Tarih, yenenlerin hikayesidir. Tarih metinlerinde, yenilenlere yenenler kadar yer bulunmaz.
Yenilenler, yenenlerin tarihiyle yetinmek zorundadırlar.