1000Kitap Logosu

Gönderi

Sefa Akgül
Avrupa Birliği Tarihi'yi inceledi.
477 syf.
·
6 günde
Desmond Dinan'ın 'Avrupa Birliği Tarihi', sadece AB'yi değil, aynı zamanda 1950'lerde Avrupa Toplulukları'nın kurulmasını içeren Avrupa Birliği fikrinin kökenlerine iniyor. Dinan, değişen ekonomik ve siyasi fırsatlar ile küresel koşullardaki dalgalanmalar bağlamında, Avrupa Toplulukları ve daha sonra da Avrupa Birliği'nin kurumsal ve siyasi gelişimine odaklanıyor. İlk etapta kuru ve sıkıcı gibi görünen bir konu olan AB, Dinan'ın anlatımıyla, idealizm ile ideolojik mücadelelerin, güçlü kişilerin inisiyatifleri ile siyasi girişimlerin, ulusal çıkarlar ile uluslararası ilişkilerin ve kurumsal tasarım ile bürokratik entrikaların bir harmanı, dolayısıyla ilgi çekici bir yapı olarak okurun karşısına çıkıyor. Dinan'ın AB tarihini ele alışı, kurumu sadece bu ilgi çekici çatışmalar çerçevesinden değil, önemli bir proje olarak yorumlaması yönüyle de önem kazanıyor.
Avrupa Birliği Tarihi
OKUYACAKLARIMA EKLE
2
Beğeni
Gönderi sahibi tarafından yeni yorum yazılması kısıtlandı.