Veciz ifadeler çiçeklere benzer. Çünkü güzel sözler, kokladıkça rahiyalar saçan, hissiyatları latifleştiren çiçekler gibidir.