Giriş Yap
"Başını kaldır, kendini tanıttırmak isteyen fa'âl ve kudretli bir Zât'ın hârika işlerine bak! Sen başıboş olmadığın gibi, bu hâdiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir Müdebbir-i Hakîm tarafından istihdam olunuyorlar."
·