Hz. Ömer (a) şöyle konuştu:
"Sakın sizi, kişinin orucu ve namazı aldatmasın. Ancak konuştuğu zaman doğru sözlü olup olmadığına dikkat edin. Bir şey kendisine emanet edildiği zaman, emanete riayet edip etmediğine dikkat edin. Zengin olduğu zaman Allah'tan korkup korkmadığına bakın."
İbn-i Hâcer el-Askalanî
Sayfa 155 - I. cilt, İz Yay. 2018, 3. baskı ("Üseyfi el-Cüheni" maddesi)"