadüfle Ankara'da karşılaşıp evlenmeye karar verirler. 1942 yılında ilk çocukları Dumrul, 1944'te ikinci çocukları Sinan doğar.

  Nâzım Hikmet Bursa'da hapistedir. Cezaevi Müdürü Tahsin Akıncı'nın kızı Şehnaz, Nazife Hanım'ın öğrencisidir. Sabiha Sertel "Tevfik Fikret İdeolojisi ve Felsefesi" adlı kitabını Nâzım'a göndermek ister. Bu sebeple Nazife Hanım öğrencisine bir mektup yazarak babası vasıtasıyla kitabın iletilmesini sağlar. Daha sonra okulda yapılan bir aramada mektup, Şehnaz Akıncı'nın dolabında bulununca Nazife Hanım kovuşturmaya uğrayıp başka bir okula sürülür...

  Adnan Bey Ankara Erkek Sanat Okulu, Ankara Musiki Öğretmen Okulu, Ankara Atatürk Lisesi'nde çalışır, bir yandan da çeşitli dergilerde yazılar yazar. 1941 yılında Behice Boran ve Pertev Naili Boratav ile Yurt ve Dünya dergisini çıkarırlar. Aynı zamanda İnönü Ansiklopedisi'nde de redaktör olarak çalışır ve Fransızcadan Türkçeye çeviriler de yapar.

  1945 yılında gene Behice Boran'la birlikte yazarları arasında Arif Damar, Muvaffak Şeref, Kemal Bilbaşar, Enver Gökçe'nin de bulunduğu Ant dergisini yayımlarlar. Adnan Bey'in Sabiha Sertel'in sahibi olduğu Tan gazetesi ve tek sayı çıkabilen Görüşler dergisinde de yazıları çıkar. Tan matbaasının basılıp tahrip edilmesinden sonra, öğretmen Adnan Cemgil ve öğretim üyeleri Behice Boran, Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes ve Mediha Berkes bakanlık emrine alınırlar. Hukuki mücadelelerini yapıp bir yıl sonra Danıştay kararı ile görevlerine geri dönerler.

  Niyazi Berkes ve Mediha Berkes "24 Saat" isimli gazeteyi çıkarınca Adnan Bey daha yararlı olacağı düşüncesiyle öğretmenlikten istifa ederek gazetenin yazıişleri müdürlüğünü üstlenir. Fakat gazete ancak 13 sayı çıkabilir. İşsiz kalan Adnan Bey İstanbul'a gelip Zekeriya Sertel'in "Teknik Reklâm" adlı reklam bürosunda çalışır.

  1950 yılında Nâzım Hikmet Bursa Cezaevi'nde açlık grevine başlar. Bu sebeple İstanbul'a nakledilir. Nâzım'ın affedilmesi için imza kampanyası açılır. İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği "Nâzım'ı Kurtarınız" başlıklı bir bildiri dağıtır ve Lâleli'deki Çiçek Palas Oteli'nin salonunda bir toplantı düzenler. Olaylı toplantıdan sonra gözaltına alınanlar arasında Nazife Cemgil ve öğrencisi Şehnaz Akıncı da vardır. Çabalar sonuçsuz kalmaz, 15 Temmuz 1950'de çıkarılan afla tüm tutuklu sosyalistler ve Nâzım da serbest bırakılır.

  1950 yılında kurulan Türk Barışseverler Cemiyeti'nin başkanı Behice Boran, sekreteri ise Adnan Cemgil'dir. Cemiyet örgütlenme aşamasında hareketi yığınlara mal etmek amacıyla Barış adlı bir dergi çıkarır. Barışseverler Cemiyeti, Menderes Hükümeti'nin, TBMM kararı olmadan Kore'ye asker gönderme kararını protesto eden bir bildiri bastırıp dağıtınca, kapatılıp yöneticileri hakkında dava açılarak, yurtsever insanlar tutuklanır. Adnan Cemgil de tutuklananlardandır. Ankara'ya götürülüp Dış Kapı Cezaevi'ne konulur.

  Nazife Hanım çocuklarıyla kocasını ziyarete gider. Sinan küçük yaşında hapishane ile tanışmıştır, etrafı merakla seyredip olanları şaşkınlıkla izler. Hükümlü Adnan Bey, cezasının altı ayını Ankara Askeri Cezaevi'nde, yedi ayını ise Nevşehir Cezaevi'nde geçirir. Bu arada Yozgat'a sürülen Nazife Hanım, o yıllardaki her sürgünün kaderini yaşar.

  Daha yerine varmadan çevre aleyhinde kışkırtılmıştır. Yozgat'ta iki çocuğu ile yiğitçe, tüm zorluklara karşın yaşamını sürdürür. Ardından atılan "Komünistler Moskova'ya!" bağırışlarını buruk bir acıyla, tepkisiz dinler. Çocuklara bile "Yamyamın çocukları!" diye sataşılır. Her fırsatta Nevşehir'e Adnan Bey'i ziyarete giderler. Bekleyişler sırasında, çocuklar hapishane bahçesinde oynar. Sinan, annesinin her dalgınlığında ortadan kaybolup ağaçların tepesine tırmanır...

  1951 yılında tahliye edilen Adnan Bey bir süre Yozgat'ta ailesiyle birlikte kalır. Sonra çocuklarını alıp İstanbul'a gelir. Nazife Hanım, Yozgat'ta birkaç yıl daha direnerek görevini sürdürür, 1955 yılında istifa etmeye mecbur kalarak ailesinin yanına döner. Adnan Bey aileyi geçindirmek için, Emekli Sandığı Reklam Bölümü'nde çalışır, takma adla şiir ve yazılar yazar, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda figüranlık, bir süre de arkadaşlarının su dağıtan kamyonunda evlere su taşıyıp sakalık yapar. Bir bakkal dükkânı deneyimi de vardır ama uzun sürmez, batırır.

  1961 yılında, Cemgil Çifti Evren Yayınları'nı kurup "Evren Ansiklopedisi"ni çıkarırlar. Sinan, o yıllarda İtalyan Lisesi'ndedir. Adnan Bey onun tez canlılığını bildiğinden, okula vapurla giderken ardından her sabah ünlemeyi âdet edinmiştir: "Oğlum, sakın iskele verilmeden atlama!"

  27 Mayıs İhtilali tüm yurtsever devrimciler gibi Cemgil ailesi içinde de umut ve sevinçle karşılanır. Umutlar yeşermiştir TİP kurulur, 1962 yılında Adnan Cemgil TİP'e girer. 1968 yılında yapılacak Senato seçimlerinde Zonguldak ili adayı olur. Nazife Hanım da Maden İş Sendikası'nda işçilerle eğitim çalışmaları yapar. İkisi de TİP için özveriyle çalışırlar.

  Senato seçimlerinde o da Aydın adayıdır. Seçim bölgelerini gezip sosyalizm propagandası yaparlarken başlarına pek çok olay gelir. Bunlardan en elimi 1965 yılında Bursa'dakidir. TİP kongresinin yapılacağı Saray Sineması önünde Komünizmle Mücadele Derneği tarafından kışkırtılmış binlerce gözü dönmüş kişi, kongre çıkışında delegelerin üzerine saldırır. Sinan saldırı sırasında üniversite öğrencisidir. Çenesi kırılmış, her tarafı yara bere içinde olan babasını görmek için hemen hastaneye koşar. Onu, bu hale getirenlere karşı öfkelidir. Babasına sarılır ve sarsıla sarsıla ağlar...

  Sinan ODTÜ'de antiemperyalist mücadele için ön saflarda yerini alır. 1965 yılında gençlerin çıkardığı Dönüşüm dergisini satarken arkadaşı Şirin Yazıcıoğlu ile birlikte gözaltına alınırlar. Cemgil çifti kendi hapislikleri gibi soğukkanlılıkla karşılayamazlar bu hapisliği. Evlatları için endişelidirler...

  1969 yılında Sinan, dava arkadaşı Şirin Yazıcıoğlu ile evlenir. Cemgil ailesine 1970 yılında torunları Taylan'ın doğumu ile gelen mutluluk çok uzun sürmez...

  12 Mart muhtırası verilmiş, pek çok devrimci gözaltına alınmıştır. Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan Şarkışla'da yakalanır, idamla yargılanırlar. Sinan Cemgil, Mahir Çayan ve arkadaşlarının izi sürülür. Cemgiller için çok zor günler, kulakları hep haberlerde tedirginler...

  31 Mayıs 1971'de öğle haberlerinden Sinan Cemgil, Kadir Manga, Alpaslan Özdoğan'ın Nurhak dağlarında jandarma ile yaptıkları çatışma sonucunda öldürüldükleri duyulur. Aile perişandır. Adıyaman Vali'sini telefonla arayan Adnan Cemgil, olayın İnekli köyü çevresinde olduğunu öğrenir. Karayolları haritasından köyün yeri bulunup Sinan'a nasıl ulaşılacağı araştırılır.

  Aile dostu olan Orhan İyiler ve Adnan Cemgil Sinan'ın cenazesini İnekli köyünden alıp İstanbul'a getirmeye karar verirler. Nazife Cemgil de gitmek ister, "Hiçbir güç, benim oğlumu almaya gitmemi engelleyemez!" diye diretir. Sinan, yirmi altı yaşında, 3 Haziran 1971 günü polis kuşatması ve siren düdükleri arasında Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilip ölümsüzleşir.. Anne ve babası son bir gayretle, Nurhak Dağları eteklerinden getirdikleri toprak ve çiçekleri mezarın üzerine sererler... Onların acılar karşısında yıkılmadan dimdik ayakta kalmaları, yiğitçe mücadeleleri herkese örnek olur.

  Daha sonraki yıllarda Şirin Cemgil'e destek olup torunları Taylan'ın birlikte, en iyi şekilde yetiştirilmesi, eğitimi ve öğretimi Nazife Hanım ve Adnan Bey'in hayatlarındaki boşluğu kısmen doldurur. Adnan Bey çevirilerine devam eder. Romain Roland, Diderot, Emile Zola, İbanez, Balzac, Tagor, Roger Martin, Pirandello, Sillanpaa, Amado, Gramsci'den seçilmiş çevirileri ile pek çok eseri dilimize kazandırır. Kısa sürelerle Cumhuriyet veYeni Ortam gazetelerinde de fıkra ve yazıları yayımlanır.

  Sinan'ın kitabı...

  1977'de üç kuşak bir arada Ege gezisi yaptık. Taylan ve bizim çocuklar da vardı. Nazife Hanım'ın babasının savaştan sonra Aydın'da yaptırdığı yüksek tavanlı evde bir gece konakladık. Yolculuk sırasında Adnan Bey'in yorulmak bilmeden konuşmaları ve anlatımlarındaki olaylara ironik yaklaşımı, kimi zaman gözlerimizden yaşlar gelene kadar hepimizi güldürdü. Her yürüyüşe çıktıklarında eşim Yalkın'ın kitabevine uğruyorlardı.

  Son yıllarda sağlık sorunları onları eve bağlamıştı. Gözleri görmüyor, gazetelerini Dumrul okuyordu. Haberleri dinliyorlardı. Özellikle Adnan Bey'in pırıl pırıl bir belleği vardı. Ziyaretlerimde yurt ve dünya sorunları üzerine konuşuyorduk. Nazife Hanım: "Böyle, işe yaramadan yaşamak çok lüzumsuz. Öbür dünyadan bir beklentimiz olsa, özkıyımı da düşünebiliriz ama o da olmadığına göre, zor da olsa günler geçip gidiyor..." diyordu.

  Turhan Feyizoğlu'nun "Sinan" adlı kitabını birlikte okuduk. Adnan Bey sık sık okumamı kesip olayları ayrıntılarıyla anlattı. Her gün bir kısım okuyarak on-on beş gün sonra okumayı tamamlayıp kitabı kapattığımda uzun bir sessizlik oldu. Nazife Hanım'ın sesiyle irkildim: "Biri, masal diye anlatsaydı bütün bu olup bitenleri, dinlemeye bile yüreğim götürmezdi, oysa ki hepsini yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz..." diyordu.

  Cemgil çiftinin altmış yılı aşkın birliktelikleri gençlik aşkı gibi sürdü. Yan yana koltuklarında oturup birbirlerinin her hareketlerini duyumsuyorlardı. Nazife Hanım gençliğinde olduğu gibi atak, yerinden birdenbire fırlayınca Adnan Bey düşeceğinden endişeleniyor, "Dur, nereye gidiyorsun? Birlikte yürüyelim!" diyerek kolundan tutuyordu...

  21 Kasım 2001 günü Adnan Bey'i yitirdiğinde Nazife Hanım: "İkimiz de çok inatçı, doğru bildiğimizden ödün vermez insanlardık. Ama birbirimize karşı bu yönümüzü hiç kullanmadık. Özellikle Adnan, bana karşı hep özverili, çok iyi bir dosttu..." dedi. Kısa bir süre sonra düşüp kalça kemiğini kırdı. Sevgili Nazife Hanım acıların en büyüğüne karşı direnmişti, şimdi çektikleri dert değildi ona. Hastanede, kolundan serum bağlı, doksanıncı doğum gününü kutlayan Taylan'a gülümseyerek: "İyi ki doğdun Nazife!" dedi.

  Daha sonra Nazife Hanım tamamen yatağa bağlandı, zaman zaman bilinci de kapalı oldu. Bir gidişimde Server Tanilli'nin onu Caddebostan'daki şiir resitaline telefonla davet ettiğini öğrendim. Server Bey'in çok güzel şiir okuduğundan söz edip hangi şiirleri okuduğunu sordu. Saydım, sonra "Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür" diye başladım. "Ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim!" diye dizeleri tamamladı. Bilinci açıktı, sevindim.

  Geçen yıllardaki 1 Mayıs sonrası ziyaretimde: Ülkede sağcısı, solcusu, dincisiyle değişik bir 1 Mayıs kutlandığını anlattım. "Ya, öyle mi?.." diyerek şaşırdı. Sonra 1977 yılı 1 Mayıs'ını konuştuk. Bayram sevinciyle çocukları da götürme gafletinde bulunup kurşunlar tepemizden uçarken, olası bir serseri kurşundan korumak için çocukların üzerlerine kapanışımızı buruk anımsadık...

  Cemgil çiftçinin yaşamöyküsünü yazarken yarım asırlık Türkiye tarihi içinde yurtsever, aydın, ileri görüşlü insanlarımızın çektikleri acıların sürekliliğini bir kez daha düşündüm. Ne çok, değerli insanımız tüketildi. Sonuç: İşte, bugün ülke olarak içinde bulunduğumuz durum! Onların, mücadelelerinde ne kadar haklı olduklarını, hâlâ gözler önüne sermiyor mu?..

  Sevgili Nazife Hanım, düşünce arkadaşı Adnan Bey'in ardından fazla yaşamadı. İkisi de Sinan'ı aralarına alıp uzun zamandır özledikleri huzura kavuştular... (HÖ/NM)


  İstanbul - Cumhuriyet dergi

  13 Ekim 2003, Pazartesi

  Halide Özerden
 • Hangisi daha korkunç?

  Sevdiğiniz birini mi kaybetmek, yoksa uğruna her şeyden vazgeçmeye hazır olduğunuz hayallerinizi mi?

  Mesleğinin henüz başlarında, genç bir doktor olmasına rağmen başarılarla dolu, kusursuz bir sicile sahip olan Kate, en son girdiği ameliyattan hem sevdiği bir insanı hem de gelecek hayallerini masada bırakarak çıkar. Sorunsuz olması beklenen ameliyat, anlaşılmaz bir şekilde tam bir kâbusa dönüşmüştür ve önce hastanın yakınları, sonra da hastane yönetimi bu kâbustan Kate'i sorumlu tutmaktadır. Öte yandan, bütün bunlardan habersiz ortaya çıkan bir katil, elinde bir liste, hastane personelini teker teker avlamaya başlar ve onu gören, elinden kurtulan tek insan olarak Kate bu listenin en tepesinde yer almaktadır.

  Bütün oklar ona çevrilmişken, bütün deliller ve zaman onun aleyhine işlerken Kate, hem ensesinde nefesini hissettiği acımasız bir katilden kaçmak hem de kaybetmeye mahkum göründüğü bir davayı çözüme ulaştırmak zorundadır.

  "Gerilim, macera ve tutkunun harika bir karışımı."
  -Romantic Times-

  "Tess Gerritsen hepimizin başucu yazarlarından biri."
  -Stephen King-

  "Gerritsen'in romanlarında bağımlılık yaratan bir şeyler var... Gözlerinizi sayfadan ayıramıyorsunuz; akıp gidiyor. Vakit gece yarısını geçip sabaha dönmesine, içinizin ürpermesine, tüylerinizin diken diken olmasına aldırmadan okuyorsunuz."
  -Maine Sunday Telegram-

  "Gerritsen hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacak bir roman... Yeni okurların bu heyecanı keşfetmesi için iyi bir fırsat."
  -Booklist-

  "Sizi her zaman soluksuz bırakmayı başaran Tess Gerritsen'den muhteşem bir roman."
  -The Philadelphia Inquirer-

  "Gizemler ardına saklanmış, korkutucu ve çekişmeli bir mücadele."
  -Kirkus-
 • ‘’ Adaletin yok. Benimse dünya kadar sorum var‘’

  Elimde tuttuğum rengini çokta sevmediğim bu sarı kalem ile bir nöbet gecesinde inceleme yazmaya niyet ettim. Fakat sanırım bir kaç satır bu amaca pek hizmet edemeyecek. Hayatımın yine kırılma noktalarından birinin içerisindeyim. Sektör değişikliği, iş değişikliği, eğitim sektöründen sağlık sektörüne geçiş hem ruhen hem bedenen biraz bocalamama neden oldu. Üç gün iyiysem iki gün hasta dolaşıyorum. İşe sağlam gidip grip olmuş gibi kemik ağrısı ile eve dönüş yapıyorum öyle düşünün. Koridorda ayaküstü sohbet ettiğim Üroloji doktorumuz Haluk Bey ‘’Henüz hastanedeki mikroplara ve ortama vücudun alışmadı, bize bakma bizim vücudumuz kaşarlaşmış’’ demişti. Adam ne de haklıymış. (Bu tarz amiyane bi tabiri de duruşu, karakteriyle paçalarından adeta asalet akan bu adam nasıl telaffuz etti hayret. Günün çıkmazıydı:) Yani kısacası bu ruh ve beden halinde pek kitap okuyasım gelmediği gibi, doğal olarak inceleme yazmaya da bi isteğim olmadı.

  Neyse bu gecelik zinciri kırıyorum. Ve incelememe başlıyorum. Kafka ‘nın Şato adlı kitabını bitirdiğimde sanırım Modern Klasikler Dizisinden 18. Kitabımı da geride bırakmış oldum. Takıntılı bir karakter olduğum için iki üç seferdir pek sevemediğim ya da arada kaldığım eserler çıksa da hepsini okumaktan vazgeçeceğimi sanmıyorum. Mozart ve Deyyuslar ‘ı okuduğumda resmen eziyet çektim desem abartmış olmam. Bitsin diye kitabın sayfalarının içine bakıyorum; arada başka şeylerle ilgilenip dönüyorum belki algım değişir yok ki ne yok, birkaç bölümünü neyse ki anladım biraz güldüm de fenalık geçirmedim. İyi bir müzik bilginiz yoksa benim gibi sadece bitirmek için okursunuz diyorum ve konuyu esas kitaba çeviriyorum.

  Aslında Kafka ‘ya hayranlık derecesinde bir ilgim, alakam yok ama beni cezbeden karamsarlığı ona kayıtsız kalmamamı sağlıyor. Hani derler ya mesafeli olsa da bir ilişkimiz var. Ama tam olarak nedendir bilmem okuduğumda beklentimi pek karşılayamıyorum. Belki popüler kültür dayatmalarına kurban giden yazarlardan olduğu için çıtayı tepelere çıkarmışımdır bilemiyorum. Ama Dava kitabında kitabın içine düştüğümü sarsıldığımı ve çok etkilendiğimi es geçemem. Çok katmanlı ve filmini izledikten sonra korkutucu bir eserdi bana göre. Konu Dava kitabına gelmişken Şato kitabının konusuyla başlayalım. (Hala incelemeye başlayamamam:) Şato, Dava kitabının ana konusunun ya da temasının üzerine yazılmış bir eskiz çalışması gibiydi. Asla aynı şeyleri farklı karakterlerle anlatmış gibi bir şey zırvalamıyorum. Lütfen sadece cümleye odaklanın. Çıplak anlamda söylüyorum, altında açabileceğim geniş bir ortak yön yok. Dava ‘da isimsiz sadece bir harfle ifade edilen hepimizin o kişiyi yazarın kendisini temsil ettiğini bildiğimiz karakter ve ulaşamadığı bir adalet sistemi vardı, işte Şato ‘da da K. diye ifade edilen şahsın, içindeki dünyanın gizemlerle dolu olduğu bir şatoya atanması ve Kadastrocu olarak ne yapması gerektiğini görevinin detaylarını kitap boyunca asla anlayamadığı bir anlatı, bir çıkmaz var. Görevi hakkında bilgi almak için bir muhatap aradığında olanları ifade ettiği bir alıntıda;

  ‘’ Buraya kadastrocu olarak atandım, ama bu göstermelikti yalnızca, benimle oynadılar girdiğim her evden kovdular, bugün bile hala oynuyorlar benimle…’’

  İçinde bulunduğu çıkmazı böyle ifade eden K; paragrafın devamında ona açtıkları özel meselelerden ondan yardım ister gibi dert yanmalarından önemli biri olduğunu hissettiğini söylüyor. (Uzun olduğu için üşendim yazmaya kendim anlattım :)

  Tabi kitabın başlarında bir ulak K. ya Klamm adında Şato ‘da görevli bir adamdan görevine dair bilgiler içeren bir mektup getiriyor. Bunun üzerine Şato ‘ya gitmek isteyen K yine Şato ‘ya götürülmeyip ulağın evine sonra da köydeki bir hana götürülüyor. Burada Klamm ‘ın sözde metresi olan Frieda ile tanışıp kız tarafından baştan çıkarılıyor. Tam bir TÜRK KIZI MODUNA giren K. (büyük harfle yazdım sebebi yok. Tuco ‘ya özendim sanırım :) Frieda ‘nın handaki konumunu korumak için çevirdiği dolaplardan habersizce evlilik hayalleri kurmaya başlıyor. Olaylar bundan sonra K. ‘nın Klamm ‘a ulaşma çabası (boyunları devrilsin ne çok Klamm ‘lar var… Hey gidi! ) ve Frieda ile kurduğu hayaller üzerine ilerliyor. (Kitabı özetlemeyi hiç sevmiyorum tabii ki kısa kestim )

  Kitabın genel hatlarıyla bir okuyucuda neler düşündürebileceğine ya da daha doğrusu bende neler düşündürdüğüne gelirsem; bir insanın devlet dairelerinde maruz kaldığı ve asla anlam veremediği muamelelerin; evet burayı istediğiniz kadar afilli cümlelerle doldurun, ne biliyim bürokrasi deyin, sistem deyin, hiyerarşik düzenin çarkları deyin; ne derseniz deyin bunların altında ezilen bir insanın yaşadıkları, Şato olarak gösterilen muhtemel devleti temsil eden otoriteye karşı çaresizliğini bir kez daha okumuş oldum.
  Kitapta tahmin edersiniz ki çok iş yaptığını zanneden ama asla hiçbir iş yapmayan memurların dünyasına da yer verilmiş.(işini doğru yapan memurlar tabii ki var şimdi linç girişiminde bulunmayın. Onlar üzerine alınmasın)

  Bu virütiklere dair;

  ‘’ Ah, gerinerek iyi bir uyku çekebilen uykucular için bu yatak şahane olmalı sürekli yorgun olup uyuyamayan benim gibilerine de iyi geliyor, günün büyük bir bölümünü bu yatakta geçiriyorum, bütün yazışmaları buradan yapıp, dilekçe sahiplerini sorguluyorum. Pek de güzel gidiyor. Gelgelelim tarafları oturtacak yer olmuyor, ama onlar bunun üzerinde durmuyorlar. Çünkü oturup da tutanağı tutan memur tarafından azarlanmaktansa, ayakta durmaları ve memurun kendini iyi hissetmesi onlar açısından daha rahat oluyor. ‘’


  Bu kitabı okumasanız da her zaman bir yerlerde asla ulaşılamayan Klamm ‘ların, aldıkları görevi sadece egosu için kullanan ve sistemin ağzı olan bir çok memurun olduğunu, toplumda bir değil bir çok adım geride kalmış adamların, kadınların topluma yabancılaşmalarının; isimleri bile olmayışının, mevcut düzene aykırı davranışlarının bedelini ayrık otu olarak yaşamaya mahkum edilişlerini zaten biliyorsunuz.
  ‘’Ne tuhaf şey? İnsan anlamakta zorlanıyor. ‘’ (syf203)


  NOT: Sevgili 1k sakinleri bu incelemeyi Aslı İnandık ‘ın da dediği gibi sekizlerce kez görürseniz o güzel suratınızı ekşitmeyin. Gece gece bu incelemeyi yazmam siteye yüklemem benim için büyük, insanlık için küçük bir adım olmuş olabilir :) Esen kalın, uykusuz kalmayın…
 • Müşfik: "başımın şurasına bi ağrı girdi"
  Mücver: "neresi, şurası mı?"
  Müşfik: "of tam orasıyken diğer tarafa geçti"
  Mücver: "ne tarafa"
  Müşfik: "yakala yakala kaçıyor, yukarı doğru gidiyor, aman Allah'ım"
  Mücver: "ne oluyor, n'apcaz, hemen bir ambulans çağıralım"
  Müşfik: "ambulansa haber verme, balık sezonu değil"
  Mücver: "ne diyorsun, ne saçmalıyorsun"
  Müşfik: "psikolog çağır erken teşhisle geç delirebilirim"
  Mücver: "psikolog çağrılır mı be adam!"
  Müşfik: "insan değil mi, çağır gelsin"
  Mücver: "saat gecenin zorttiği, kimse gelmez"
  Müşfik: "kırıkçı Hüsrev Amca'yı çağır"
  Mücver: "o ne alaka"
  Müşfik: "kalbim kırıldı"
  Mücver: "aşık mı oldun, bu yüzden saçmalıyorsun di mi çakaaal"
  Müşfik: "ben aşık olmam"
  Mücver "niye?"
  Müşfik: "yıllar önce aşık olduğum biri vardı, sen aşık değilsin demişti, o bana yalan söylemez, aşık değilim ben"
  Mücver: "sana ulaşmak çok zor"
  Müşfik: "telefon odamda pek çekmiyor"
  Mücver: "sen gerçekten delisin"
  Müşfik: "yarın günlerden ne"
  Mücver: "cuma"
  Müşfik: "peki Cuma'nın bundan haberi var mı?"
  Mücver: "nasıl yani"
  Müşfik: "bir güne isim verirken sordunuz mu o gün o ismi istiyor mu diye"
  Mücver: "gün zaten kendisinin bir gün olduğunu bile bilmiyor ki"
  Müşfik: "nereden biliyorsun bilmediğini"
  Mücver: "empati kuruyorum"
  Müşfik: "bence takvimler yanlış, yani bazen cuma günleri perşembe günlerine denk gelebilir"
  Mücver: "iyice saçmalıyorsun, bence uyumalısın artık"
  Müşfik: "hiç uykum yok"
  Mücver: "tabi akşama kadar uyursan geceleri uyuyamazsın"
  Müşfik: "uykumu gündüz almışım zaten o zaman sorunum uykusuzluk değil"
  Mücver: "gece uyumazlığı"
  Müşfik: "güzel uydurdun"
  Mücver: "sağol"
  Müşfik: "ben de bir şey uydurdum"
  Mücver: "ne"
  Müşfik: "gece uyumazlığı"
  Mücver: "onu ben uydurdum"
  Müşfik: "hayır ben uydurdum"
  Mücver: "ya sabır!"
  Müşfik: "beni sevmiyor musun"
  Mücver: "elbette seviyorum"
  Müşfik: "mecbur olduğun için mi"
  Mücver: "hiç düşünmemiştim, belki de öyledir"
  Müşfik: "bana karşı dürüst olmadığın için teşekkür ederim"
  Mücver: "ben dürüst oldum sana karşı"
  Müşfik: "öyleyse özür dilerim"
  Mücver: "özür ne için"
  Müşfik: "bana karşı dürüst olmak zorunda olduğun için"
  Mücver: "cafcaflı kelimeler kullanmış olmak için mi saçmalıyorsun"
  Müşfik: "neden saçma olduğunu düşünüyorsun"
  Mücver: "düşünmedim, sadece saçma"
  Müşfik: "nasıl"
  Mücver: "yani bir salatalığın neden salatalık olduğunu düşünür müsün, hayır görür görmez o bir salatalık dersin"
  Müşfik: "hayır demem"
  Mücver: "ne dersin ya"
  Müşfik: "hıyar derim ben, salatalık bisküvi çocukları der"
  Mücver:"öyleyse yineleyeyim, bir hıyarın neden hıyar olduğunu düşünür müsün, hayır görür görmez o bir hıyardır dersin"
  Müşfik: "hayır demem"
  Mücver: "oofff ne dersin?"
  Müşfik: "bir şey demem, kim bir hıyar görünce bu bir hıyar der ki, zaten o bir hıyar"
  Mücver: "seninle konuşmak insanı tuhaf hissettiriyor"
  Müşfik: "beni ciddiye alırsan uyum sağlayabilirsin"
  Mücver: "seni ciddiye almasam yanında durmam, ciddiye alıyorum"
  Müşfik: "beni seviyor musun?"
  Mücver: "evet seviyorum"
  Müşfik: "delirdiğimin farkında mısın?"
  Mücver: "hayır deli değilsin, dikkat çekmeye çalışıyorsun"
  Müşfik: "kimin dikkatini çekmeye çalışıyorum"
  Mücver: "benim"
  Müşfik: "buna gerek yok, zaten ikimizden başka kimse yok burada, teorilerini yeniden gözden geçir"
  Mücver: "oturup teori düşünmüyorum, sadece sana ulaşmaya çalışıyorum"
  Müşfik: "sırtımı sıvazla"
  Mücver: "neden karnın mı ağrıyor?"
  Müşfik: "sırtımı sıvazlamak sana iyi gelir"
  Mücver: "neden, yeni bir psikolojik keşif mi bu?"
  Müşfik: "hayır öyle aklıma geldi, iyi gelir bence"
  Mücver: "tamam dön sırtını"
  ....

  Mücver: "böyle iyi mi?"
  Müşfik:"evet evet, azıcık yukarıların da derisini parmaklarının arasına alıp biraz sık, mıncıklar gibi"
  Mücver: "o neden?"
  Müşfik: "bana iyi gelir"
  Mücver: "kuluncun mu var?"
  Müşfik: "beni seviyor musun?"
  Mücver: "evet seviyorum"
  Müşfik: "ben de seni seviyorum"
  Mücver: "biliyorum"
  Müşfik: "neden hiç seni sevip sevmediğimi sormuyorsun?"
  Mücver: "sevdiğini biliyorum"
  Müşfik: "emin misin?"
  Mücver: "evet"
  Müşfik: "bir portakalı nerede görürsen tanır mısın?"
  Mücver: "evet tanırım"
  Müşfik: "şu bir portakal mı?"
  Mücver: "evet"
  Müşfik: "hayır o turunç"
  Mücver: "hayır o bir portakal"
  Müşfik: "hayır hayır, aşısız bu, yenmez"
  Mücver: "hadi ya, ne kadar da benziyor portakala"
  Müşfik: "sana olan sevgim gibi"
  Mücver: "nasıl yani?"
  Müşfik: "sana olan sevgim turunç, ama senin gördüğün portakal"
  Mücver: "yoksa bana mı aşıksın?"
  Müşfik: "evet"
  Mücver: "bunu neden daha önce söylemedin?"
  Müşfik: "sen sırtımı sıvazlarken aşık oldum"
  Mücver: "öyle aşık mı olunurmuş?"
  Müşfik: "nasıl aşık olunur?"
  Mücver: "bilmiyorum"
  Müşfik: "evet öyle aşık olunur"
  Mücver: "ama ben sana aşık değilim"
  Müşfik: "nereden biliyorsun?"
  Mücver: "biliyorum işte"
  Müşfik: "her şey senin için çok net değil mi?"
  Mücver: "hayır"
  Müşfik: "nereden biliyorsun?"
  Mücver: "beni çıldırtmak mı istiyorsun?"
  Müşfik: "sen çıldırmak ister misin"
  Mücver: "aslında isterim"
  Müşfik: "ne tür çıldırmaklardan hoşlanırsın?"
  Mücver: "bu konuşma beni bir yerlere götürmeyecek"
  Müşfik: "bir yerlere götürmek zorunda mı?"
  Mücver: "değil"
  Müşfik: "bu geceye bir isim verelim mi?"
  Mücver: "olur, ne olsun ismi?"
  Müşfik: "su olsun"
  Mücver: "su mu, neden su?"
  Müşfik: "evet su, çünkü susadım"
  Mücver: "al bunu iç öyleyse"
  Müşfik: "teşekkür ederim"
  Mücver: "rica ederim"
  Müşfik: "su gibi aziz ol"
  Mücver: "sağol"
  Müşfik. "tamam
 • sana söylediler doğum gününü
  bana da söylediler doğduğum günü
  kimse sana söylemeyecek ölüm gününü
  kalp taşına yazdırdın öldüğüm günü

  ruhum yol almış gidiyor
  garip mi garip
  dövsen de bir sövsen de bir

  minareden sabah ezanı okunuyor
  günaydınım karıştı iyi gecelerine
  gün mü ay dı, ay mı battı
  gece mi üşüdü, gün mü ışıdı

  senden hatıra karanlığıma inat
  sana hediye ediyorum bütün gecelerimi
  güzelim sana iyi uykular
  gözlerini kapasan da bir, açsan da bir

  inandığın değerler uğruna
  ne olur bana doğrusunu söyle:
  ben yüreğimi sana verdim
  o'na yüreğinde bir yer açmayı
  düşündün mü hiç?

  Abdulselam GÖZÜTOK
 • Öncelikle, Ayrıntı yayınlarının bu bilim kurgu serisindeki "röportaj ve diğerleri" tarzı eklemelerini hoş karşılamadığımı belirtmek istiyorum. Kitaptaki bütünlüğü zedeleyip, dikkat dağınıklığına neden oluyorlar çünkü.

  Kitapta 4 bölüm var: Birinci ve üçüncü bölümler "Şişedeki Mesaj" ve "Değişim" başlıklı hikayeleri, ikinci bölüm "Gece Yarısı Gezegeninden Raporlar" başlıklı bir konuşması, dördüncü bölüm ise "Dengeleri Ayarlamak" başlıklı bir röportajı.

  Hikayelerin ikisini de oldukça beğendim. "Değişim" adlı hikayeyi okumadan önce Shakespeare'in Fırtına isimli oyununu okumanızı tavsiye ediyorum. Bu oyunu önceden okumuş olanlar için eminim ki öykü daha başka anlamlar ifade edecektir.

  Yazarın konuşmasını ve yaptığı röportajı samimi bulmakla beraber, o sevmediğim "Amerikan tarzı iğnelemeli, esprili, abartılı jestli" tarzı sebebiyle okumakta zorlandım. Hatta çoğu yerde sıkıldım.

  Nola Hopkinson'un dili oldukça sade, kolay anlaşılır, vermek istediği mesajı en hızlı ve iyi şekilde verebilmeye müsait. Yine hikayelerinin belirli bir dinamiği var, akıp gidiyor, ilerisini ve sonunu merak ettiriyor. Ayrıca seçtiği konular da, başta eşitlikle alakalı olmak üzere tüm dünya insanlarının temel dertleriyle alakalı.

  Son olarak, yazarın dilimizde yayımlanmış tek kitabı bu. Diğer kitaplarını okumak isteyenler İngilizce aslından edinmek zorunda.

  İyi okumalar dilerim.