1000Kitap Logosu
Sual: Nasıl hürriyet imânın hassasıdır? (özelliğidir)? Cevap: Zirâ, rabıta-i İmân ile Sultan-ı Kâinata hizmetkâr olan adam, başkasına tezellül ile tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdadı altına girmeye o adamın izzet ve şehamet-i imaniyesi bırakmadığı gibi; başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi, o adamın şefkat-i imaniyesi bırakmaz. Evet, bir padişahın doğru bir hizmetkârı, bir çobanın tahakkümüne tezellül etmez. Bir biçareye tahakküme dahi o hizmetkâr tenezzül etmez. Demek İmân ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte Asr-ı Saâdet... (Münazarat) HÂSSA : Birşeye mahsus özellik, tesir, his, duygu. RÂBITA-İ ÎMÂN : Îman bağı. TEZELLÜL : Alçalma, hor ve hakir olma, zillete düşme. TENEZZÜL : İnme, düşme. TAHAKKÜM : Zorbalık etme; zorla hükmetme, mânevî baskı. Diktatörlük. ŞEHÂMET-İ ÎMÂNİYE : İmandan gelen zekilik ve kahramanlık.
2
Beğeni
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.