1000Kitap Logosu
Sahipkıran Emir Timur 29 Nihayet Emir Timur'un bizatihi kendisi de Türk olduğuna her zaman vurgu yapmıştır. Kendisinin kaleme aldırdığı tarihine bakıldığında bu husus açıkça görülmektedir. Resmi yazışmalarında mührünü "Ben Timur, Allah'ın Kulu" şeklinde basarken, Türk kimliği ile övünüyordu. Şöyle ki, "Biz kim Melik-i Turan, Emir-i Türkistanız. Biz kim milletlerin en ulusu ve kadimi Türk'ün başbuğuyuz." Diğer taraftan, Emir Timur'un ana dili Türkçeydi. Türkçenin haricinde Farsça ve Moğolca da biliyordu. Sarayında, etrafında, ordusunda, ülkesinde konuşulan dil Türk diliydi. Muiniddin Natanzi'nin Müntehabatü't-Tevàrih-i Muini kitabına önsöz yazan Gulam Kerimi'nin ifadelerine göre Emir Timur döneminde seferlerin ve önemli olayların tarihini yazma işini üstlenen yazıcılar bu vazifelerini Türk diliyle ifa etmekteydiler. Dolayısı ile Emir Timur'un Türkçenin gelişmesinde, büyümesinde, yerleşmesinde, kuşaklara aktarılmasında büyük rolü vardır. Emir Timur'un Türk kimliğinin en büyük göstergelerinden birisi bugün Pir-i Türkistan olarak bilinen Hoca Ahmed Yesevi'ye olan sevgisidir.
7
Beğeni
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.