Cehennemin en karanlık yerleri, buhran zamanında tarafsız kalanlara ayrılmıştır.