Giriş Yap
Okumakla, yaşamın her türden olgusuna ilişkin deneyimlerimiz, kavrayışımızla duyarlığımız kendimizi sürekli aşarcasına büyür, yenilenir, incelir. Okuma bilincimizdeki soyut çıkarımlar aracılığıyla kendi yaşamımızda karşılaşmadığımız deneyimlerle de tanıştırır bizi. Bireylerin konuşmaları, davranışları daha duyarlı bir düzey kazanabilir.