• Bu senin Cinci, mahkemeye gidip karşısında karı yargıcı görünce, "Oh kurtuldum," diye sevinmiş, beyim... Geldi ki, şıkır şıkır oynuyor. "Nedir?" dedik. "İşim karı yargıca düştü. Beni çıktı sayın," dedi. "Nereden bildin?" dedik, "Karılığından bildim. Karı kısmının saçı uzun, aklı kısa olur," dedi. "Peki, sana ne sordu, karı yargıcı?" dedik. "Hiç... Boş laf... Aklı ermediği şundan belli ki... Geçmişimizi sordu," dedi. "Ya sen ne dedin bakalım?" dedik. "Ne diyeceğim? 'Geçmiş de neymiş?' dedim. 'Allahıma şükür, bugüne kadar ben karakol kapısından içeri bakmış adam değilim,' dedim. Nasıl bu karşılık böylece?" diye sırıttı. Karı yargıcı, "Peki götürün,'' demiş, o kadar... Deyiş o deyiş!.. Bu avanak, burada salıverme kâğıdını bekleyedursun, meğer gözünü sevdiğim karı yargıcı, Osmanlı toprağının altmış şu kadar iline, dört yüz şu kadar ilçesine birer kâğıt gönderip bunun geçmişini aramaya girişmemiş mi? Her yazdığı yerden nasıl karşılık gelse iyi, beyim? "Evet, Cinci rezilini biliriz. Defterlerimizde adam boyu geçmişleri vardır. Hepsi de deli kızların, saralı oğlanların ırzına geçmek üstünedir. Ele geçirdinse, sorguya morguya bakma, aman boynunu vurdur. Yok, kanuna sığdıramayacaksan, gönder gelsin, biz burada kazığa geçirelim, pisliği temizleyelim," diyorlar!
  Kemal Tahir
  Sayfa 39 - Birinci Bölüm, I
 • Namusluyla namussuz
  Paltosu bir batman gelirmiş Deli Halit Paşa’nın
  Katlayıp attığında adam da devirirmiş.
  Paltosu tılsımlıymış söylence olmuş.
  Kurşunlar girer de çıkamazlarmış
  Şamanca bir gösteri olarak silkince paltosunu
  Onlarca yenik kurşun yerlere saçılırmış.

  Deli Halit Paşa’da çifte tabanca
  “Namuslu” dediği sağa takılı
  Düşmana karşı kullanır savaş kurallarınca.
  Bir de “namussuz” var sol tarafında
  Onun namlusundan çıkan mermiler
  Temize havale eder
  Vatanı namus bilmeyen namussuzları

  Çok korkulup, çok sevilen kumandan
  Nerede görev aldı nerde adı duyuldu
  Ora zil-düzen.
  O yaman Yemen
  Adını kuşağından bildiği uzak Trablus
  Dört dağ içindeki eşkıya Dersim
  Üç fena yıkım: Erzincan, Bayburt, Erzurum…
  Kafkas’ın kapısı Batum
  Ahımız Ahıska, vahımız Ahılkelek

  Ya Ardahan?
  Sarıkamış bozgununu yaşadığımız yılda biricik utku
  Ardahan’ın dağlarında
  Mareşal Kış’ı da, Mareşal Rus’u da yenmişti Deli Halit

  Dört dağ içinde eşkıya Dersim demiştik yukarıda
  Onun eşkıyalığı Deli Halit’e sökmez
  Deli deliyi görünce değneğini saklar
  Bir bu…
  Bir de Deli Halit der ki:
  “Bölge Türklüğünü devlet yöneticilerinin bilmeyişi
  Bozmuştur Dersim’de işi”
  O yapmaz o hatayı Türklük damarından girer Dersim’e
  Bu damar yüreği de etkiler elbet
  Hem korkulan hem sevilen bu dik ve düz adam
  İkna eder Cumhuriyet devrinin baş isyancısı Seyit Rıza’yı
  Yanına alıp sefer eyler Ruslara karşı.

  O günlerden bir anı anlatılır dilden dile
  Kemah Boğazındadır Deli Halit Ovacık Zaza Milisleriyle
  Fırat’ı karşıya geçecekler, önlerinde bir köprü
  Sudan geçin diye emir verir delice
  Aşiret reislerinden biri bilmez ki
  Dağların da dili vardır ve yalnızca kahramanlar sökerler dağca dilini
  “Yahu deli bu adam, köprü dururken keyf için suya vuruyor bizi” der
  Der demez de mermiyi yer
  Deli Halit, bir eşeği sürdürür hemen köprüye
  Bir patlama, eşek berhava
  Zaza Milisler anlarlar o canından olan reislerinin eşekliğini ya
  “Kumandan sağ ol bizi kurtardın, biz seni anlamamışız
  Ne ki kan girmiştir araya, biz artık seninle olabilmeyiz
  Hedef göster biz gidelim öz başımıza” demekten de geri durmazlar.
  Hedef öyle mi? Şu tepeyi dönün karşınıza çıkacak düşman
  Onlar önde Deli Halit arkalarından
  Varırlar o karartıların yanına
  “Yahu bu da ne bunlar senin askerlerin Paşa
  Bunların üstüne mi sürmektesin bizi?”
  “Hele yaklaşın iyi bakın, niye kıpırdamıyorlar ki?”
  Yaa sahi yahu, bu Deli’nin yine var bir bildiği
  Var ya… Onlar cephede donakalmış Türk Askerleridir
  Ve onların içinde sizin aşiretten de bir hayli yiğit var bakar mısınız?
  Var ya… Varmış…
  “Kumandan biz seni tam anladık, çözdük
  Boş adam değilmişsin
  Yeniden emrine girdik
  Tartışılmazsın
  Ne dersen odur artık”

  Deli Halit’le beni Kop Dağı tanıştırdı
  Memleketimden giderken
  Orada duydum namını ilkin.
  1916 yılında Kop Savunması Komutanı...
  O savunma ki
  Mareşal Fevzi Çakmak’a
  “Başarılmış bir Plevne’dir “ dedirten.
  O savunma ki
  Rus Orduları Başkomutanı General Yudeniç’e
  “Haziran ayında İstanbul’dayız” sözünü yedirten.
  Bir avuç Bayburtlu milis
  Ve ordu birliklerimiz
  Beş buçuk ay öyle bir tutmuştu ki Kop Geçidini
  250 bin kişilik Rus Ordusu mıhlanıp kalıvermişti.

  Mütareke, Domuz Etinden Daha da Haramdır Türk’e
  “Vurun”lar “durun” a dönene
  Yani Mütarekeye kadar hep buralarda Deli Halit.
  Mütareke...
  Mirasçıdan esirgenen tereke.
  Mirasçıdan esirgenip paylaşılacak müstevlilerce.
  Anadolu pay edilecektir bu mütareke ahkâmınca.
  Bir İngiliz torpidosu Karadeniz’de...
  Bütün komutanlar alınıp
  Kop ve Zigana yoluyla bu torpidoda toplanacaklar
  Oradan da İstanbul
  Askersiz asker olacaklar hepsi.
  İngilizler Tortum’a 3. Tümen Komutanı Deli Halit için geldiler
  “Siz” dediler “İstanbul’a gideceksiniz.”
  “Peki giderim” dedi.
  “Ama hemen” deyince
  Deliliği tuttu hem de pek fena:
  “Söz verip hiç uymadınız
  Şimdi de verdiğim asker sözünü sanki hiç duymadınız
  Söz dedikse tamam, ileri gitmeyiniz.
  Yoksa ben ileri gidiveririm
  Önümü de asla alamazsınız”
  İngilizler ürktüler Halit’in hiddetinden
  Bırakıp onu Oltu’ya yürüdüler.

  Mondros gibi hakça olmayan onursuz bir mütareke
  Domuz etinden daha da haramdır Türk’e
  Bel verdi diyorlar devlet
  Bu yaygın kanaat
  Bir genel kabulleniş.
  O bel verdiyse halk el ele verecek
  Savaşı, ülkeyi, devleti yitiren İttihat Terakki’nin
  Yenilmez ve yılmaz özü Teşkilat-ı Mahsusa
  Ve onun bağlısı, beratlısı
  3.Tümen Kumandanı Miralay Halit
  Böyle düşünmektedir.
  Düşüldüğü yerden kalkılacak
  İçimize sinmeyen bu acı olgu
  Bu kötü durum
  Yine milletin bağrına sığınılarak
  Yeni bir istenç ve kararlılıkla
  Düzeltilecek.
  3-5 Ocak 1919
  I.Ardahan Kongresi
  Teşkilat-ı Mahsusa’nın teşkilatçılığı
  Ve Deli Halit’in yöredeki ağırlığı sayesinde toplanabilmiş
  Başkanı Deli Halit
  İttihatçıların önde gidenleri ön sıralardalar
  Ebülhindili Cafer Bey’in solunda üç doktor var
  Hakkı Cenap, Fuat Sabit, Abidin.
  Solunda üç fedai: Filibeli Hilmi, Arif ve Rasim Beyler
  Bir deli rüzgâr çıktı bu kongreden
  Tipi-Boran oldu Ardahan Yaylası’nda
  Mütarekenin hiçbir kararı uygulanamaz
  Bir zamanlar harp tazminatı olarak Ruslara verilen Evliye-i Selase’yi
  Brest-Litovskt’an sonra
  Silahla almakla kalmadık
  Halk oylamaları yaptık
  Lekesiz, gölgesiz, şeksiz…
  Şimdi bu üç ili kansız, savaşsız
  Geri verecekmişiz.
  “Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana” diyen Ozan
  Aha şurada yatar
  Verirsek ahı tutar.
  Boğazlar boğazımız, limanlar gümanımız
  Verilemez! Verilemez! Verilemez!
  Silah teslim etmek de ne?
  Yeni silahlar girmeli ordumuzun envanterine.

  İki gün sonra ikincisi olacaktır bu kongrenin
  Daha bildirimlerimiz var
  Bizi hükmen yenik sayan o zihniyete.
  Kararlar önemli ve iddialıdır yine
  Divan Başkanı Halit Bey açıklıyor:
  Söz yaylım ateş, sözcükler mermi.
  Cenubî Garbî Kafkas Cumhuriyeti Hükümet kurulacaktır
  İngilizler oyun peşindedirler
  Ne Gürcü sokulacak topraklarımıza ne de Ermeni
  Halka silah dağıtmak birinci ödevimiz.
  Trabzon’da yayınlanan İkbal, İstikbal
  Batum’da yayımlanan Sada-yı Millet
  Ve Erzurum’da çıkacak olan Albayrak gazeteleri
  İkbalimiz, istikbalimiz, milletin sadası ve albayrağımız için
  Desteklenecek, okunacak, okutturulacak.

  Karargâhı Narman’dadır Halit Bey’in
  Narman’ı Ermeni’den kurtaran komitacı
  Keğanılı Mahmut Çavuş’un başıbozuk takımı
  Ve Ebülhindili Cafer Bey’in müfrezesi
  Kuvay-ı Milliye’nin ilk nüvesi
  “Biz buradayız, varız, belayız” diyorlar
  Ekliyorlar: “Belasını arayan gelsin de bizi bulsun”

  Ne ki, İngilizlere kök söktürüp pösteki saydıran
  Cenubî Garbî Kafkas Cumhuriyeti Hükümetinin
  Bakıldı icabına
  Tutuklayıp Hükümet Erkânını
  Malta’ya sürdüler İngilizler.
  Kars nere Malta nere…
  (Dış İşleri Bakanı Fahrettin Bey dışında
  Fahrettin Bey, çok esaret görmüştü, onlar mı kefaret oldu ne
  Erzurum’da idi de kurtuluverdi Malta sürgünlüğünden)

  Yılanlar yenilirler
  Direnci kırılanlar yılanlar yenilirler
  Deli Halit bunu en iyi bilenlerdendir
  Yılmaz
  Türk Şura Hükümeti oluşturur Oltu’da
  Narman’daki vurucu gücü
  Bu hükümetin arkasındadır.
  İstanbul’dakilerin mütarekeperestliği yüzünden
  Yeniden elden çıkan evliye-i selasemizden
  Başlayan Türk göçlerini durdurur sağgörüsüyle.
  Günü geldiğinde geri alınacaktır öngörüsüyle

  Erzurum’daki 15. Kolordu Kumandanlığına
  İttihatçılardan yıllardır uzak duran
  Karabekir Paşa’yı atadılar İstanbul’dakiler
  Tembihli, koşullu ve de kuşkulu olarak.
  Teşkilat-ı Mahsusa’ya mahsus bilgilerse
  Kurtuluş adına bir şeyler yapmak üzre
  Görevlendirildiği yönündeydi
  Mustafa Kemal Paşa ile de görüşmüşler gelmeden önce

  Geldi ya
  Adı ittihatçıya çıkanlara yüz vermiyor Karabekir
  3.Tümen Kumandanı Halit Bey başında geliyor bunların
  Görüşüyorlar Karabekir’le
  Bakış farklı, tespit ayrı, çözümler ve yöntemler karşıt
  Dahası… Git diyor Halit Bey’e git buralardan
  Trabzon’a Tümen Kumandanı yaptım seni
  Gelgelelim salık vermem oraya da gitmeni
  İngilizlerin kara listesinin en başındasın
  Bayburt’a git, gözden uzak ol, orada bekle hele.

  Varıyor Bayburt’a Deli Halit
  Bir telgraf çekiyor Kara Kâzım Paşa’ya
  Talimat istiyor.
  Karabekir onunla muhabereyi de uygun görmüyor
  İngilizleri ve Saray’ı ürkütmemek
  Güvence vermek gerek
  Halit Bey onu doğrudan aramamalı
  Rüştü Bey, Küçük Kâzım Bey ve Süleyman Necati Beyler eliyle
  Dolaylı görüşülmeli…
  İnce siyaset gütmektedir aklınca.
  İttihatçıları kızağa çekerek koruyacakmış.
  Aldı Halit Bey, buna karşı, bakalım neler dedi:
  Gönderme
  Dolambaçtan gönderme
  Emir gönder açıkça
  İmaların gönderme

  Çok geçmeden Mustafa Kemal Paşa geldi Erzurum’a
  Muttali oldu oradaki duruma.
  Kongre çalışmaları sürerken
  Haber saldı Bayburt’a
  “Azim ve namusundan emin olduğu”
  Halit Bey sevinçle çıktı yola.
  Trablusgarp savaşından beri tanışırlardı.
  Şimdi yeni ahval ve şeraiti görüşmeliler
  Halit Bey’in durumunu Nutuk’ta şöylece anlatır Gâzi:
  “Bayburt’ta bir gizli tümen kumandanı gibiydi Halit.
  Onu gizlendiği yerden çıkarmak
  İki bakımdan önem arz etmekteydi
  Birincisi: İstanbul’a çağrılma buyruğuna uymamak
  Saklanmayı gerektirecek bir durum değil
  Kâzım ve Erzurum bunu bilmeli.
  İkincisi: Sahilde önemli bir nokta olan Trabzon
  Saldırıya uğrayacak olursa (ihtimal dâhilindedir)
  Halit gibi gözüpek, askerliğe vurgun
  Bir kumandan tarafından savunulmalı.”
  Mustafa Kemal Paşa bu görüşmede
  Özel görevler verdi Halit Bey’e
  Bir de özel şifre
  Karabekir’le değil doğrudan onunla haberleşmeli
  “Güvenme Karabekir’e
  İstanbul seni de istiyor beni de
  İnce siyaseti tutar, belli mi olur
  Muhafaza altında yollayıverir bizi”
  Halit Bey çıkınca Mustafa Kemal’in yanından
  Oltu’ya haber saldı
  Ebülhindili Cafer Bey on dört atlıyla derhal
  Erzurum’a doğru hareket etmelidir.
  Gece yarısı saat iki, Cafer Bey Erzurum’da
  Süleyman Necati’nin evindeki o gizli ve özel toplantıda.
  İttihatçı Küçük Kâzım ve Edip Nazım da bulunmaktalar elbet.
  Bir de ağır misafir beklemekteler.
  Saat dörde doğru yaveriyle beraber
  Mustafa Kemal Paşa girer içeri
  Gözlerinin içi gülerek der ki
  “Cafer gel alnından öpeyim seni
  Doğu’da direnişin simgesi.
  Halit’le sensin.”
  Cafer Bey’e Doğu’daki hainleri yok etme görevi verilecekti.
  -Kaç arkadaşın var Cafer?
  -On dört Paşam.
  -Yeter.
  -Paran var mı?
  -Var, sizin ihtiyacınız varsa ben takviye edeyim sizi.
  -Yok, bizim de şimdilik paramız vardır.
  Ve Mustafa Kemal sıraladı hainlerin adını.
  Harput Valisi Ali Galip ilk sıradadır
  İngiliz uşağıdır kendisi
  Silah ve cephane taşıyor İstanbul’dan
  Oradaki vatanseverleri yok etmek için
  Dersim ve Harput’ta teşkilat kurmuş
  İstanbul’a arkalanarak
  Erzurum Kongresi’ni de engellemeye uğraşıyor
  Harput ve Malatya delegelerini çevirmiş yollarından.
  -Tamam Paşam, hallederiz!
  Yaver Cevat Abbas, kırk adet Alman bombasını
  Cafer Bey’in adamlarına verdi.

  Ancak Karabekir duydu bütün bu olup bitenleri
  Doğrudan diyemedi Mustafa Kemal’e
  Hoca Raif’e açtı konuyu o da başkalarına
  Mustafa Kemal de böylece duydu
  Karabekir’le bozuşmak
  Kongre öncesinde sıkıntı yaratacaktı
  Bir mektup yazılıp bir atlı çıkarıldı
  Yol ayrı mı?
  Erek bir, yol ayrı mı?
  Yoldaşa yol olurum
  Yamukla yol ayrımı
  Diye diye geri döndü Cafer Bey.

  Trabzon Valisi Mehmet Galip Bey
  Müdafaa-i Hukuk ve Milli Mücadele aleyhine
  Halkı kışkırtmaktadır.
  Karabekir’in yasal uyarılarını ti’ye alınca bu vali bozuntusu
  Deli Halit’e havale etti onu Mustafa Kemal Paşa.
  Torul’da bir yemeğe davet ettiler bu pisboğaz valiyi
  Çağrıya uyup düştü yollara Ziganaları aştı
  Torul’da
  Deli Halit’in yetiştirdiği
  Başı kalpaklı
  Ayakları dolaklı
  Tunç çehreli milliciler
  Karşısına çıktılar
  Derdest edip bir faytona attılar
  Acele Erzurum’a postaladılar.

  Erzurum Kongresi’nde de onun deliliği iyi iş gördü
  Trabzon yolu onun elinde
  Mustafa Kemal'e karşı çıkan ve sözle ikna edilemeyen
  Trabzon delegelerini yola getirdi
  Gâhi yıldırarak
  Gâhi de çıldırarak.

  O yılın sonlarında
  Bayburt’un Hart nahiyesinde
  Bir çılgın şeyh türedi
  Millet yurdu kurtarma derdinde iken.
  “Beklenen Mehdî” diye beyannameler
  Nasihate giden müftüyü hiçe saymalar
  28. Alay Komutanı Nuri Bey’i öldürüp
  Esir almış askerlerini
  Ve daha neler neler...
  Bu uçma ve uçurma davasında olan şarlatanın üstüne
  Onu uçurması için gerekli yere
  Deli Halit’i görevlendirdi Heyet-i Temsiliye.
  1 Ocak 1920’de Mustafa Kemal Paşa’ya çektiği telgrafta
  Diyor ki Halit Bey:
  “Yalancı Peygamber, oğulları ve adamlarından birçoğu öldürülerek
  Hart teslim alınmıştır.”

  Halit Karsıalan
  Ve artık doğu harekâtı başlamak üzeredir
  Halit Bey’in Erzurum’a dönüşünü kimse engelleyemez.
  Albayrak Gazetesi onun gelişini sevinçle duyuruyor:
  “Ordumuzun namuskârlıkla temayüz eden ricalinden
  Dokuzuncu Fırka Kumandanı Halit Beyefendi
  Karargâhıyla Hasankale’ye azimet buyurmuşlardır
  Selametler temenni ederiz”

  İki Kâzım arasında bir Deli Halit
  Kara Kâzım kumandanıdır
  İttihatçı Küçük Kâzım’sa kumandasında.
  Kars’ı ve sonra tüm yurdu alan olmak
  Küçük Kâzım’la Deli Halit’in büyük emeli.

  Sarıkamış…
  1914’te girmemizle çıkmamız bir olmuştu
  1918’de çıkmamız girmemizle bir neredeyse.
  Yıl 1920... Aylardan Eylül...
  Bu kez bir daha yad’a, yağı’ya verilmemek üzre
  Geri alınacak adını Hazar ötesinden alan bu Türkmen yurdu.
  Şimdi bu yeni Sarıkamış Harekatı’nda
  Allahuekber’de olacak Deli Halit
  Onun komutasındaki süvari alayı
  Hal-hatır sora sora 1914’ün şehitlerine
  Aşacak bu yüce dağı.
  Verişan’da karargâh kuran
  Genaral Osepyan’ın üstüne yürüyecek
  Ters cephe taktiği ile çevirecek Sarıkamış’ı.
  O gün ikindi vakti topladı askerini
  Cesaret aşılayıp şunları söyledi bu yaman kahraman:
  “Asker evlatlarım
  Yarın höreleneceğiz düşman üstüne
  Ve Allah’ın inayetiyle muzaffer olacağız.
  Harekâtımızın sonuna dek
  Başınız dik olarak
  Düşmanı kovalamak
  Olmalı ereğiniz
  Çil çil altınlar serpseler yolunuza
  Eğilip almayacak çiğneyip geçeceksiniz.
  Zaferin kıratı altından yüksek
  Tadanlar bilirler bu gerçeği.
  Haydi gazamız mübarek ola!”

  Kürkçü Köyü’nden kocamış Âşık Yusuf’u çağırıyor
  Cenubi-Garbi Kafkas Cumhuriyeti Hükümeti’nin
  Sabık Hariciye Vekili Sarıkamışlı Fahrettin Bey.
  Vartanit Köyü’nün başındaki Hasan Gazi Dağı’nda
  Halit Bey’e kılavuzluk edecek.
  Korka korka geliyor
  “Bu komutan deli imiş, ya beni öldürürse?..”
  Geliyor, görüyor, azıcık konuşuyor...
  Âşık gönlüne yetiyor bu kadarı
  “Geçme yiğidin delisinden” denmiştir, vallahi doğru.
  “Âşık baba, buraları iyi bilir misin?”
  Bilmez mi?
  Düşüyor önlerine.
  Halit Bey yaya, ayağında hasıl çarık var
  Omzunda bir Alaman tüfeği.
  Öne düşen âşığın yanı başında
  Ermeni mevzileri işte şurada
  “Kumandanım sen az geri dursana
  Ne olacaksa bize olmalı
  Daha işin başında
  Askeri başsız bırakmak olmaz.”
  “Yok Baba yok, ben hep böyle giderim
  Mevzileri göster sen, gerisi Allah kerim.”

  Sarıkamış hey Sarıkamış!
  Beni sana çeken ney Sarıkamış!
  Ben sana kavuşunca kendime kavuşurum.
  29 Eylül 1920
  Haber uçtu Ankara’ya Büyük Meclis’e
  Sevinsin yaslı ülke!
  Sarıkamış
  Söke söke
  Alınmış Ermeni’den.

  Eco bir işbirlikçi.
  Ermeni’yle bir etmiş işi.
  Haberler götürüp paralar almış.
  Sarıkamış alınınca
  Eco da yaka-paça
  Deli Halit’in karşısında
  Şimdi it gibi titremektedir.
  Divik Köyü’nde divan-ı harp
  Aman diliyor Eco.
  Hep o Ermeni kumandan Mirmanov’un yüzünden
  Ondan korktuğu için yapmıştı neler yapmışsa.
  “Yaa!” dedi Halit Bey “Demek öyle...”
  “Eco, sen Deli Halit’in adını hiç işitmedin mi?”
  Yutkundu sustu Eco.
  Üstünü arattı Paşa, Eco’nun
  Koynunda bir sürü belge Rusça yazılı
  İyice çıktı mı foya.
  Suçu sabit olmuştu
  Gereği düşünüldü.
  Çukurunu kazdırdılar önce
  Paşa emir verdi Durmuş adlı erine
  “Durma Durmuş” dedi “Bas evladım tetiğe.”

  Bir ay geçti aradan
  Baykara köyündeler
  Kars istihkâmları görünüyor işte karşıda
  Gaskanlı aşireti reisi Davo Bey’i çağırttı Deli Halit
  Bir divan da burada kurulacak.
  Subatan Köyü’nden Şerif ve Kurbanî tanık.
  Subatan Köyü’nde katliam ve talan yapmış Ermeniler
  Bu köy ve Arpaçay’da yirmi köy Ermeni mezalimi görürken
  Davo Bey de onlardan olmuş.
  Ahını almış Ermeni mezalimi gören nice Kürt anasının:
  “Davo! Davo! Boyun devrüle Davo!... Kökün gele namıssız!”
  İdamına karar verildi tartışmasız.
  Yürüttüler Davo’yu önce
  “Arkaya bak!” emriyle döndü
  Mermiye gark oldu hain fırdöndü.

  Bir ay geçmiş aradan ordu görünmüş
  Kars’ın dayanacak gücü yok artık.
  Halit Bey 9’uncu Tümeni ile Sütkuledüzü’nden
  Karadağ’a doğru tırmanıyor askerleriyle.
  Ne mutlu Kars alındı!
  Yanmış yüreklere diyesen kar salındı
  Söylediğimde o günlerin filmini seyreder gibi olduğum
  Şu “Karadağ Koçaklaması”
  Ne kadar görkemli
  Ne kadar da yalındı :
  “Kars'ın kalesinde Yahnı çölünde
  Asker ilerliyor Gümrü yolunda
  Halit Paşa önde kılıç elinde
  Vurun evlatlarım Allah aşkına
  Şehit olanımız cennet köşküne”

  Cepheye Geldim, Sevgi İle Gözlerinden Öperim
  8 Aralık 1920’de bir telgrafla
  Halit’i istedi Mustafa Kemal
  Karabekir’den
  “Cüretli ve icabında kahredici olan bir arkadaşa
  İhtiyacım var.
  Halit Bey’i yanıma istiyorum”
  Karabekir’in canına minnet
  Bir deli beladan kurtulacaktır.

  Batı Cephesinde ilk görev
  Kocaeli Grup Kumandanlığı
  İzmit Servetiye’de bir mucize ve bir şanlı direniş
  Geyve’den dağ yoluyla oraya varır
  Tantaoğlu Ahmet Ağa’nın konağında kalır
  Kalır da, serdikleri yatakta yatmayı kabul etmez
  “Benim askerim şimdi aç, susuz
  Bu soğukta düşmanla çarpışmaktadır
  Girersem, bu sıcak yatak cehennem olur bana!”
  Deli Halit erdemidir işte, örnek alına!

  Sağ Cenah Grubu Kumandanıdır II. İnönü Muharebesi’nde
  12. Grup Kumandanlığı ile Afyona gönderirler.
  Kütahya ve Eskişehir savaşlarında da orada
  Öyle önemli ki görevi
  Bir çökse, bir gedik verse sol kanadı oluşturan onun grubu
  Ordumuzun güvenliği sona erecek.
  Mustafa Kemal Paşa sabah Karacahisar’dan bir telgraf gönderdi
  “Cepheye geldim, sevgiyle gözlerinden öperim” dedi.
  Bu telgraf Deli Halit’i heyecanlandırıp coşturdu
  Güvenini artırdı.
  Kurmay Başkanı Binbaşı Ziya Ekinci’ye emir yazdırıyor:
  Dinleyelim:
  “Yaz!
  Bulunduğumuz mevziler asla düşmana bırakılmaz!
  Birliğine hâkim olmalı her rütbeden komutan.
  Korkup kaçan
  Alçakların en alçağı
  Cezası
  Namussuzumun kurşunlarıyla yargısız infaz
  Her kim ki bu buyruğumu savsaklar
  Makamına, rütbesine hiç bakmam
  Tepelerim bilinsin.
  Ne diyorsam onu yaz!
  İhanetin kirini yalnızca kurşun paklar.”

  Fakat çekilmek kaçınılmaz çekileceğiz
  Yunanlı ordumuzun çekiliş yolunu kesip çevirme yapacak aklı sıra.
  Yükleniyor.
  O zaman kumandan olan
  Prens Andreas’nın emrindeki kuvvetlerle
  Eskişehir’e doğru ilerliyor Yunan.
  Ordumuz darmadağınık, yorgun ve yılgın
  Birlik mevcutları yarının altına inmiş.
  Bunlar bu halleriyle
  Hücumda kurbanlık
  Savunmada kolay av olurlar ancak.
  Bir durum muhakemesi yapar Deli Halit
  Grupların hücum taburlarını getirir bir araya
  Yeni bir savunma hattında toplar onları.
  Hücum taburları hücuma geçmeden önce
  Bir konuşma yapar askerlerine.
  Babacan yüzünde
  Kaşları kararlılık
  Gözleri korkusuzluk
  Başında kalpağı bir dilek taşı
  Sözleri de sipsivri, diyesin süngü takmış.
  Kesin utkuların ileri gözetleyicisidir
  İleriyi gösteren işaret ve şahadet parmağı
  “Asker!
  Karşınızda Prens Andrea’nın kolordusu var.
  Bu kolordu buralara
  Yunan da Anadolu’ya gelmemeliydi.
  Geldiler
  Gaflet, dalalet ve hıyanetten dolayı.
  Gelmeleri bizim suçumuz değil
  Fakat gitmezlerse suç bizim olacaktır.
  Karşınızda sizden sayıca ve silahça üstün
  Bu kolorduyu yenerseniz
  Tanrı’dan büyük ödül alacaksınız
  Tarihin de yâdında kalacaksınız
  Benimse elimde başka imkân yok.
  Keşke altın saat verebilseydim
  Altı saat istirahat yerine.
  Durum bundan ibarettir evlatlar
  Buna göre ceht edin
  Buna göre cesaret
  Buna göre fedakârlık ediniz
  Buna göre kahramanlık isterim.
  Haydi gâzânız mübarek ola!”

  Yıldırım’la Karşılaşacaksınız Ve Çok Çarpılacaksınız
  Mısırlı Prenses Kadriye Hüseyin
  Anadolu mucizesinin doğum sancılarını
  İstanbul’da algılayan bir beyin.
  Takılıyor Bekir Sami Bey’in
  Murahhaslar heyetinin ardına
  Gemiyle Samsun’a
  Yaylıyla Ankara’ya.
  Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa’ya
  Saygılarını sunacak.
  Savaşı uzaktan seyredenleri görmüş İstanbul’da
  Onları anlatacak.
  Savaşın seyrini bizzat O’ndan soracak.
  Sözler yeter mi ki?
  Gitmeli cephede gözüyle görmelidir.
  Bizim garp cephemiz
  Benzemez garplıların garp cephelerine
  Her an bir yeni iş, bir yeni oluş içindeyizdir.

  Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa
  Mısırlı Prenses Kadriye Hüseyin’e
  “Afyonkarahisar’da YILDIRIMLA karşılaşacaksınız
  Ve çok çarpılacaksınız” diyecektir
  Eskişehir’den yola salmadan önce.

  Yıldırım... Nâm-ı diğer Deli Halit
  Büyük bir binada kabul eder onları
  Tanışır söyleşirler.
  O gece Afyonkarahisar Safa Oteli’nde Prenses
  Defterine şu önemli notları düşecektir:
  “İnönü’de yaralanan sağ kolunu sağaltmakla meşguldü.
  Sağaltma yöntemi de yıldırım gibi
  Elektrikli masajın acil şifası.
  Gençlik, cesaret ve etkinlik ışıklarının
  Parladığı bu güzel yüzün
  İnançtı en başat izlenimi.
  Ne de çok anıları var
  Özel, sıra dışı, ilginç ve olağanüstüler.
  Astı da, üstü de ona
  Nihayetsiz derecede güveniyorlar.
  Askerinin hâlini de, dilini de iyi bildiğindendir ki
  Sevk ve idare karnesi pekiyi dolu.
  Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum
  Yıldırım Kumandanım.”

  Halit’in Söz Esirgemezliği ve Şaşmaz Adaleti
  Melhame-i Kübra demişti Mustafa Kemal Sakarya Savaşı’na
  Yani büyük kanlı savaş.
  Bir yüz ak çıkmışsa Melhame-i Kübra’dan
  Mahkeme-i Kübra’dan korkusu olmamalı.
  Halit Paşa da bunun bilincindedir, o güzel askeri de
  Bunu yalnızca Vehbi Hoca namındaki muhterem (!) bilmez
  Bir heyet göndermiştir Büyük Meclis
  Sakarya boylarında toplanmış ordumuzun halini anlamak için.
  Heyeti karşılayan Deli Halit’tir.
  Askerlik bile yapmamış Konya Mebusu Vehbi Hoca
  Sanır ki savaş
  Yüksek yerde kalın mindere oturup cihat nutku atmaktır.
  Der ki Deli Halit’e: “Oğlum biz sizi buralarda değil
  İzmir içinde ya da hiç olmazsa İzmir önlerinde
  Ziyaret etmek isterdik!”
  Hoca sen azar istersin azar!
  Hem öyle azar azar da değil
  Yılkıyla, dörtnala ve delice:
  “Siz ne sanıyorsunuz
  Düşman Türk ordularıyla mı dövüşüyor?
  Türk ordularının cenazesidir Yunan’a karşı koyan.
  Lakin bu cenaze cana gelecek!
  Hoca bunu sana göstereceğiz!
  Sen canına sağlık iste ve anlamadığın işlere sakın karışma!”
  Hışımla çadırı terk eder Deli Halit.
  Melhame-i Kübra gerçeğine
  Can pazarına gider.

  Can pazarında da can sıkan gelişmeler var
  Deli Halit’e rağmen
  “Dön olanlar”, kaçanlar görülüyor.
  Alın öyleyse!
  Halit’in şaşmaz adaleti bu!
  “Dön olur” deyip geçmez kötülere, Köroğlu gibi
  Bu kötü, düşmandan daha da kötü
  Onların hakkından “Namussuz” gelir.
  16. Alay komutanı Binbaşı Rahmi Apak’ı da sertçe uyarmaktadır:
  “Vursana be! Vur!”
  Rahmi Apak
  Savaş tarzını asla beğenmediği bu deli kumandan için
  Şunları yazacak:
  “Bu delinin olduğu yerde
  Çözülme ve bozgun asla yer yoktur”

  Öyle bir tokat yer ki kâfir düşman o muharebede
  “Ey Yunan Sakarya’da yediğin parpıyı unutun mu?” diye başlayan
  Türküler yakar Halit Paşa’nın kahraman gâzileri.

  Büyük Taarruzda
  Büyük Taarruz’da Kocaeli Grup Kumandanı olarak
  Yalova yakınlarında bulunuyordu.
  4 Eylül 1922’de hücum ettirdi askerlerini Beşpınar Tepesine
  Gemlik alındı 10 Eylül’de
  Sonra Mudanya
  Yalova’dan Bandırma’ya gidelim deli deli
  Bandırma önlerindeydiler 15’i akşamında.
  Kapıdağ Yarımadasında bir boğazdaydılar 17 Eylül günü tan atımında
  Sağında solunda iki düşman gemisi tutmuşlardı o boğazı sıkmaktaydılar.
  Topçu batarya komutanını yanına çağırdı Deli Halit.
  Bu bataryanın topları
  Namuslusuyla namussuzunun büyüğü gibiydiler onun gözünde.
  “Soldaki gemiyi ateş altına al hemen” diye ünledi.
  Tek top atarak hedef ayarlaması yaptı koca topçular
  Sonra tam isabetler ardı ardına.
  “Yaşa Varol” diye çığrışıyordu askerlerimiz
  Onlara katıldı Deli Halit “aşk olsun” dedi el vura vura
  Sağdakindeydi şimdi de sıra.
  Denizde iki mezar olmuştu o iki gemi
  Erdek’e girmeye yok engelimiz.

  Son Nefesinde de Askeri Düşünüyordu
  Yarası sol böğründedir Halit Paşa’nın
  İfade veriyor soğukkanlılıkla:
  “Kel Ali’yi altıma aldım
  Hergele Rauf beni vurdu...”
  Rauf dediği Rize mebusu…
  Kendilerini yere atmış kurtulmuş ötekiler
  Sebep “generaller hükümeti” tartışması ve bir kanun teklifi
  “Generaller hükümeti diyorsun
  Karşı mısın generallere?
  Askersin ama general olamadın
  Bundan mı zorun?
  Sana emir kumanda edenlere kinayeli laf atmaya utanmadın mı?
  Bursa’da Halk Fırkası adayı Emin Bey’i desteklemen
  Nurettin Paşa seçilince
  Mazbata verdirmemeye uğraşman da bundan mı yoksa?”
  “Yok” diyor Ali Çetinkaya, “Neden generallere karşı olayım?
  Sen hasta mısın Paşa?”
  Hasta mı? Deliriyor Deli Halit
  “Seni dışarıda bekliyorum” diyor
  Gelmeyince bir pusula ile düelloya davet ediyor.
  Tutuşuyor paçası Kel Ali’nin
  Kılıç Ali Bey’den medet umuyor
  “Ali Bey, düello teklifinizi aldı
  Kastı olmadığını size tekrar etmeye hazır” deyince Kılıç Ali
  Mesele kalmıyor Halit Paşa açısından da
  Bir araya gelip el sıkışıyorlar Fresko’nun barında.

  Kel Ali’ye kızıyor ya, hastadır aslında Paşa
  Makedonya dağlarında yediği bir kurşun
  Başının etini yiyor o günden beri.
  Yemeğe çağırıyor o günlerde Mustafa Kemal onu
  İkna ediyor Ankara’nın en ünlü hekimlerine görünmesi için
  “Yorgunsun Paşa yorgun
  Dinlenesin diye ben seni meclise aldım
  Gelgelelim bu çevre, bu siyaset, sana hiç yaramadı
  Gerilimden kurtulmak, sinirlerini yatıştırmak için
  Dinlenmen gerek çevre değiştirerek.
  Gel seni Avrupa’ya yollayayım
  Tedavi olman ve bana kalırsa evlenmen gerek”
  Deli Halit, söz veriyor sinirlenmemeye
  Ne ki gitmek istemiyor Avrupalara
  “Paşam sen yorulmadıkça bize yorulmak düşmez
  Şu malul gaziler yasasını çıkarmadan
  Bana dinlenmek haram”

  Acılar insafa geldi şöyle bir yoklayıp gitmekteler
  Aksilik en yeteneksiz yardımcılarını gönderiyor
  El çekmelere tembihli olaraktan…
  Allah şaşırtıyor haksızları bana yöneldiklerinde
  Vadesi geçen hiddetlerimi dün ödemiştim ilgilisine
  Seyrana çıkmışım şimdi dostluklar arasında.
  Kendi kendine teselli moral
  25 Kasım 1925 pazartesi gününe kadar…
  Subayların durumunun iyileştirilmesine dair o yasa teklifi...
  Ardahan Milletvekili Halit Karsıalan’ın
  Deli Halit Paşa olarak da rica ve ısrarlarına karşın
  Ali Çetinkaya’nın yanında oturan arkadaşlarından biri
  Ağıra satıp kendisini, imzadan kaçınmıştır bu teklifi.
  Ne ki bir süre sonra, sanki hiçbir şey olmamış gibi
  Bu kendini ağıra satıp kaprisler yapan adam
  Kendi hazırladığı bir teklifi Paşa’ya getirmiştir
  İmzasını istemektedir nispet yaparcasına.
  Sövüyor ve kovuyor
  Gelgelelim hırsını alamıyor.
  Gururuna yedirememiştir Deli Halit bütün bu olanları
  İki dolu boşaltmalıdır bu delidolu
  Vurmalıdır âleme ibret için haddini bilmezleri.
  Silah seslerini Meclisteki locasından duymuştur Mustafa Kemal
  Muhafızı İsmail Hakkı Tekçe’yi yollamıştır bakması için.
  Tekçe bu makama Halit Paşa’nın tavsiyesiyle gelmiştir
  O’nu çok sevenlerdendir.

  Harbiye’de Bir Harbi Adam
  Deli Halit’in ülke hayrına olan büyük deliliklerinin hayranı
  Harbi bir Harbiyeli…
  Tanışıyorlar… Deli Halit’in de kanı ona pek ısınmıştır
  Bu ısınma ve hayranlıktan dolayıdır ki
  Onu vuran kurşunlar
  Kahramanları ve kahramanlığı şiire en iyi döken
  Hüseyin Nihal’in yüreğinde onulmaz sızı.
  Bakmıyor konum ve rütbesine
  Yıkıyor sıradüzenini askeriyenin
  “Kel Ali’nin keli çürüsün, eli kurusun”
  Diyor uluorta ve de Atsız’ca tondan.
  Atıyorlar Harbiye’den
  Sebep Kel Ali’ye açık ve sert tepkileri.
  Gerekçeye “Gerçek Kahraman Deli Halit Paşa’ya olan bağlılığı, hayranlığı ve vefası”
  Diye yazamıyorlar.
  Arap kökenli bir subaya selam vermeme oluyor o sudan sebep.

  Askerdi Son Sözü
  Derhal hastaneye kaldırıyorlar Deli Halit Paşa’yı
  Operatör istiyor Atatürk’ten Tekçe aracılığıyla
  İstanbul’dan operatör getirtiliyor alelacele.
  Gelgelelim cephelerde dokuz kurşunun yere seremediği
  Koca Deli Halit Paşa’yı
  Onuncu kurşun yere serdiği gibi
  Zatürre de olmuştur yattığı yerde
  Tedaviye cevap vermemektedir.

  “Levazım reisini çağırın bana!
  Neden verilmedi askerin kışlık elbisesi?!
  Yemekler niye bozuk?”
  Bunları sayıklıyordu o son günlerinde.
  Son nefesini verirken de “Asker”di son sözcüğü.

  Milli Mücadele’nin Esas Duruşu
  Destanımız burada bitiyor.
  “Her söz ölür şair sözü yaşlanır dünya ile birlikte”
  Demiştik bir şiirimizde.
  Dilerim bu destanımın sözleri de
  Ölmeyen şair sözlerinden ola.
  Ululayalım şimdi destanımızın bahadırını:
  Varın gidin Kars Kalesi’ne
  Harekât emirlerini duyarsınız hırçın yayla rüzgârlarından.
  Sakarya boylarında bir marştır o, bir kahramanlık türküsü
  Milli Mücadele’nin esas duruşu onun öykülerinde saklı

  Ulemaya soralım ulemaya!
  Din ulemamız
  Mekkeli Halit Bin Velid’i de iyi incelesinler
  Eyüplü Deli Halit Paşamızı da…
  Bir komutan, bir insan ve Müslüman olarak.
  Ve kitabın ortasından desinler Tanrı aşkına
  Serdengeçtiliğin esrikliğinde
  Hangi Halit’in mertebesi daha yüksek?
  Hangisi geçer özveri yarışında?
  Deli mi, Mekkeli mi?
  Hangi Halit ganimet düşünde ve peşindedir
  Hangisi aldırışsız dünya malına karşı?
  Hangi Halit, vahşet ve dehşet simgesi
  Hangi Halit, yalnızca savaş kaçkınlarına acımasız

  Sen Kurtuluş Savaşımızın
  Göğüs kabartan öykülerine daldıransın
  Türk’ün büyük işlerini ve düşlerini ayaklandıransın
  Destan kahraman ister, kahraman destan
  Destandır kahramanların tek mutluluğu
  Kabul buyur, mutlu ol, bu destanımızla
 • II

  Benerci, Somadeva'nın odasından sokağa çıkınca, Roy Dranat'ın «akşamüstü serinlikte bir teferrüçten

  dönerken» soğuk alıp zatürreeden öldüğünü duydu. Ve Roy Dranat'ın oteline gitti. Gördüklerini şöyle anlatıyor:

  Girdim ki içeriye,

  iki eli yanına gelmiş

  yatıyor otel odasının

  dört topuzlu karyolasında.

  Ölü.

  Omuzlarına kadar çarşafla örtülü,

  gözleri açık...

  Çarşafın altında ayakları:

  acayip bir hayvanın dinleyen kulakları...

  Gözleri bakıyor

  ayakları arasından dolaba.

  Dolabın aynasında görüyorum:

  başını değil,

  yüzünü değil,

  kaşını değil,

  kapakları açık, içi örtülü gözlerini,

  yalnız ölü gözlerini...

  Gözleri bakıyor dolaba.

  Ehramda bir kapı

  açar gibi

  açtım

  dolabı.

  Alt katta bir kutu var.

  Kutuda ölünün hiç giymediği

  siyah kunduralar.

  Ütülü elbiselerle dolu orta kat:

  asılmış dolabın içine

  Sıra sıra elsiz ve başsız Roy Dranat.

  Bir şişe permanganat,

  yakalık,

  mendil, çorap.

  Bir kitap:

  çok eski günlerde beraber okuyup

  satırlarının altını beraber çizdiğimiz

  bir kavga kitabı.

  Kapadım dolabı.

  Onun dolaba bakan gözlerini kapadım.

  Artık satılacak bir yürek,

  kiralık bir kafa bile yok.

  Roy Dranat, hoşça kal,

  mesele yok.

  YORGAN GİTTİ,

  KAVGA BİTTİ.

  İkinci Kısmın Sonu  ÜÇÜNCÜ KISIM

  BİRİNCİ VE SONUNCU BAP

  I

  Gözüme altın bir damla gibi akan

  yıldızın ışığı,

  ilk önce

  boşlukta

  deldiği zaman karanlığı,

  toprakta göğe bakan

  bir tek göz bile yoktu...

  Yıldızlar ihtiyardılar

  toprak çocuktu.

  Yıldızlar bizden uzaktır

  ama ne kadar uzak

  ne kadar uzak...

  Yıldızların arasında toprağımız ufaktır

  ama ne kadar ufak

  ne kadar ufak...

  Ve Asya ki

  toprakta beşte birdir.

  Ve Asya'da

  bir memlekettir Hindistan,

  Kalküta Hindistan'da bir şehirdir,

  Benerci Kalküta'da bir insan...

  Ve ben

  haber veriyorum ki, size:

  Hindistan'ın

  Kalküta şehrinde bir insanın

  yolu üstünde durdular.

  Yürüyen bir insanı

  zincire vurdular...

  Ve ben

  tenezzül edip

  başımı ışıklı boşluklara kaldırmıyorum.

  yıldızlar uzakmış

  toprak ufakmış

  umurumda değil,

  aldırmıyorum...

  Bilmiş olun ki, benim için

  daha hayret verici

  daha kudretli

  daha esrarlı ve kocamandır:

  yolu üstünde durulan

  zincire vurulan

  İ N S A N . . .  II

  bu yukarıya, üçüncü kısmın birinci ve sonuncu babının birinci parçası olarak yazdığım, üslubu ukalaca, yazıdan

  da anlayacağınız veçhi ile, Benerci mahpustur.

  Hindistan'ın hakikî istiklâl ve hakikî kurtuluşu için çalıştığından dolayı, Britanya polisi tarafından tevkif,

  Britanya adliyesi tarafından muhakeme ve Britanya hükûmeti tarafından, Benerci, hapse atılmıştır. Cezası 15 senedir.

  Benerci bu 15 adet seneyi taş bir hücrede tek başına geçirecektir. Ve bu 15 adet senenin bir haylisi geçmiştir...

  şimdi size, bu bir hayli senenin nasıl geçtiğini anlatacağım. Ve, sonra, sıra, Benerci'nin kendini niçin

  öldürdüğüne gelecek. Emperyalizm aleyhine yazılan* ve emperyalizmi temellerinden yıkmak için nefislerini feda

  edenlerden bahseden bu kitap, bir inkılâpçının hangi şartlar içinde kendini öldürmeğe hak kazanacağını da

  hallettikten sonra, bitmiş olacaktır.

  (*) Yalnız şunu hatırlatmak isterim ki, Benerci emperyalizmi ve emperyalizm ile mücadeleyi, Neo-Hitlerist-

  Sosyal-Faşist-Sinyor-Fon Şevket Süreyya Bey gibi anlamıyordu.

  III

  Güneş

  pencerede...

  Yanıyor

  demir bir çubuk..

  dışarda saat

  belki beş,

  belki altı,

  belki buçuk,

  yedi..

  Gardiyan karyolayı

  duvara kilitledi.

  Adam

  demir iskemlede oturuyor

  oturuyor...

  Güneş

  düştü pencereden

  adamın başına vuruyor..

  dışarda saat

  belki on

  belki on iki..

  İçerdeki:

  yürüyor duvardan

  duvara,

  duvardan

  duvara...

  Gardiyan...

  Pirinç çorbası, ekmek.

  Demek:

  öğle saatı çaldı

  öte yanda yaşayanlara..

  Ve adam yürüyor,

  duvardan

  duvara,

  duvardan

  duvara..

  Yanıp söndü demir çubuk..

  dışarda saat:

  belki beş,

  belki altı,

  belki buçuk...

  dışarda adam...

  Adam

  demir iskemlede oturuyor...

  Oturuyor...

  Gardiyan.

  Pirinç çorbası, ekmek.

  Gardiyan

  karyolayı indirince:

  içerde gece.

  Yatıyor adam.

  Gözleri düşünüyor,

  dişlerinin arasında bıyığı..

  dışarda ay ışığı....  IV

  19... senesi eylülünün on beşinci gecesi idi.. Saat on ikiden sonra, Kalküta şehrinin varoşlarından gelen bir

  adam, umumî hapisanenin yüksek duvarları karşısında durdu. Tam bedir halindeki ay, gökyüzünü kaplayan ve esen

  rüzgârla korkunç şekiller alıp akan siyah bulutların arkasında kâh gizleniyor, kâh meydana çıkıyordu.

  şehrin varoşlarından geldiğini beyan ettiğimiz meçhul adamın durduğu mahal, umumî hapisanenin arka

  cephesine tesadüf etmekte olup bu cephenin üst kısmında, hafif bir ışıkla aydınlanmış, bir sıra demir parmaklıklı

  pencere vardı. Ay, bulutların arasından kurtuldukça, zaman zaman duvarın dibinden geçen bir süngüyü ışıldatmakta ve bu

  suretle meçhul adama hapisanenin etrafını devreden nöbetçilerin mevkilerini bildirmekte idi.

  Meçhul adamın kendisini nöbetçilere göstermek istemediğini, okuyucularımız, elbette tahmin eylemişlerdir..

  Tahminlerinde yanılmıyorlar. Zira bu adam buraya Britanya İmparatorluğu zabıtasının hiç de hoş görmeyeceği bir işi

  yapmak için gelmiş idi.

  Filhakika, nöbetçiler hapisanenin köşesinde gözden kaybolur olmaz, meçhul adam cebinden bir taş parçası

  çıkarıp iyice nişanladıktan sonra demir parmaklıklı pencerelerin soldan üçüncüsüne fırlattı.. Taş pencereden içeriye

  girdi.

  Eğer biz, okuyucularımızla birlikte, meçhul adamın taşı atmasından evvel, mevzubahis pencereden içeriye

  bakmış olsaydık, şöyle bir manzaranın şahidi bulunurduk:

  Demir kapısının üstünde gardiyanlara mahsus dışardan sürmeli küçük bir pencere bulunan taş bir hapisane

  hücresi. Gündüzleri kaldırılıp zincirle duvara kilitlenen ve geceleri indirilen demir bir karyola. İşbu karyolanın

  üstünde, mahpuslara mahsus libası giymiş olduğu halde bir şahıs oturmaktadır. Mezkûr şahıs sık sık başını

  kaldırarak, kapıdaki gardiyan penceresinden gözetlenip gözetlenmediğine bakıyor, sürgünün açılmadığına emniyet

  kesbettikten sonra, siyah kaplı kalın bir kitabın sayfalarına bir şeyler yazıyordu. Eğer siyah kalın kitabı yakından

  tetkik edecek olursak görürüz ki, bu İngilizce bir İncil'dir. Mevzubahis şahıs, taş hücreye kapatıldıktan bir hafta

  sonra; Kayser'in hakkını Kayser'e ve Allahın hakkını Allaha vermeği ve sağ yanağına bir tokat atılırsa, sol yanağını

  çevirmeği talim etsin diye, bu İncil'i bir İngiliz misyoneri kendisine vermiş idi. Esasen, hepisanenin bütün

  hücrelerinde bu kitaptan maada okuyacak ve yazacak bir şey bulunmazdı.

  İmdi, ahvalini tetkik eylediğimiz şahsın, yani taş hücre mahpusunun İncil sayfalarına neler yazdığını görelim:

  Satırlarının başları numaralı ve bazı kelimeleri küçücük haç işaretli sayfalarda, URDU lisanıyla ve henüz

  kurumamış kırmızı ve taze bir kan ile yazılmış ve kitabın sık siyah matbu hurufatı üzerinde ateş gibi yanan yazılar

  vardı.

  Taş hücre mahpusu İncil kitabının iç mukavvasından kopardığı bir parçayı bükerek bir kalem haline getirmiş ve

  bunu sol bileğinden ince ince akan kana batırarak bu ateş gibi yanan yazıları yazmakta bulunmuş idi.

  İşte şehrin varoşlarından gelen meçhul adam taşı attığı zaman, taş hücrenin içindeki mahpus böyle bir işle

  meşguldü. Pencereden gelen taş mahpusun karyolası dibine düşmüştü. Mahpus hemen yerinden kalktı.

  Üzerlerine kanı ile yazdığı İncil kitabı sayfalarını kopararak taşa sardı ve taşı pencereden dışarı atıp iade etti.

  Şehrin varoşlarından gelen meçhul adam, taşa sarılmış kâat tomarını yerden aldı. Göğsüne soktu. Ve dünyanın

  en kıymetli hazinesini göğsünde taşıyan bir insan gibi, korkak, cesur ve emin adımlarla uzaklaşmaya başladı.

  Korkuyordu: göğsündeki defineyi alırlar diye; cesurdu: göğsündeki defineyi ölümün karşısında dahi vermemek için;

  emin idi: zira kaç senedir her iki ayda bir buraya geliyor, taşı atıyor ve taş, kanlı yazılar yazılı İncil sayfalarına

  sarılmış olduğu halde kendisine iade ediliyordu; binaenaleyh bu işe alışmış idi.

  Bu kanla yazılmış yazılar, Hintlilerin hakikî istiklâl ve kurtuluş cidalinde kitlelere heyecan, şuur ve hedef

  vermekte idi........

  Taş hücre mahpusu Benerci'dir. Kitlelere heyecan, şuur ve hedef veren yazılar, vaktiyle Somadeva'nın başladığı

  ve şimdi Benerci'nin devam ettiği «Hindistan'ın Yirminci Asır Tarihi» isimli eserdir. Yalnız, Benerci bunu, bileğini

  kesip kanıyla yazmıyor.. Fakat, eğer icap etseydi, eserin bir tek satırını yazmak için damarlarındaki bütün kanını

  akıtabilirdi. Ve bu, pestenkerani bir lâf değildir.. Bu işi yapabilecek insanların yalnız on dokuzuncu asır

  romanlarında yaşadığını zannedenler, yirminci asrın isimsiz, büyük kavga kahramanlarını tanımıyorlar demektir.

  Benerci yazısını bileğinin kanıyla yazmıyor. Bu yazıları şehrin varoşlarından gelen meçhul adama vermiyor.

  Benerci yazılarını temiz beyaz kâatlara kurşunkalemiyle yazıyor. Ve bunları hapishane gardiyanlarının İngiliz

  dikkatlerine rağmen, dışarıdakilerin ellerine ulaştırıyor.

  NASIL?..

  Taş hücre mahpusunun, senelerdir, bu işi nasıl yaptığını anlatacak değilim. Romanda da olsa, Britanya polisine

  hizmet etmek istemem......

  V

  dışarda

  bir bayrak gibi dalgalanırken adı,

  içerde

  O

  ihtiyarladı..

  Her gün biraz daha

  camları yaşarıyor

  iri

  bağa

  gözlüklerinin.

  Her gün biraz daha

  siliniyor çizgileri

  gördüklerinin.

  Küreyvatı hamra azalıyor.

  Tasallübü şerayin.

  Tansiyon 26.

  Baş dönmesi, bunaltı.

  Sinir...

  Bir

  senedir

  yazamadı bir

  satır

  bile..

  Yine fakat

  dışarda bir bayrak gibi

  dalgalanıyor adı.

  İçerde O

  ihtiyarladı....  BU FASIL BENERCİ'NİN KENDİNİ NİÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNE DAİRDİR

  «Kalküta şehrinin ufkunda güneş

  yükseliyordu.

  Atları ışıktan, miğferleri ateş

  bir ordu

  bozgun karanlığı katmış önüne

  geliyordu.

  Güneş yükseliyordu..

  Kalküta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

  Bunu beceremedik

  romantik kaçtı pek.

  Şöyle diyelim:

  «Baygın kokulu

  koskocaman

  masmavi bir çiçek

  şeklinde sema

  düştü fecrin altın kollarına...»

  Bu da olmadı,

  olacağı yok.

  Benden evvel gelenlerin hepsi,

  almışlar birer birer,

  tuluu şemsi, gurubu şemsi

  tasvir patentasını.

  Tuluu şemsin, gurubu şemsin

  okumuşlar canına..

  Bu hususta yapılacak iş,

  söylenecek söz

  kalmamış bana.

  Buna rağmen,

  tekrar ederim ki ben:

  Kalküta'nın damları üstünde güneş

  güneş gibi

  yükseliyordu.

  Sokaktan bir sütçü beygirinin

  nal ve güğüm sesi geliyordu.

  Benerci sordu:

  - Saat kaç?

  - Altı...

  Benerci dün akşam geç vakit tahliye edildi. Hapishanenin kapısı önünde dehşetli bir kalabalık onu bekliyordu.

  􀀨ğer eski sistem bir kafam olsaydı, iddia edebilirdim ki, Benerci bu yığınlarla insanı ebediyyen peşinde

  sürükliyebilecek kadar onlara yakın, onların canında, onların kanındaydı.

  Benerci'ye arkadaşları, dış mahallelerdeki apartımanlardan birinin en üst katında bir oda tutmuşlar. Benerci

  odasına sekiz arkadaşıyla beraber girdi. Bana:

  - Sen git, biraz dolaş. Sonra gelirsin, dediler.

  Apartımanın kapısı önünden, merkez caddelere kadar, kımıldanan, bağıran bir insan denizinin ortasında, her

  adımda onun ismini işiterek, dolaştım. Kalabalık yavaş yavaş dağıldı. Geri döndüğüm zaman Benerci'yi odasında

  yalnız buldum. Pencerenin önünde duruyordu. Saat gecenin on biriydi. Benerci:

  - Otur bakalım, dedi.

  Oturdum.

  Saatler geçti, saatler geçti.. Bir kelime bile konuşmadık. Ve nihayet, lambanın sarı􀀃ışığı beyazlanmağa başladı.

  Pencereden baktım:

  Kalküta'nın damları üstünde güneş

  yükseliyordu.

  Benerci sordu:

  - Saat kaç?

  - Altı.

  - Âlâ.

  - Anlamadım.

  - Hiç. Dinle. Bu kitabın birinci kısmında, arkadaşlarım bana: «Sen bizi sattın,» dediler. Alnımda hâlâ onların

  attığı taşın izi var. Halbuki ben tertemizdim. Fakat onlar haklıydı. Kıl kaldı, kendimi öldürüyordum. Fakat bu haltı

  yemedim.

  - Öyle.

  - Bu kitabın ikinci kısmında, Somadeva'nın ciğerleri ağzından geliyordu. Öyle ağrı çekiyordu ki, kendini

  öldürmek istedi. Fakat o da bu haltı yemedi. Bir kamyonun üstünde kalı􀁅ı dinlendirmeyi daha doğru buldu, değil mi?

  - Öyle...

  - Saat kaç?

  - Altı buçuk.

  - Âlâ... Dinle. Ferdin tarihteki rolü malum. Akışın istikametini değiştiremez. Yalnız tempoyu hızlılaştırabilir,

  yavaşlatabilir. İşte o kadar. Tarihte fert denilen nesne, keyfiyetin değil, kemiyetin üstüne tesir edicidir. Bütün bunlar

  senin için, benim için, bizim için bilinen şeylerdir.

  - Doğru.

  - Öyleyse, bunu şimdi benim şahsıma tatbik edelim.

  Birdenbire durdu. Gözlüğünü çıkardı

  Mendiliyle camlarını sildi. Gözlüğünü taktı. Camların içinde büyüyen

  gözleri gözlerimdedir.

  - Devam et, Benerci, dinliyorum.

  - Hadisat öyle getirdi ki, ben hareketin muayyen bir inkişaf merhalesinde muayyen bir rol oynayan bir fert

  haline geldim.

  - Doğru.

  - Dünden itibaren katarın başında gidiyorum. Halbuki fizyolojim berbat.. Kafam elastikiyetini kaybetti.

  Dönemeçleri zamanında dönemeyeceğim. Ellerim lüzumundan fazla titriyor. Akıntıda dümen tutamayacak bir hale

  geldiler. Akışın temposunu hızlılaştırmak nerde? Onu yavaşlatmam muhtemeldir. İstemeden, irademin dışında,

  yanlış adımlar atacağım. Biliyorum, hareket belki beni altı ay sonra, bir sene sonra bir safra gibi fırlatacaktır. Fakat o

  beni fırlatıp atana kadar, ben ona fren olacağım. Halbuki ben kemiyette bile, bir sene değil, bir gün bile, irademin

  dışında, bilerekten ona ihanet edemem. Anlıyor musun? Diyeceksin ki, yanılmayan yalnız tembellerdir, budalalardır.

  İş yapan, yürüyen adam yanılır. Mesele yanlışın idrakindedir. Fakat, ya bu yanılma nesnesi katarın başındaki adam

  için bir kaide haline gelirse. Ve o adam katarın başında gidemeyeceğini bildiği halde, yerinde durmak için bir saniye

  olsun ısrar ederse. Bu bir ihanet değil midir? Ben bir saniye olsun, ihanet edemem. Bu benim uzviyetimde yok...

  Benerci yine durdu. Sonra birdenbire gülerek:

  - Hem ben bu meseleyi arkadaşlarla konuştum. Hallettik. Sana halt etmek düşer, dedi. Sen saata bak, kaç?

  - Yedi.

  - Hem, bu benim mesele nevi şahsına münhasır bir iş bile değil. Galiba LAFARG'la karısı da aynı vaziyete

  düşmüşler, aynı işi yapmışlar. Her ne hal ise şu senin tabancayı ver bakayım.

  Pantolonumun arka cebinden tabancayı çıkardım. Koskocaman bir nagant. Benerci'ye uzattım. Aldı, masanın

  üstüne koydu.

  Tekrar gözlüğünü çıkardı. Mendiliyle camlarını sildi. Gözlüğünü taktı. Camların içinde büyüyen gözleri

  gözlerimdedir.

  - Öyle pencerenin önünde birer cıgara tellendirelim, dedi.

  Cıgaraları yaktık. Topraktan fışkırır gibi bol, renkli ve ılık bir yaz sabahının ışıkları karşı pencerelerin

  camlarında, Benerci'nin gözlüklerinde pırıl pırıl yanıyordu. Damlar, evler, ağaçlar ve sokaklar yıkanmış gibi nemli

  ve tertemizdi. Konuşmuyorduk.

  Ağzımda, sonuna gelen cıgaranın acılığını duydum. Benerci ayağa kalktı. Cıgarasını masadaki tablanın içinde

  söndürdü.

  - Pencereyi kapat. Sen de haydi artık git. İstersen âdet yerini bulsun diye bir kere kucaklaşalım, dedi.

  Kucaklaştık.

  Arkama bakmadan kapıdan dışarı çıkarken:

  - Çocuklara selam söyle, dedi.

  Merdivenleri ağır ağır inmeğe başladım. Dördüncü kat. Üçüncü kat. Merdivenleri hızlı hızlı iniyorum. İkinci

  kat. Merdivenleri koşarak iniyorum.

  Tam sokağa çıktığım zaman, derinlerden, demir bir kapının hızla kapanması gibi tok bir ses geldi...

  BU KİTABIN SON SÖZÜ . . . . . . . . . . . .

  «Kavgada

  kendi kendini öldüren

  lanetli bir

  cenazedir

  benim için:

  Ölüsüne

  ellerimiz

  dokunamaz.

  Arkasından

  matem marşı

  okunamaz.»

  Sen artık

  bu kitapta:

  noktaları

  virgülleri

  satırları taşımıyorsun.

  Sen artık

  bu kitapta

  koşmuyor

  bağırmıyor

  alnını kaşımıyorsun.

  Sen artık

  bu kitapta

  yaşamıyorsun.

  Ve Benerci sen

  bu kitapta:

  kendi kendini öldürmene rağmen

  benim ellerim senin

  kanlı delik

  şakağına dokunacaktır.

  Cenazende

  dosta düşmana karşı

  matem marşı

  okunacaktır:

  MATEM MARŞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Çan

  çalmıyoruz.

  Çan

  çalmıyoruz.

  Yok

  salâ

  veren!

  Giden

  o

  biten

  bir

  şarkı değildir...

  O

  büyük

  bir

  ışık

  gibi döğüştü.

  Kasketli

  bir güneş

  halinde düştü.

  Çan

  çalmıyoruz.

  Çan

  çalmıyoruz.

  Yok

  salâ

  veren!

  Bu

  giden

  bir

  biten

  şarkı değildir ...........

  S O N  Ben İçeri Düştüğümden Beri

  Ben içeri düştüğümden beri

  güneşin etrafında on kere döndü dünya

  Ona sorarsanız: ’Lafı bile edilemez, mikroskopik bi zaman...’

  Bana sorarsanız: ‘On senesi ömrümün...’

  Bir kurşun kallemim vardı, ben içeri düştüğüm sene

  Bir haftada yaza yaza tükeniverdi

  Ona sorarsanız: ’Bütün bir hayat...’

  Bana sorarsanız: ‘Adam sende bir hafta...’

  Katillikten yatan Osman; ben içeri düştüğümden beri

  Yedibuçuğu doldurup çıktı.

  Dolaştı dışarda bi vakit,

  Sonra kaçakçılıktan tekrar düştü içeri, altı ayı doldurup çıktı tekrar.

  Dün mektubu geldi; evlenmiş, bi çocuğu olacakmış baharda...

  Şimdi on yaşına bastı, ben içeri düştüğüm sene ana rahmine düşen çocuklar.

  Ve o yılın titrek, uzun bacaklı tayları,

  Rahat, geniş sağrılı birer kısrak oldu çoktan.

  Fakat zeytin fidanları hala fidan, hala çocuktur.

  Yeni meydanlar açılmış uzaktaki şehrimde, ben içeri düştüğümden beri...

  Ve bizim hane halkı, bilmediğim bir sokakta, görmediğim bi evde oturuyor

  Pamuk gibiydi bembeyazdı ekmek, ben içeri düştüğüm sene

  Sonra vesikaya bindi

  Bizim burda, içerde

  Birbirini vurdu millet, yumruk kadar simsiyah bi tayin için

  Şimdi serbestledi yine, fakat esmer ve tatsız

  Ben içeri düştüğüm sene, ikincisi başlamamıştı henüz

  Daşov kampında fırınlar yakılmamış, atom bombası atılmamıştı Hiroşimaya

  Boğazlanan bir çocuğun kanı gibi aktı zaman

  Sonra kapandı resmen o fasıl, şimdi üçünden bahsediyor amerikan doları

  Fakat gün ışığı her şeye rağmen, ben içeri düştüğümden beri

  Ve karanlığın kenarından, onlar ağır ellerini kaldırımlara basıp doğruldular yarı yarıya

  Ben içeri düştüğümden beri güneşin etrafında on kere döndü dünya

  Ve aynı ihtirasla tekrar ediyorum yine

  ‘Onlar ki; toprakta karınca, su da balık, havada kuş kadar çokturlar.

  Korkak, cesur, cahil ve çocukturlar,

  Ve kahreden yaratan ki onlardır,

  şarkılarda yalnız onların maceraları vardır’

  Ve gayrısı

  Mesela, benim on sene yatmam

  Laf’ı güzaf...

  Benim Oğlan Fotoğraflarda Büyüyor

  İçimde acısı var yemişi koparılmış bir dalın,

  gitmez gözümden hayali Haliçe inen yolun,

  iki gözlü bir bıçaktır yüreğime saplanmış

  evlât hasretiyle hasreti İstanbulun.

  Ayrılık dayanılır gibi değil mi?

  Bize pek mi müthiş geliyor kendi kaderimiz?

  Elâleme haset mi ediyoruz?

  Elâlemin babası İstanbulda hapiste,

  elâlemin oğlunu asmak istiyorlar

  yol ortasında

  güpegündüz.

  Bense burda rüzgâr gibi

  bir halk türküsü gibi hürüm,

  sen ordasın yavrum,

  ama asılamayacak kadar küçüksün henüz.

  Elâlemin oğlu katil olmasın,

  elâlemin babası ölmesin,

  eve ekmekle uçurtma getirsin diye,

  orda onlar aldı göze ipi.

  İnsanlar,

  iyi insanlar,

  seslenin dünyanın dört köşesinden

  dur deyin,

  cellât geçirmesin ipi.

  Ben Sen O

  O, yalnız ağaran tan yerini görüyor

  ben, geceyi de

  Sen, yalnız geceyi görüyorsun,

  ben ağaran tan yerini de.

  Ben Senden Önce Ölmek İsterim...

  Ben

  senden önce ölmek isterim.

  Gidenin arkasından gelen

  gideni bulacak mi zannediyorsun?

  Ben zannetmiyorum bunu.

  İyisi mi,

  beni yaktırırsın,

  odanda ocağın

  üstüne korsun

  içinde bir kavanozun.

  Kavanoz camdan olsun,

  şeffaf,

  beyaz camdan olsun

  ki içinde beni görebilesin

  Fedakârlığımı anlıyorsun :

  vazgeçtim toprak olmaktan,

  vazgeçtim çiçek olmaktan

  senin yanında kalabilmek için.

  Ve toz oluyorum

  yaşıyorum yanında senin.

  Sonra, sen de ölünce

  kavanozuma gelirsin.

  Ve orada beraber yaşarız

  külümün içinde külün

  ta ki bir savruk gelin

  yahut vefasız bir torun

  bizi oradan atana kadar...

  Ama

  biz

  o zamana kadar

  o kadar karışacağız ki birbirimize,

  atıldığımız çöplükte bile

  zerrelerimiz

  yan yana düşecek.

  Toprağa beraber dalacağız.

  Ve bir gün yabani bir çiçek

  bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse

  sapında muhakkak iki çiçek açacak :

  biri

  sen

  biri de

  ben.

  Ben

  daha olumlu düşünüyorum

  Ben daha bir çocuk doğuracağım

  Hayat taşıyor içimden.

  Kaynıyor kanım.

  Yaşayacağım, ama çok, pek çok,

  ama sen de beraber.

  Ama ölüm de korkutmuyor beni.

  Yalnız pek sevimsiz buluyorum

  bizim cenaze şeklini.

  Ben ölünceye kadar da

  Bu düzelir herhalde.

  Hapisten çıkmak ihtimalin var mı bugünlerde?

  İçimden bir şey :

  belki diyor.

  Berkley...

  Behey

  Berkley!

  Behey on sekizinci asrın filozof peskoposu.

  Felsefenden tüten günlük kokusu

  başımızı döndürmek içindir.

  Hayat kavgasında bizi

  dizüstü süründürmek içindir.

  Behey

  Berkley,

  Behey Allahın

  Cebrail şeklindeki Ezraili,

  Behey on sekizinci asrın en filozof katili!

  Hâlâ geziyor İskoçya köylerinde

  adımlarının sesi.

  Hâlâ uluyor adımlarının sesine

  tüyleri kanlı bir köpek.

  Hâlâ

  her gece titreyerek

  görüyor gölgeni İskoçya köylüleri

  evlerinin

  camlarında!

  Hâlâ

  kanlı beş parmağının izi var

  o beyaz buzlu camlar gibi şimal akşamlarında!

  Behey

  Berkley!

  Behey meyhane kızlarının kara cübbeli kavalyesi,

  Kıralın şövalyesi,

  sermayenin altın sesi,

  ve Allahın peskoposu!

  Felsefenden tüten günlük kokusu

  başımızı döndürmek içindir.

  Hayat kavgasında bizi

  dizüstü süründürmek içindir!

  Her kelimen

  kelepçelerken

  bileklerimizi,

  kıvrılan

  bir yılan

  gibi satırların

  sokmak istiyor yüreklerimizi.

  Beli hançerli bir İsaya benziyor resmin.

  Sivriliyor kitaplarından ismin

  sivri yosunlu ucundan

  kızıl kan

  damlayan

  yeşil bir diş gibi.

  Her kitabın

  diz çökmüş önünde Rabbın

  kara kuşaklı bir keşiş gibi..

  Sen bu kıyafetle mi bizi kandıracaktın,

  inandıracaktın?

  Biz İsanın vuslatını bekleyen

  bir rahibe değiliz ki!

  Behey

  Berkley!

  Behey tilkilerin şahı tilki!

  Çalarken satırların zafer düdüğü,

  küçük bir taş parçasının en küçüğü

  imparatorların imparatoru gibi çıkınca karşısına,

  hemen anlaşmak için

  bir kapı açıyorsun,

  binip Allahının sırtına

  soldan geri kaçıyorsun!

  Kaçma dur!

  Her yol Romaya gider,

  - bu belki doğrudur -

  fakat

  fikri evvel gören her felsefenin

  safsata iklimidir yelken açtığı yer!

  Bu bir hakikat

  - hem de mutlak cinsinden - !

  İşte sen

  işte senin felsefen:

  Sen o sarı kırmızı rengini gördüğün

  cilâlı derisine parmaklarını sürdüğün

  parlak

  yuvarlak

  elmaya:

  «Fikirlerin bir

  terkibidir,»

  diyorsun!

  dışımızda bize bağlanmadan

  var olan

  varlığı

  inkâr ediyorsun!

  şu mavi deniz

  şu mavi denizde yüzen beyaz yelkenli gemi,

  kendi kendinden aldığın fikirlerdir, öyle mi?

  Mademki kendi fikrindir yüzen gemi,

  mademki kendi fikrindir umman,

  ne zaman var,

  ne mekân!

  Ne senin haricinde bir vücut

  ne senden evvel kimse mevcut,

  ne senden sonra kâinat baki

  bir sen

  bir de Allah hakikî.

  Lâkin ey kara meyhanelerin sarhoş papazı!

  Senin dışında değil miydi

  kıllı kollarında kıvranan meyhanecinin kızı?

  Yoksa kendi altında sen

  kendinle mi yattın?

  Diyelim ki senden evvel baban yok

  İsa gibi.

  Yine fakat bacakları arasından çıktığın

  Meryem gibi bir anan da mı yok!

  Diyelim ki yapayalnızsın

  Turu Sinada Musa gibi,

  ne yazık! Tevratını okuyan da mı yok!

  Çok yalan söylemişsin çok.

  Sen emin ol ki Berkley

  - olmasan da zarar yok -

  bu şi're benzer yazıda hissene düşen şey:

  biraz alay

  biraz şaka

  ve birkaç tokat

  - eldivensiz cinsinden -

  Neyleyim?

  Neş'e kavganın musikisidir.

  Kavgada kuvvetini kaybetmiş gibidir biraz

  neşe

  enin çelik ahengini duymayan adam;

  neş'e ... iyi şeydir vesselam,

  - baş döndürmezse eğer -

  ve işte bizimkiler

  güldüler mi,

  ağız dolusu gülüyorlar.

  Kabahat onların kuvvetinde:

  yoksa ne sende

  ne de bende!

  Dinle Berkley!

  - dinlemesen de olur -

  Biz dinleyelim:

  Beynimiz bal yoğuran

  bir kovan.

  Ona balı dolduran

  arıdır hayat.

  Aldığımız hislerin

  sonsuz derin

  pınarıdır kâinat!

  Kâinat geniş

  kâinat derin

  kâinat uçsuz bucaksız!

  Biz onun parçaları,

  biz ondan doğan bir sürü bacaksız!

  Biz o bacaksızların

  - anasını inkâr etmeyen cinsi -

  Çünkü biz

  emredenlere emir verenlerden değiliz!

  Bağlıyız toprağa

  kalın halatlar gibi kollarımızla!

  Çelik dişleri şimşekli çarklılar

  koparırken kara toprağın esrarını,

  biz

  seyretmedeyiz

  cihan içinden cihanların

  doğuşunu;

  kehkeşanların

  gümüş aydınlığında!

  Görmüşüz,

  görmedeyiz

  yılların yollarında toprak oluşunu

  kızıl kadife dudaklı kızların!

  Çiziyor hareketi gözlerimize

  sonsuz maviliklerde

  kuyrukluyıldızların

  sırma saçlarından kalan izler.

  Her habbe koynunda bir kubbeyi gizler!..

  şu denizler,

  şu denizlerin üstünde denizler gibi esen,

  rüzgârların uğultusu.

  şu ipi kopmuş

  inci bir gerdanlık gibi damlayan su,

  şu bir damla su,

  uzaklaştıkça, yaklaşılan

  hakikati gizler..

  Her yeni ummanla beraber

  bir yeni imkân!

  Kâinat geniş

  kâinat derin

  kâinat uçsuz bucaksız!

  Behey!

  Berkley!

  Behey bir karış boyuna bakmadan

  Karpatları inkâr eden cüce!

  Ahrete gittiysen eğer

  oradan bir taç gönder,

  süslemek için Allahının kafasını!

  Fakat buradan

  topla hemen tarağını tasını,

  Haraç mezat!

  Haraç mezat!

  götür pazara bir pula sat:

  Topraktaki saltanatın

  göğe çıkan tahtını!

  Yok üstünde tabiatın

  tabiattan gayri kuvvet!..

  Tabiat geniş

  tabiat derin

  tabiat uçsuz bucaksız!..

  Beş Satırla...

  Annelerin ninnilerinden

  spikerin okuduğu habere kadar,

  yürekte, kitapta ve sokakta yenebilmek yalanı,

  anlamak, sevgilim, o, bir müthiş bahtiyarlık,

  anlamak gideni ve gelmekte olanı.  Beyazıt Meydanındaki Ölü...

  Bir ölü yatıyor

  on dokuz yaşında bir delikanlı

  gündüzleri güneşte

  geceleri yıldızların altında

  İstanbul'da,

  Beyazıt Meydanı'nda.

  Bir ölü yatıyor

  ders kitabı bir elinde

  bir elinde başlamadan biten rüyası

  bin dokuz yüz altmış yılı Nisanında

  İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda.

  Bir ölü yatıyor

  vurdular

  kurşun yarası

  kızıl karanfil gibi açmış alnında

  İstanbul'da, Beyazıt Meydanı'nda.

  Bir ölü yatacak

  toprağa şıp şıp damlayacak kanı

  silâhlı milletimin hürriyet türküleriyle gelip

  zapt edene kadar

  büyük meydanı.  Bir şehir

  Bir kaç yokuş tırmandım

  bir iki dönemeç döndüm ve yürüdüm

  burnumun doğrusuna yürüdüm yürüdüm

  bir kapı açıldı girdim

  yitirdim kendimi kendi içimde

  bilmediğim bir şehir

  görmediğim biçimde evleri

  kimi karınca yuvası kimi bomboş

  kimi baştan aşağı pencere kimi kör duvar

  bir sokağa saptım çamurlu dar eğri büğrü

  dönüp dolaştırdı getirdi beni eski yere

  asfalt bir caddeyi çıktım bulvar ortası

  uzayıp gidiyor tan yerine kadar dosdoğru geniş

  bir mahallede yağmur yağıyor

  bitişinde güneş

  üçüncüsünde ayışığı

  bir köprü geçtim

  yarısında fenerler pırıl pırıl

  yarısı kapkaranlıktı

  yan yana iki ağaç gördüm

  yaprak kımıldamıyor birinde

  öbürü kıvrana kıvrana inleyip haykırıyor

  bir şehirde bir birine benzemiyor hiçbir şey

  insanları bir yana

  onların hepsi ikizdi üçüzdü beşizdi onuzdu milyonuzdu

  hepsi korkak

  hepsi yiğit

  hepsi aptal

  hepsi akıllıydı

  hepsi domuzdu

  hepsi melekti.  Bir Acayip Duygu...

  «Mürdüm eriği

  çiçek açmıştır.

  - ilk önce zerdali çiçek açar

  mürdüm en sonra -

  Sevgilim,

  çimenin üzerine

  diz üstü oturalım

  karşı-be-karşı.

  Hava lezzetli ve aydınlık

  - fakat iyice ısınmadı daha -

  çağlanın kabuğu

  yemyeşil tüylüdür

  henüz yumuşacık...

  Bahtiyarız

  yaşayabildiğimiz için.

  Herhalde çoktan öldürülmüştük

  sen Londra'da olsaydın

  ben Tobruk'ta olsaydım, bir İngiliz şilebinde yahut...

  Sevgilim,

  ellerini koy dizlerine

  - bileklerin kalın ve beyaz -

  sol avucunu çevir :

  gün ışığı avucunun içindedir

  kayısı gibi...

  Dünkü hava akınında ölenlerin

  yüz kadarı beş yaşından aşağı,

  yirmi dördü emzikte...

  Sevgilim,

  nar tanesinin rengine bayılırım

  - nar tanesi, nur tanesi -

  kavunda ıtrı severim

  mayhoşluğu erikte ..........»

  .......... yağmurlu bir gün

  yemişlerden ve senden uzak

  - daha bir tek ağaç bahar açmadı

  kar yağması ihtimali bile var -

  Bursa cezaevinde

  acayip bir duyguya kapılarak

  ve kahredici bir öfke içinde

  inadıma yazıyorum bunları,

  kendime ve sevgili insanlarıma inat.  Bir Ayrılış Hikayesi...

  Erkek kadına dedi ki:

  -Seni seviyorum,

  ama nasıl,

  avuçlarımda camdan bir şey gibi kalbimi sıkıp

  parmaklarımı kanatarak

  kırasıya

  çıldırasıya...

  Erkek kadına dedi ki:

  -Seni seviyorum,

  ama nasıl,

  kilometrelerle derin,

  kilometrelerle dümdüz,

  yüzde yüz, yüzde bin beş yüz,

  yüzde hudutsuz kere yüz...

  Kadın erkeğe dedi ki:

  -Baktım

  dudağımla, yüreğimle, kafamla;

  severek, korkarak, eğilerek,

  dudağına, yüreğine, kafana.

  şimdi ne söylüyorsam

  karanlıkta bir fısıltı gibi sen öğrettin bana..

  Ve ben artık

  biliyorum:

  Toprağın -

  yüzü güneşli bir ana gibi -

  en son en güzel çocuğunu emzirdiğini..

  Fakat neyleyim

  saçlarım dolanmış

  ölmekte olan parmaklarına

  başımı kurtarmam kabil

  değil!

  Sen

  yürümelisin,

  yeni doğan çocuğun

  gözlerine bakarak..

  Sen

  yürümelisin,

  beni bırakarak...

  Kadın sustu.

  SARILDILAR

  Bir kitap düştü yere...

  Kapandı bir pencere...

  AYRILDILAR...  Bir Cezaevinde, Tecritteki Adamın Mektupları...

  1

  Senin adını

  kol saatımın kayışına tırnağımla kazıdım.

  Malum ya, bulunduğum yerde

  ne sapı sedefli bir çakı var,

  (bizlere âlâtı-katıa verilmez),

  ne de başı bulutlarda bir çınar.

  Belki avluda bir ağaç bulunur ama

  gökyüzünü başımın üstünde görmek

  bana yasak...

  Burası benden başka kaç insanın evidir?

  Bilmiyorum.

  Ben bir başıma onlardan uzağım,

  hep birlikte onlar benden uzak.

  Bana kendimden başkasıyla konuşmak

  yasak.

  Ben de kendi kendimle konuşuyorum.

  Fakat çok can sıkıcı bulduğumdan sohbetimi

  şarkı söylüyorum karıcığım.

  Hem, ne dersin,

  o berbat, ayarsız sesim

  öyle bir dokunuyor ki içime

  yüreğim parçalanıyor.

  Ve tıpkı o eski

  acıklı hikâyelerdeki

  yalın ayak, karlı yollara düşmüş, yetim bir çocuk gibi bu yürek,

  mavi gözleri ıslak

  kırmızı, küçücük burnunu çekerek

  senin bağrına sokulmak istiyor.

  Yüzümü kızartmıyor benim

  onun bu an

  böyle zayıf

  böyle hodbin

  böyle sadece insan

  oluşu.

  Belki bu hâlin

  fizyolojik, psikolojik filân izahı vardır.

  Belki de sebep buna

  bana aylardır

  kendi sesimden başka insan sesi duyurmayan

  bu demirli pencere

  bu toprak testi

  bu dört duvardır...

  Saat beş, karıcığım.

  dışarda susuzluğu

  acayip fısıltısı

  toprak damı

  ve sonsuzluğun ortasında kımıldanmadan duran

  bir sakat ve sıska atıyla,

  yani, kederden çıldırtmak için içerdeki adamı

  dışarda bütün ustalığı, bütün takım taklavatıyla

  ağaçsız boşluğa kıpkızıl inmekte bir bozkır akşamı.

  Bugün de apansız gece olacaktır.

  Bir ışık dolaşacak yanında sakat, sıska atın.

  Ve şimdi karşımda haşin bir erkek ölüsü gibi yatan

  bu ümitsiz tabiatın

  ağaçsız boşluğuna bir anda yıldızlar dolacaktır.

  Yine o malum sonuna erdik demektir işin,

  yani bugün de mükellef bir daüssıla için

  yine her şey yerli yerinde işte, her şey tamam.

  Ben,

  ben içerdeki adam

  yine mutad hünerimi göstereceğim

  ve çocukluk günlerimin ince sazıyla

  suzinâk makamından bir şarkı ağzıyla

  yine billâhi kahredecek dil-i nâşâdımı

  seni böyle uzak,

  seni dumanlı, eğri bir aynadan seyreder gibi

  kafamın içinde duymak...

  2

  dışarda bahar geldi karıcığım, bahar.

  dışarda, bozkırın üstünde birdenbire

  taze toprak kokusu, kuş sesleri ve saire...

  dışarda bahar geldi karıcığım, bahar,

  dışarda bozkırın üstünde pırıltılar...

  Ve içerde artık böcekleriyle canlanan kerevet,

  suyu donmayan testi

  ve sabahları çimentonun üstünde güneş...

  Güneş,

  artık o her gün öğle vaktine kadar,

  bana yakın, benden uzak,

  sönerek, ışıldayarak

  yürür...

  Ve gün ikindiye döner, gölgeler düşer duvarlara,

  başlar tutuşmaya demirli pencerenin camı :

  dışarda akşam olur,

  bulutsuz bir bahar akşamı...

  İşte içerde baharın en kötü saatı budur asıl.

  Velhasıl

  o pul pul ışıltılı derisi, ateşten gözleriyle

  bilhassa baharda ram eder kendine içerdeki adamı

  hürriyet denen ifrit...

  Bu bittecrübe sabit, karıcığım,

  bittecrübe sabit...  3

  Bugün pazar.

  Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar.

  Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak

  bu kadar mavi

  bu kadar geniş olduğuna şaşarak

  kımıldanmadan durdum.

  Sonra saygıyla toprağa oturdum,

  dayadım sırtımı duvara.

  Bu anda ne düşmek dalgalara,

  bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım.

  Toprak, güneş ve ben...

  Bahtiyarım...  Bir Dakika

  Deniz durgun göl gibi, gitgide genişliyor

  Sular kayalıklarda nurdan izler işliyor,

  Engine sarkan gökler baştan başa yıldızlı..

  Şimdi göğsümde kalbim çarpıyor hızlı hızlı.

  Göklerden bir yıldızın gölgesi düşmüş suya

  Dalmış suyun koynunda bir gecelik uykuya

  Bazen uzunlaşıyor, bazan da kıvranıyor

  Durgun suyun altında bir mum gibi yanıyor

  Yakın olayım diye bu gökten gelen ize

  Öyle eğilmişim ki kayalardan denize

  Alnımdan düşen saçlar yorulmuş suya değdi

  Baktım geniş ufuklar başımın üstündeydi

  Bilemem nasıl oldu geldi ki öyle bir an

  Yenilmez bir haz duyup denize atılmaktan

  Kurtulmak ne kolaymış faniliğimden dedim

  Doğruldum atılırken bir dakika titredim

  Bir dakika sonsuzluk doldu taştı gönlümden

  Bir dakika bir ömrü kurtarmıştı ölümden.  Bir Fotoğrafa

  Karşımdasın işte...

  Bana bakmasan da oradasın, görüyorum seni.

  Ah benim sevdasında bencil, yüreğinde sağlam sevdiğim.

  Kalbime gömdüm sözlerimi, ceset torbası oldu yüreğim.

  Tıkandığım o an,

  Elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte,

  Aklımdan o kadar çok sey geçti ki takip edemedim.

  Ellerim boşlukta, ben darda kaldım.

  Ellerim buz gibi, ben harda kaldım.

  Bir senfoni vardı kulağımda çalınan,

  bitti artık hepsi...

  Köşeme çekildim, hani hep kaldığım köşeme.

  Bakış açım belli oldu yine.

  Geride kalan, ardından bakar gidenlerin.

  Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim.

  Dağlara çarptım her esiş__________imde.

  Yollara küfrettim her gidişinde.

  Demiştim sana hatırlarsan:

  “Önemli olan ‘zamana bırakmak’ değil,

  ‘zamanla bırakmamak’tır..”

  şimdi bana, geçen o zamanın

  Unutulmaz sancısı kalır

  Gittiğim eğer bensem, söyle bana kimden gittim?

  Sende yoktum zaten ben, ben yine bende bittim...  Bir Gemici Türküsü...

  Rüzgâr,

  yıldızlar

  ve su.

  Bir Afrika rüyasının uykusu

  düşmüş dalgalara.

  Işıltılı, kara

  bir yelken gibi ince

  direğinde geminin.

  Geçmekteyiz içinden

  bir sayısız

  bir uçsuz bucaksız yıldızlar âleminin.

  yıldızlar

  rüzgâr

  ve su.

  Başüstünde bir gemici korosu

  su gibi, rüzgâr gibi, yıldızlar gibi bir türkü söylüyor,

  yıldızlar gibi

  rüzgâr gibi

  su gibi bir türkü.

  Bu türkü diyor ki, «Korkumuz yok!

  İnmedi bir gün bile gözlerimize

  bir kış akşamı gibi karanlığı korkunun.»

  Bu türkü

  diyor ki,

  «Bir gülüşün ateşiyle yakmasını biliriz

  ölümün önünde sigaramızı.»

  Bu türkü

  diyor ki,

  «Çizmişiz rotamızı

  dostların alkışlarıyla değil

  gıcırtısıyla düşmanın

  dişlerinin.»

  Bu türkü diyor ki, «Dövüşmek..»

  Bu türkü diyor ki, «Işıklı büyük

  ışıklı geniş ve sınırsız bir limana

  dümen suyumuzda sürüklemek denizi..»

  Bu türkü diyor ki, «Yıldızlar

  rüzgâr

  ve su...»

  Başüstünde bir gemici korosu

  bir türkü söylüyor;

  yıldızlar gibi


  rüzgâr gibi,

  su gibi bir türkü..

  Bir Hazin Hürriyet...

  Satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu,

  bir lokma bile tatmadan yoğurursun

  bütün nimetlerin hamurunu.

  Büyük hürriyetinle çalışırsın el kapısında,

  ananı ağlatanı Karun etmek hürriyetiyle,

  hürsün!

  Sen doğar doğmaz dikilirler tepene,

  işler ömrün boyunca durup dinlenmeden yalan

  değirmenleri,

  büyük hürriyetinle parmağın şakağında düşünürsün

  vicdan hürriyetiyle,

  hürsün!

  Başın ensenden kesik gibi düşük,

  kolların iki yanında upuzun,

  büyük hürriyetinle dolaşıp durursun,

  işsiz kalmak hürriyetiyle,

  hürsün!

  En yakın insanınmış gibi seversin memleketini,

  günün birinde, meselâ, Amerika'ya ciro ederler onu

  seni de büyük hürriyetinle beraber,

  hava üssü olmak hürriyetiyle,

  hürsün!

  Yapışır yakana kopası elleri Valstrit'in,

  günün birinde, diyelim ki, Kore'ye gönderilebilirsin,

  büyük hürriyetinle bir çukuru doldurabilirsin,

  meçhul asker olmak hürriyetiyle,

  hürsün!

  Bir alet, bir sayı, bir vesile gibi değil

  insan gibi yaşamalıyız dersin,

  büyük hürriyetinle basarlar kelepçeyi,

  yakalanmak, hapse girmek, hattâ asılmak hürriyetiyle,

  hürsün!

  Ne demir, ne tahta, ne tül perde var hayatında,

  hürriyeti seçmene lüzum yok

  hürsün.

  Bu hürriyet hazin şey yıldızların altında.

  Bir Kız Vardı Japonya'da

  Bir kız vardı Japonyada

  ufacık, tefecik bir kız,

  Bir bulut vardı dünyada

  işi: öldürmekti yalnız.

  Bu bulut bu kızcağızın

  öldürdü nineciğini,

  külünü göğe savurdu,

  sonra, yine apansızın

  gelip babasını vurdu,

  sonra da kızın kendisini.

  Ve doymadı ve doymadı

  yeni kurbanlar arıyor.

  Atom ölümüdür adı,

  karanlıkta bağırıyor.

  Büyük bir birlik kuralım,

  canavarı susturalım.

  Savaş cengine gidelim,

  canavarı yok edelim.  Bir Komik Adem

  Gözleri, kulakları, elleri, ayaklarıyla,

  han hamam, apartıman ve konaklarıyla,

  çatal, bıçak, tabak ve bardaklarıyla,

  16 sayfaları, baskı makinaları-tanklarıyla,

  yamak ve yardaklarıyla

  hücuma kalktılar! ..

  hele içlerinde öyle bir tanesi var,

  öyle bir tanesi var ki:

  İnsanın yüzüne öyle bakar,

  Öyle melûl bakar ki:

  toka edersin eline papelini.

  Ve sıkar sıkmaz onun belini

  sivri dilli, zilli bir bebek gibi çırpar elini..

  O komik bir âdemdir.

  Portakal oğlu zâdemdir.

  *

  Han, hamam, apartıman ve konaklarınızla,

  çatal, bıçak, tabak ve bardaklarınızla,

  yamak ve yardaklarınızla

  hücuma kalktınız!

  Hak varsa eğer,

  hücuma kalkmak hakkınız..

  Efendiler,

  ikinizle teker teker

  paylaştık kozumuzu!

  şimdi sıra onun,

  gelsin o! !

  Gel.

  Sen:

  İtlerini öne itip

  karanlıkta yol kesen

  hatip! ! !

  Sen:

  Beşinci Mehmedin saltanatını,

  Halifenin altın nallı kır atını,

  papellerin kat katını

  ve teneke suratını,

  doldurup torbana

  sıska sırtında taşıyorsun..

  Torbanı doldurmak için yaşıyorsun.

  Bana gelince

  ben:

  geniş omuzlarımda dimdik bir kelle taşıyorum.

  Ve yaşıyorum:

  kellemin

  içindeki

  için..

  Farkındayım niçin:

  kan

  fışkırıyor

  bana bakan

  'ateş feşan? ! '

  gözlerinden...

  Ve niçin:

  cümleler ezberlemişsin

  Fehim Paşanın sözlerinden...

  Fehim Paşanın hayrülhalefi,

  bize sökmez afi..

  çıkmak istediğim yaldızlı merdiven yok.

  Kalbimin elinde ipekli eldiven yok..

  çıplak bir yumruk gibi kalbimi soymuşum.

  Kellemin

  içindeki

  için,

  kellemi koymuşum..

  Sen...

  Hayır...

  Seninle böyle konuşmak istemem..

  Hem,

  ben ki yegâne asaleti

  dişli düşmanla boğuşmakta bulanım,

  seninle boğuşmak istemem..

  Sen bir komik âdemsin.

  Portakal Oğlu zâdemsin.

  toka ederler papelini,

  sıkarlar senin belini,

  sivri dilli, zilli bir bebek gibi çırparsın elini.

  Sen bir komik âdemsin! ..

  Sen...

  Fehim Paşanın hayrülhalefi.........................

  Bu kadarı kafi.......