Ekonomik ve kültürel sermayeye sahip olamayan gruplar, yani halk sınıfı, Bourdieu' nün deyişiyle " zorunluluklar devleti" nde yaşamaktadır.
4
Beğeni
kamera
;