168 syf.
·Beğendi·6/10 puan
Sultan II. Abdülhamit döneminde hayatının 5 yılını İstanbul'da geçiren Bernhard Stern Avrupa'ya dönünce kaleme aldığı bu kitapta Yıldız Sarayı'nda günlük hayatın nasıl cereyan ettiği hakkında duydukları ve kısmen görebildikleriyle saray yaşamı hakkında bize ışık tutmakta.