1000Kitap Logosu
İslâm'da bir iyiliğin ve sâlih bir amelin dünya ve âhirette ecir ve sevap kay nağı olması için bunu yapan kimsenin mü'min olması ön şarttır. İman da; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şer rin Allah'tan olduğuna inanmayı kapsamına alır. Nitekim Hz. Ömer (r.a)'ın (ö.23/643) naklettiğine göre, Cebrâil (a.s) insan sûretinde gelerek Hz. Peygam ber'e; imân, İslâm, ihsan ve kiyametin kopma zamanı gibi sorular sorarak Allah elçisinden aldığı cevapları "Doğru söyledin" diyerek tasdik etmiştir.
27
Beğeni
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.