İbrahim Hakkı Paşaya (Romadaki evvelki sefir ve sonraki sadrazam ... Kendisi fevkalade bir idare ve devletler hukuku hocasıdır; yazdıklarından bugün bile istifade edilir, fakat tecrübeli bir devlet adamı değildir, bunu da itiraf edecek kadar dürüsttür.