Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

"Küçüklerimize acımayan, büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir."
İbn-i Hâcer el-Askalanî
Sayfa 78 - I. cilt, İz Yay. 2018, 3. baskı ("Azbat b. Cinni" maddesi)"