İnanca göre Hızır ve İlyas iki kardeştir. Bu iki kardeş dünyada zorda kalanlara her zaman yardım ederler. Bunlar iyilikten, dayanışmadan, güzellikten ve doğruluktan yanadır. Her zaman insani değerleri öne çıkaran bir davranış içinde olurlar. Aslında bunlar imgesel bir tasarım olarak insanlığın "kötülüklerden arınmasını simgeleyen" iki isimdir.
20
Beğeni
kamera
;