"tam bir insan değildi. küçücük bir insancıktı, doğal gelişmemişti; bir şişenin içinde bir şey, bir laboratuvarda canlı saklanan bir organdı. önceleri onu ilkel bir yaban sandım, oysa kesinlikle çağdaş ve günceldi, ancak bu korkunç çağın yetiştirebileceği türden bir şeydi. tam bir insanmış gibi görünmek isteyen, küçük bir insan parçacığı."