• "Söz konusu örgüt gerilla ve kontrgerilla savaşları için ve her türlü yeraltı faaliyetleri için planlar yapar ve insan yetiştirir. Gizlilik
  içinde çalışır, demokratik hukuk dışındadır."
  Soner Yalçın
  Sayfa 287 - Doğan Kitapçılık
 • Ho Chi Minh, Vietnamın ilk Cumhurbaşkanı ve komünizm önderi bir düşünürdür. Hayatının büyük kısmını o dönem işgal altında olan Vietnam'ın özgürlüğü ve bağımsızlığı için çalışmalar yaparak geçirmiştir. Defalarca yurt içi ve dışında hapis yatmış, sürgüne gitmek zorunda kalmıştır. İlginçtir ki, Fransa'da ki komünist partinin kurucuları arasında dahi yer almış, Rusya'da enternasyonele desteğe gitmiş, İngiltere ve Avrupa'da uzun süre bulunmuş olmasına rağmen, ülkesi Fransızlar ve Japonlar tarafından işgal edilince bir zamanlar komünist ideolojiyle destek verdiği Fransızlara karşı bu sefer savaş açılması ve direnilmesi konusunda halkı teşvik etmiştir.

  Dünya tarihinde emperyalizmin (barbar batının) işgaline maruz kalmış toplumlarda, halkın direnişini ve tekrar bağımsızlık kazanımını sağlayacak faaliyetler çeşitli ideolojilerce sağlanılmaya çalışılmıştır. Ho Chi Minh, bu direnişte kendi asli görüşü olan komünizm ve gerilla harekatını uygun görmüş ve görüşlerini yaymak için yüzlerce konuşma ve sesleniş yapmış, 1400 sayfadan fazla eser kaleme almıştır.
  Vietnam'ın işgalci Fransız ve Japonlara karşı savunmasında Ho Chi Minh, örnek olarak Çin direnişini örnek almıştır. Ama bir bakıma dünyada benzeri olmayan bir savunma stratejisine de imza atmıştır.

  Eser, Ho Chi Minh'in röportaj, konuşma ve kısa yazılarından derlenmiştir. konuyla alakalı giriş seviyesinde bilgi ve görüş içermektedir. Daha detaylı bilgi edinmek isteyen okurlar, Ho Chi Minh'le alakalı bilhassa biografi niteliğinde olan: Jean Lacouture ve Reinhold Neumann Hoditz'in eserlerini -kanaatimce- incelemelilerdir.

  Bildiğiniz gibi Vietnam Fransız ve Japonlarca işgalinden sonra abd tarafından işgal edilmiştir. Kuzey ve Güney olarak ikiye bölünen Vietnam üzerinden abd kapitalizmi ve Rusya komünizmi örtülü savaş vermişlerdir. İkinci dünya savaşı sonrası bölünen Berlin'de ki doğu Berlin-Batı Berlin geriliminde olduğu gibi, iki güç bu sefer örtülü savaş alanı olarak vietnamı seçmişlerdir. Bu savaş Vietnam halkını tek kelimeyle varoluş savaşı vermeye sevk etmiştir. Verilere göre konuşmak gerekirse abd Vietnam'a 1900-2000 yılları arasındaki yüzyıllık süre boyunca -1. ve 2. dünya savaşları dahil- savaşlarda kullanılan bombaların 3,5 katı bomba atmıştır! Yinede Vietnamlılarla baş edememiş, binlerce helikopter, teşhizat, silah ve tesisi terkederek Vietnam'dan yenik ayrılmıştır. Her ne kadar Hollywood bu katliamı resmen bir kahramanlık destanı gibi sunsa da aslında abd tam bir hezimet elde etmiş, büyük bir yenilgi yaşamıştır.

  abd'nin Vietnam'da yaşadığı hezimette Ho Chi Minh gibi teorisyenlerin altyapısında rol aldıkları direniş kültürünün yapısı büyüktür. Fakat bu yenilgi dünya tarihinde farklı olaylara sebebiyet vermiştir. Dünya ordularının belli bazı yazılı olmayan kuralları vardır. Türk Orduları üzerine konuşacak olursak, Türk ordusu hatalarından büyük dersler çıkarmış bir ordudur. Tarihi boyunca aynı hatayı iki kere yapmamış, aynı yılan deliğinden iki kere sokulmamıştır. Bu, Türk ordusunun karakteristiğidir. abd ordusu ise, kendi yenilgisine ve düşman üstünlüğüyle sonuçlanan savaşları analiz ederek, kendinin alt edilmesine yarayan teknikleri klonlamıştır. Yani kendini alt edenin silahıyla silahlanmıştır. Vietnam'da yenilmesiyle sonuçlanan gerilla harekatını almış, geliştirmiş, üst versiyonlarını ortaya koymuştur. Nato kapsamında subservice savaş denilen teknik, tamamen amerikan icadıdır.!
  Son 40 yıldır dünyanın değişik coğraflarında çıkan bazı savaşlar ve düşük yoğunluklu çatışmalar bizzat abd eliyle yönetilmiştir. Hatta abd lilerin bu konuda kitapçıkları bile vardır(sahra talimnamesi ..-..). Şu an dünyada faaliyet gösteren gerilla hareketlerinin büyük çoğunluğu bizzat abd eliyle organize edilmektedir. Bir dönem halkların bağımsızlık için ürettiği savunma amaçları, yine abd eliyle emperyal işgallerinde silaha dönüşmüştür. Terör ve terörizm abd'nin en büyük silahıdır. Günümüz dünyasını terörize eden en büyük güç batı ve amerikan hegemonyasıdır. Daha fazla kaynak için bkz: David Galula!

  İşte bahsettiğimiz eser teori bakımından dünya tarihine bu derece büyük bir etkisi olan Ho Chi Minh'in konuşmalarından derlenmiştir. İsmi bu coğrafyada fazla bilinmese de tarihsel etkisi büyüktür. Konuyla ilgilenen okur arkadaşlara tavsiye ederim.
 • Okumuş olduğunuz bu kitap, savaşın ikinci mevsimi “ Gerilla Savaşları” dönemini konu almakta, “Buddoyonovsk” ve “Kızılyar” baskını gibi dünyaca ünlü gerilla baskınlarını, “Parvomaiskoye” gibi eşi görülmemiş kıskaçtan kurtulma harekatını ve savaşın daha nice değişik boyutlarını ayrıntılı bir şekilde canlandırmaktadır.

  Savaş,gerilim,gözyaşı...Kara bir öfke,titreten bir heyecan ;casuslar hainler ve Çeçenya’yı Rus’lara dar eden kahramanlar :Cehar Dudayev,Hamza Halidov,Ahmed Zakayev,Honkurpaş İsrapilov,Aslanbek İsmailov ve daha niceleri...
  Dünya’yı dehşete düşüren bir cesaret ; "Budduyonovsk", "Kızılyalar", "Parvomaiskoye", Avrasya Feribotu ve bunlar kadar heyecanlı, bunlar kadar dehşet diğer baskın ve suikastler...
  Cihat,aşk ve umutlar tüm mücahid ve mücahidelerin kazınmıştı yüreğine...Hep o güneydi randevular..Güneşin Hür ve Müslüman ÇEÇENYA üzerine doğacağı güne..
  « Çok geçmeden Fatma ile Betül tepenin eteklerinde görünürler.Hallerinden telaşlı oldukları anlaşılıyordu.Tepeye çıktıklarında nefes nefese kalmışlardı.Fatma :

  -Mücahidleri Parvomaiskoye yakınlarında büyük Rus birlikleri ablukaya almış.Hemen harekete geçmemiz lazım. »
 • Özgürlük Savaşçıları
  Savaşın ikinci mevsimi “ Gerilla Savaşları” dönemini konu almakta, “Buddoyonovsk” ve “Kızılyar” baskını gibi dünyaca ünlü gerilla baskınlarını, “Parvomaiskoye” gibi eşi görülmemiş kıskaçtan kurtulma harekatını ve savaşın daha nice değişik boyutlarını ayrıntılı bir şekilde canlandırmaktadır.

  Savaş,gerilim,gözyaşı...Kara bir öfke,titreten bir heyecan ;casuslar hainler ve Çeçenya’yı Rus’lara dar eden kahramanlar :Cehar Dudayev,Hamza Halidov,Ahmed Zakayev,Honkurpaş İsrapilov,Aslanbek İsmailov ve daha niceleri...
  Dünya’yı dehşete düşüren bir cesaret ; "Budduyonovsk", "Kızılyalar", "Parvomaiskoye", Avrasya Feribotu ve bunlar kadar heyecanlı, bunlar kadar dehşet diğer baskın ve suikastler...
  Cihat,aşk ve umutlar tüm mücahid ve mücahidelerin kazınmıştı yüreğine...Hep o güneydi randevular..Güneşin Hür ve Müslüman ÇEÇENYA üzerine doğacağı güne..
  « Çok geçmeden Fatma ile Betül tepenin eteklerinde görünürler.Hallerinden telaşlı oldukları anlaşılıyordu.Tepeye çıktıklarında nefes nefese kalmışlardı.Fatma :

  -Mücahidleri Parvomaiskoye yakınlarında büyük Rus birlikleri ablukaya almış.Hemen harekete geçmemiz lazım. »
 • Çağdaş dünyayı fetihler, salgın hastalıklar ve soykırımlar yoluyla biçimleyen şey eşit olmayan halklar arasındaki karşılıklı ilişkilerin tarihidir. Bu farklılıkların yarattığı yankılanmalar, aradan pek çok yüzyıl geçmesine karşın hâlâ sona ermemiştir ve bugün dünyanın en sorunlu bölgelerinin bazılarında hâlâ sürmektedir.

  Örneğin Afrika'nın pek çok yerinde hâlâ son sömürge döneminin mirasıyla boğuşuluyor. Daha başka bölgelerdeyse iç karışıklıklar ya da gerilla savaşları sürüyor, hâlâ sayıları çok olan yerli nüfuslar ülkelerini ele geçirmiş fatihlerin torunlarının yönetimleriyle kapışıyor -örneğin Orta Amerika'nın, Meksika'nın, Peru'nun, Yeni Kaledonya'nın, eski Sovyetler Birliği'nin büyük bir bölümü ile Endonezya'nın bazı bölgelerinde. Yerli nüfusların pek çoğu -örneğin Hawaii'nin, Avustralya'nın, Sibirya'nın yerli halkı, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Brezilya'da, Arjantin ve Şili'de bulunan yerliler- soykırımlar ve hastalıklar dolayısıyla sayıca öylesine azalmıştır ki istilacıların torunlarının sayısı onlarınkini kat kat aşmıştır. Bu yüzden bir iç savaşa kalkışamayacak durumda olmalarına karşın haklarını arama konusunda her gün biraz daha bilinçleniyorlar.