Olaylar, sorunlar ve bunalımlar önünde sürüklenen bir toplum söz konusu. Nereye doğru sürüklenildiğini kestiren olmadığı gibi, nereye doğru gitmek gerektiğini söyleyen de yok.