Ne hazindir ki;
"'Yâr deyince, kalem elden düşüyor' diyen sevdalı adamlar gitti,
'Aramazsan arama yâr' diyen ruhsuz, zevksiz, kaba insanlar geldi..."