Hiç şüphe yok ki 15.yüzyılın başlarında, Çinliler, gemi inşası konusunda son derece ustalaşmış durumdaydılar. Büyük bir geminin nasıl inşa edileceğini ve nasıl su geçirmez kılınacağını biliyorlardı. En büyük gemilerinin boyu 100, genişliği ise 50 metreyi buluyordu. Bu gemilerin en büyükleri, Çin yelkenlisi denen sınıftandı ve üzerlerindeki dokuz adet yelken direğinin her birinde, onar adet kırmızı ipek yelken taşıyorlardı.
4
Beğeni
kamera
;