Giriş Yap
Yüksek Anlam
. Unutmayın ki hakaret eden ya da hakaret eden kişi değil, bu şeylere hakaret olarak gördüğümüz görüş. Bu nedenle, herhangi biri sizi kışkırtırsa, sizi kışkırtan şeyin kendi fikriniz olduğundan emin olun....
Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.