Gönderi
İngiliz iktisatçı Nicholas Stern, bu olayın, dünyanın bugüne değin karşılaştığı en ciddi bunalım olduğuna dikkat çeki yor. Ve diyor ki, bu değişikliğin dünya ekonomisine maliyeti, iki dünya savaşının ve 1929 dünya ekonomik bunalımın maliyetleri toplamından daha yüksek olacaktır. Stern'in bu maliyetin boyutlarıyla ilgili olarak yapmış olduğu tahmine göre, toplam maliyetin öğeleri arasında, 5.500 milyar Euro, çevresel nedenlerle yerinden yurdundan göç etmek zorunda kalacak 200 milyon insan ve yeryüzündeki hayvan türlerinin %40'ından çoğunun telef olması" gibi değerler vardır. Yine Stern'in ve arkadaşlarının yapmış oldukları kestirime göre, iklim değişikliğinin gayri safi ulusal hasıla üzerindeki olumsuz etkisinin boyutları %5 ile arasında değişmektedir
8
Beğeni
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.