Yeryüzünde ilk şirke düşen millet, Nuh a.s'ın milletidir. Bunun nedeni salih insanlara olan aşırı saygı ve sevgileridir. Sahih-i Buhari'de, tanrıları Ved, Süva, Yeğus, Yeuk ve Nesr ile ilgili İbn Abbas'tan şöyle rivayet edilmiştir. Bunlar Nuh a.s'ın milletinden bazı salihlerin isimleridir.