1000Kitap Logosu
352 syf.
·
15 günde
·
Puan vermedi
1- Kim o sonsuz rahmet sahibinin zikri olan vahye sırtını dönerse, biz onun başına şeytan türünden bir benliği musallat ederiz de, artık onun ayrılmaz bir parçası olur(43-46) 2- Sahabe'den hiç kimseye, Kur'an'dan 10 ayet ezberleyince, onların manalarını iyice anlamadan ve anladıklarını hayatına uygulamadan diğerlerine geçmemiştir. 3- hz. Ebubekir kur' an ı cem etmeden vefat etmiştir.. Hz ömer de aynı şekilde kur'an ı cem etmeden vefat etmiştir. 4-sahabeden Enes b. Malik in ağzından şöyle bir nakilde bulunur: "Birisi bakara ve ali imran surelerini okur hale geldiği zaman, bizim gözümüze son derece büyük görünürdü." 5- zaten tüm namazlar bir namazı kılmak için kılınır. Aslında bu tekrarlar, bir arayış değil midir? Daha iyi namazı daha iyi orucu, Daha iyi sadakayı daha iyi ameli daha yüksek Bilgiyi, daha ulvi hikmeti, daha değerli serveti, daha saf ibadeti, daha olgun şahsiyeti, daha keskin basireti arayış..... 6- cihad : elinden gelen gayreti ortaya koymayı ifade eder. Cihat bazen Savaşı içeren biçimde kullanılsa da Esasen insan çabasının her türünü kapsayan bir anlam yapısına sahiptir. 7- öyle ya Müslümanım demek dünyanın en büyük iddiasında bulunmaktır. onun içindir ki " Ben müslümanım" diyen kişiye tek soru sorulmalıdır: Ciddi misin? Çünkü iddia çok ciddidir ve ciddiyet iddianın isbatını gerektirir. 8 - kulları kendisine kul edenler genelde daha başka kullara kul olmaktan kurtulamazlar. Kimisi daha beter olur, eşyaya kul olur. bir Allah'a kulluk etmez gider, kendi icat ettiği bin sahte Tanrıya kulluk eder. Kendi elleriyle değerini beş paralık eder. 9 - vahiy insanın kullanma kılavuzudur bu kılavuzda insanın meziyetleri ve reziletleri, artıları ve eksileri güçlü yanları ve zayıf yanları erdemleri ve zarfları yazılı. 10 - insanın kullanma kılavuzunu insan yazsaydı ne olurdu? Ne olacak, başta Allah'ın kullarını kendisine kul köle ederdi kendisini ve iş ortaklarını üste, kılavuzunu yazdıklarını Alta yerleştirirdi. orada kulluk kölelik düzeni işlerdi. 11- Müslümanın itirazı "Sen oradan in Ben bineyim" itirazı değildir, "yediğin yeter biraz da biz yiyelim" itirazı da değildir. veya "Kula kul olduğumuz yeter Biraz da başkaları bize kul olsun" da değildir Ya nedir?? Kimseyi omuzunda taşımam ve kimsenin omuzuna basarak yükselmem itirazıdır. 12- Güce tapma Ey kavmim, korkuya kul olma! zalimini öz ellerinle besleyip, Zillet halkasını boynuna takma! sana fiyat biçenlerin avuçlarına kaç para kıstırdığına aldanma ey kavmim, Sana değer verenlerin yüreğine sığın!... 13- Her namaz bir namaz için kılınır. Her namaz, Miraç olan O namaza ermek için kılınır. 14- " Neden başkasını değil de beni seçtin Rabb'im! "sorusuna cevap veriyordu şu ayetle :" Çünkü sen muhteşem bir ahlaka sahipsin!" 15- Bak yavrum diyeceğiz" sana her yandan bilgi akıyor " bu mesajları Eğer virüs taramasından geçirmeden alırsan manen çökersin. ilahi inşa eseri olan muhteşem altyapın harap olur. Bu yüzden mutlaka sana öğretilenleri taramadan geçirmelisin." 16- insan yaptığını üçşey için yapar(( 1- haz 2- yarar 3-Hayr)) Sevinç haz ve Neşe insana dışarıdan gelir, mutluluk ve huzur ise içeriden. Onun içindir ki, bir çok hazda hayır yoktur. Hatta bazı hazlar şerdir. ama her hayırda mutluluk vardır. zaten hayır olduğunu bilmek insanı mutlu etmeye yeter. Hayır ise Allah'tandır. Allah'tan bağımsız bir hayır tasavvur edilemez. Haz böyle değildir. 17 - hazır esas alanlar en çok günaha batanlardır haz için yapılan evlilik haz bitinceye kadar sürer. Hazcılar en düşük İnsan tipleridir, bir anda haz Uğruna Bir Ömürlük yararı feda ederler. Hatta bir haz uğruna ebedi Hayri feda ederler. 18- özellikle değerden yoksun büyütülmiş genç oğlanların ve kızların tek amacı eğlence haline gelmiştir. "iyi nedir?" diye sorun, size vereceği cevap: " beni daha fazla eğlendiren şey" olacaktır. bu hazzın putlaştırılmasıdır. Hazzı putlaştıranlar, içgüdülerine kul ve şehvetine esir olan bir tip yetiştirirler. 19- her şeye "bundan nasıl yararlanırım?" diye bakar. Hayırsız bir yarar sahibini adi bir çıkarcılığın kollarına atar. 20- İslam, muhatabını hazza ve yarara değil "" hayra"" çağırır. 21- mümin hayra talip olandır. İite bunun için ibadet eder. Çünkü Allah hayrı diler. Hayr Allah'ın emrettiğidedir. İbadetler Allah'ın bizden istediği hayrdır. 22- ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur 23- insan üç unsurdan oluşur ruh nefis ve beden. Nefis bir yönüyle Ruha bir yönüyle bedene bağlıdır hem ruhun hem bedenin etkisi altında kalır bedendeki kimyasal değişimler nefis üzerine etki yapar 24- pineal bez en aktif haline gece 3 civarında ulaşır yani uykunun en ağır hali, aynı zamanda insanın maneviyata en yakın halidir. işte imtihan Sırrı da budur. Aynı şeyi hem nefse hem ruha hizmet etmektedir. seçim sizindir ve iradenin İmtihanı işte burada devreye girmektedir. 25- Gece Kur'an okumak hem insanı hem zamanı hem de mekanı diriltmektir. Uykunu denetim altına al!. nefsinin sırtına bin ki hayatın süvarisi olasın! nefsinin denetiminden kurtulamayan biri, hayatının denetimini nasıl üstlenecektir.? 26- deliksiz uykunun daha dinlendirici olduğu tezi asılsız çıktı. Bölünmüş uyku daha çok dinlendiriyor.. Zamana ve mekana gece inince İnsan içindeki aydınlığı fark eder. Fark edince de, kaynagını arar 27- Kur'an'ın tavsiyesi olan gece namazının vakti ise pineal bezi en faal olduğu zamandır. Bu yüzden gece kalkma tavsiyesi, uykuya karşı mücahedeyi kazananların, manevi hazla ödüllendirilmesi anlamına gelir. 28-modern çağın en büyük belası, insanların tabii sarsıntılar karşısında korumasız, savunmasız, tebdirsiz, dirençsiz kalmalarıdır. Bu manevi salgındır. Ondan sonra gelsin depresyonlar, bunalımlar, vs vs... 29- psikologların yeri, hapların yeri, terapilerin, psiko-seansların yeri ayrı. Fakat ruhların gerçek takviyesi " takva" iledir. Modern insanın, özelde modern müslümanın sorunu" hesap yapmamak değil ", yaptığı hesaba Allah'ı dahil etmemektir. Allah yokmuş gibi davranmak Allah 'a zarar vermez, ama bizi mahveder. 30 - Din- imanın da ruhsatlısı olur, ruhsatsızı olur. Ruhsatlı din iman, Kitab' a uygun din imandır. Ruhsatsız din iman, Kitab'tan uzak, hatta Kitab'a aykırı din imandır. 31 - özgürlük ve onuru, statü ve kariyerle takas etmek isteyenlere söylenecek söz bellidir:Madem siz hayırlı olanı feğersiz olanla takas etmek sitiyorsunuz, inin " er" lik makamından, kavuşun geçici makamınıza!. 32- sunnilik ve şiilik özü itibarıyla siyasi kavramlardır. Tarih içinde "kelami" bir kavram kazanmışlardır. Her ne niyetle, her ne gereköeyle olursa olsun, mezhepçilik yapmak, mezhep kavgalarını kaşımak, hatta mezhep davetçiliği yapmak, düşmanın ekmeğine yağ sürmektir. 33- Allah var, tesadüf yok. Başımıza gelen her iyi ve kötü şey birer imtihandır. Allah hayata müdahildir. Başımıza gelen iyi şeyler bize indirilen rahmet ayetleri, kötü şeyler gazap ayetleridir. Birincisine sevinir şükrederiz, ikincisinden ibret alır tevbe ederiz. 34- O ' nun göklerin ilahi olmasına itirazları yok, yaptıkları tüm ilahlatın başı olmasına da. Aksine buna iman ediyorlar fakat tek itirazları Allah'ın yeryüzüne, hayatlarına, kendi yaşam tarzlarına karışması buna bozuluyorlar. 35- eğitim ve öğretimin temeline şefkat ve merhameti yerleştirmesi. 36- okullar ise terbiye üzerine değil "tesviye" üzerine kurulmuş: yetenek katili bir torna tesviye bu. Farklılıklar yok ödenmesi gereken ve düşman olarak görülüyor. İdeolojik eğitim-öğütüm hızarı çocuklarımızın mizaçlarını yok sayıyor, onşara kalas muamelesi yapıyor. 37 - hiçbir okul yönetiminin ve öğretmenin rol çalmasına izin vermeyin. Onlar ana baba rolü oynaöasınşar, çünkü değiller. 38- çocuğunuzun öğretmeninden ve müdüründen istediğiniz ilk şey şu olsun :şahsiyetini öld0rmeyin, baika ihsan istemem. 39- cahilin dindarlığı arttıkça sapmasına artar. 40 - örtü, kadının karşı cinse verdiği " benimle dişiliğim ve cinsiyetim üzerinden değil kişiliğim ve şahsiyetin üzerinden ilişki kur!" mesajıdır. 41- çivisi olmayan insanların kaderi savrulmaktır. Onlar için her rüzgar birer bahanedir. 42- fetih " açmak" anlamına gelir. Daha çok kapalı bir kapıyı açmak, aşılması gereken bir engeli ortadan kaldırmak, maksada giden yolda bir maniayı etkisiz hale getirmektir. Savaş, ne kuran nede Allah rasulü tarafından asla bir fetih olarak adlandırılmamıştır. Savaş, fetih araçlarımdan sadce bir araçtır ve üstelij başka çare kalmadığında başvurulması gereken bir araçtır. 43-Kur'an'da fetih adlı bir sure yer alır. Bu surenin girişi muhteşem bir fetih müjdesi içerir : Biz sana apaçık bir fethimüyesser kıldık/senin önündeki engelleri ardına kadar açtık..... Ve Allah sana pek soylu bir zaferi ihsan etti (48.1,1,3) 44- işte islamın yürek fethi seferberliği sayesinde vahyin sesi bir yüzyılı geçmeden dört kıtaya yayılıyordu. Seylan adaları, endonezya malezya, filipinler, çin, aftikanın büyük kısmı tek bir kılıç kalkmadan, bir ok atılmadan sırf " yürek fethi" ile islam olmuştu.
Kalemle Öğreten Adına
Okuyacaklarıma Ekle
2
Beğeni
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.