Gelişmiş toplumların, cinsellik konusundaki rahatlığı sebebiyle lügatlerinde “beraber yaşamak” diye bir kavram vardır...