Hicri 7. asırda Mısır’da asıl ismi “Sultan Baybars “ olan padişah döneminde şöyle bir düşünce gelişti . Bu kadar çok çeşitli fıkhi ekollerin ve çok sayıda müçtehidin varlığı halkın şaşkınlığa be seçim yapmakta zorlanmasına neden olmaktadır . Öyle ise taklid meselesi dört büyük alimle sınırlanmalıdır . Hükümet yetkilileri oturup şu kararı aldılar : bundan böyle Şafii , Hanefi , Maliki ve Hanbel’inin dışındaki alimlerin taklidi yasaktır .Böylece içtihat kapısı Ehli Sünnet müslümanları arasında kapanmış oldu.
Murtaza Mutahhari
Sayfa 60 - Fecr Yayınevi