İnsan, dünyada ne için bulunduğunun, neler yapması gerektiğinin idraki içinde olursa, bütün bakışı ve yorumu değişecektir.