Kütüphane ikinci evim gibiydi.
Hatta kütüphane benim gerçek evim gibiydi belki de.