Giriş Yap
512 syf.
·
2 günde
·
10/10 puan
NECİP FAZIL KISAKÜREK - ÇİLE
Necip Fazıl KISAKÜREK'in ikinci kez okuduğum kitabıdır ve çok da beneğenirim. İkinci kez okuyunca ve bir Edebiyatçı olarak kendisi hakkında araştırmalar yapınca artık buraya da bir inceleme bırakmamın iyi olacağını düşündüm. Umarım faydalı olur. Necip Fazıl din konularında şiir yazmış ve kendisine 'Üstad' olarak hitap edilen bir şair olmuştur. Elbette şairin İslâm içerikli olmayan bir çok şiiri de vardır. Hatta Kaldırımlar adlı şiirini henüz İslâm'a yönelik yazmadığı dönemlerde kaleme almıştır. Necip Fazıl, Kaldırımlar'ı yazdığı gün kumarda kaybetmiştir ve evine dönerken ıslak kaldırımlardan ilham alarak yazar. Necip Fazıl ilk dönem hayatı kumar, kadın (beşeri) aşkla geçmiştir. İlk şiirlerine bakınca kadın aşkı çok vardır. Necip Fazıl hakkında kısa bir olaydan da bahsetmek istiyorum: Bir gün Necip Fazıl tramvayı kaçırır. Orada bulunan bekçi Necip Fazıl'ı tanıyordur ve şöyle der: - Üstad yine kaçırdın tramvayı. Necip Fazıl şöyle bir yanıt verir - Ben kaçırmadım, gitmesine izin verdim. Hayatından ve edebi kişiliğinde bahsedip Çile adlı şiirine de kısaca anlatıp bitireceğim. 26 Mayıs 1904- İstanbul 25 Mayıs 1983 Babası huhukçudur. Baba tarafından aslen Maraşlı olup, Kısakürekoğulları diye bilinen ve Dulkadiroğulları’na kadar uzanan bir sülaleden gelir. Çocukluğu dedesinin Çemberlitaş’taki konağında geçti. Bahriye Mektebine yazıldı. Daha sonra Darülfünun Felsefe şubesini okur. Maarif vekalet’nin Avrupa’ya gönderilecek ilk talebe grubu için açtığı imtihandaki başarısıyla Paris’e gönderildi. Istanbul ve Anadolu’da milli ve yabancı bazı bankalarda memuriyet ve müfettişlik görevlerinde bulundu. Değişik sürelerde, bir Fransız Mektebi’nde, Ankara Devlet Konservatuvarı’nda, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde, Robert Kolej’de ders verdi. Büyük Doğu Dergisi’ni ve Büyük Doğu yayınlarını kurdu. Dergi dönemin bazı kişilerini eleştirmiştir ve hakaret içerdiği gerekçesiyle kapatılmıştır, Necip Fazıl tekrar kurmasına rağmen dergi tamamen kapatılır. Bir çok ödül almıştır. SANATI: - İlk şiirlerini 1923’de Yeni Mecmua’daki ilk şiirleriyle başladı. - İlk şiir kitabı “Örümcek Ağı “dır. (1925) Onun şöhretini sağlayan asıl kitabı “Kaldırımlar”dır. (1928) - Necip Fazıl’ın şiirlerindeki asıl dönüşüm 1934’ten sonra Abdülhakim Arvasî ile tanışmasından sonra yaşanır. Necip Fazıl şiirini bütün poetik öngörülerde arındırarak İslam’ın hizmetine vermeyi seçti. Necip Fazıl Kısakürek kendi ifadesiyle yaşamını iki bölüme ayırır: 1933 öncesi ve 1933 sonrası. Bu ayrımın dönüm noktasını Abdulhâkim Arvasi ile tanışması olarak ifade eder. Her ne kadar İslâm'a yönelik şiirler yazmış olsada ve İslâm'a yönelsede aslında kendisinde maalesef net bir değişim olmaz, kötü alışkanları kendisiyle beraber olmuştur. - Hemen daima hece veznini ve halk şiirinden gelen Nâzım şekillerin kullandı. - Asıl başarısı mistik ve metafizik unsurların ağırlıkta olduğu şiirlerledir. Metafizik, şairin küçük yaştayken kız kardeşinin ölümüyle oluşmuştur aslında. Necip Fazıl ıstırap çeken ruhun sesini şiire taşıyan şairdir. Fakat ruh gündelik hayatın ya da materyallerin noksanlığından doğan ıstırabın sesini değil bir varoluş problemi olarak insanın ma’şeri ıstırabını dile getirir. Şiirlerinde ruhun ıstırabını işler. Onun için bedensel değil, ruhun ıstırabı asıl konudur. Necip Fazıl kendi şiir lügatini oluşturan şairlerdendir. Onunla birlikte Türk şiirine korku ve üspertinin, metafizik yönelimlerin ve bunların yansımalarının ifadeleri girdi. Necip Fazıl’ın Türk şiirindeki yeniliği şiire getirdiği ‘ses’tir. Öncesi olmayan bu sesin ne yazık ki yankısı da olmamıştır. ÇİLE ŞİİRİ: İlk adı senfoni idi daha sonra çile oldu. Necip Fazıl’ın, yukarıda dile getirildiği gibi, önce Senfoni adıyla bir dergide yayınlanan ve sonradan adı Çile’ye dönen bu şiiri, ‘Çile’ kitabına da adını veren bir şiirdir. Kitabın ‘Allah’ adlı ilk bölümünün ilk şiiridir. Şiir 28 kıtadır. ‘Çile’ kavramı, ‘eziyet, ıstırap ve azap’ gibi anlamları yanın da tasavvufta da önemli bir kavramdır. Tasavvufta, nefsin kötü duygulardan arınması ve mükemmelliğe ulaşılabilmesi için ‘kırk gün süren bir çile’ süreci vardır. Buna ‘Allah’a ulaşmak için çekilen zahmet’ anlamında ‘çile çekmek’ denir, daha sonra deyimleşerek anlam genişlemesine uğramıştır. ‘Çile’ adı verilen bu şiiri, kategorik olarak biçim yönüyle dört bölüme ayırarak tahlil etmek ve/veya çözümlemek mümkündür: Birinci Bölüm / Allegro (1.-7. Dörtlükler): Çilenin birinci bölümünde içinde bulunulan ve sanki hakikatmış gibi benimsenen peşin hükümler ve alışkanlıklar dünyasının yıkılması ve bu yıkılıştan duyulan acı anlatılmaktadır. İkinci Bölüm / Adagio (8.-14. Dörtlükler): İkincide bunalıma düşen ruh, artık eşyanın, varlığın ve varoluşun sırlarını aralamakta ve bu arayışın ölümden beter bir azabını dillendirmektedir. Üçüncü Bölüm / Andante (15.-21. Dörtlükler): Üçüncü bölümde şair hakikatı bulmanın ve bunalımdan kurtulmanın metot ve çarelerini arar gibidir. Mesafeler ve yolların insanı aldatışı, büyücünün hıncı, aynaların geçen zamana eş verdiği ıztırap, lügat kavramıyla sembolize edilen bilginin yetersizliği, tabiatın insanın içindeki iniş ve çıkışlardan daha basit bir yapıda oluşu, yani insan giriftliğinin dış dünyayı aşışı, umudun bunlarda olmadığını bize göstermektedir. Dördüncü Bölüm / Finale (22.-28. Dörtlükler): Son bölüm, insanı bu varoluş bunalımına sürükleyen gaiblerden gelme sesin bu kez aydınlıklarla ansızın “ben”i sardığını ve ezel fikri ve ebed duygusuna götürdüğünü, ansızın mavera perdelerinin yırtılarak insanın hakikatın kucağına düştüğünü, artık insanın samanyollarından daha ötesiyle deniz dibindeki incilere sahip çıkarcasına en değerli tutamak olan ebedî olmaya yönelmesi gerektiğini, yani Allah’ı bulmak ve ondan asla ayrılmamak için, yeni, büyük ve ulu hayatına başlamasıyla kurtulabileceğini türk şiir tarihinde unutulmaz bir poetik bütünlükteki kıtalarla anlatmaktadır. Arkadaşlar kaynak olarak makale ve kitaptan faydalandım. Sadece önemli gördüğüm anahtar kısım olarak aldım, ayrıca kendi görüşlerimi de ilave ettim. İnşallah faydalı olur. Keyifli okumalar dilerim.
Çile
9.2/10 · 16,5bin okunma
·
Sırala
Çok faydalı bir inceleme olmuş çok teşekkür ederim
Rica ederim
Yorum görüntülenemiyor
Teşekkürler incelemeniz için 👏👏
Rica ederim, ben teşekkür ederim efendim :)
Yorum görüntülenemiyor