İçteki niteliksizlikleri dıştan da görülen bir ülke, uluslar topluluğundaki yeri bakımından kendine güvenini elbette yitirir.