• “Gökyüzü biraz daha karanlıklaştı, mavi üstüne mavi, her saniye biraz daha mavi ve daha derin, çok daha derin gölgeleri gecenin…
 • Gökyüzü biraz daha karanlıklaştı, mavi üstüne mavi, her saniye biraz daha mavi ve daha derin, çok daha derin gölgeleri gecenin.🌙🌙
 • Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla
   

  1. İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.
  2. Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.
  3. Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kateder.
  4. Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
  5. İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler.
  6. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar.
  7. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.
  8. Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.
  9. (Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) "Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz."
  10. "Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız."
  11. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.
  12. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten giysiler) ile mükafatlandırır.
  13. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.
  14. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.
  15. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.
  16. Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.
  17. Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir.
  18. Orada bir pınar ki ona "selsebil" adı verilir.
  19. Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır.
  20. Orada, görünce (sonsuz)nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün.
  21. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.
  22. Onlara şöyle denecektir: "Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür."
  23. Şüphe yok ki, Kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz.
  24. O halde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.
  25. Sabah akşam Rabbinin adını an.
  26. Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et.
  27. Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.
  28. Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık. Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz.
  29. İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
  30. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
  31. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.
 • Gecenin gölgeleri çevresinde yükselirken o korkunç soru yine içine sardı. Nereye gidecekti şimdi?
 • Gökyüzü biraz daha karanlıklaştı, mavi üstüne mavi, her saniye biraz daha mavi ve daha derin, çok daha derin gölgeleri gecenin.
 • Kendisine

  Sen ey şehrin yerlisi, cesur, kararlı mühür
  Sen ey inatçı kıskanç, alçak gönüllü ve hür
  Karanlık geceleri korkutsa da günahım
  Kızlar Kayası gibi dikilip kaldı âhım
  Sefere çıkanların tatlı rüyâsı mısın
  Rûhumun cellâdı mı, yoksa hülyâsı mısın
  Konuşursun, sözlerin dâre çeker canımı
  Susarsın, çâresizlik büyütür isyânımı
  Siyaha boyanınca, kanatlanır mı yürek
  Hangi harfin başını beliyor şimdi melek
  Kasîde, hangi şehrin âşiyânında güzel
  Bulutlu havalarda parlayan aydır gazel
  Yine mest, yine sarhoş bahçendeki mumyalar
  Canlanıyor taşların kalbinde sardunyalar


  Fildişinden heykel mi taşıyorsun elinde
  Yine bir raksın mumu yanıyor gözlerinde
  En hâkî denizini verdim sana ömrümün
  Dilediğince yıkan sularında gönlümün
  Sürmek mi istiyorsun masal arabasını
  Getireyim kapına devlerin en hasını
  Ölümsüz meyvesini sundum hayal bağının
  Dehâsında bulmuşum seni yalnızlığımın
  Celî bir kavis miydin, sokuldun yüreğime
  Hattı hümayununla sultan oldun evime
  Hendeseyi titretir endâmın ley-ü nehâr
  Bu aşkı destan gibi yazıyor fırtınalar
  Yüzündeki çizgiler kûfî midir sülüs mü
  Aradığın define İrem mi Endülüs mü


  Sen ey yardım sevenim, ruhumu derde saldın
  Yalnızlığım ağlarken gülenim, nerde kaldın
  Azimli bir yüreğin yorgun kimyasın da mı
  Sevda denklemlerinin memnû dünyasında mı
  Her pazartesi âhım kapında helâk olur
  Her Cuma karanlığın kuşları leylâk olur
  Kâşifin benim gülüm, görmediğin yine ben
  Bilseydin sana benden bakanı görünmeden
  Anlardın; her macera tende rü’yet gibidir
  Oysa sende gördüğüm, sana gurbet gibidir
  Utangaç bir merhamet saklıyorsun sesinde
  Sahraya dönüyorum baharın ötesinde
  Gizlice bir nikahtır o arzuhal, o kâmet
  Sensizlik, yollarımda bir değil, bin kıyamet
  Bu tebessüm rüya mı, bu istifham uğru mu
  Âh bir çoğaltabilsem yüreğinde ruhumu


  Bilmezsin ayrılığın ağı kokan dilini
  Hâtıra bırak bana oyalı mendilini
  Ege uygarlığı çağrıştıran tarihin
  Asya’nın bağrı kadar muammalı ve derin
  Arı sütü damlarken kaygan kirpiklerinden
  Görünmez bir mürekkep akar iliklerinden
  Yüreğin, âh yüreğin bir hüzün lâlesi mi
  Masallar ülkesinde Zengibar kalesi mi
  Kapısına bir türlü varamadım, a gülüm
  Hudutlarında bile duramadım, a gülüm
  İpeğimi elimden aldı pusathâneler
  Bulamaz kaybedilen nûn’u rasathaneler
  Hummalı bir kovanda bal yapan arı mısın
  Hayatımın ansızın kopan damarı mısın
  Paslandı buzdağları ortasında çeliğim
  Gözlerinden hatıra kaldı kekemeliğim


  Kervanında kaybolan bir bezirgân gibiyim
  Kaktüslerin diline düşen figân gibiyim
  Her köşede bir meddâh anlatıyor âhımı
  Bilmiyor, kirpiğinden almışım siyahımı
  Uğrunda, kralların bahtı solsaydı, gülüm
  Amerika, yolunda kurban olsaydı, gülüm
  Bir Kafkas figüründe bulurdum son izini
  Efeler diyârına çevirirdim yüzünü
  Eşkıyâ vurgunudur seni benden ayırmak
  Çalıkuşunu yakan bir rüyayı haykırmak
  Gölgelere gecenin künhünü hatırlatır
  Ayrılıklar bazen de gölgeleri ağlatır


  Sükûnla savaşıyor hislerim kıyasıya
  Sevdiğini bilirim uykuyu doyasıya
  Süslenmek istiyorsan, ruhumu boynuna tak
  Bu firûze özgürlük yalnız senin olacak
  Bastığın her hücremde otuz sekiz çizgi var
  Baktığım her duruşun muammalı bir duvar
  Suskunluğun taş gibi, gülüşün berrak değil
  Neden vivien kokar baharın, leylâk değil
  Gözlerin bir zamanlar toprağın sahibiydi
  Bakışların bir tutam gül yaprağı gibiydi
  İnsanlar kıvranırken ejderlerin ağında
  Ceylan gibi yürürdün bir hayal sokağında
  Yine de, yokluğumun em şüpheli çağıydın
  Tenhâlarda ağlayan bir okul kaçağıydın
  Karanlık korkutamaz gülüm seni, vururum!
  Kâtil yüzlü cinlerin karşısında dururum
  Yeter ki, o nâzenîn kalbin emir buyursun
  Kâinat yıkılsa da yüreğimde uyursun...

  Nûrullah Genç
 • Kimselere Söyleme... Ben Seni Yazarım, Okuyan Şiir Zanneder...
  Kelimeler,

  Narin bir öfkeyle sana sarıldığım şehirdir Artemis?

  Ki bir harflere sarıldım böyle delice

  Bir de sana?

  Tren istasyonlarının dibinde,

  Özlemi gördüm,

  Sevgiyle yanan gözlerinin içinde?

  Hadi sen de sarıl gözbebeğime,

  Talih kazmayla sığındığım duvarlarımı yıkarken...

  Tek damla hezeyan, ruhumda kanayan,

  Belki de bir kadeh heves?

  Cesurum bu gece Artemis,

  Sevişmelerim yangına gebe bir diyezlik es...

  Geride yarım yamalak sövgü,

  Terk edilmiş yalnızlığımda, şımartılmış bir övgü

  İzmaritin içine bıraktığım iz,

  Ve imzaladığın birkaç kitap kalsın,

  Mürekkebinde teninden giz?

  Son defa sev beni Artemis,

  Saf, duru ve temiz...

  Biliyorum kırılması yakındır kalemimin.

  Ve idama hazırlandım,

  Henüz yeni yetmeyken şiirlerim?

  Kürtaja kalmasın düşlerimdeki dölü tutmayan masumiyet,

  Yok edecek bu sızı, bu ehemmiyet...

  Artık soldu, kırmızı gülün yangını Artemis

  Yırtıldı şiirler, koparken duygular dalından?

  Kaya diplerindeki gümüşten tuzlar fırlıyor gözyaşlarına sığınmış,

  Sustur onları, arkamdan kederlenmesin...

  Bu kaçıncı lanettir Tanrıların elinden,

  Kaçıncı yüzyıldaydık dudaklarımda ki cesetler dirilirken?

  Son kez olsun bu sevgi,

  Alnımda kusursuz işlenmiş yalnızlık mührü,

  Yırtılırken gecenin ömrü,

  Hemen şimdi ver kalbini,

  Sevmek için son defa al beni...

  Küskün yazgının yasısın gözlerimden kayan.

  Ve bir boğumluk ayrılık taşır,

  Kendi lisanıyla nabzım?

  Nereye gitsem, kimleri geçsem,

  Gölgeleri uzayan kestane ağaçlarının dibinden,

  Dolgun dudaklarındaki haykırışla başbaşa kalır kelimelerim?

  Ve şimdi yalnızlığa adanmış düşen her hecede gizlidir

  Sevmelerim...

  ? gizLi özNe ?

  NOT:

  Kolu alçıda bir çocuktur bu şehir

  İçinde sen yoksan eğer.

  Seni işaret etmiyorsa mısraları, şimdi bütün şiirler intihar eder.

  Ve, kimselere söyleme.

  Ben seni yazarım, okuyan şiir zanneder...