_İnkarcılar kızgın fırına atılmış saman gibi yanacaklar. İnananlar ise ahırdan salınmış buzağılar gibi sevinçle sıçrayacak.
_Sürüyü terk eden değersiz çobanın vay haline! Kolu tamamen kurusun, Sağ gözü kör olsun!”
_Akılsızlar ne zamana dek bilgiden nefret edecek?
_Akılsıza ahmaklığına uygun karşılık ver. Yoksa kendini bilge sanır.
_İyilerin peşinden gidin. Hırsızın katilin cahilin peşine takılmayın. Kötülük etmedikçe uyuyamaz onlar.
_RAB kendisine kurban sunulmasından çok, Doğruluğun ve adaletin yerine getirilmesini ister.
_Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa, Damın köşesinde oturmak yeğdir.
_Saygınlık gümüş ve altından yeğdir.
_Kendini ilgilendirmeyen bir kavgaya bulaşan kişi, Yoldan geçen köpeği kulaklarından tutana benzer.
_Sahip, kölesini döverek öldürebilir. Bu suç sayılmaz çünkü onun malıdır.
_Bir erkek kızla yatarsa, başlık parası ödeyip onunla evlenmelidir.
_Musa halktan altın gümüş elbise vs toplayıp Rabbe armağan etti. Günah işleyen, RAB’be günah sunusu olarak kusursuz bir boğa sunmalı.
_Eğer biri çıkıp düş gördüm peygamberim derse dinlemeyin yalandır. O kişi öldürülecektir. Bir kişinin peygamber olduğunu anlamak için konuştuğu mucizesini yapmasını bekleyin.
_İki kaş arası tüyleri almayın.
_Nuhun 3 oğlu Hititler, Asurlular, babiller vs. uygarlıklarını yarattılar.
_Kaynanasıyla yatana lanet olsun. Bütün halk, Amin diyecek.
_Düşman sizden güçlüyse korkmayın, saldırın, unutmayın ki rab sizinledir.
_Yakınlarınızdan değil ama yabancılardan faiz alınabilir.
_Eğer iki adam kavgaya tutuşur da birinin karısı kocasını dövenin elinden kurtarmak için öbür adamın erkeklik organını tutarsa, kadının elini keseceksiniz; ona acımayacaksınız.
Aileye itaat etmeyen evlat taşlanarak öldürülür.
_Rüyalar, tanrıdan gelen mesajlardır.
_Kim insan kanı dökerse, Kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Çünkü Tanrı insanı kendi suretinde yarattı.
_Bütün insanlar aynı dili konuşuyorlardı ve birleşip babil kulesini yaptılar. Rab, dillerini farklılarştralım ki her istediklerini yapamasınlar dedi.
_Musa ölümce yerine yardımcısı Yeşu geçiyor. Musanın denizi yarması gibi yarımcısı yeşu a nehirleri ikiye yarabiliyor.
_Süleyman israil krallığının 3.kralıdır. Süleyman'ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi vardı. Karıları onu, yolundan saptırdılar.
_Bir kişi suç işlerse itiraf edip af dilemeli ve çaldığı eşyanın üstüne 5 te bir koyup iade etmeli. Kahine bir koç da bağışlanmak için vermeli. _İçki yasak.
_Her 7 yılda bir borçluları bağışlatın. Yoksullara yardım edin……..
_İsraillilerin peygamberi ölünce yine putlara tapmaya başlıyorlar ve tanrı sinirlenip onları tutsak ettiriyor
_İsrailin rabbi yehova, isralin kocasıdır. rab musaya. Eğer benim dedikleri yaparsanız en üstün ırk olacaksınız dedi. Halk kabul etti. Rab bir bulut içinde geleceğim ve konuşacağım dedi. 3 gün sonra geldi gökgürültüleriyle musayla konuştu. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, RAB, kıskanç bir Tanrı’yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Şabat günü hiçbir iş yapmayacaksınız. Yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Gününü kutsadım
_Adem, Şit, Enoş, Kenan, Mahalalel, Yeret, Hanok, Metuşelah, Lemek, Nuh. Nuh’un oğulları: Sam, Ham, Yafet


_Esenlik zamanı her şey adaletli olacak. Kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Aslan ve sığır yan yana duracak. Onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Sütten kesilmiş çocuk elini engerek yılanı kovuğuna sokacak.
_Küçük büyük herkes kazanç peşinde, Peygamberler, kâhinler, hepsi halkı aldatıyor. Esenlik yokken, ‘Esenlik, esenlik’ diyerek Halkımın yarasını sözde iyileştirdiler. Yaptıkları iğrençliklerden utandılar mı? Kızarıp bozarmanın ne olduğunu bile bilmiyorlar. Evleri, tarlaları, karıları Başkalarına verilecek, çünkü ülkede yaşayanlara karşı elimi kaldıracağım” diyor RAB.
_Kötüye iyi, iyiye kötü diyenlerin, karanlığı ışık, ışığı karanlık yerine koyanların, acıya tatlı, tatlıya acı diyenlerin. Kendilerini bilge görenlerin vay haline! Şarap içmekte sınır tanımayanların, rüşvet uğruna kötüyü haklı çıkaranların, haklıların hakkını elinden alanların vay haline! Alev alev yanan ateş, samanı nasıl yiyip bitirirse, onlar da kökten çürüyüp gidecek, çiçekleri toz gibi havaya savrulacak.
_Yumurtlamadığı yumurtaların üzerinde oturan keklik nasılsa, Haksız servet edinen kişi de öyledir. Yaşamının ortasında serveti onu bırakır,

_RAB öfkelenmişti.
Burnundan duman yükseldi. Ağzından kavurucu ateş ve korlar fışkırdı. Kara buluta basarak gökleri yarıp indi. Bir Keruv’a binip uçtu, Rüzgar kanatları takarak hızla geldi. Kara bulutları kendine çardak yaptı. Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı, Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi. İsrail yoldan çıktı. Onları cezalandıracağım. Yolda pusuya yatmış bir aslan gibi bekleyeceğim, yavruları öldürülmüş bir ayı gibi karşılarına çıkacağım. Yürekerini yırtacağım onların. Babalar çocuklarını, çocuklar da babalarını yiyecekler. Sağ kalanlarınızı her yana dağıtacağım. Kalanları hastalıklarla, kılıçtan geçirilecek; yok edeceğim. Dağları kanla sulayacağım, vadileri nehir gibi kanla dolduracağım. Aranıza büyüden etkilenmeyen engerekler göndereceğim. Sizi sokacaklar.
RAB dağ doruklarında yürüyecek. Dağlar balmumu gibi eriyecek. Vadiler, yarılacak. Bütün bunlar İsrail halkının günahları yüzünden olacak. Ey israiloğulları, ağıldaki davarlar gibi bir araya getireceğim sizi. Bana itaat ederseniz, davar sürülerinin arasındaki aslan gibi olacaksınız. Herkes karşınızda diz çökecek. Rab kıskanç, kindar ve azapla doludur. Geçtiği yerde kasırgalar kopar, bulutlar onun ayaklarındaki tozdur. Kimse onun öfkesine dayanamaz, denizleri kurutur, kayaları paramparça eder. Kendisine inananlara karşı iyidir.Su gibi kan akıtacağım, insanlar kör gibi dolaşacak, azabım çok şiddetli olacak, sizi balıklar gibi suya atacağım, düşmanlarınız sizi balıkçı gibi okla vuracak kıskançlığımın ateşi bütün dünyayı yiyip bitirecek diyor rab. Ey halk rabbin öfke günü gelmeden itaat edin belki bağışlanırsınız. Bayramlarınızda kurban ettiğiniz hayvanların gübresini yüzünüze saçacağım. Sizi önümden atacağım. İtaatsizlere bütün uluslar saldıracak, itaat edenlere yardım edeceğim, düşmanın atlarını kör edeceğim.__İşte RAB hızla yol alan buluta binmiş Mısır’a geliyor! Mısır putları titriyor. Mısırlılar kadın gibi olacaklar. Yürekleri hoplayacak. RAB diyor ki, “Mısırlılar’ı Mısırlılar’a karşı ayaklandıracağım; Kardeş kardeşe, komşu komşuya, kent kente, karşı savaşacak. RAB’bin öfkesi Ülkeyi ateş gibi sardı. Kötülük dikenli çalıları yiyip bitiren ateş gibidir. Halk ateşe yem olacak, Kardeş kardeşini esirgemeyecek. İnsanlar bulduklarını yiyecekler ama doymayacaklar. Herkes çocuğunun etini yiyecek: Sana zulmedenlere kendi etlerini yedireceğim. Tatlı şarap içmiş gibi kendi kanlarıyla sarhoş olacaklar. Krallar ve prensesler Ayaklarının tozunu yalayacaklar. Samana gebe kalıp anız doğuracaksınız. Soluğunuz sizi yiyip bitiren bir ateş olacak. Halklar yanıp kül olacak, Kesilip yakılan dikenli çalı gibi olacak. Elimi yuvaya sokup kuş yumurtalarını toplar gibi Ulusların varını yoğunu topladım. Terk edilmiş yumurtaları nasıl toplarlarsa, Ben de bütün ülkeleri öyle topladım. Kanat çırpan, ağzını açan, Sesini çıkaran olmadı.
_Kralları, kâhinleri, peygamberleri, Yeruşalim’de yaşayanların tümünü sarhoş olana dek şarapla dolduracağım’ diyor RAB.
Onları –babalarla çocukları– birbirlerine çarpacağım. Acımadan, esirgemeden, sevecenlik göstermeden hepsini yok edeceğim’ diyor RAB.” Sonra RAB bana, “Bu halkın iyiliği için yalvarma” dedi, 1Oruç tutsalar bile kabul etmeyeceğim. Tersine, kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla yok edeceğim onları.” Onların başına dört tür yıkım getirmeye karar verdim” diyor RAB, “Öldürmek için kılıcı, paralamak için köpekleri, yiyip bitirmek, yok etmek için yırtıcı kuşlarla yabanıl hayvanları salacağım üzerlerine Ölümcül hastalıklardan ölecekler. Onlar için yas tutulmayacak, gömülmeyecekler. Cesetleri toprağın üzerinde gübre gibi kalacak. Çömlekçinin çömleği nasıl kırılıp bir daha onarılamazsa, ben de bu halkı ve bu kenti öyle kıracağım. Böylece kızgınlığım son bulacak.
_Siyon kızları kibirlidir, burunları bir karış havada, göz kırparak geziyor, ayaklarındaki halhalları şıngırdatarak kırıtıyorlar. Bu yüzden onların başlarında yaralar çıkaracağım, mahrem yerlerini açacağım.” O gün yedi kadın bir erkeği tutup, “Kendi yemeğimizi sağlarız; yeter ki senin adını alalım. Utancımızı gider!” diyecekler.
_Ey Filistinliler, sizi döven değnek kırıldı diye sevinmeyin. Çünkü yılanın kökünden engerek türeyecek, Onun ürünü uçan yılan olacak. Öfkeyle halkları çiğnedim, Onları gazapla sarhoş ettim, Yere akıttım kanlarını.” Rab adeta bir düşman olup İsrail’i yuttu, Bütün saraylarını yutup surlu kentlerini yıktı, Yahuda kızının feryadını, figanını arşa çıkardı

_Giriş_
_Rab, önce yeryüzünü, denizleri, bitkileri, sonra yıldızları, gündüz için güneşi, gece için ayı yarattı. Sonra balıkları ve hayvanları yarattı. En sonda da bütün hayvanlara hükmedecek insanları yarattı ve 7. gün işler bitince dinlendi.
_İlk insan olan Ademi yarattı. Bütün hayvanların ismini adem koydu. Adem uyurken onun kaburga kemiğinden yardımcı olması için havvayı yarattı. En kurnaz hayvan yılan, yasaklı meyvedan yedirtti. Sonra bahçede yürüyen tanrının sesini duydular ve saklandılar, neden saklanıyorsunuz dedi Rab. Çünkü meyvedan yedik ve çıplak olduğumuzu fark ettik. Rab yılanı lanetledi, karnının üstünde sürünecekti artık. Kadına ise seni doğum yaparken acı çektireceğim dedi. Ademe ise yaşam boyu emeksiz yiyecek yok dedi. Ademin ilk oğlu şit ve aile 1000 er yıl yaşadı.

_Nuh 500 yıl yaşadıktan sonra Sam, Ham, Yafet adlı oğulları doğdu. Tanrı Nuh’a, “İnsanlığa son vereceğim çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim. Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını ziftle, içeriye kamaralar yap. Gemiyi şöyle yapacaksın: Uzunluğu üç yüz, genişliği elli, yüksekliği otuz arşın olacak. Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. Ama seninle bir antlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al. Çeşit çeşit kuşlar, hayvanlar, sürüngenler sağ kalmak için çifter çifter sana gelecekler. Yanına hem kendin, hem onlar için yenebilecek ne varsa al, ilerde yemek üzere depola. Yeryüzünde tufan koptuğunda Nuh 600 yaşındaydı. Temiz hayvanlardan 7 şer çift, pis hayvanlardan ikişer çift al. Bütün yüksek dağlar su altında kaldı. Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar yok oldu; Sular yüz elli gün boyunca yeryüzünü kapladı. Gemi Ararat dağlarına oturdu. Tanrı Nuh’a, “Karın, oğulların ve gelinlerinle birlikte gemiden çık” dedi. Kendinle birlikte bütün canlıları, kuşları, hayvanları, sürüngenleri de çıkar. Üresinler, verimli olsunlar, yeryüzünde çoğalsınlar.”
_Nuhun 3 oğlu Hititler, Asurlular, babiller vs. uygarlıklarını yarattılar.

_Avram – İbrahim_
Rab ibrahime, herkes sünnet edilecek, bu aramızdaki anlaşmadır. Karısı sare İbrahim sünnet olduğunda 99 yaşındaydı. Rab ibrahime, ülkeni terk et seni başka yerde ulus yapacağım. Firavun ibrahimin karısını çok beğendi ve sarayına aldı. İboyu da korudu. Sonra neden karım değil de kardeşim dedin dedi. Kadından boşanıp iboyla karısını gönderdi.
_Rab, ibrahimi denedi. Oğlun isakı al dağa götür. Ateş odun hazır. İbrahim İsakn boğazını tam kesecekti ki melek geldi. Tanrıdan korktuğunu anladım dei ve bir koç göründü..ibrahim onu kurban etti.
_Lut ibonun yeğeni. Melekler sodom kentine geldiler ve lut onları eve alıp yemek yedirdi. Rab bu kavmin kötülüğünden dolayı bilgi almak için melekleri göndermişti. Lut kaçtı ve rab sodom kentine kükürt yağdırıp kavmi helak etti. Lut 2 kızıyla mağarada yaşamaya başladı ve sarhoşken iki kızıylada yattı ve kızların çocukları oldu. Soylarını sürdürdüler.
_Davud İsrail Krallığı'nın üçüncü kralı ve Kudüs kentinin kurucusu.
_Yakup_Babası İshak, amcası İsmail, büyükbabası İbrahim'dir. Yusuf'un babasıdır. Yakup'a Tanrı tarafından İsrail ismi verilmiştir. Bu nedenle Yakup'un on iki oğlunun soyundan gelenlere "İsrailoğulları" denir.
_Yusuf_ Rab tarafından rüyaları yorumlama ilmi bahşedilmiştir. Kıskanç ağabeyleri tarafından önce kuyuya atılmış, sonra Mısırlılara köle olarak satılmıştır. Yusuf bir gün bir rüya gördü. Rüyasında kardeşleri ile birlikte tarlada demet bağlıyordu. Birden Yusuf'un demeti ayağa dikildi ve kardeşlerinin demetleri Yusuf'unkinin önünde eğildiler. Yusuf bu rüyayı anlattığında kardeşler ondan daha çok nefret ettiler.Yusuf bir rüya daha gördü. Bu rüyasında Güneş, Ay ve on bir yıldız önünde eğildiler. Bu rüyayı anlattığında babası onu "Ben, annen, kardeşlerin gelip önünde yere mi eğileceğiz yani?" diyerek azarladı. Kardeşleri yusufu kuyuya attı, sonra çıkarıp köle olarak mısırlılara sattılar, elbisesini kana bulayıp vahşi hayvan yedi dediler babasına. Efendisinin eşi yusufa iftira ettı ve hapise düşürdüler. Sonra firavunun rüyası için onu çağırdılar. En bilge kişinin kral olmasını öğütledi. Firavun yusufu hükümdar yaptı. Yusuf mısırda kardeşlerine bol tahıl yiyecek vererek gönderdi ve firavunun davetini söyledi. Kardeşleri babalarına anlattılar. Babası Yakup rüysında mısıra gidin, orada zengin olacaksınız diye gördü. _ Meryemle evlendiğinde Meryem hamileydi ve melek ona söyleyince de utanırmak istemedi. İsa, mensubu olduğu Yahudi toplumunda Yusuf'un oğlu İsa olarak anılırdı.

_Firavunun düşü: Nil Irmağı’nın kıyısında duruyordu. Irmaktan güzel ve semiz yedi inek çıktı. Otlamaya başladılar. Sonra yedi çirkin ve cılız inek çıktı. Çirkin ve cılız inekler güzel ve semiz yedi ineği yiyince, firavun uyandı. Yine uykuya daldı, bu kez başka bir düş gördü: Bir sapta yedi güzel ve dolgun başak bitti. Sonra, cılız ve doğu rüzgarıyla kavrulmuş yedi başak daha bitti. Cılız başaklar, yedi güzel ve dolgun başağı yuttular. Firavun uyandı, düş gördüğünü anladı. Hiçkimse yorumlayamadı. Yusufu hücreden çıkarttı. Yusuf da 7 yıl bolluk 7 yıl kıtlk olacak dedi.

_Musa_ Mısırdan kaçış_
_Yusuf ve kardeşleri öldü ama kavmi büyüdü ve mısırlılar onları angarya işlerde kullandı. İsrailoğullarının çoğalmasını engellemek isteyen firavun, erkek çocukları öldürün emri verdi ama bir adam çocuğa kıyamayıp onu sepetin içine koyup ırmağa bıraktı. Çocuğu mısırlılar buldu ve firavun onu büyüttü. Sonra musa mısırlı birini öldürünce firavun kızdı ve musayı öldürmek istedi. Musa kaçtı ve yardım ettiği bir çobanın kızıyla evlendi. Sonra mısır kıralı öldü. İsrailliler acı içindeydi. Tanrı bu acıyı duydu. Musa sürüyü güderken bir dağda yanan çalı gördü. Rab konuştu. Mısıra git ve kavmini başka ülkelere göç ettir. Benden bahset. Ya inanmazlarsa? Elindeki değneği yere at dedi. Değnek yılan oldu. Tekrar tuttuğunda değnek oldu. 2. elini koynuna soktu bembeyaz sonra yine soktu iyileşti. Firavun ve halk musaya inanmayınca. Rab musaya. Her yer kurbağayla kaplanacak ve size inanacaklar dedi. Her yer ölü kurbağalarla leş gigi koktu ama firavun inanmadı. Harun sopasını yere vurdu ve toz sivrisineğe dönüştü ama firavun yine ikna olmadı. Bu defa da koca at sinekleri salıverdi şehre ama firavun yine ikna olmadı bu defa her yeri çekirge kapladı her şeyi yediler. Rab rüzgarla hepsini nehre döktü. Yine ikna olmadı. Bu defa 3 gün zifiri karanlık yaptı. Yine olmadı. Rab, firavunu inatçı yaptım ki şaşılası işler çoğalsın. Bu defa bütün ilk doğan canlılar ölecek dedi ama yine olmadı. Rab bütün firavun kavminin ilk çocuklarını öldürmeye gelecek. Onun için İsrailliler, birer kurban kesip kanını kapılarınıza sürün ki rab sizi ayırabilsin ve bu sizin kurban bayramınızdır. Sonra firavun İsraillileri kovdu ve İsrailliler hayvanları malları altınları alarak 430 yıl yaşadıkları topraklardan uzaklaştılar. _Mısırdan kurtulmalarının şerefine 7 gün mayasız ekmek yeme bayramı var.
_Pesah- Hamursuz Bayramı: Mısır’da kölelikten kurtarılan antik İsrailli’lerin göç hikâyesini anar. İlk doğan erkek çocukları için tanrıya keçi kurban edilir.
Firavun caydı ve İsraillilerin peşine düştü. Kölelerini geri kazanmak istedi. Rab ise denizi ikiye yardırıp musa ve kavmini kurtardı. Firavunu boğdu. İsrailliler acıktı. Neden bizi çıkardın açız dediler. Tanrı ıssız topraklarda bol ekmek verdi. Sonra susadılar. Musa asasını kayaya vurdu ve su fışkırdı. Başka bir kavimle İsrailliler savaştı. Musa elini kaldırınca İsrail, indirince diğer kavim kazanı ama harun ve hur musanın elini sürekli yukardatuttu ve kazandılar. Sonra sina dağında rab musaya. Eğer benim dedikleri yaparsanız en üstün ırk olacaksınız dedi. Halk kabul etti. Rab bir bulut içinde geleceğim ve konuşacağım dedi. 3 gün sonra geldi gökgürültüleriyle musayla konuştu. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben, RAB, kıskanç bir Tanrı’yım. Benden nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım. Şabat günü hiçbir iş yapmayacaksınız. Yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Gününü kutsadım .
_Musa sina dağında tanrıyla konuşurken, harun herkesin altınlarını toplayıp eritti ve dökme buzağı biçiminde bir put yaptı. İşte dedi sizin tanrınız budur. RAB Musa’ya, “Bu halkın ne inatçı olduğunu biliyorum” dedi. Musa Tanrısı RAB’be yalvardı: “Ya RAB, niçin kendi halkına karşı öfken alevlensin? Onları Mısır’dan büyük kudretinle, çıkardın. Kulların İbrahim’i, İsrail’i anımsa. Onlara kendi üzerine ant içtin, ‘Soyunuzu gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağım. Söz verdiğim bu ülkenin tümünü soyunuza vereceğim. Sonsuza dek onlara miras olacak’ dedin. Böylece RAB halkına yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti.
*_Musa şöyle dedi: “İsrail’in Tanrısı RAB diyor ki, ‘Herkes kılıcını kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini, komşusunu, yakınını öldürsün. “Herkes öz oğluna, öz kardeşine düşman kesildiği için bugün RAB sizi kutsadı.” Musa, “Bugün kendinizi RAB’be adamış oldunuz” dedi.
_RAB Musa’ya, “Buradan git” dedi, “Sen ve Mısır’dan çıkardığın halk İbrahim’e, İshak’a, Yakup’a, orayı senin soyuna vereceğim’ diye ant içtiğim topraklara gidin. Süt ve bal akan ülkeye senden önce bir melek gönderecek, Kenan, Amor, Hitit, Periz, Hiv ve Yevus halklarını oradan kovacağım. Ben sizinle gelmeyeceğim, çünkü inatçı insanlarsınız. Belki sizi yolda yok ederim.”
_Halk çektiği sıkıntılardan ötürü yakınmaya başladı. RAB bunu duyunca öfkelendi, aralarına ateşini göndererek ordugahın kenarlarını yakıp yok etti. Halk Musa’ya yalvardı ve affetti. İsrailliler firavun zamanını özledi yemek boldu şimdi açız dediler. Rab denizden bir rüzgar estirdi ve her yeri bıldırcın kapladı. Millet birkaç gün boyunca sürekli et yedi.

_Halk yakınarak, “Çölde ölelim diye mi bizi Mısır’dan çıkardınız?” dediler, “Burada ne ekmek var, ne de su. Bunun üzerine RAB zehirli yılanlar gönderdi. İsrailliler’den birçok kişi öldü. Musa halk için yalvardı. RAB Musa’ya, “Bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır” dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Rab onları cezalandırdı ki bir daha bir şeye özenmesinler.
İsrail halkı bir çok ülkeye göç etti hiç kimse onları istemedi. Bir tanesi onları otları yiyen öküze benzetti. Onları kovmak istedi ama karşınına rab bir melek gönderdi. Melek eşeğini korkuttu. Eşek tarlaya kaçtı. İkincisinde duvara sıkıştı sahibinin ayağını ezdi. sahibi balam eşeği dövdü. Üçüncüde eşeğin altında kaldı eşeği yine dövdü. Rab eşeği konuşturdu: Beni niye dövdün. O da kılıç olsa seni keserdim dedi. Daha sonra melek balama göründü ve secdeye yattı af diledi.
_Musa öncekiler gibi iki taş levha kesti. RAB’bin buyurduğu gibi sabah erkenden kalktı, taş levhaları yanına alarak Sina Dağı’na çıktı. RAB Musa’nın önünden geçerek, “Ben RAB’bim” dedi, “RAB, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.”
_Musa 40 gün rabbe konuştu. Onun emirlerini levhalara yazdı. Hiçbir şey yemeden…
“Siz Tanrınız RAB için kutsal bir halksınız. O güvenilir Tanrı’dır. Kendisinden nefret edenlere üzerlerine yıkım göndererek karşılık verir.
Tanrı İsraillileri 40 yıl boyunca çölde dolaştırdı, sınadı. Sizi yeryüzündeki cennet ülkeye yerleştirecek. Eğer itaat etmezseniz yok olacaksınız. Tanrı diğer ulusları kötülükleri yüzünden kovuyor ve verimli toprakları sizin için hazırlıyor.
_Tanrınız RAB mülk edinmek üzere gideceğiniz ülkeye sizi götürdüğünde, önünüzden birçok ulusu –Hititler’i, Girgaşlılar’ı, Amorlular’ı, Kenanlılar’ı, Perizliler’i, Hivliler’i, Yevuslular’ı, sizden daha büyük yedi ulusu kovacak. Tanrınız RAB bu ulusları elinize teslim ettiğinde, onları bozguna uğrattığınızda, tümünü yok etmelisiniz. Onlara acımayacaksınız. Kız alıp vermeyeceksiniz. Onlar sizin başka ilahlara tapmalarına neden olacaklardır.

_Krallar peygamberler_
_Samuel peygamber yaşlanınca oğulları kral oldu ama çok kumarbazdılar ve halk şikayet etti. Rab samuele başka birini kral yap dedi ve saul kral oldu
_Davut, sapanla Filistin kahramanı golyatı yendi ve başını kesti. Saul, davuda kızını verdi. Fakir bir adam önemli bir komutan oldu. Saul davutu öldürecekti ki Davut romaya samuelin yanına kaçtı. Saulun soyuyla davudu soyu kabile savaşları yaptı.
_Kral davuttan sonra oğlu Süleyman. Sülo firavunun kızıyla evlenerek ittifak yaptı.
_Sonra İlyas, göklerden kızgın taş yağdırarak peygamberliğini gösrterdi. Kasırgayla göklere alındı.
İlyas halka doğru ilerleyip, “Eğer RAB Tanrı’ysa, O’nu izleyin; yok eğer Baal Tanrı’ysa, onun ardınca gidin. Ölüyü diriltmiştir.
_Süleyman istail krallığının 3.kralıdır. Süleyman'ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi vardı. Karıları onu, yolundan saptırdılar. Süleyman tapınağında dua edince tapunağa gökten ateş yağdı ve halk da secdeye yattı. 20 bin sığır 100 bin davar kurban edildi…
_Ezra- Üzeyir_ İsrailoğulları'ndan 5.000 kişiyi Babil'deki esaretten kurtarıp Kudüs'e getirmiştir (MÖ 459
_Eyüp, İshak'ın soyundan gelen, hastalık ve sıkıntılara karşı sabır konusunda örnek gösterilen bir peygamberdir.
Rab şeytanla iddiaya giriyor. Zengin eyübün mallarını yok edeceğini ve tanrıya öfkeleneceğini söylüyor, tanrı eyübe güveniyor. Mallarını mülklerini öldürüyor yakıyor. Sonra eyüp Dedi ki: "Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. RAB verdi, RAB aldı, RAB'bin adına övgüler olsun

_Ölüm cezaları_
_Zina edenleri ve büyücüleri öldürün. Tacavüzcü öldürülür. Kim birini öldürürse kendisi de öldürülecektir. Adam kaçıran, aileye karşı gelen taşlanarak öldürülecektir. Birinin gözünü çıkarır ya da dişini kırarsanız size de aynı muamele yapılacaktır. Boğasına sahip çıkmayan birin boğası bir insan öldürürse hem boğa hem sahibi taşlanarak öldürülecektir. Adam çukur kazar ve çukura bir hayvan düşerse, bedelini ödeyecek ve ölü hayvan da onun olacaktır. Adam bir öküz çalarsa bir öküze karşılık 5 öküz ödeyecektir. Büyücüleri, tanrıdan başkasına kurban keseni, hayvanlarla cinsel ilişkiye gireni öldüreceksiniz. Şabat günü kim çalışırsa kesinlikle öldürülmelidir

_Deve, Tavşan, Domuz_
RAB Musa’yla Harun’a şöyle dedi: Şunların etini yiyebilirsiniz: Çatal ve yarık tırnaklı, geviş getiren hayvanların tümü. Ancak geviş getiren ve çatal tırnaklı olan hayvanlardan etini yememeniz gerekenler şunlardır: Deve, Tavşan, Domuz. Tiksindirici kuşların etini yemeyecek, Kartal, kara akbaba, çaylak, bütün karga türleri, baykuş, martı, dört ayaklı ve kanatlı böceklerin hepsi sizin için iğrençtir. Şunları yiyeceksiniz: Bütün çekirge türleri, cırcırböceği, ağustosböceği.

_Cinsellik__ Eğer bir adamdan meni akarsa, bedeninin tümünü yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Üzerine meni bulaşan her giysi ya da deri eşya yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır.
_Hiçbiriniz cinsel ilişkide bulunmak için yakın akrabasına yaklaşmayacak, üvey kızkardeşlerinden biriyle, evlatlıklarınızla, cinsel ilişki kurmayacaksın. Çünkü onların namusu senin namusundur.

_Karaçalı hikayesi __Bir gün ağaçlar kendilerine bir kral meshetmek istediler; zeytin ağacına gidip, ‘Gel kralımız ol’ dediler. Zeytin ağacı, ‘İlahları ve insanları onurlandırmak için kullanılan yağımı bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim?’ diye yanıtladı. Bunun üzerine ağaçlar incir ağacına, ‘Gel sen kralımız ol’ dediler.“İncir ağacı, ‘Tatlılığımı ve güzel meyvemi bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim?’ diye yanıtladı. Sonra ağaçlar asmaya, ‘Gel sen bizim kralımız ol’ dediler. Asma, ‘İlahlarla insanlara zevk veren yeni şarabımı bırakıp ağaçlar üzerinde sallanmaya mı gideyim?’ dedi. Sonunda ağaçlar karaçalıya, ‘Gel sen kralımız ol’ dediler. Karaçalı, ‘Eğer gerçekten beni kendinize kral meshetmek istiyorsanız, gelin gölgeme sığının’ diye karşılık verdi, ‘Eğer sığınmazsanız, karaçalıdan çıkan ateş Lübnan’ın bütün sedir ağaçlarını yakıp kül edecektir.’

_Davut oğlu Süleyman’ın özdeyişleri_
_Akılsızlar ne zamana dek bilgiden nefret edecek?
_İyilerin peşinden gidin. Hırsızın katilin cahilin peşine takılmayın. Kötülük etmedikçe uyuyamaz onlar.
_RAB kendisine kurban sunulmasından çok, Doğruluğun ve adaletin yerine getirilmesini ister.
_Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa, Damın köşesinde oturmak yeğdir.
_Saygınlık gümüş ve altından yeğdir.
_Akılsıza ahmaklığına uygun karşılık ver, Yoksa kendini bilge sanır.
_Sıkıntılı günde haine güvenmek, Çürük dişe ya da sakat ayağa güvenmek gibidir
_Düşmanın acıkmışsa doyur, Susamışsa su ver. Bunu yapmakla onu utanca boğarsın
_Kötünün önünde pes eden doğru kişi, kirlenmiş kuyu gibidir.
_Kendini ilgilendirmeyen bir kavgaya bulaşan kişi, Yoldan geçen köpeği kulaklarından tutana benzer.
_Onu bir sürü çekici sözlerle baştan çıkardı. Tatlı diliyle peşinden sürükledi. Kesimevine götürülen öküz gibi izledi onu delikanlı;
Ceylan gibi ruzağa düştü. Ciğerini bir ok delene kadar; Kapana koşan bir kuş gibi, Bunun yaşamına mal olacağını bilmeden.
_Sağduyudan yoksun kadının güzelliği, domuzun burnundaki altın halkaya benzer.
_Kuşların gözü önünde ağ sermek boşunadır. Başkasına pusu kuran kendi kurduğu pusuya düşer.
_Ey budalalar, budalalığı ne zamana dek seveceksiniz? Alaycılar ne zamana dek alay etmekten zevk alacak?
_Sağ elinde uzun ömür, Sol elinde zenginlik ve onur vardır.
_Bilge kişiler onuru miras alacak, Akılsızlara yalnız utanç kalacak.
_Zina eden kadının bal damlar dudaklarından, Ağzı daha yumuşaktır zeytinyağından. Ama sonu pelinotu kadar acı, İki ağızlı kılıç kadar keskindir. Ayakları ölüme gider, Adımları ölüler diyarına ulaşır.
_Kötü kişiyi kendi suçları ele verecek. Günahının kemendi kıskıvrak bağlayacak onu.
_Ey tembel kişi, git, karıncalara bak, Onların yaşamından bilgelik öğren. Yazın erzaklarını biriktirirler, Yiyeceklerini toplarlar biçim mevsiminde. Ne zamana dek yatacaksın, ey tembel kişi? Ne zaman kalkacaksın uykundan?
_Doğru kişinin ağzı yaşam pınarıdır, Kötülerse zorbalıklarını sözle gizlerler.
_Küstahlığın ardından utanç gelir, Ama bilgelik alçakgönüllülerdedir.
_Zenginliğine güvenen tepetaklak gidecek, Oysa doğrular dalındaki yaprak gibi gelişecek.
_Mutlu yürek yüzü neşelendirir, Acılı yürek ruhu ezer. Gülen gözler yüreği sevindirir, İyi haber bedeni ferahlatır.
_Tok insanın canı balı bile çekmez, Aç kişiye en acı şey tatlı gelir.
_Kana susamışlar dürüst kişiden nefret eder,
_Hırsızla ortak olanın düşmanı kendisidir,
_Sülüğün iki kızı vardır, adları ‘Ver, ver’dir. Hiç doymayan üç şey, ‘Yeter’ demeyen dört şey vardır: Ölüler diyarı, kısır rahim, Suya doymayan toprak ve ‘Yeter’ demeyen ateş.
Kölenin kral olması ve hizmetçinin hanımının yerine geçmesi…
_İnsanın niyetleri derin bir kuyunun suları gibidir, Akıllı kişi onları açığa çıkarır.
_Şarabın kızıl rengine, Kadehte ışımasına, Boğazdan aşağı süzülüvermesine bakma. Aklından ahlaksızlıklar geçer. Kendini denizin ortasında sanırsın.
_Kaya kovuklarında, Uçurum kenarlarında gizlenen güvercinim! Boyunu bosunu göster bana, Sesini duyur; Çünkü sesin tatlı, boyun bosun güzeldir. Ey yavuklum, bal damlar dudaklarından, Bal ve süt var dilinin altında, kokusu geliyor giysilerinden!
Yeni kırkılıp yıkanmış, Sudan çıkmış koyun sürüsü gibi dişlerin, Hepsinin ikizi var. Yavrusunu yitiren yok aralarında.. Al kurdele gibi dudakların, Ağzın ne güzel! Yanakların Nar parçası sanki. Sanki bir çift geyik yavrusu memelerin. Zambaklar arasında otlayan İkiz ceylan yavrusu. Tepeden tırnağa güzelsin. Hiç kusurun yok. Uyan, ey kuzey rüzgarı, Sen de gel, ey güney rüzgarı! Bahçemde es de güzel kokusu saçılsın. Sevgilim bahçesine gelsin, seçme meyvelerini yesin! Yuvasındaki mücevher sanki. sütun bacakları Saf altın ayaklıklar üzerine kurulmuş. Kimdir bu kadın? Şafak gibi beliren, Ay kadar güzel, Güneş kadar parlak, Sancak açmış bir ordu kadar görkemli._ Hurma ağacına benziyor boyun, Salkım salkım memelerin. “Çıkayım hurma ağacına” dedim, “Tutayım meyveli dallarını.” Üzüm salkımları gibi olsun memelerin, Elma gibi koksun soluğun, Sevgi ölüm kadar güçlü, Tutku ölüler diyarı kadar katıdır. Alev alev yanar, Koş, sevgilim, Mis kokulu dağların üzerinde bir ceylan gibi, Geyik yavrusu gibi ol!

_Davutoğlu kral Vaizin sözleri:
_Her şey boş… Rüzgarı kovalamaya kalkışmak gibi! Çok bilgelik çok keder doğurur. Kendi kendime, “Gel, zevki tat. İyi mi, değil mi, gör” dedim. Ama gördüm ki, o da boş. Gözümün dilediği hiçbir şeyi kendimden esirgemedim. Gönlümü hiçbir zevkten alıkoymadım. Yaptığım her işten zevk aldı gönlüm. Bütün emeğimin ödülü bu oldu. Boşluk.
_Bilge kişinin aklı yas evindedir, Akılsızın aklıysa şenlik evinde.
_Bilgenin azarını işitmek, Akılsızın türküsünü işitmekten iyidir.
_Kadın ölümden daha acıdır. kendisi tuzak, yüreği kapan, elleri zincirdir. Erkeği tutsak yapar
_Bilgelik insanın yüzünü aydınlatır,
_Bilgelik silahtan iyidir, Ama bir deli çıkar, her şeyi berbat eder.
_Yolda yürürken bile akılsızın aklı kıttır, Akılsız olduğunu herkese gösterir.
_Yöneticinin öfkesi sana karşı alevlenirse, Yerinden ayrılma; Çünkü serinkanlılık büyük yanlışları bastırır.
_Köleleri at sırtında, Önderleri yerde köleler gibi yürürken gördüm.
_Çukur kazan içine kendi düşer. Duvarda gedik açanı yılan sokar. Yılan büyü yapılmadan önce sokarsa, Büyücünün yararı olmaz.
_Git, sevinçle ekmeğini ye, neşeyle şarabını iç. Çünkü yaptıkların baştan beri Tanrı’nın hoşuna gitti. Giysilerin hep pak olsun. Başından zeytinyağı eksilmesin. Güneşin altında Tanrı’nın sana verdiği boş ömrün bütün anlamsız günlerini sevdiğin karınla güzel güzel yaşayarak geçir. Çünkü hayattan ve güneşin altında harcadığın emekten payına düşecek olan budur. Çalışmak için eline ne geçerse, var gücünle çalış. Çünkü gitmekte olduğun ölüler diyarında iş, tasarı, bilgi ve bilgelik yoktur.

_Büyük krallar_
_Sadık kent nasıl da fahişe oldu! Adaletle doluydu, doğruluğun barınağıydı, şimdiyse katillerle doldu. Yöneticileri hırsızların işbirlikçisi; Hepsi rüşveti seviyor, armağan peşine düşmüş. _Rab der ki: Artık sizi görmek istemiyorum. Ne bana kurban kesin ne ibadet edin çünkü elleriniz kan dolu. Yıkanıp temizlenin, kötülük etmekten vazgeçin. İyilik etmeyi öğrenin, Adaleti gözetin, zorbayı yola getirin. Rab bütün yardımı kesecek, yöneticileri bilgeleri çekip alacak. Çocukları onlara yönetici atayacak, 5 İnsan insana, komşu komşuya haksızlık edecek. Genç yaşlıya, Sıradan adam onurlu kişiye hayasızca davranacak
_Sizden çok güçlü Asurlulara saldırın. Korkmayın. Rab sizi bir kartal gibi sizi gökyüzünden koruyacak, zafer sonrası çöl meyve bahçesine dönüşecek.
_Hz Yaşeya: Rab’bi gördüm. Tahtta oturuyordu. Giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Üzerinde Seraflar duruyordu; her birinin altı kanadı vardı; ikisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı. _Yeşeya. Bak, savaş arabalarıyla atlılar Çifter çifter geliyor!” Gördüklerimden ötürü belime ağrı saplandı, Doğuran kadının ağrıları gibi ağrılar tuttu beni.
_O gün Rab usturayla sakalınızı, saçlarınızı, beden kıllarınızı tıraş edecek.
_Çocuk doğurmayan ey kısır kadın, Sevinç çığlıkları at; Evli kadından daha çok çocuğu olacaktır” diyor RAB.
_ Engerek, yumurtaları üzerinde kuluçkaya yatıyor, Örümcek ağı dokuyorlar. Onların yumurtalarından yiyen ölür, Kırılan yumurtadan engerek yavrusu çıkar.
_Daniel_
_Rüya yorumlayabiliyor. Babilliler israillileri esir aldı ve kendi ilahlarına taptırdı. İsraillilerden en seçkin olanları eğitimlileri seçtirip saraya almak istediler. Onun için şaraplar ve güzel yemekler verdiler. Daniel istemedi. Bana 10 gün sebze ve meyve getirin sonra bakalım içki içen mi sebze yiyen mi sağlıklı görünüyor edi. Dedikler doğruydu. Kralın hizmetine alındı.
_Babil kralı Nebukadnessar bir düş gördü. Ruhu üzüntüyle sarsıldı. Kahinlere, eğer rüyayı açıklayamazsanız paramparça edileceksiniz, evleriniz çöplüğe dönecek, açıklarsanız ödüllendirileceksiniz ded, Daniel kralın hiç anlatmadığı rüyayı bildi, yorumladı, sen şöyle böyle kudretlisin falan. Kral, danielin önünde secdeye yattı. Senin tanrın kralların da tanrısı dedi ve danieli yüksek görevlere getirdi.
Sonra nabukadnessar 60 arşın büyüklüğünde altın heykel put dikti ve herkes tapınacak. Kim tapınmazsa kızgın fırına atılacak dedi ama danielin 3 adamı puta tapmadı. Kral onları çağırdı ve 7 kat daha kızdırılmış fırına atın dedi. Fırına atacak adamlar yandı ama bu 3 kişi 4 olarak fırından çıktı. Bir tane de melek. Sonra kral, sizin tanrınıza tapıyorum dedi. Sonra kral bir rüya daha gördü. Büyük bir ağaç ve ardında yabani hayvanlar. Sonra ağaç kuruyor ve hayvanlar kaçıyor. Daniel dedi ki, ağaç sensin kralım. Büyüyorsun sonra krallığın bitiyor ve yabani hayvan gibi dolaşıyorsun ama kötülüğü bırakıp iyilik edersen değişebilir. Kral inlemei ve eşek gibi yaşadı.
Sonra troun kral oldu ve ders almadan eğlence şarap devam etti. Bir yazı vardı kimse okuyamıyordu. Daniel okudu. Sen de deden gibisin tanrı ülkeni 2ye bölecek ve medler ve Perslere verecek. O gece kral öldürüldü. Yeni kral: Kim benden başkasına taparsa aslan çukuruna atılacaktır yasasını çıkardı. Daniel tanrıya tapıyor diye şikayet ettiler. Kral da danieli aslanlara atıp gitti. Öbür gün ey daniel tanrın seni kurtarabildimi dedi. Daniel de tabi ki tanrım aslanların ağzını bağladı. Bir çizik ile yok dedi. Kral hemen onu çıkarıp iftiracıları aslanlara attı.
_Danielin düşü: 4 rüzgarın büyük denize saldırdığını gördüm. Denizden dört büyük yaratık çıktı. Birinci yaratık aslana benziyordu, kartal kanatları vardı. Ben bakarken kanatları koparıldı, yaratık yerden kaldırıldı, insan gibi ayakları üzerine durduruldu. Ona bir insan yüreği verildi. İkinci ayıya benziyordu. Sonra parsa benzer yaratık gördüm. Sırtında dört kuş kanadı vardı. Bu yaratığın dört başı vardı ve ona egemenlik verilmişti. Bundan sonraki gece görümlerimde korkunç, ürkütücü, çok güçlü dördüncü bir yaratık gördüm. Büyük demir dişleri vardı; yiyip parçalıyor, artakalanı ayakları altında çiğniyordu. Kendisinden önceki yaratıklara benzemiyordu. On boynuzu vardı.8 “Ben gözümü dikmiş boynuzlara bakarken, onların arasından daha küçük başka bir boynuz çıktı. İlk boynuzlardan üçü onun önünde söküldü. Bu boynuzun insan gözü gibi gözleri, böbürlenen bir ağzı vardı. Yaratık öldürüldü. Diğerleri bir süre daha yaşadı. Sonra insana benzeyen biri geldi ve egemenlik sonsuza kadar onun olacaktı. İlk 3 yaratık kral olacak 4.sü en kötü kral olacak ve hepsini yok edecek.

_Yaremya_ RAB bana şöyle seslendi: Ana rahminde tanıdım seni. Doğmadan önce seni ayırdım. Uluslara peygamber atadım. Bunun üzerine, “Ah, Egemen RAB, konuşmayı bilmiyorum, çünkü gencim” diye karşı çıktım. RAB, “Gencim’ deme” dedi, Sonra RAB elini uzatıp ağzıma dokundu, “İşte sözlerimi ağzına koydum” dedi, “Bak, ulusların kökünden sökülmesi, yıkılıp yok olması, kurulup dikilmesi için bugün sana yetki verdim.”
_Geri dön, ey dönek halk” diyor RAB, “Çünkü kocan benim. Birinizi kentten, ikinizi bir boydan alıp Siyon’a geri getireceğim. Size gönlüme göre çobanlar vereceğim; sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler.
_Oğullarını, kızlarını ateşte kurban etmek için Ben-Hinnom Vadisi’nde, Tofet’te puta tapılan yerler kurdular. Böyle bir şeyi ne buyurdum ne de aklımdan geçirdim.
_Tün insanlığın Tanrısı RAB benim. Var mı yapamayacağım bir şey? İsrail halkı beni sürekli öfkelendiriyor, onlara şiddetli azap edeceğim. Kızgınlıkla babile esir ettiğim sizleri tekrar ülkenize geri getireceğim. Babil RAB’bin elinde bir altın kâseydi, Bütün dünyayı sarhoş etti. Uluslar şarabını içtiler, Bu yüzden çıldırdılar. Ansızın düşüp paramparça olacak Babil,
_Hezekiel_
_Yehova, Merkava denen bir savaş arabasıyla ilahi bir savaşçı olarak Hezekiel'e yanaşır. Savaş arabası dört canlı yaratık tarafından çekilip her bir yaratıkta dört adet yüz (insan, aslan, öküz ve kartal suratları) ve dört kanat bulunmaktadır. Her "yaratığın" yanında "iç içe girmiş", "yüksek ve korkunç" görünümlü tekerlekler bulunuyordu. Tekerlerkler onların ruhuydu.
-----Bütün İsrail halkı dik başlı ve inatçıdır. Seni onlar kadar inatçı yapacağım,
_Atlar kaya üzerinde koşar mı? Kimse denizde öküzle çift sürer mi? Ama siz adaleti zehire, Doğruluk meyvesini pelinotuna çevirdiniz. Karmel Dağı’nın doruklarına gizlenseler, Artlarına düşüp onları yakalayacağım. Gözümün önünden uzağa, denizin dibine girseler, Orada yılana buyruk vereceğim, Onları sokacak. _Ovedyaya_Yüreğindeki gurur seni aldattı. İçinden, ‘Beni kim yere indirebilir?’ diyorsun. 4 Kartal gibi yükselsen de, Yuvanı yıldızlar arasında kursan da, Oradan indireceğim seni” diyor RAB.

_RAB bana şöyle seslendi: Bir anneden doğma iki kadın vardı. Gençliklerinde Mısır’da fahişelik ettiler. Memeleri orada okşandı, erdenliklerini orada yitirdiler. Büyüğünün adı Ohola, küçüğünün Oholiva’ydı. Benim oldular; oğullar, kızlar doğurdular. Ohola Samiriye’dir, Oholiva da Yeruşalim. Ohola Asurlular’ın en seçkin adamlarına fahişe olarak kendini verdi. Onu oynaşlarının, gönül verdiği Asurlular’ın eline teslim ettim. Çıplaklığını açtılar, oğullarını, kızlarını aldılar, onu kılıçla öldürdüler. Oholiva fahişeliklerini giderek artırdı. Duvara oyulmuş insan resimlerini –bellerine kuşak, başlarına geniş sarık bağlamış kırmızı renkli Kildani resimlerini– gördü. Hepsi kökeni Kildan ülkesine dayanan Babil subaylarına benziyordu. Oholiva görür görmez onlara gönül verdi, Kildan ülkesine ulaklar gönderdi. 17 Bunun üzerine Babilliler onunla yatakta sevişmek üzere geldiler, zina ederek onu kirlettiler. Egemen RAB şöyle diyor: Tiksindiğin oynaşlarını sana karşı kışkırtacağım.

_Menzumeler
_Bak, kötüler yaylarını geriyor, Temiz yürekli insanları karanlıkta vurmak için. Yılan gibi dillerini bilerler, Engerek zehiri var dudaklarının altında.
_Geyik akarsuları nasıl özlerse, Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!
_Var mı Tanrımız RAB gibi, Yoksulu çöplükten çıkarır; Kısır kadını çocuk sahibi mutlu bir anne kılar. Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış, İnsan elinin eseridir. 5 Ağızları var, konuşmazlar, Gözleri var, görmezler, Onları yapan, onlara güvenen herkes Onlar gibi olacak!

_Küçük peygamberler_
_Hoşea_ Tanrı hoşeaya bir fahişeden zina ürünü çocukların olsun. İsrail halkı bana sırt döndü. Onların soyunu kurutup cezalandıracağım dedi.
_İsrailin rabbi yehova, isralin kocasıdır. Azarlayın annenizi, azarlayın, çünkü o benim karım değil artık. Ben de onun kocası değilim. Yüzünden akan fahişeliği, Koynundan zinaları atsın. Acımayacağım çocuklarına çünkü onlar zina çocuklarıdır. İşte bu yüzden onun yoluna dikenli çit çekeceğim. O zaman, ‘İlk kocama döneyim’ diyecek. O halim daha iyiydi. Onu ders olması için cezalandıracağım
_Sonra, bana şöyle dedi: “İsrailliler’in başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine gönül vermelerine karşın, RAB onları nasıl seviyorsa, sen de git, o kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile.”
_Büyücüleri cezalandıracağım. Yiyecekler, ama doymayacaklar, Zina edecekler, ama çoğalmayacaklar. Çünkü RAB’bi dinlemekten vazgeçtiler
_Yunus_ Rab yunusa, git kavmini uyar dedi. Yunus gemiyle kaçtı dinlemedi. Rab de azgın dalgalarla gemiyi vurdu. Herkes kendi tanrısına taparken yunus uyuyordu. Kaptan kalk yalvar belki bizi bağışlar dedi. Kura çektiler. Yunus çıktı ve beni suya atın gemiyi kurtarın dedi. Onu bir balık yuttu. Sonra yunus balığın midesinde tanrıya dua etti af diledi. Balık yunusu karaya kustu ve yunus ninova halkını uyardı
_Zekeriya_ Bir gün tapınakta buhur yakarken meleklerden biri buhur sunağının sağında durup Zekeriya’ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek, “Korkma, Zekeriya” dedi, “Duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın. O, Rab’bin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh’la dolacak. İsrailoğulları’ndan birçoğunu, Tanrıları Rab’be döndürecek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere, İlyas’ın ruhu ve gücüyle Rab’bin önünden gidecektir.”Zekeriya meleğe, “Bundan nasıl emin olabilirim?” dedi. “Çünkü ben yaşlandım, karımın da yaşı ilerledi.” Melek ona şöyle karşılık verdi: “Ben Tanrı’nın huzurunda duran Cebrail’im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. Sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak, bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın.

_Talmud, Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dinî metinlerdir. Sözlü Tevrat daha sonraları Mişna ismiyle yazılı hale getirilmiştir. Mişna temel olarak Musevi Ceza hukuku olarak tanımlanabilir daha sonraları Hahamlarca Mişna'nın daha derinlemesine açıklamaları yapılmış ve buna Gemara adı verilmiştir
_Tevrat/Torah- yasa_ tevrat'ın ilk beş kitabı (musa'nın kitapları da denir) .(Yahudi kutsal kitabı olan Tanah'ın üç kısmının (Torah, Nevim ve Ketuvim) birincisidir.
_Muazzez İlmiye Çığ'ın görüşleri şöyledir: "İsrail bilginleri Babil kitaplıklarından aktarmışlar. MÖ 5. yüzyılda da Babil kralı Nebukadnezar Filistin'i alınca oradaki Yahudilerin en bilginlerini alıp Babil'e götürüyor. Onlar orada boş durmuyorlar, Sümer bilginlerinin aktardıkları bilgilerden yararlanıyorlar. Bilginler Babil'den döndükten sonra Tevrat yazılmaya başlanıyor.