• Kutluk Kağan'ın öz oğlu tarafından yazılan yazıt Orhon Türk Kağanlığı'nın yeniden kurulmasının bir çeşit milli duygudan doğduğunu ispat etmektedir. " Türk halkı her tarafta şöyle konuşuyordu: ben, kendi imparatorluğu olan bir halktım. Nerede şimdi benim imparatorluğum? Ben, kendi Kağanına sahip bir halktım. Nerede şimdi benim kağanım? Böyle konuşuyorlardı ve böyle söyleyerek Çin kağanının düşmanı haline geldiler ve yeniden birleşmek ve teşkilatlanmak ümidine kapıldılar. O zaman Çinliler şöyle dediler: Türk kavmini imha edeceğiz ve onları nesilsiz bırakacağız. Çinliler Türkleri yok etmek için harekete geçtiler. Ancak, yukarıda, Gökte bulunan Türklerin Tanrısı ile Türklerin Yer ve Su kutsal cinleri şöyle yaptılar: Türk kavminin hiçbir zaman imha olmaması için babam İlteriş Kağanı ve Anam İlbilge Hatun'u yükselterek, Göğün zirvesinde tuttular. " Bozkır İmparatorluğu, S. 132, Rene Grousset, Çeviren: Dr. M. Reşat Uzmen