1000Kitap Logosu
Nakşibendiliğin Kürtler arasında yayılan kolu Halidiye'dir. Mevlana Halit, aslen Süleymaniye'nin Karadağ köyünde doğmuş bir Kürt olup, Hindistan'da eğitim almış; dönüşünde Bağdat'a yerleşerek Halit-i Bağdadi adıyla anılmıştır. Sultan II. Mahmut, bu şeyhin şöhretinden korkup kendisini İstanbul'a getirtmiş; Halit, kısa zamanda İstanbul'un ileri gelenlerini kendi tarikatına sokmuş ve geniş nüfuz sahibi olmuştur. Tehlikeyi sezen II. Mahmut, kendisini Şam'a göndermiştir. İşte, aslen Kürt olan Halit'in Kürtlerle temas ve meşgul olması Şam'da başlamıştır. Birçok Kürt halife tayin etmiştir. Bunlar, her fırsatta devlete isyan çıkartıp Kürt milli hissini uyandırmağa çalıştılar. Şeyh Sait, bu halifelerden birinin torunudur. Nakşi şeyhlerinin, Ahmedi Hani namıyla bilinen Kürt milliyetçi edebiyatçısının yazdığı Mem u Zin adlı eseri, dinsel ayinlerden sonra okutmak suretiyle Kürt milli cereyanlarını uyandırmaya çalıştıkları Şark İstiklal Mahkemesi tarafından tespit edilmişti.
Faik Bulut
Sayfa 69 - Doruk Yayıncılık, 2. Baskı: Haziran 1997
21
Beğeni
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.